De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Rondetafelbijeenkomst Arbeidsmarktpositie in de Culturele en Creatieve sector

Op woensdag 25 april 2018 vond in de Tweede Kamer een Rondetafelbijeenkomst plaats over de arbeidsmarktpositie in de culturele en creatieve sector.

Arno van Roosmalen, voorzitter van De Zaak Nu, heeft namens de presentatie-instellingen voor beeldende kunst een bijdrage geleverd.

Onze inbreng treft u hierbij aan.

Lees artikel

26 april 2018

Richtlijn kunstenaarshonoraria werkt, stimuleringsregeling cruciaal

Het aantal musea en instellingen dat kunstenaars honoreert is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek dat BKNL liet uitvoeren door Totta Research naar het effect van de richtlijn kunstenaarshonoraria onder musea en presentatie-instellingen en beeldend kunstenaars in Nederland. De uitkomsten laten zien dat de richtlijn al na het eerste jaar na de introductie aanslaat en het doel van een betere onderhandelingspraktijk wordt bereikt.

Lees artikel

25 april 2018

Enquête richtlijn kunstenaarshonoraria

Een jaar geleden lanceerde BKNL de richtlijn kunstenaarshonoraria: een spannend moment. 

De richtlijn kunstenaarshonorarium is een handreiking aan zowel kunstenaars als musea en beeldende kunstinstellingen om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. De richtlijn wordt inmiddels breed gedragen en toegepast door beeldend kunstenaars en meer dan 100 musea en presentatie-instellingen in Nederland.

BKNL is benieuwd wat de richtlijn oplevert in de praktijk: past u deze toe, sluit het aan bij uw praktijk en kan deze nog verbeterd worden? De verschillende organisaties verenigd in BKNL die opkomen voor het belang van de beeldende kunst in Nederland en die de richtlijn hebben ontwikkeld, laten daarom door Totta research een enquête uitvoeren.
De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk, ter evaluatie en verbetering van de richtlijn én van het experimenteerreglement dat het Mondriaan Fonds heeft ingesteld om het gebruik van de richtlijn te stimuleren.
Lees artikel

Door De Zaak Nu | 08 februari 2018

Brief De Zaak Nu aan Tweede Kamer, vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Presentatie-instellingen zijn verspreid over Nederland en cruciaal voor talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. De afgelopen jaren hebben deze instellingen zich op allerlei manieren ingezet om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en naar alternatieve financiering te zoeken.

Maar de rek is er uit: het beschikbare budget is de afgelopen jaren gekrompen van 33,9 miljoen naar 22 miljoen euro en is daarmee onvoldoende.

Dit middenveld heeft weliswaar een essentiële positie in de beeldende kunstketen, maar is ook uiterst fragiel.

Lees artikel

07 november 2017

Brief aan Bussemaker

Op 15 december 2016 verzonden wij een brief naar minister Bussemaker waarin wij hebben aangegeven dat als gevolg van een structureel tekort bij het Mondriaan Fonds diverse presentatie-instellingen een positief advies ontvingen en toch niet gehonoreerd konden worden. Hierdoor vallen er gaten in de sector, met name in dat deel dat het MKB van de beeldende kunstsector genoemd zou kunnen worden, het middenveld.

Het amendement van kamerlid Vermüe c.s.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 07 juli 2017

Reactie BKNL op advies Sociaal Economische Raad en Raad voor Cultuur

Vandaag verscheen het advies ‘Passie gewaardeerd’ van SER en Raad voor Cultuur. De raden concluderen dat de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving, maar dat de arbeidsmarkt op onderdelen niet goed functioneert waardoor werkenden maar weinig terugzien van de waardecreatie die de sector realiseert.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 21 april 2017

Experimenteerregeling Mondriaan Fonds

Via het Mondriaan Fonds zijn inmiddels verschillende presentatie-instellingen ondersteund met een bijdrage voor kunstenaarshonoraria. Toekenningen werden gedaan aan onder meer Nest voor Rinus Van de Velde, Stichting West voor Matthias Müller en Christoph Girardet, Kunstvereniging Diepenheim voor Jonathan van Doornum, Hotel Mariakapel voor Tim en Katrein Breukers, A Tale of a Tub voor Michal Helfman en de Appel arts centre voor Christine Sun Kim.

Om de toepassing van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria te stimuleren, stelt het Mondriaan Fonds dit jaar een bedrag van 600.000 euro beschikbaar dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen.

Lees artikel

11 april 2017

Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag, voorzitter De Zaak Nu, in gesprek met Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad). 

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 24 februari 2017

Overhandiging convenant door Maria Hlavajova, directeur BAK Utrecht, bestuurslid De Zaak Nu en Rune Peitersen, kunstenaar en voorzitter Platform BK.

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Ondertekening convenant Richtlijn Kunstenaarshonoarium

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Leden van De Zaak Nu

5 dagen ontwerpen, onderzoeken en ondernemen op Strijp-S

Tijdens het WEET IK VEEL! festival kun je bij MU leren programmeren zonder computer.

Programmeren zonder computer.... Kan dat?! Door te denken als een computer kun je tot onverwacht creatieve resultaten komen. Voor je het weet heb je je eigen kloon gecodeerd!

Er zijn nog een paar tickets beschikbaar, boek ze snel via http://www.weetikveelfestival.nl/

Lees artikel | Via MU

09 augustus 2018

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Lees artikel | Via The one minutes foundation

09 augustus 2018

Een tentoonstelling met installaties door Susana Mejía, Pamela Rosenkranz en Anicka Yi - Tentoonstellingen - Programma - Witte de With

Just over a week left to visit the group exhibition on our third floor. 'An exhibition with art installations by Susana Mejía, Pamela Rosenkranz, and Anicka Yi' is on view until Sunday 19 August 2018. https://on.wdw.nl/2FmSx6K

Historically, artists have come to picture, and make visible, unknowns. In so doing, they probe what an image of a place, its experience and its mediations, may come to constitute or trigger; to explore what its limits may be, what its ends could become. The artworks in this group exhibition are uncontained: these are neither solely documents nor finite pictures. Sensually spatializing empirical and intellectual findings, these art installations distinguish themselves as aesthetic matter to be tested through senses other than sight and reason alone.

----

Nog iets meer dan een week de tijd om de groepstentoonstelling te bekijken op de derde verdieping van Witte de With. 'Een tentoonstelling met installaties door Susana Mejía, Pamela Rosenkranz en Anicka Yi' is te zien tot en met zondag 19 augustus 2018. https://on.wdw.nl/2HwOHOo

Van oudsher ontdekken en verbeelden kunstenaars het onbekende. Door de grenzen en werking van het beeld af te tasten onderzoeken zij waartoe de verbeelding van een plaats zou kunnen aanzetten. De kunstwerken in deze groepstentoonstelling zijn niet eenduidig: ze zijn niet enkel een document of een afbeelding met duidelijke parameters. Eerder kunnen we spreken van ruimtelijk en zintuiglijk waarneembaar gemaakte empirische en intellectuele bevindingen van de kunstenaar. Als esthetische fenomenen getuigen deze werken van ons vermogen tot waarneming en beleving via meer dan het gezichtsvermogen en de rede alleen.

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

09 augustus 2018

Codicil Screenings: Juliacks

Join us tonight for Juliacks Codicil:

Lees artikel | Via W139's Facebook Wall

09 augustus 2018

In a special five-hour video program, to be shown for the 26th edition of Lowlands Festival 11 contemporary artists show the small print that was left out in the creation story. Consisting of video-art and memorable YouTube-videos. ‘Once we had the world backwards and forwards' reflects the status quo after the turn of the millennium on mankind; how big ambitions collided and how small the world is, if you look at it from afar.

Participating artists:
Semâ Bekirovic
Melanie Bonajo
Ruben Cabenda
Daan Couzijn
Aukje Dekker
Peter van der Es
Valentina Gal
Miron Galic
Marius Mathisrud
Max de Waard
Mickey Yang

Edit: Valentina Gal
http://nestruimte.nl/nl/projecten/lowlands#sub-1913

Lees artikel | Via Nest's Facebook Wall

07 augustus 2018

Zomaar Radio

Proud to present the second session of SYB ON AIR on Zomaar Radio, a series of podcasts made by the residents, this time by Anne Marijn Voorhorst in conversation with Arianne Kamsteeg (in Dutch).

Lees artikel | Via Syb

07 augustus 2018

Ben jij die jonge kunstcriticus?

Aan alle jonge kunstcritici tot 35 jaar! De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018 is van start.

Inzending mogelijk tot 1 september 2018, in de categorieën Essay en Recensie. Hoofdprijs €3.000 per categorie. Je kan meedoen met zowel nieuwe als recent geschreven of gepubliceerde teksten. Voor de volledige oproep en voorwaarden, zie http://jongekunstkritiek.net

Witte de With Center for Contemporary Art De Appel Mondriaan Fonds Stedelijk M HKA Van Abbemuseum Cobra Museum of Modern Art Netwerk Aalst M. M van Museum Leuven.

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

07 augustus 2018

CBK Zuidoost: opening Ode aan de Bijlmer | zaterdag 8 september 2018

CBK Zuidoost: opening Ode aan de Bijlmer | zaterdag 8 september 2018 -

Lees artikel | Via CBKZO Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

07 augustus 2018

Beeldenstorm / Daglicht - Beeldenstorm

Van 12 September 12 tot en met 7 november 2018 organiseert Beeldenstorm / Daglicht Eindhoven samen met textielontwerpster Madeleen Dijkman een serie masterclasses Experimental Textile Design. In deze masterclass werk je vanuit het materiaal textiel en de diverse inkten die eigenschappen van het materiaal bewerken. Aan bod komen onder andere puff inkten, ausbrenner, krimpdruk en lijmdruk. Je werkt vanuit je eigen creativiteit en experimenteerdrift aan een eigen collectie textiel samples.

Meer informatie op: www.beeldenstorm.org

Lees artikel | Via SEA Foundation

07 augustus 2018

NK at Wereld van Witte de With

NK at Wereld van Witte de With

Friday September 12, 2014 till Sunday September 14, 2014

Als parellel evenement tijdens de Wereld van Witte de With lanceert Noordkaap i.s.m. Galerie De Kromme Elleboog een nieuw project van Filippo Minelli, Geometry of Silence (2014).

Tijdens zijn residency in Zuid-Korea, onderzocht Minelli in stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden de betekenis van stilte. Geometry of Silence is een visualisatie van de stilte als een fysiek element in het stedelijk landschap, en benadrukt de afwezigheid van visuele communicatie. Het identificeert stilte als een manier om tijdelijk te ontsnappen aan de levensstijl in de miljoenenstad.

Vanaf een Bankjewel kun je kijken naar de verslaglegging van zijn onderzoek. Daarnaast zijn documentaires uit het archief van 10 jaar Noordkaap te zien.

12, 13 & 14-09, 19:30-00:00

Documentaires over Noordkaaps projecten en installatie 'Geometry of Silence'.

12-09, 20:30 live streaming

Van het AUTONO Speakers concert dat tegelijkertijd in Dordrecht plaatsvindt. Een electro concert met visuals van Radboud Mens, Michel Banabila en Marco Douma. We projecteren de live stream in De Kromme Elleboog. Je kunt het concert ook zelf online volgen. Met dank aan Arminius voor het verzorgen van de live stream.

13-09, 19:30-00:00

Kom gezellig bij Filippo Minelli op het bankje zitten voor een praatje!

locatie: Galerie De Kromme Elleboog, Kromme Elleboog 35, 3012 VM, Rotterdam (zijstraat van Witte de Withstraat, achter galerie MAMA)

Volg dit event op FB / Download volledig programma / Pers over It Never Happened, NKTaxi & Autono Speakers

Lees artikel | Via Noordkaap Programma

07 augustus 2018

Cultuurpolitiek en Kunstbeleid

Vijf thema's Cultuurbeleid van het kabinet

Uitwerking van het cultuurbeleid van het kabinet aan de hand van 5 thema’s:

  1. cultuur maakt nieuwsgierig
  2. ruimte voor nieuwe makers en cultuur
  3. een leefomgeving met karakter
  4. cultuur is grenzeloos
  5. een sterke culturele sector

Tref hier de link naar de Cultuurbrief.

Lees artikel | Via

Kabinet waardeert cultuur met flinke investeringen

Vandaag presenteerde minister Van Engelshoven de Cultuurbrief.

Door flinke investeringen zorgt minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) dat kunst en erfgoed in Nederland  ook in de toekomst van topkwaliteit blijft.  Het kabinet investeert structureel € 80 miljoen in cultuur. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren € 325 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Minister Van Engelshoven: “Met deze investeringen wil ik de cultuursector in Nederland laten floreren. Ik wil nieuwe generaties laten doorbreken. Ik wil kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. En ik wil investeren in monumenten voor een mooie leefomgeving. Onze cultuur verdient het om in volle bloei te staan.”


Lees artikel | Via rijksoverheid.nl

Cultuurverkenning: Cultuur voor Stad, Land en Regio

Lees hier de Cultuurverkenning.

Lees artikel | Via toekomst-cultuurbeleid.cultuur.nl

Raad voor Cultuur pleit voor regionale culturele infrastructuur

Zet stedelijke regio’s centraler in het cultuurbeleid. Zij zijn goed in staat om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de bevolking, en op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur. Met de opname van een regionale culturele infrastructuur in het landelijke cultuurbestel wil de Raad voor Cultuur dat er meer erkenning en financiering komt voor het culturele aanbod in de regio. Dat schrijft de raad in zijn verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Structureel extra geld presentatie-instellingen

Minister Van Engelshoven stelt structureel extra geld beschikbaar voor presentatie-instellingen in de periode 2018-2020. Dit bedrag, waarvan de precieze hoogte nog niet bekend is, maakt deel uit van de tien miljoen euro extra investering in kunst en cultuur, zoals bekend werd gemaakt door de minister. Door deze investering kunnen vele culturele instellingen, waaronder presentatie-instellingen, en gezelschappen hun programmering voort zetten en worden nieuwe kunstvormen gestimuleerd, die een ander publiek aantrekken.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

BKNL WAARSCHUWT VOOR GEVOLGEN VOORGENOMEN BTW-VERHOGING

Beeldende Kunst Nederland (BKNL) waarschuwt voor de gevolgen van de voorgenomen BTW-verhoging van 6 naar 9 procent. Zo’n verhoging heeft grote consequenties voor de verkoop van kunst en de toegangsprijzen voor musea en andere kunstinstellingen. Het stagneert de rijke ontwikkeling van de beeldende kunst in Nederland. En dat in een periode dat makers, galeries en kunstinstellingen het toch al moeilijk hebben.

Lees artikel | Via bknl.nl

Aanvragende Bijdrage Meerjarenprogramma's Presentatie-Instellingen

Platforms gericht op de presentatie van hedendaagse beeldende kunst kunnen tot en met
1 september 2017 aanvragen voor een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen. De bijdrage kan worden aangevraagd voor programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen.

Het bedrag is voor een programma van een tot maximaal drie kalenderjaren. Voor een korter lopend project kan een Projectinvestering Instellingen aangevraagd worden.

 

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Motie en Amendement Cultuur bij behandeling Voorjaarsnota

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota gisteren zijn een amendement (door SP) en een motie (door PvdA en GroenLinks) ingediend. Hiermee komen deze partijen tegemoet aan de oproep vanuit Kunsten ’92, NAPK en BKNL aan de Tweede Kamer om een structurele oplossing te vinden voor instellingen die in het kader van de cultuurnota alleen voor 2017 financiering hebben gekregen. Hiermee kan worden voorkomen dat, in afwachting van een nieuw regeerakkoord, met name instellingen in het middensegment verdwijnen. Het betreft hier instellingen van bewezen kwaliteit, dus met een positieve beoordeling, die veelal een belangrijke functie vervullen op het gebied van talentontwikkeling, en vaak juist voor de regio.

Lees artikel | Via kunsten92.nl

400.000EU beschikbaar voor vijf presentatie-instellingen

De Zaak Nu is verheugd dat de Raad voor Cultuur de minister heeft geadviseerd 400.000 euro beschikbaar te stellen aan vijf presentatie-instellingen die in de ronde van 2016 van het fonds een positief advies kregen, maar als gevolg van een beperkt budget slechts een bijdrage voor 2017 kregen. Dit betekent dat als de minister dit advies overneemt deze vijf presentatie-instellingen alsnog een bijdrage voor twee jaar toegezegd krijgen. Het gaat om Worm, P/////AKT, TAAK, Onomatopee en Noorderlicht.

Eind 2016 werd in de Tweede Kamer het amendement-Vermue aangenomen. Daarmee werd eenmalig tien miljoen euro extra uitgetrokken om culturele instellingen die in 2016 positief advies zonder toekenning ontvingen alsnog een bijdrage te kunnen geven. Negen miljoen euro werd gereserveerd voor het Fonds Podiumkunsten; één miljoen bleef over voor de overige disciplines. Op verzoek van minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de besteding van het bedrag van 1 miljoen euro.

Lees hier het volledige advies.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Verkenning naar toekomst Cultuurbeleid in Nederland

Minister Bussemaker (OCW) heeft vandaag het startschot gegeven om de toekomst van het cultuurbeleid in Nederland te gaan verkennen. Het is tijd voor een nieuwe koers. In ‘Agenda Cultuur’ (2015) concludeerde de raad dat het cultuurbeleid sterk nationaal is georiënteerd en vooral is gericht op individuele instellingen en niet op de samenhang van culturele voorzieningen. Daarom stelde de raad voor om de keuzes van stedelijke regio’s meer leidend te laten worden in het cultuurbeleid. De minister volgt nu deze aanbeveling van de raad.

Bussemaker vraagt de raad om een verkenning naar de mogelijkheden van een sterkere en evenwichtigere samenwerking tussen de verschillende overheden onderling en de cultuursector. Het doel hiervan is een toekomstbestendig cultuurbeleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector.

Daarnaast vraagt de minister de raad met sectoradviezen te komen, waarin per sector trends en ontwikkelingen worden geduid. Daaraan kunnen vervolgens mogelijke scenario’s worden verbonden. Het gaat om de sectoren podiumkunsten, beeldende kunst, architectuur en stedenbouw, creatieve industrie, musea, letteren en bibliotheken, audiovisuele sector.

De minister wil de verkenning en de sectoradviezen in oktober 2017 ontvangen. Lees hier de adviesaanvraag.

Lees artikel | Via cultuur.nl