De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Rondetafelbijeenkomst Arbeidsmarktpositie in de Culturele en Creatieve sector

Op woensdag 25 april 2018 vond in de Tweede Kamer een Rondetafelbijeenkomst plaats over de arbeidsmarktpositie in de culturele en creatieve sector.

Arno van Roosmalen, voorzitter van De Zaak Nu, heeft namens de presentatie-instellingen voor beeldende kunst een bijdrage geleverd.

Onze inbreng treft u hierbij aan.

Lees artikel

26 april 2018

Richtlijn kunstenaarshonoraria werkt, stimuleringsregeling cruciaal

Het aantal musea en instellingen dat kunstenaars honoreert is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek dat BKNL liet uitvoeren door Totta Research naar het effect van de richtlijn kunstenaarshonoraria onder musea en presentatie-instellingen en beeldend kunstenaars in Nederland. De uitkomsten laten zien dat de richtlijn al na het eerste jaar na de introductie aanslaat en het doel van een betere onderhandelingspraktijk wordt bereikt.

Lees artikel

25 april 2018

Enquête richtlijn kunstenaarshonoraria

Een jaar geleden lanceerde BKNL de richtlijn kunstenaarshonoraria: een spannend moment. 

De richtlijn kunstenaarshonorarium is een handreiking aan zowel kunstenaars als musea en beeldende kunstinstellingen om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. De richtlijn wordt inmiddels breed gedragen en toegepast door beeldend kunstenaars en meer dan 100 musea en presentatie-instellingen in Nederland.

BKNL is benieuwd wat de richtlijn oplevert in de praktijk: past u deze toe, sluit het aan bij uw praktijk en kan deze nog verbeterd worden? De verschillende organisaties verenigd in BKNL die opkomen voor het belang van de beeldende kunst in Nederland en die de richtlijn hebben ontwikkeld, laten daarom door Totta research een enquête uitvoeren.
De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk, ter evaluatie en verbetering van de richtlijn én van het experimenteerreglement dat het Mondriaan Fonds heeft ingesteld om het gebruik van de richtlijn te stimuleren.
Lees artikel

Door De Zaak Nu | 08 februari 2018

Brief De Zaak Nu aan Tweede Kamer, vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Presentatie-instellingen zijn verspreid over Nederland en cruciaal voor talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. De afgelopen jaren hebben deze instellingen zich op allerlei manieren ingezet om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en naar alternatieve financiering te zoeken.

Maar de rek is er uit: het beschikbare budget is de afgelopen jaren gekrompen van 33,9 miljoen naar 22 miljoen euro en is daarmee onvoldoende.

Dit middenveld heeft weliswaar een essentiële positie in de beeldende kunstketen, maar is ook uiterst fragiel.

Lees artikel

07 november 2017

Brief aan Bussemaker

Op 15 december 2016 verzonden wij een brief naar minister Bussemaker waarin wij hebben aangegeven dat als gevolg van een structureel tekort bij het Mondriaan Fonds diverse presentatie-instellingen een positief advies ontvingen en toch niet gehonoreerd konden worden. Hierdoor vallen er gaten in de sector, met name in dat deel dat het MKB van de beeldende kunstsector genoemd zou kunnen worden, het middenveld.

Het amendement van kamerlid Vermüe c.s.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 07 juli 2017

Reactie BKNL op advies Sociaal Economische Raad en Raad voor Cultuur

Vandaag verscheen het advies ‘Passie gewaardeerd’ van SER en Raad voor Cultuur. De raden concluderen dat de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving, maar dat de arbeidsmarkt op onderdelen niet goed functioneert waardoor werkenden maar weinig terugzien van de waardecreatie die de sector realiseert.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 21 april 2017

Experimenteerregeling Mondriaan Fonds

Via het Mondriaan Fonds zijn inmiddels verschillende presentatie-instellingen ondersteund met een bijdrage voor kunstenaarshonoraria. Toekenningen werden gedaan aan onder meer Nest voor Rinus Van de Velde, Stichting West voor Matthias Müller en Christoph Girardet, Kunstvereniging Diepenheim voor Jonathan van Doornum, Hotel Mariakapel voor Tim en Katrein Breukers, A Tale of a Tub voor Michal Helfman en de Appel arts centre voor Christine Sun Kim.

Om de toepassing van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria te stimuleren, stelt het Mondriaan Fonds dit jaar een bedrag van 600.000 euro beschikbaar dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen.

Lees artikel

11 april 2017

Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag, voorzitter De Zaak Nu, in gesprek met Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad). 

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 24 februari 2017

Overhandiging convenant door Maria Hlavajova, directeur BAK Utrecht, bestuurslid De Zaak Nu en Rune Peitersen, kunstenaar en voorzitter Platform BK.

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Ondertekening convenant Richtlijn Kunstenaarshonoarium

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Leden van De Zaak Nu

Fotodok Scholieren Award 2018

Heb je de genomineerde series van de Scholieren Award 2018 al gezien? Ze zijn te bezichtigen voor het terras van De Rechtbank en het Het Utrechts Archief in Utrecht. Of check de sneakpeak op onze website:

Lees artikel | Via Fotodok

17 juni 2018

Photos from Witte de With Center for Contemporary Art's post

Pamela Rosenkranz is a multimedia artist that plays a vital part in ‘An exhibition with art installations by Susana mejía, Pamela Rosenkranz and Anicka Yi’, on view until 19 August on the third floor of Witte de With.

With her artwork ‘Amazon (Container of the Substance Anemine)’ Rosenkranz tries to capture the atmosphere of the Amazon with a combination of light and sound. Rosenkranz also recorded sounds from the Amazon, played on Amazon speakers inside the exhibition space. The space is turned into a surreal environment that engulfs the visitor with sounds from the Rainforest and bright green and blue leds, that cause your eyes to adjust for a few seconds.
https://on.wdw.nl/2FmSx6K

----

Pamela Rosenkranz is een multimedia kunstenaar en vormt een dynamisch onderdeel van ‘Een tentoonstelling met installaties door Susana mejía, Pamela Rosenkranz en Anicka Yi’ te zien tot en met 19 augustus op de derde verdieping van Witte de With.

Met haar kunstwerk ‘Amazon (Container of the Substance Anemine)’, vangt Rosenkranz de sfeer van de Amazone door de combinatie van licht en geluid. Rosenkranz nam geluiden op in de Amazone, deze geluiden worden afgespeeld op Amazon speakers die op de grond zijn geplaatst. De ruimte verandert in een surrealistische omgeving die de bezoeker onderdompelt in de Amazone en de felle groene en blauwe led-lichten zorgen ervoor dat je ogen even de tijd nodig hebben om zich aan te passen. https://on.wdw.nl/2HwOHOo

----

Pamela Rosenkranz, 'Amazon (Container of the Substance Anemine)' (2018) part of 'An exhibition with art installations by Susana Mejía, Pamela Rosenkranz and Anicka Yi', Witte de With Center for Contemporary Art 2018, photographer Kristien Daem.

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

16 juni 2018

Report: Art of Financial Hacking EU Edition.

From April 18 - 21 the workshop Art of Financial Hacking EU edition with Paolo Cirio, Brett Reginald Scott and Luce Goutelle took place in Brussels. Emma Adèle Kraak has written an extensive report covering these inspiring days. Read it here: http://baltanlaboratories.org/library/the-art-of-financial-hacking-eu-edition

Lees artikel | Via Baltan

15 juni 2018

Vandaag is het nationale dag van de natuurfotografie. We blikken daarom graag terug op de expositie 'bijna geen mens' van Saskia Boelsums in 2016. Saskia verbleef een week in Twente en legde op haar heel eigen en uitzonderlijk mooie manier de Twentse natuur vast.

Saskia Boelsums #bijnageenmens #twente #natuur #natuurfotografie #expositie #koeien #LS56

Lees artikel | Via Concordia

15 juni 2018

Timeline Photos

The project ‘Untitled’ on our ground floor is designed as a Matryoshka doll, where one work holds another work, which holds another work and so forth. To offer this multi-layered experience, Untitled uses a variety of display mechanisms and presentation formats. Each of these involve different exhibition time-periods, and engage with different attention spans in terms of how they’re experienced. https://on.wdw.nl/2HXbRwI

One of those presentations is a display of ‘At home with Jef Geys’, the first in a series of archival displays drawing from Witte de With’s exhibition history, that centers on the work of Belgian artist Jef Geys (1934-2018). In 1993 his exhibition at Witte de With, ‘What Are We Having for Dinner Tonight?’ was associated with the fifth Architecture International Rotterdam manifestation, whose theme was the postwar residential areas built in Rotterdam’s Alexanderpolder neighborhood to replace housing bombed during World War II. Geys’s project reacted on this manifestation by commenting on the abstract way architects, urban planners and politicians tend to think about the urban environment. https://on.wdw.nl/2Jx3Y1N

----

Het project ‘Zonder titel’ op de begane grond van Witte de With is als een matroesjka-pop, waarbij het ene werk een ander omvat, met daarbinnen weer een ander werk, enzovoort. Om deze veelgelaagde ervaring over te dragen maakt Zonder titel gebruik van verscheidene presentatievormen. De afzonderlijke tentoonstellingen hebben elk een eigen tijdsspanne en nodigen uit tot verschillende vormen van kunstbelevingen. https://on.wdw.nl/2HBiqSp

Een van die presentatie is ‘Thuis met Jef Geys’, de eerste in een reeks archiefpresentaties die voortkomt uit de tentoonstellingsgeschiedenis van Witte de With, en gaat over het werk van de Belgische kunstenaar Jef Geys (1934-2018). Zijn tentoonstelling uit 1993 bij Witte de With, ‘Wat eten wij vandaag?’ was verbonden aan de manifestatie Architecture International Rotterdam – Alexander, waarin de Rotterdamse Kunststichting de naoorlogse woonwijken in Rotterdam en in het bijzonder die in de Alexanderpolder tot thema stelde. Evenals AIR-Alexander ging ‘Wat eten wij vandaag?’ over hoe wij kijken naar de architectuur van de stedelijke omgeving. https://on.wdw.nl/2Lt2NOb

----

Photographer: Kristien Daem

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

10 juni 2018

The boxes must be kept in motion. Just like digital information. When they meet, they bump into each other, and sometimes something overflows. One by one I take them home on the back of my bike, and make a bed out of them. By lifting and shifting them they have become something that has a presence; more so than when they’re in storage, when nobody ever looks after them, and they’re only in the way. An intervention in De Appel Archive by Jagna Lewandowska with stories by Nell Donkers and a video by Arefeh Riahi.

Lees artikel | Via de Appel

10 juni 2018

'Restless Matter’ is opening today at 4pm at Cobra Museum of Modern Art, with work by a.o. #rijksakademie alumni Pauline Curnier Jardin (RA 15/16) Thierry Oussou (RA 15/16). The subject of the exhibition is connected to one of today’s most relevant debates about the future of our world: how will humanity be able to manage its devastating impact on our planet, in a world in which technology increasingly dominates social and economic relations? This question begs thinkers, scientists and artists to look into alternative scenarios for our relationship to matter and objects, and look beyond the horizon of human presence on earth. The exhibitions runs till 23 September, more information on www.cobra-museum.nl

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

10 juni 2018

Vacature bestuur FOTODOK – RUIMTE VOOR DOCUMENTAIRE FOTOGRAFIE IN UTRECHT

We zijn op zoek naar een bestuurslid voor FOTODOK:

Lees artikel | Via Fotodok

09 juni 2018

before I open my mouth - What does a space with multiplicity of identities, temporalities and histories sound like? Luay Al Derazi’s research investigates a selection of artists, music producers and DJ’s whose sound(s) offer alternative spaces for (re-)thinking issues related to globalisation and transnationalism in defiance of predetermined homogeneous and heteronormative factors. Photo by Viktor Herak.

Lees artikel | Via de Appel

09 juni 2018

#rijksakademie alumna Chikako Watanabe's solo show 'The Third House Owner' opens this afternoon at 5pm at Huis Marseille, Museum for Photography. 'The Third House Owner' is an associative installation based on the history of Huis Marseille. The orks is on view till 2 September, more in formation on www.huismarseille.nl/en

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

09 juni 2018

Cultuurpolitiek en Kunstbeleid

Vijf thema's Cultuurbeleid van het kabinet

Uitwerking van het cultuurbeleid van het kabinet aan de hand van 5 thema’s:

  1. cultuur maakt nieuwsgierig
  2. ruimte voor nieuwe makers en cultuur
  3. een leefomgeving met karakter
  4. cultuur is grenzeloos
  5. een sterke culturele sector

Tref hier de link naar de Cultuurbrief.

Lees artikel | Via

Kabinet waardeert cultuur met flinke investeringen

Vandaag presenteerde minister Van Engelshoven de Cultuurbrief.

Door flinke investeringen zorgt minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) dat kunst en erfgoed in Nederland  ook in de toekomst van topkwaliteit blijft.  Het kabinet investeert structureel € 80 miljoen in cultuur. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren € 325 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Minister Van Engelshoven: “Met deze investeringen wil ik de cultuursector in Nederland laten floreren. Ik wil nieuwe generaties laten doorbreken. Ik wil kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. En ik wil investeren in monumenten voor een mooie leefomgeving. Onze cultuur verdient het om in volle bloei te staan.”


Lees artikel | Via rijksoverheid.nl

Cultuurverkenning: Cultuur voor Stad, Land en Regio

Lees hier de Cultuurverkenning.

Lees artikel | Via toekomst-cultuurbeleid.cultuur.nl

Raad voor Cultuur pleit voor regionale culturele infrastructuur

Zet stedelijke regio’s centraler in het cultuurbeleid. Zij zijn goed in staat om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de bevolking, en op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur. Met de opname van een regionale culturele infrastructuur in het landelijke cultuurbestel wil de Raad voor Cultuur dat er meer erkenning en financiering komt voor het culturele aanbod in de regio. Dat schrijft de raad in zijn verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Structureel extra geld presentatie-instellingen

Minister Van Engelshoven stelt structureel extra geld beschikbaar voor presentatie-instellingen in de periode 2018-2020. Dit bedrag, waarvan de precieze hoogte nog niet bekend is, maakt deel uit van de tien miljoen euro extra investering in kunst en cultuur, zoals bekend werd gemaakt door de minister. Door deze investering kunnen vele culturele instellingen, waaronder presentatie-instellingen, en gezelschappen hun programmering voort zetten en worden nieuwe kunstvormen gestimuleerd, die een ander publiek aantrekken.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

BKNL WAARSCHUWT VOOR GEVOLGEN VOORGENOMEN BTW-VERHOGING

Beeldende Kunst Nederland (BKNL) waarschuwt voor de gevolgen van de voorgenomen BTW-verhoging van 6 naar 9 procent. Zo’n verhoging heeft grote consequenties voor de verkoop van kunst en de toegangsprijzen voor musea en andere kunstinstellingen. Het stagneert de rijke ontwikkeling van de beeldende kunst in Nederland. En dat in een periode dat makers, galeries en kunstinstellingen het toch al moeilijk hebben.

Lees artikel | Via bknl.nl

Aanvragende Bijdrage Meerjarenprogramma's Presentatie-Instellingen

Platforms gericht op de presentatie van hedendaagse beeldende kunst kunnen tot en met
1 september 2017 aanvragen voor een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen. De bijdrage kan worden aangevraagd voor programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen.

Het bedrag is voor een programma van een tot maximaal drie kalenderjaren. Voor een korter lopend project kan een Projectinvestering Instellingen aangevraagd worden.

 

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Motie en Amendement Cultuur bij behandeling Voorjaarsnota

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota gisteren zijn een amendement (door SP) en een motie (door PvdA en GroenLinks) ingediend. Hiermee komen deze partijen tegemoet aan de oproep vanuit Kunsten ’92, NAPK en BKNL aan de Tweede Kamer om een structurele oplossing te vinden voor instellingen die in het kader van de cultuurnota alleen voor 2017 financiering hebben gekregen. Hiermee kan worden voorkomen dat, in afwachting van een nieuw regeerakkoord, met name instellingen in het middensegment verdwijnen. Het betreft hier instellingen van bewezen kwaliteit, dus met een positieve beoordeling, die veelal een belangrijke functie vervullen op het gebied van talentontwikkeling, en vaak juist voor de regio.

Lees artikel | Via kunsten92.nl

400.000EU beschikbaar voor vijf presentatie-instellingen

De Zaak Nu is verheugd dat de Raad voor Cultuur de minister heeft geadviseerd 400.000 euro beschikbaar te stellen aan vijf presentatie-instellingen die in de ronde van 2016 van het fonds een positief advies kregen, maar als gevolg van een beperkt budget slechts een bijdrage voor 2017 kregen. Dit betekent dat als de minister dit advies overneemt deze vijf presentatie-instellingen alsnog een bijdrage voor twee jaar toegezegd krijgen. Het gaat om Worm, P/////AKT, TAAK, Onomatopee en Noorderlicht.

Eind 2016 werd in de Tweede Kamer het amendement-Vermue aangenomen. Daarmee werd eenmalig tien miljoen euro extra uitgetrokken om culturele instellingen die in 2016 positief advies zonder toekenning ontvingen alsnog een bijdrage te kunnen geven. Negen miljoen euro werd gereserveerd voor het Fonds Podiumkunsten; één miljoen bleef over voor de overige disciplines. Op verzoek van minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de besteding van het bedrag van 1 miljoen euro.

Lees hier het volledige advies.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Verkenning naar toekomst Cultuurbeleid in Nederland

Minister Bussemaker (OCW) heeft vandaag het startschot gegeven om de toekomst van het cultuurbeleid in Nederland te gaan verkennen. Het is tijd voor een nieuwe koers. In ‘Agenda Cultuur’ (2015) concludeerde de raad dat het cultuurbeleid sterk nationaal is georiënteerd en vooral is gericht op individuele instellingen en niet op de samenhang van culturele voorzieningen. Daarom stelde de raad voor om de keuzes van stedelijke regio’s meer leidend te laten worden in het cultuurbeleid. De minister volgt nu deze aanbeveling van de raad.

Bussemaker vraagt de raad om een verkenning naar de mogelijkheden van een sterkere en evenwichtigere samenwerking tussen de verschillende overheden onderling en de cultuursector. Het doel hiervan is een toekomstbestendig cultuurbeleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector.

Daarnaast vraagt de minister de raad met sectoradviezen te komen, waarin per sector trends en ontwikkelingen worden geduid. Daaraan kunnen vervolgens mogelijke scenario’s worden verbonden. Het gaat om de sectoren podiumkunsten, beeldende kunst, architectuur en stedenbouw, creatieve industrie, musea, letteren en bibliotheken, audiovisuele sector.

De minister wil de verkenning en de sectoradviezen in oktober 2017 ontvangen. Lees hier de adviesaanvraag.

Lees artikel | Via cultuur.nl