De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Brief aan Bussemaker

Op 15 december 2016 verzonden wij een brief naar minister Bussemaker waarin wij hebben aangegeven dat als gevolg van een structureel tekort bij het Mondriaan Fonds diverse presentatie-instellingen een positief advies ontvingen en toch niet gehonoreerd konden worden. Hierdoor vallen er gaten in de sector, met name in dat deel dat het MKB van de beeldende kunstsector genoemd zou kunnen worden, het middenveld.

Het amendement van kamerlid Vermüe c.s.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 07 juli 2017

Reactie BKNL op advies Sociaal Economische Raad en Raad voor Cultuur

Vandaag verscheen het advies ‘Passie gewaardeerd’ van SER en Raad voor Cultuur. De raden concluderen dat de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving, maar dat de arbeidsmarkt op onderdelen niet goed functioneert waardoor werkenden maar weinig terugzien van de waardecreatie die de sector realiseert.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 21 april 2017

Experimenteerregeling Mondriaan Fonds

Via het Mondriaan Fonds zijn inmiddels verschillende presentatie-instellingen ondersteund met een bijdrage voor kunstenaarshonoraria. Toekenningen werden gedaan aan onder meer Nest voor Rinus Van de Velde, Stichting West voor Matthias Müller en Christoph Girardet, Kunstvereniging Diepenheim voor Jonathan van Doornum, Hotel Mariakapel voor Tim en Katrein Breukers, A Tale of a Tub voor Michal Helfman en de Appel arts centre voor Christine Sun Kim.

Om de toepassing van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria te stimuleren, stelt het Mondriaan Fonds dit jaar een bedrag van 600.000 euro beschikbaar dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen.

Lees artikel

11 april 2017

Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag, voorzitter De Zaak Nu, in gesprek met Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad). 

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 24 februari 2017

Overhandiging convenant door Maria Hlavajova, directeur BAK Utrecht, bestuurslid De Zaak Nu en Rune Peitersen, kunstenaar en voorzitter Platform BK.

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Ondertekening convenant Richtlijn Kunstenaarshonoarium

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

Op 21 februari jl. werd in aanwezigheid van zowel minister Jet Bussemaker (OCW) als Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) de Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepresenteerd in Stroom Den Haag. Ook kunstenaars en vertegenwoordigers van presentatie-instellingen en musea waren aanwezig. Met deze richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 23 februari 2017

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

De Zaak Nu introduceert samen met Platform BK, BBK en de Kunstenbond een gezamenlijke Richtlijn Kunstenaarshonoraria 

Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd in Nederland. De Zaak Nu is één van de initiatiefnemers van deze richtlijn. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel.

De richtlijn beoogt de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en levert een bijdrage aan het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars.

Lees artikel

08 december 2016

Brief BKNL aan Tweede Kamer

Zie hierbij de brief van Beeldende Kunst Nederland (BKNL- www.bknl.nl)* waarin wij onze zorgen over de positie van de presentatie-instellingen voor Beeldende Kunst met de Cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer delen.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 09 september 2016

Een collectieve selfie: beter zicht op Beeldende Kunst

BEELDENDE KUNST IN CIJFERS: EEN PUBLICATIE VAN BKNL

Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt een kunstenaar zijn werk?

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en zicht op de vragen die nog openstaan, heeft BKNL het initiatief genomen alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bundelen in een publicatie.

Klik hier voor de website van BKNL en de publicatie.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 15 juli 2016

Leden van De Zaak Nu

Kinderworkshops - CBK Zuidoost

Doe je mee? De kinderworkshop Striptekenen & Manga gaat zaterdag 16 september van start. In onze werkplaats op Heesterveld van 10:30 tot 12 uur. Kijk voor alle info op onze website https://www.cbkzuidoost.nl/kinderen/
Of je nou striphelden, dieren of manga figuren wilt tekenen, je leert het hier!

Lees artikel | Via CBKZO Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

17 augustus 2017

Sneak Peek #9: Is Europe a divided continent? Come and see Alex Majoli's project 'I Love Angela Merkel' at FOTODOK. The opening of the exhibition 'Beyond Us and Them' will take place on Friday the 1st of September.
http://www.fotodok.org/en/beyond-us-and-them-2/

Lees artikel | Via Fotodok

17 augustus 2017

KUNST NU, een spoedcursus hedendaagse kunst georganiseerd door De Appel en Witte de With Center for Contemporary Art, gaat in september weer van start. In 2017 wordt stilgestaan bij actuele thema’s als ‘Kunst en Activisme’ en ‘Kunst en Ecologie' De sprekers zijn o.a. Nathalie Hartjes, Quinsy Gario en Sara Blokland.

De cursus is in het Nederlands en Nederlandse Gebarentaal.
Voor meer informatie: http://bit.ly/2weZDt9

-----
De Appel and Witte de With Center for Contemporary Art provide a crash course contemporary art. KUNST NU will start 14 September and there are still some seats available. During the course you quickly develop insights into the history and context of visual arts, such as ‘Art and Activism’ and ‘Art and Ecology’. Speakers include Quinsy Gario, Sara Blokland and Nathalie Hartjes.

The course is in Dutch and Dutch Sign Language. For more information: http://bit.ly/2weZDt9

Image: Jan Rothuizen

Lees artikel | Via de Appel

16 augustus 2017

Sneak Peek #8: Wat betekent mannelijkheid in het Caraïbisch gebied? Gilleam Trapenberg, pas afgestudeerd aan de KABK Photography, presenteert in 'Voorbij Wij en Zij' zijn nieuwe project Big Papi. 1 september opening om 17.00 bij FOTODOK! www.fotodok.org/events/voorbij-wij-en-zij-opening/

Lees artikel | Via Fotodok

16 augustus 2017

Vooraankondiging: Taferelen op donderdagavond

Tussen 1 september en 20 oktober kun je elke donderdag bij FOTODOK een rondleiding krijgen, een hapje eten en de thematiek van de tentoonstelling aan tafel bespreken met kunstenaars en wetenschappers. Thema's zoals polarisatie, identiteit, seksualiteit, immigratie en profilering, maar ook de rol van culturele instellingen ten opzichte van maatschappelijk urgente thema's passeren de revue. We zijn druk bezig met de programmering van Taferelen, snel meer! www.fotodok.org/vooraankondiging-taferelen-op-donderdagavond/

Lees artikel | Via Fotodok

15 augustus 2017

We are looking for volunteers who would like to be part of the opening performance at A Tale of a Tub on 7 September (from 16-20). No experience or special skills needed, just a clear voice. All ages welcome! Please write to info@a-tub.org for more info.

Lees artikel | Via A Tale of a Tub

15 augustus 2017

Vrouwen in de filosofie (lezing)

Lees artikel | Via A Tale of a Tub

15 augustus 2017

Opening Expo Het doek gaat op door Lola Bezemer

Concordia’s Expositieruimte 2 was een maand lang het open atelier van Lola Bezemer. Terwijl het publiek de vorderingen live kon volgen en met de kunstenaar in gesprek kan gaan, bouwde Bezemer aan haar installatie. Nu is het einde van de werkperiode in zicht en is het werk klaar op 'geopend' te worden. Dit gaan we doen op zaterdag 2 september om half 4, inloop vanaf 3 uur. Wees welkom!

De drie verschillende disciplines van Concordia; film, theater en beeldende kunst worden door Lola Bezemer onderling met elkaar verbonden in een site-specifiek werk, dat de kunstenaar tijdens haar werkperiode bij ons ontwikkelde. Met bewegende textiele ruimteverdelers en video projecties, onderzocht ze de ruimte en de invloed van die ruimte op de bezoeker.

Lees artikel | Via Concordia

14 augustus 2017

Pitch your idea at bliksem en donderdag | Baltan Laboratories

Bliksem en Donderdag #7 - A Thursday enlightening event has a couple of spots left for pitchers who'd like accelerate their ideas in front of an enthusiastic audience and muppets Bart Brouwers (E52) and Ingrid van der Wacht (Dutch Design Foundation). So pitch your plan and make unexpected connections! Send a mail with your idea to medialab@vpro.nl

Lees artikel | Via Baltan

14 augustus 2017

Opening Delirium & Destiny

Delirium & Destiny

Opening: Thursday 7 September, 17:00-20:00 with a performance by Himali Singh Soin & David Soin Tappeser
Program: 8 September - 5 November

Delirium & Destiny is a collaboration between Suzanne Wallinga and guest curator Eloise Sweetman with work by Apichatpong Weerasethakul & Chai Siris, K.r.m. Mooney, Nicoline Timmer, Lee Kit, Sofia Caesar, Tamar Guimaraes & Kasper Akhøj, Basma Alsharif, Mia You as well as Himali Singh Soin & David Soin Tappeser, among others. The efflorescent program explores alternative modes of reason, through a diversity of voices in art, poetry, and philosophy.

Delirium & Destiny is inspired by the work of Maria Zambrano (1904-1991), a Spanish philosopher and political writer. Zambrano employs fictional, autobiographical, and poetic devices in her writing to engage with themes of time, spirituality, nationality, exile, emotion, and difference. Rather than creating an exhibition that uses Zambrano’s thinking as a tool or as an illustration, Delirium & Destiny is influenced by a few of Zambrano’s concepts – in particular, the dream and poetic reason. Delirium & Destiny consists of performances, screenings, lectures, a reading group, and an exhibition. All the artists, poets, and writers in this program work politically, rather than work to make political art. In other words, their artistic practices reflect their position and care for the world, representing Zambrano’s idea that personal development contributes to public development overall.

The opening on 7 September is marked by the performance Lapsus Kairos (2017) by the poet/musician duo Himali Singh Soin & David Soin Tappeser (H/D). In Lapsus Kairos, H/D speculate upon the potential histories ​and utopian futures ​of the Justus van Effencomplex through twelve micro fictions. Mimicking the structure of the clock, the compass, the orbit, in their eternal repetition, these allegorical narratives converge and diverge, held together by a single strand of synchronicity by the centrifugal rhythm of improvised percussion. Here, you will sleep with Aristotle, you will fly into an invisible geodesic dome and find yourself waiting on an infinite lunch break. Choose your own adventure.

Delirium & Destiny is supported by the City of Rotterdam, the Mondriaan Fonds, the VSB Fund and the H.M.A. Schadee Fund and includes collaborations with the Rotterdam Library and the Society for Women in Philosophy.

Lees artikel | Via A Tale of a Tub

14 augustus 2017

Cultuurpolitiek en Kunstbeleid

Aanvragende Bijdrage Meerjarenprogramma's Presentatie-Instellingen

Platforms gericht op de presentatie van hedendaagse beeldende kunst kunnen tot en met
1 september 2017 aanvragen voor een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen. De bijdrage kan worden aangevraagd voor programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen.

Het bedrag is voor een programma van een tot maximaal drie kalenderjaren. Voor een korter lopend project kan een Projectinvestering Instellingen aangevraagd worden.

 

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Motie en Amendement Cultuur bij behandeling Voorjaarsnota

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota gisteren zijn een amendement (door SP) en een motie (door PvdA en GroenLinks) ingediend. Hiermee komen deze partijen tegemoet aan de oproep vanuit Kunsten ’92, NAPK en BKNL aan de Tweede Kamer om een structurele oplossing te vinden voor instellingen die in het kader van de cultuurnota alleen voor 2017 financiering hebben gekregen. Hiermee kan worden voorkomen dat, in afwachting van een nieuw regeerakkoord, met name instellingen in het middensegment verdwijnen. Het betreft hier instellingen van bewezen kwaliteit, dus met een positieve beoordeling, die veelal een belangrijke functie vervullen op het gebied van talentontwikkeling, en vaak juist voor de regio.

Lees artikel | Via kunsten92.nl

400.000EU beschikbaar voor vijf presentatie-instellingen

De Zaak Nu is verheugd dat de Raad voor Cultuur de minister heeft geadviseerd 400.000 euro beschikbaar te stellen aan vijf presentatie-instellingen die in de ronde van 2016 van het fonds een positief advies kregen, maar als gevolg van een beperkt budget slechts een bijdrage voor 2017 kregen. Dit betekent dat als de minister dit advies overneemt deze vijf presentatie-instellingen alsnog een bijdrage voor twee jaar toegezegd krijgen. Het gaat om Worm, P/////AKT, TAAK, Onomatopee en Noorderlicht.

Eind 2016 werd in de Tweede Kamer het amendement-Vermue aangenomen. Daarmee werd eenmalig tien miljoen euro extra uitgetrokken om culturele instellingen die in 2016 positief advies zonder toekenning ontvingen alsnog een bijdrage te kunnen geven. Negen miljoen euro werd gereserveerd voor het Fonds Podiumkunsten; één miljoen bleef over voor de overige disciplines. Op verzoek van minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de besteding van het bedrag van 1 miljoen euro.

Lees hier het volledige advies.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Verkenning naar toekomst Cultuurbeleid in Nederland

Minister Bussemaker (OCW) heeft vandaag het startschot gegeven om de toekomst van het cultuurbeleid in Nederland te gaan verkennen. Het is tijd voor een nieuwe koers. In ‘Agenda Cultuur’ (2015) concludeerde de raad dat het cultuurbeleid sterk nationaal is georiënteerd en vooral is gericht op individuele instellingen en niet op de samenhang van culturele voorzieningen. Daarom stelde de raad voor om de keuzes van stedelijke regio’s meer leidend te laten worden in het cultuurbeleid. De minister volgt nu deze aanbeveling van de raad.

Bussemaker vraagt de raad om een verkenning naar de mogelijkheden van een sterkere en evenwichtigere samenwerking tussen de verschillende overheden onderling en de cultuursector. Het doel hiervan is een toekomstbestendig cultuurbeleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector.

Daarnaast vraagt de minister de raad met sectoradviezen te komen, waarin per sector trends en ontwikkelingen worden geduid. Daaraan kunnen vervolgens mogelijke scenario’s worden verbonden. Het gaat om de sectoren podiumkunsten, beeldende kunst, architectuur en stedenbouw, creatieve industrie, musea, letteren en bibliotheken, audiovisuele sector.

De minister wil de verkenning en de sectoradviezen in oktober 2017 ontvangen. Lees hier de adviesaanvraag.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Overzichten verkiezingsprogramma’s: kunst cultuur erfgoed media

De politieke partijen hebben in het najaar van 2016 hun concept Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 gepresenteerd: PvdA, CDA, Christen Unie, D66, GroenLinks, PVV, SP, VVD, 50PLUS, DENK en SGP.

Kunsten ’92 heeft hier overzichten van gemaakt. Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen? Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s?

Kunsten '92 heeft het e.e.a. inzichtelijk gemaakt door middel van samenvattingen in tabelvorm en in tekstvorm. Daarnaast een document met alle letterlijke fragmenten over kunst, cultuur, erfgoed en media, direct overgenomen uit de verkiezingsprogramma’s.

Lees artikel | Via kunsten92.nl

Nieuwe aanvraagronde voor presentatie-instellingen beeldende kunst

Met de behandeling van de begroting van 21 november 2016 is bevestigd dat het kabinet voornemens is 700.000 euro per jaar extra uit te trekken voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil het extra geld voor 2017-2018 verdelen in een tweede ronde die vanaf nu is opengesteld. Presentatie-instellingen die niet hebben aangevraagd in de huidige ronde kunnen tot 28 november 2016 een aanvraag indienen. De zeven instellingen die in de eerste ronde een positief advies kregen maar niet gehonoreerd konden worden wegens het beperkte budget, worden in deze extra ronde opnieuw meegewogen. De kwaliteit van de aanvraag en regionale spreiding spelen een rol bij de beoordeling.


Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Twaalf presentatie-instellingen ontvangen bijdrage Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds kent  aan de programma’s van twaalf presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst 2,4 miljoen euro toe. Deze instellingen, van Aruba tot Zeeland, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s voor maximaal twee jaar. De bijdragen variëren van 65.000 tot 160.000 euro op jaarbasis. Zeven instellingen kregen een positief advies, maar kunnen wegens het beperkte budget (nog) niet gehonoreerd worden. De aanvragen van deze instellingen worden in een extra ronde opnieuw meegewogen.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Reactie Mondriaan Fonds op extra investering presentatie-instellingen

Het Mondriaan Fonds is verheugd en opgelucht dat het kabinet 0,7 miljoen euro per jaar extra uittrekt voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil deze middelen inzetten binnen de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen beeldende kunst. Het extra geld voor 2017 wil het fonds verdelen met een extra ronde die binnenkort wordt opengesteld. Het fonds let bij de beoordeling van de aanvragen behalve op kwaliteit ook op regionale spreiding.


Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector - structureel meer geld voor o.a. presentatie-instellingen!

Door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. Kwaliteit staat hierbij voorop. Vandaag maakte Bussemaker haar besluiten voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017 – 2020 bekend.

Lees artikel | Via rijksoverheid.nl

Deadline 2 september - Bijdrage Meerjarenprogramma's Presentatie-instellingen

De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen is bestemd voor presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage kan worden aangevraagd voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Het gaat om programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven  aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst.
Doel is deze instellingen te stimuleren hedendaagse beeldende kunst op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl