De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

De Zaak Nu introduceert samen met Platform BK, BBK en de Kunstenbond een gezamenlijke Richtlijn Kunstenaarshonoraria 

Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd in Nederland. De Zaak Nu is één van de initiatiefnemers van deze richtlijn. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel.

De richtlijn beoogt de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en levert een bijdrage aan het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars.

Lees artikel

08 december 2016

Brief BKNL aan Tweede Kamer

Zie hierbij de brief van Beeldende Kunst Nederland (BKNL- www.bknl.nl)* waarin wij onze zorgen over de positie van de presentatie-instellingen voor Beeldende Kunst met de Cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer delen.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 09 september 2016

Een collectieve selfie: beter zicht op Beeldende Kunst

BEELDENDE KUNST IN CIJFERS: EEN PUBLICATIE VAN BKNL

Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt een kunstenaar zijn werk?

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en zicht op de vragen die nog openstaan, heeft BKNL het initiatief genomen alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bundelen in een publicatie.

Klik hier voor de website van BKNL en de publicatie.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 15 juli 2016

Reactie De Zaak Nu op advies Raad voor Cultuur

Lees hier de reactie van De Zaak Nu namens de presentatie-instellingen op het advies van de Raad voor Cultuur voor de Culturele Basis Infrastructuur (BIS) 2017 - 2020.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 30 mei 2016

De VAR verdwenen: het modelcontract

De Zaak Nu organiseerde in samenwerking met FNV KIEM een voorlichtingsavond tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 mei jl. die in het Stedelijk Museum Amsterdam plaats vond.

Vanaf 1 mei 2016 is de VAR verdwenen. FNV Kiem geeft antwoord op vragen rondom de verdwijning van de VAR zoals: Waar moet je als opdrachtgever/ZZP'er rekening mee houden? Wanneer kies je voor een modelcontract of een tijdelijke arbeidsovereenkomst? 

Zie ook: http://www.fnv-kiem.nl/thema/24/verdwijning-van-de-var/

 

 

Lees artikel

20 mei 2016

Algemene Ledenvergadering De Zaak Nu en Exit GEMAK

Op 4 december 2015 vond de ALV van De Zaak Nu plaats bij GEMAK.

Aansluitend vond het debat plaats onder de titel Exit GEMAK: All Art is Political | Kunst = Politiek, over de positie en toekomst van de presentatie-instellingen en de (kwetsbare) diversiteit van het kunstenveld. Zie ook www.gemak.org

GEMAK, Paviljoensgracht 20-24, 2512 BP  Den Haag | T 070-3638968

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 04 december 2015

Slow burn

Deze week spreekt de Tweede Kamer over “Ruimte voor cultuur”, de brief waarin minister Jet Bussemaker haar uitgangspunten voor het toekomstig cultuurbeleid schetst. Deze minister spreekt regelmatig met waardering over de flexibiliteit, de daadkracht, het aanpassingsvermogen en het ondernemerschap van de kunstsector. Diverse politici hebben zich in vergelijkbare bewoordingen uitgelaten.

Lees artikel

Door Arno van Roosmalen, voorzitter De Zaak NU | 24 juni 2015

Uitgangspuntenbrief Ruimte voor Cultuur

Naar aanleiding van de presentatie van de Uitgangspuntenbrief Ruimte voor Cultuur van Minister Bussemaker, en ter voorbereiding van de hoorzitting / Ronde Tafel bijeenkomst d.d. 17 juni 2015, heeft De Zaak Nu de volgende reactie opgesteld.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 16 juni 2015

Reactie De Zaak Nu

De Zaak Nu heeft n.a.v. Agenda 2017-2020 en verder, het advies van de Raad voor Cultuur, namens alle leden een reactie naar minister Bussemaker gestuurd.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 09 mei 2015

Inventarisatie praktijk kunstenaarshonorarium

Om zicht te krijgen op de praktijk van kunstenaarshonoraria in Nederland is in opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) onderzoek gedaan onder kunstinstellingen (musea en presentatie-instellingen) en beeldend kunstenaars naar honoraria voor kunstenaars bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Daarmee is een eerste informatieve inventarisatie van de Nederlandse praktijk verkregen. Onder honorarium wordt verstaan: vergoeding voor werk ten behoeve van een tentoonstelling, los van een (on)kostenvergoeding.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 27 november 2014

Leden van De Zaak Nu

Accepting applications for Curatorial Programme 2017–18 | Art & Education

De Appel is now accepting applications for the Curatorial Programme 2017-18. Help spread the word! Deadline: January 16, 2017.

Lees artikel | Via de Appel

16 januari 2017

12 Jan | Uncertainty Seminars #1 met Andrew Norman Wilson

Screening, performatieve lezing en gesprek. De Amerikaanse kunstenaar legt de structuren bloot achter macht, technologie en kapitaal. Onderdeel van 'Attempts to Read the World (Differently)'.

Lees artikel | Via Stroom Den Haag

12 januari 2017

Van Plint Tot Plafond

#Rijksakademie alumna Marie Jose Robben (RA 85/88) is participating in the group exhibition "Van Plint Tot Plafond" at #GalerieLutz in Delft, NL. The exhibition shows a combination of modern and contemporary art, and runs till December 18th.
http://www.galerielutz.nl/

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

18 december 2016

Maak je eigen kerstsculptuur

Men neme een handbijl, hout en je eigen creativiteit...In het weekend van de kerst art fair maak je je eigen kerstsculptuur uit een echte boomstam. Kunstenaar Bas van der Tang begeleidt cursisten van elk niveau in de ambachtelijke beeldhouwkunst. En natuurlijk mag je je werkstuk na de workshop mee naar huis nemen. De cursus staat open voor zowel beginners als gevorderden. Zaterdag 17 december van 10 tot 16 uur in onze binnentuin. Doe je mee? Alleen deze week kun je je nog inschrijven op onze website. Creatieve workshops Amsterdam Heesterveld Creative Community - HCC Creatieve Ideeën Stadsdeel Amsterdam Zuidoost Zuidoost Bewoners Bijlmerenzo.nl CREA Amsterdam Creatieve Kunst Stadsblad De Echo Zuidoost

Lees artikel | Via CBKZO Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

17 december 2016

CBK Zuidoost: kerst art fair weekend zaterdag 17 en zondag 18 december

In het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 december organiseert CBK Zuidoost voor de vijfde keer een kerst art fair.

Lees artikel | Via CBKZO Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

17 december 2016

Prijsuitreiking de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2016

Op 16 december maakt de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek de winnaars bekend bij het M HKA, Antwerpen. De genomineerden maken kans op een geldbedrag en een jaar lang mentorschap van Sandra Smallenburg, kunstredacteur bij NRC Handelsblad (categorie Recensie) en Sven Lütticken, kunstcriticus en -historicus (categorie Essay). Het bijwonen van de ceremonie is gratis, wel vragen we je te reserveren van te voren.

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

16 december 2016

Opening Dolf Henkes Prijs 2016

We are SO proud to announce that our MAR-tutor Katarina Zdjelar has been nominated for the Dolf Henkes Prijs 2016. Come to the opening of the exhibition at TENT Rotterdam on December 15th!

Lees artikel | Via Tent Rotterdam

15 december 2016

De ruimte in! Verwend NEST tijdens VLO 3

Wat gaaf! Verwend Nest mag weer exposeren tijdens het kinderfestival VLO 3, op 14 en 15 januari 2017. Het thema is deze keer 'De ruimte in!'
Woensdag 14 december gaan we in groepjes animatiefilmpjes maken. Onder de titel 'SPACE INVADERS' zullen alle filmpjes in een loop te zien zijn tijdens het festival!

Ook lid worden van Verwend Nest? Voor € 60,00 ( Ooievaarspas € 30,00 ) doe je een heel jaar mee met de workshops!
Meld je aan bij sarina@nestruimte.nl voor een proefles en vermeld daarbij met welke groep je mee wilt doen.
groep 1- 13.30 - 15.00 uur
groep 2- 15.30 - 17.00 uur

http://verwendenesten2.tumblr.com/

Kijk voor meer informatie over het festival op;
https://www.facebook.com/Vlofestival
http://vlofestival.blogspot.nl/

Lees artikel | Via Nest's Facebook Wall

14 december 2016

Boekenclub #8 met Rob Hornstra: woensdag 14 december

De laatste Boekenclub van 2016. Gasten worden enkele weken voor de Boekenclub bekend gemaakt. Voorkom teleurstelling. Koop je kaartje op tijd.

(Scroll down for English)
Let op! dit keer is de Boekenclub op een WOENSDAG, ivbm de beschikbaarheid van Het Utrechts Archief. Binnenkort meer namen. Hou dit event in de gaten!

En onze website:
http://fotodok.org/lezing/boekenclub-8-met-rob-hornstra-14-december/

Over de Boekenclub:
Vier keer per jaar organiseert FOTODOK de FOTODOK Boekenclub. Een avond waarin fotograaf Rob Hornstra zijn passie deelt voor fotoboeken. 

Er worden per Boekenclub altijd drie fotoboeken besproken met makers, vormgevers en andere (fotografie)professionals, live of per Skype. Ook zijn de fotoboeken tijdens de Boekenclub te koop (en kunnen gesigneerd worden!). Er is altijd een koppeling met de tentoonstellingen van FOTODOK.

De FOTODOK Boekenclub begint altijd stipt om 20.00 uur in het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, aan de overkant van FOTODOK. 

Lees artikel | Via Fotodok

14 december 2016

Our last stand - met inleiding en nagesprek

Aangrijpende film over christenen in Syrië en Irak, onder het juk van burgeroorlog en ISIS. Met inleiding en nagesprek met de filmmakers en Aartsbisschop Polycarpus van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland.

Lees artikel | Via Concordia

12 december 2016

Cultuurpolitiek en Kunstbeleid

Nieuwe aanvraagronde voor presentatie-instellingen beeldende kunst

Met de behandeling van de begroting van 21 november 2016 is bevestigd dat het kabinet voornemens is 700.000 euro per jaar extra uit te trekken voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil het extra geld voor 2017-2018 verdelen in een tweede ronde die vanaf nu is opengesteld. Presentatie-instellingen die niet hebben aangevraagd in de huidige ronde kunnen tot 28 november 2016 een aanvraag indienen. De zeven instellingen die in de eerste ronde een positief advies kregen maar niet gehonoreerd konden worden wegens het beperkte budget, worden in deze extra ronde opnieuw meegewogen. De kwaliteit van de aanvraag en regionale spreiding spelen een rol bij de beoordeling.


Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Twaalf presentatie-instellingen ontvangen bijdrage Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds kent  aan de programma’s van twaalf presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst 2,4 miljoen euro toe. Deze instellingen, van Aruba tot Zeeland, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s voor maximaal twee jaar. De bijdragen variëren van 65.000 tot 160.000 euro op jaarbasis. Zeven instellingen kregen een positief advies, maar kunnen wegens het beperkte budget (nog) niet gehonoreerd worden. De aanvragen van deze instellingen worden in een extra ronde opnieuw meegewogen.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Reactie Mondriaan Fonds op extra investering presentatie-instellingen

Het Mondriaan Fonds is verheugd en opgelucht dat het kabinet 0,7 miljoen euro per jaar extra uittrekt voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil deze middelen inzetten binnen de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen beeldende kunst. Het extra geld voor 2017 wil het fonds verdelen met een extra ronde die binnenkort wordt opengesteld. Het fonds let bij de beoordeling van de aanvragen behalve op kwaliteit ook op regionale spreiding.


Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector - structureel meer geld voor o.a. presentatie-instellingen!

Door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. Kwaliteit staat hierbij voorop. Vandaag maakte Bussemaker haar besluiten voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017 – 2020 bekend.

Lees artikel | Via rijksoverheid.nl

Deadline 2 september - Bijdrage Meerjarenprogramma's Presentatie-instellingen

De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen is bestemd voor presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage kan worden aangevraagd voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Het gaat om programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven  aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst.
Doel is deze instellingen te stimuleren hedendaagse beeldende kunst op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Nieuwe ronde voor open plek BIS : adviesaanvraag Minister Bussemaker (OCW).

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren over de invulling van de laatste twee plekken in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Vandaag heeft de raad de adviesaanvraag van de minister ontvangen, op maandag 15 augustus a.s. zal hij zijn advies uitbrengen.

Klik hier voor de adviesaanvraag.

Klik hier voor het overzicht van de aanvragen.

 

Lees artikel | Via cultuur.nl

Subsidiestop dreigt bij drie grote instellingen

Drie culturele instellingen die vorig jaar in bestuurscrises raakten, dreigen hun rijkssubsidie kwijt te raken. Het Scheepvaartmuseum, de Appel en Het Nieuwe Instituut hebben een negatief advies gekregen van de Raad voor Cultuur.

Lees artikel | Via nrc.nl

Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 - Adviezen Raad voor Cultuur

Presentatie-instellingen
BAK, Marres, Mu, West en Witte de With: dat zijn de vijf presentatie-instellingen die voor de komende vier jaar tot de BIS gerekend mogen worden. Niet De Appel, niet Fotografie Noorderlicht, niet Diepenheim, niet Stroom (dat waren de andere aanvragers). Vooral het feit dat De Appel buiten de BIS valt, dat is nieuws. Al jaren behoren ze tot de gevestigde orde maar nu, na alle tumult rond het vertrek van Lorenzo Benedetti allicht en een negatief rapport over het intern functioneren, niet meer.

Lees artikel | Via metropolism.com

Eerste reactie Kunsten 92 Advies Raad voor Cultuur

Raad voor Cultuur beoordeelde 118 aanvragen bij gelijkblijvend budget

Op de website van de Raad voor Cultuur staat het advies over de Cultuurnota 2017 – 2020. Hierin zijn 118 aanvragen beoordeeld van culturele instellingen die in aanmerking komen voor een vierjarige subsidie in de Basisinfrastructuur (BIS). In totaal is daarvoor € 220 miljoen beschikbaar, € 30 miljoen minder dan is aangevraagd. Vanochtend werd het advies aan minister Bussemaker aangeboden.

In deze Basisinfrastructuur wordt het grootste deel van de middelen verdeeld die de Rijksoverheid beschikbaar stelt voor kunst, cultuur en erfgoed. De BIS vormt, samen met de zes Rijkscultuurfondsen (die met elkaar verantwoordelijk zijn voor de verdeling van ruim € 150 miljoen aan instellingen, producenten en makers), de culturele basis van Nederland.

Lees artikel | Via kunsten92.nl

Adviezen Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur heeft over 77 subsidieaanvragen van culturele instellingen een positief advies gegeven. Zij kunnen wat de raad betreft deel uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur 2017- 2020 (BIS). Over 41 subsidieaanvragen heeft de raad een negatief advies gegeven; bij 14 daarvan krijgen de instellingen een herkansing . Zij moeten voor de start van de nieuwe subsidieperiode een nieuw plan indienen. In een aantal gevallen adviseert de raad een nog onvervulde plek in de BIS opnieuw open te stellen. In totaal hebben de instellingen voor ongeveer 250 miljoen euro subsidie aangevraagd; er is ruim 220 miljoen euro per jaar beschikbaar. 

Lees artikel | Via bis2017-2020.cultuur.nl