De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Brief aan Bussemaker

Op 15 december 2016 verzonden wij een brief naar minister Bussemaker waarin wij hebben aangegeven dat als gevolg van een structureel tekort bij het Mondriaan Fonds diverse presentatie-instellingen een positief advies ontvingen en toch niet gehonoreerd konden worden. Hierdoor vallen er gaten in de sector, met name in dat deel dat het MKB van de beeldende kunstsector genoemd zou kunnen worden, het middenveld.

Het amendement van kamerlid Vermüe c.s.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 07 juli 2017

Reactie BKNL op advies Sociaal Economische Raad en Raad voor Cultuur

Vandaag verscheen het advies ‘Passie gewaardeerd’ van SER en Raad voor Cultuur. De raden concluderen dat de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving, maar dat de arbeidsmarkt op onderdelen niet goed functioneert waardoor werkenden maar weinig terugzien van de waardecreatie die de sector realiseert.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 21 april 2017

Experimenteerregeling Mondriaan Fonds

Via het Mondriaan Fonds zijn inmiddels verschillende presentatie-instellingen ondersteund met een bijdrage voor kunstenaarshonoraria. Toekenningen werden gedaan aan onder meer Nest voor Rinus Van de Velde, Stichting West voor Matthias Müller en Christoph Girardet, Kunstvereniging Diepenheim voor Jonathan van Doornum, Hotel Mariakapel voor Tim en Katrein Breukers, A Tale of a Tub voor Michal Helfman en de Appel arts centre voor Christine Sun Kim.

Om de toepassing van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria te stimuleren, stelt het Mondriaan Fonds dit jaar een bedrag van 600.000 euro beschikbaar dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen.

Lees artikel

11 april 2017

Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag, voorzitter De Zaak Nu, in gesprek met Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad). 

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 24 februari 2017

Overhandiging convenant door Maria Hlavajova, directeur BAK Utrecht, bestuurslid De Zaak Nu en Rune Peitersen, kunstenaar en voorzitter Platform BK.

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Ondertekening convenant Richtlijn Kunstenaarshonoarium

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

Op 21 februari jl. werd in aanwezigheid van zowel minister Jet Bussemaker (OCW) als Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) de Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepresenteerd in Stroom Den Haag. Ook kunstenaars en vertegenwoordigers van presentatie-instellingen en musea waren aanwezig. Met deze richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 23 februari 2017

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

De Zaak Nu introduceert samen met Platform BK, BBK en de Kunstenbond een gezamenlijke Richtlijn Kunstenaarshonoraria 

Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd in Nederland. De Zaak Nu is één van de initiatiefnemers van deze richtlijn. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel.

De richtlijn beoogt de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en levert een bijdrage aan het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars.

Lees artikel

08 december 2016

Brief BKNL aan Tweede Kamer

Zie hierbij de brief van Beeldende Kunst Nederland (BKNL- www.bknl.nl)* waarin wij onze zorgen over de positie van de presentatie-instellingen voor Beeldende Kunst met de Cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer delen.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 09 september 2016

Een collectieve selfie: beter zicht op Beeldende Kunst

BEELDENDE KUNST IN CIJFERS: EEN PUBLICATIE VAN BKNL

Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt een kunstenaar zijn werk?

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en zicht op de vragen die nog openstaan, heeft BKNL het initiatief genomen alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bundelen in een publicatie.

Klik hier voor de website van BKNL en de publicatie.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 15 juli 2016

Leden van De Zaak Nu

FAÇADE 2017

Van 14 juli t/m 5 november organiseert CBK Zeeland in opdracht van gemeente Middelburg de kunstmanifestatie Façade 2017. Vijftien internationaal werkende kunstenaars afkomstig uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk maken speciaal voor de manifestatie installaties langs een bijzondere wandelroute door de binnenstad van Middelburg. Daarnaast is er een uitgebreid randprogramma.

Lees artikel | Via CBK Zeeland

26 juli 2017

The Still Point of the Turning World - Between Film and Photography

Currently on view at Fotomuseum Antwerpen - FOMU: 'The Still Point of the Turning World - Between Film and Photography'. What beauty can be found on the border between these two media? #rijksakademie alumni David Claerbout (RA 96), Manon de Boer (RA 90/92) and Lisa Oppenheim (RA 04/05) are participating in the exhibition that is on view till October 10. More information: https://www.fotomuseum.be/en.html.

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

26 juli 2017

Genomineerden van het Steenbergen Stipendium

Gefeliciteerd genomineerden van het Steenbergen Stipendium: Eline Benjaminsen, Tim Cullmann, Niké Dolman, Felicity van Oort en Kevin Osepa. Tussen 16 september en 29 oktober is hun werk te zien in het Nederlands Fotomuseum.

Lees artikel | Via Fotodok

25 juli 2017

Festive Summer Dinner @JvE

Celebrate with us a festive summer dinner in the Van Eyck’s garden and greenhouse! A special 5 course meal, including a welcome cocktail will be served for € 45,-

After the delicious canapés served at the opening of the Non-Human Narratives exhibition, we invited designer/chef Marente van der Valk back to develop a menu for a unique Finnisage Feast.

The menu explores nature’s offerings in it’s most adventurous way; being 100% inspired by the Non-Human Narratives exhibition. This exhibition, looking at the life of microbes, will close the following day.

MENU

Welcome cocktail
Rum, tepache, lime, ancho

Canapes
Pulled pork, chard kimchi, homebaked sourdough, black sesame
Fermented sweetcorn fritters, green salsa, lime, coriander
Homemade yoghurt, dill, parsley, sourdough rye flatbread

Starter
Burrata, grilled pickled peaches, fennel, radicchio, cornflowers

Mains
Slowroasted leg of lamb, smoked spiced labneh, harissa, new potatoes, chicory, herbs, pomegranate
Imam Biyaldi, smoked labneh, dill rice, chicory, herbs, pomegranate (V)

Dessert
Macerated strawberries, villi cream, mint, Aleppo pepper, rose petals
Served with a shot of homemade damson gin.

There is limited seating so please make sure to reserve your seat by booking through this link!

https://bookwhen.com/jve/e/ev-skfv-20170810190000

Plus of course this is your last chance to see the Non-Human Narratives exhibition! :)

Lees artikel | Via Jan van Eyck Academie

25 juli 2017

Artist in residence Het Wilde Weten: Pascal Reinmann

Winner of the Best Foreign Film Award 2016 Pascal Reinmann about winning the prize:

„Millimeterle“ was my BA-Graduation film and I was super happy for winning the TENT Academy Awards with it! The prize revealed to me that the film not only touches people in Switzerland but also arouses feelings in other countries and in this way works in a global context. After I have graduated my BA, I started to study „MA Cinematography“ at the Zurich University of the Arts - I will finish the program in the Summer of 2018.

I’m looking forward to being „Artist in Residence“ at Het Wilde Weten in Rotterdam for the next six weeks!

Lees artikel | Via Tent Rotterdam

25 juli 2017

Ole Nieling en Tjalling Mulder

AKI alumnus Ole Nieling experimenteert met de oude traditie van potten maken op een draaischijf en de eens zo revolutionaire technologie van de magnetron.

Vanmiddag vanaf 13.00 uur gaan Ole Nieling en Tjalling Mulder aan de slag op de draaischijf. Ook gaan ze proberen keramiek af te bakken in de magnetron. Wees welkom om te zien hoe dit gaat!

Lees artikel | Via Concordia

25 juli 2017

Francesco Pedraglio

Tonight at Trattoria Primavera in Turin Francesco Pedraglio will present the performance ‘ApparecchiareSparecchiare (una battaglia) - Setting-And-Clearing-The-Table (a battle)’ - in collaboration with our friends from Progetto Diogene. If in Turin, don’t miss it!

Lees artikel | Via PAKT

25 juli 2017

Across the Board

De tweede editie van Across the Board, en interdisciplinair masterclass-programma, zal plaats vinden van 23 september tot 2 december 2017 met internationale deelnemers uit verschillende werkvelden. Het programa wordt geleid door gastdocenten, vooraanstaande professionals uit de kunsten, bedrijfswereld en politiek. De deelnemers krijgen de kans om de gedeelde waarden tussen de verschillende werkvelden af te bakenen, te herevalueren en de tegenstrijdige denkwijzen en de methodologische fricties te confronteren die voortkomen uit deze uitwisseling.

Aanmeldingen zijn open tot en met 15 augustus. Heb je 3 tot 10 jaar werk ervaring, en je wilt deelnemen met interactieve, en uitdagende workshops, meld je dan aan met een motivatiebrief en je CV. Voor meer informatie http://on.wdw.nl/2tnWpm7

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

24 juli 2017

Electricity: The spark of life - John Gerrard

Opening tomorrow, July 25, at Teylers Museum in Haarlem: 'Electricity: The spark of life'. The objects in the exhibition show how vulnerable our dependency on electricity makes us. #rijksakademie alumnus John Gerrard (RA 09) is one of the participating artists. On view till January 7 2018. More information: https://www.teylersmuseum.nl/en/.

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

24 juli 2017

Bliksem en Donderdag #7

It's still early, but Bliksem en Donderdag #7 - A Thursday enlightening event (happening September 21st at Kazerne) is calling for creators, thinkers, makers & doers to pitch their idea. Bliksem en Donderdag is a great platform to accelerate the creative process! Write to medialab@vpro.nl if you are interested.

An initiative by VPRO Medialab Baltan Laboratories High Tech Campus Eindhoven and TU Eindhoven

Lees artikel | Via Baltan

24 juli 2017

Cultuurpolitiek en Kunstbeleid

Motie en Amendement Cultuur bij behandeling Voorjaarsnota

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota gisteren zijn een amendement (door SP) en een motie (door PvdA en GroenLinks) ingediend. Hiermee komen deze partijen tegemoet aan de oproep vanuit Kunsten ’92, NAPK en BKNL aan de Tweede Kamer om een structurele oplossing te vinden voor instellingen die in het kader van de cultuurnota alleen voor 2017 financiering hebben gekregen. Hiermee kan worden voorkomen dat, in afwachting van een nieuw regeerakkoord, met name instellingen in het middensegment verdwijnen. Het betreft hier instellingen van bewezen kwaliteit, dus met een positieve beoordeling, die veelal een belangrijke functie vervullen op het gebied van talentontwikkeling, en vaak juist voor de regio.

Lees artikel | Via kunsten92.nl

400.000EU beschikbaar voor vijf presentatie-instellingen

De Zaak Nu is verheugd dat de Raad voor Cultuur de minister heeft geadviseerd 400.000 euro beschikbaar te stellen aan vijf presentatie-instellingen die in de ronde van 2016 van het fonds een positief advies kregen, maar als gevolg van een beperkt budget slechts een bijdrage voor 2017 kregen. Dit betekent dat als de minister dit advies overneemt deze vijf presentatie-instellingen alsnog een bijdrage voor twee jaar toegezegd krijgen. Het gaat om Worm, P/////AKT, TAAK, Onomatopee en Noorderlicht.

Eind 2016 werd in de Tweede Kamer het amendement-Vermue aangenomen. Daarmee werd eenmalig tien miljoen euro extra uitgetrokken om culturele instellingen die in 2016 positief advies zonder toekenning ontvingen alsnog een bijdrage te kunnen geven. Negen miljoen euro werd gereserveerd voor het Fonds Podiumkunsten; één miljoen bleef over voor de overige disciplines. Op verzoek van minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de besteding van het bedrag van 1 miljoen euro.

Lees hier het volledige advies.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Verkenning naar toekomst Cultuurbeleid in Nederland

Minister Bussemaker (OCW) heeft vandaag het startschot gegeven om de toekomst van het cultuurbeleid in Nederland te gaan verkennen. Het is tijd voor een nieuwe koers. In ‘Agenda Cultuur’ (2015) concludeerde de raad dat het cultuurbeleid sterk nationaal is georiënteerd en vooral is gericht op individuele instellingen en niet op de samenhang van culturele voorzieningen. Daarom stelde de raad voor om de keuzes van stedelijke regio’s meer leidend te laten worden in het cultuurbeleid. De minister volgt nu deze aanbeveling van de raad.

Bussemaker vraagt de raad om een verkenning naar de mogelijkheden van een sterkere en evenwichtigere samenwerking tussen de verschillende overheden onderling en de cultuursector. Het doel hiervan is een toekomstbestendig cultuurbeleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector.

Daarnaast vraagt de minister de raad met sectoradviezen te komen, waarin per sector trends en ontwikkelingen worden geduid. Daaraan kunnen vervolgens mogelijke scenario’s worden verbonden. Het gaat om de sectoren podiumkunsten, beeldende kunst, architectuur en stedenbouw, creatieve industrie, musea, letteren en bibliotheken, audiovisuele sector.

De minister wil de verkenning en de sectoradviezen in oktober 2017 ontvangen. Lees hier de adviesaanvraag.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Overzichten verkiezingsprogramma’s: kunst cultuur erfgoed media

De politieke partijen hebben in het najaar van 2016 hun concept Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 gepresenteerd: PvdA, CDA, Christen Unie, D66, GroenLinks, PVV, SP, VVD, 50PLUS, DENK en SGP.

Kunsten ’92 heeft hier overzichten van gemaakt. Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen? Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s?

Kunsten '92 heeft het e.e.a. inzichtelijk gemaakt door middel van samenvattingen in tabelvorm en in tekstvorm. Daarnaast een document met alle letterlijke fragmenten over kunst, cultuur, erfgoed en media, direct overgenomen uit de verkiezingsprogramma’s.

Lees artikel | Via kunsten92.nl

Nieuwe aanvraagronde voor presentatie-instellingen beeldende kunst

Met de behandeling van de begroting van 21 november 2016 is bevestigd dat het kabinet voornemens is 700.000 euro per jaar extra uit te trekken voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil het extra geld voor 2017-2018 verdelen in een tweede ronde die vanaf nu is opengesteld. Presentatie-instellingen die niet hebben aangevraagd in de huidige ronde kunnen tot 28 november 2016 een aanvraag indienen. De zeven instellingen die in de eerste ronde een positief advies kregen maar niet gehonoreerd konden worden wegens het beperkte budget, worden in deze extra ronde opnieuw meegewogen. De kwaliteit van de aanvraag en regionale spreiding spelen een rol bij de beoordeling.


Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Twaalf presentatie-instellingen ontvangen bijdrage Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds kent  aan de programma’s van twaalf presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst 2,4 miljoen euro toe. Deze instellingen, van Aruba tot Zeeland, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s voor maximaal twee jaar. De bijdragen variëren van 65.000 tot 160.000 euro op jaarbasis. Zeven instellingen kregen een positief advies, maar kunnen wegens het beperkte budget (nog) niet gehonoreerd worden. De aanvragen van deze instellingen worden in een extra ronde opnieuw meegewogen.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Reactie Mondriaan Fonds op extra investering presentatie-instellingen

Het Mondriaan Fonds is verheugd en opgelucht dat het kabinet 0,7 miljoen euro per jaar extra uittrekt voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil deze middelen inzetten binnen de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen beeldende kunst. Het extra geld voor 2017 wil het fonds verdelen met een extra ronde die binnenkort wordt opengesteld. Het fonds let bij de beoordeling van de aanvragen behalve op kwaliteit ook op regionale spreiding.


Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector - structureel meer geld voor o.a. presentatie-instellingen!

Door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. Kwaliteit staat hierbij voorop. Vandaag maakte Bussemaker haar besluiten voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017 – 2020 bekend.

Lees artikel | Via rijksoverheid.nl

Deadline 2 september - Bijdrage Meerjarenprogramma's Presentatie-instellingen

De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen is bestemd voor presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage kan worden aangevraagd voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Het gaat om programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven  aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst.
Doel is deze instellingen te stimuleren hedendaagse beeldende kunst op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Nieuwe ronde voor open plek BIS : adviesaanvraag Minister Bussemaker (OCW).

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren over de invulling van de laatste twee plekken in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Vandaag heeft de raad de adviesaanvraag van de minister ontvangen, op maandag 15 augustus a.s. zal hij zijn advies uitbrengen.

Klik hier voor de adviesaanvraag.

Klik hier voor het overzicht van de aanvragen.

 

Lees artikel | Via cultuur.nl