De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Reactie BKNL op advies Sociaal Economische Raad en Raad voor Cultuur

Vandaag verscheen het advies ‘Passie gewaardeerd’ van SER en Raad voor Cultuur. De raden concluderen dat de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving, maar dat de arbeidsmarkt op onderdelen niet goed functioneert waardoor werkenden maar weinig terugzien van de waardecreatie die de sector realiseert.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 21 april 2017

Experimenteerregeling Mondriaan Fonds

Via het Mondriaan Fonds zijn inmiddels verschillende presentatie-instellingen ondersteund met een bijdrage voor kunstenaarshonoraria. Toekenningen werden gedaan aan onder meer Nest voor Rinus Van de Velde, Stichting West voor Matthias Müller en Christoph Girardet, Kunstvereniging Diepenheim voor Jonathan van Doornum, Hotel Mariakapel voor Tim en Katrein Breukers, A Tale of a Tub voor Michal Helfman en de Appel arts centre voor Christine Sun Kim.

Om de toepassing van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria te stimuleren, stelt het Mondriaan Fonds dit jaar een bedrag van 600.000 euro beschikbaar dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen.

Lees artikel

11 april 2017

Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag, voorzitter De Zaak Nu, in gesprek met Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad). 

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 24 februari 2017

Overhandiging convenant door Maria Hlavajova, directeur BAK Utrecht, bestuurslid De Zaak Nu en Rune Peitersen, kunstenaar en voorzitter Platform BK.

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Ondertekening convenant Richtlijn Kunstenaarshonoarium

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

Op 21 februari jl. werd in aanwezigheid van zowel minister Jet Bussemaker (OCW) als Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) de Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepresenteerd in Stroom Den Haag. Ook kunstenaars en vertegenwoordigers van presentatie-instellingen en musea waren aanwezig. Met deze richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 23 februari 2017

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

De Zaak Nu introduceert samen met Platform BK, BBK en de Kunstenbond een gezamenlijke Richtlijn Kunstenaarshonoraria 

Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd in Nederland. De Zaak Nu is één van de initiatiefnemers van deze richtlijn. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel.

De richtlijn beoogt de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en levert een bijdrage aan het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars.

Lees artikel

08 december 2016

Brief BKNL aan Tweede Kamer

Zie hierbij de brief van Beeldende Kunst Nederland (BKNL- www.bknl.nl)* waarin wij onze zorgen over de positie van de presentatie-instellingen voor Beeldende Kunst met de Cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer delen.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 09 september 2016

Een collectieve selfie: beter zicht op Beeldende Kunst

BEELDENDE KUNST IN CIJFERS: EEN PUBLICATIE VAN BKNL

Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt een kunstenaar zijn werk?

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en zicht op de vragen die nog openstaan, heeft BKNL het initiatief genomen alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bundelen in een publicatie.

Klik hier voor de website van BKNL en de publicatie.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 15 juli 2016

Reactie De Zaak Nu op advies Raad voor Cultuur

Lees hier de reactie van De Zaak Nu namens de presentatie-instellingen op het advies van de Raad voor Cultuur voor de Culturele Basis Infrastructuur (BIS) 2017 - 2020.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 30 mei 2016

Leden van De Zaak Nu

Curators Marres Currents #5 announced — Marres

Evelyn Simons and Isabel van Bos are the curators of Marres Currents #5, which opens on December 14 at Marres.
In the next few months they will visit all the graduation shows of art academies in the Euregion.
The shortlist of the participating artists will be announced in September.

http://www.marres.org/en/programma/curators-marres-currents-5-announced/

Lees artikel | Via Marres, Centre for Contemporary Culture

14 december 2017

Verdiepende avond: Joeri Woudstra - Millennial Nostalgia

Randprogramma: Joeri Woudstra - Millennial Nostalgia
Verdiepende avond en groepsgesprek.

Jonge kunstenaars, denkers en schrijvers gaan in gesprek naar aanleiding van de tentoonstelling Joeri Woudstra – Millennial Gravestone Quotes. Wat betekent het om in onze tijd maker te zijn? Wat is de invloed en waarde van creatieve uitingen in een sterk door beeld bepaalde geglobaliseerde samenleving, waarin internet een tweede werkelijkheid vormt, en technologie ons voorbij snelt? Wat inspireert ons nog, en hoe kunnen we verschil maken?

Ontwerper Kevin Bray (ESAAB, Sandberg Instituut, KABK) onderzoekt ontwerp, performance en bewegend beeld, programmeur Shane Burmania (Korzo, Muziekgebouw aan het IJ, Strange Sounds from Beyond) kiest een hedendaags muziekfragment, redacteur Olga Kortz (o.a. VICE i-D, Hard//Hoofd, Das Magazin) draagt een tekst voor, kunstenaar Kareem Lotfy (Rijksakademie 2014 – 2016) toont werk, schrijver Alma Mathijsen (o.a. Parool, NRC, Vrij Nederland) maakt een selfievideo en kunstenaar Tycho Posthumus (KABK, 2016) reflecteert op zijn werk en hedendaagse fotografie. En natuurlijk licht Joeri Woudstra de tentoonstelling en zijn veelzijdige praktijk toe. Zippora Elders, directeur van het Kunstfort en zelf ook ‘millennial’, introduceert en modereert de avond. Na afloop muziek en drank.

---
Randprogramma: Joeri Woudstra - Millenial Nostalgia
Dinsdag 11.7.16, 19.30u
Genieloods, Kunstfort bij Vijfhuizen
Aanmelden: reservations@kunstfort.nl.

Lees artikel | Via Kunstfort Vijfhuizen

11 juli 2017

Lezing: Hans van Houwelingen - Het betekenen van brons en steen

Lezing: Hans van Houwelingen - Het betekenen van brons en steen.

Op dinsdag 27 juni 2017 geeft de Nederlandse beeldende kunstenaar Hans van Houwelingen (Harlingen, 1957) een lezing over de betekenis van monumenten.

Van 2006 tot 2008 voltooide hij het werk Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen, voor de buitencollectie van Kunstfort bij Vijfhuizen. Op de wal van het forteiland heeft hij een pad van oude grafstenen, geschonken door nabestaanden, aangelegd die geladen is met oorlogsherinneringen. Van Houwelingen is geïntrigeerd door het feit er op Fort bij Vijfhuizen niet is gestreden; op dit militaire object zijn merkwaardig genoeg nooit doden gevallen.

Het werk van Hans van Houwelingen manifesteert zich in de vorm van interventies in de publieke ruimte, tentoonstellingen, lezingen en publicaties, waarin hij de relatie tussen kunst, politiek en ideologie onderzoekt. Hij realiseerde diverse tentoonstellingen en projecten in de publieke ruimte, en publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften. Na afloop borrel met de kunstenaar.

---
Lezing: Hans van Houwelingen - Het betekenen van brons en steen.
Dinsdag 27.6.17, 19.30u.
Genieloods, Kunstfort bij Vijfhuizen.
Aanmelden: reservations@kunstfort.nl.

Lees artikel | Via Kunstfort Vijfhuizen

27 juni 2017

So You Don't Get Lost in the Neighborhood #10: Dani Ploeger

Scroll down for English

Voor ‘So You Don't Get Lost in the Neighborhood’ nodigt Vleeshal steeds een andere Zeeuwse kunstenaar uit de rol van kompas op zich te nemen en het publiek mee te nemen naar plekken in Zeeland die voor hen interessant of inspirerend zijn.

Op zondag 25 juni zal Dani Ploeger de kuststad Vlissingen gebruiken als zijn tentoonstellingsruimte en ons leiden langs verschillende werken die hij speciaal voor SYDGL#10 heeft aangebracht in de publieke ruimte.

Ploeger studeerde muziek in o.a. Den Haag en Berlijn. Tussen 2005 en 2007 woonde hij op de Westelijke Jordaanoever waar hij getuige was van het Israël-Palestina conflict. Deze ervaring werd een keerpunt in zijn loopbaan - Ploeger besloot om zijn carrière als muzikant te beëindigen en zich te richten op performance- en installatiekunst. Sindsdien maakt hij werk dat alledaagse electronica relateert aan maatschappelijke thema's als geweld, sexualiteit en afval. Hij werkte o.a. met traditionele metaalwerkers in Caïro om tablet computers in staal in te pakken, reisde naar vuilnisbelten in Nigeria om uit Europa afkomstig electronisch afval te verzamelen, en nam schietles in Polen om met een Kalashnikov een gat in in een iPad te schieten.

Voor zijn rondleiding ontmoeten we elkaar om 14:00 bij het station van Vlissingen. Vervolgens gaat de tocht per watertaxi verder naar een bunker uit de Tweede Wereldoorlog en sluiten we af met een bezoek aan de plek waar al Ploeger’s ideeën vorm krijgen - zijn atelier in Willem3. Op elke plaats zal de kunstenaar kort uitleggen welk werk hij geïnstalleerd heeft en wat het verband is tussen deze specifieke locatie en zijn praktijk.

Voor deze ‘So You Don't Get Lost in the Neighborhood #10’ is de capaciteit beperkt. We raden je aan om snel te reserveren via office@vleeshal.nl o.v.v. SYDGL#10. Deze excursie zal ongeveer twee uur duren


——————————————————————————————


For ‘So You Don’t Get Lost in the Neighborhood’ Vleeshal invites artists from Zeeland to take on the role of a compass and guide their audience to interesting and inspiring places in Zeeland. On Sunday June 25 Dani Ploeger will use the city of Vlissingen as his public exhibition space and guide us along several of his works installed in the coastalcity for SYDGL#10.

Ploeger originally studied music in The Hague and Berlin. Between 2005 and 2007 he lived on the West Bank where he witnessed the Israel-Palestine conflict. This experience marked a turning point in his career - Ploeger decided to end his career as a musician and focus on performance and installation art. Since then, he has been addressing social issues such as violence, sexuality and waste. Among other things, he worked with traditional metal workers in Cairo to wrap tablet computers into steel, traveled to garbage bins in Nigeria to collect electronic waste from Europe, and took shooting lessons in Poland in order to shoot his iPad with a Kalashnikov

For his SYDGL we meet at the train station of Vlissingen at 14:00. We will continue our tour by water taxi to visit a former World War II bunker, after a short stop we concluded our tour with a visit to the space where all of Ploeger’s ideas take shape - his studio in Willem3. During the excursion the artist will stop at each location and elaborate on the relation it has to his art and practice.

Please take note that there is a limited capacity for this edition of ‘So You Don’t Get Lost in the Neigborhood’. If you would like to participate, please reserve your spot via office@vleeshal.nl, stating ‘SYDGL#10’. This SYDGL will take about two hours. Meetingpoint: Vlissingen Train Station

Lees artikel | Via De Vleeshal

25 juni 2017

Zomerschool De Samenwerkplaats - 19-23 juni

This Summer, from 19 to 23 June, the Cartesius Museum (CAMU) and numerous other partners co-organize "Zomerschool De Samenwerkplaats," a summer school on cross-disciplinary collaborations between artistic and cultural institutions and organizations from outside of the field.

http://www.cartesiusmuseum.org/Zomerschool20170515.html

Lees artikel | Via Casco's Facebook Wall

19 juni 2017

Opening: Raymond Barion – Parallel Perspectives (18 juni 15.00)

NEW SEASON - SUMMER SEASON

Next to the solo exhibition 'Millennial Gravestone Quotes' by Joeri Woudstra, Kunstfort bij Vijfhuizen proudly presents the solo exhibition 'Parallel Perspectives' by Raymond Barion.

Opening 18.06.17 at Kunstfort bij Vijfhuizen.

The work of Belgian-Dutch artist Raymond Barion (Valkenburg, 1946) is magical, precise and sensitive—an endless dreaming in isometric perspectives. This makes his paintings both timeless and topical: the artist shows a world in which nature is displaced by the military, as is precisely the case in the artificial surroundings of the Kunstfort. The combination of skilled drawing techniques with sublime landscape painting is astonishing.

Lees artikel | Via Kunstfort Vijfhuizen

18 juni 2017

How Doo - Hong Rongman

Work in progress...
Komende vrijdag 20:00 uur opening
<<<-- How Doo - Hong Rongman -->>>
(neem je zwembroek mee....)

Lees artikel | Via De Fabriek Eindhoven

16 juni 2017

Beer & Book launch Sorry for Damage Done

Starting point for this remarkable project was the discovery of a massive image database of graffiti in Eindhoven, a city in The Netherlands known for its technological innovation and industrial heritage including the Philips Factories. The photographs were made between 2005 and 2013, by cleaning companies commissioned to remove graffiti and stickers from municipal property in the city’s public space. As evidence of their work they photographed each site twice – before and after cleaning – which resulted in a staggering archive of 50,000 images.

When authors Vincent Wittenberg and Wladimir Manshanden stumbled upon this bizarre collection, they immediately appreciated its historic value. The database is a meticulous eight-year inventory of the graffiti and sticker culture in Eindhoven and exposes the city’s struggle with the ambivalence of combatting vandalism versus embracing subcultures. It also documents urban space as a territory where a wide range of people leave their mark.

Sorry for damage done represents three percent of the entire database: over seven hundred chronologically ordered photographs of graffiti and stickers along with their ‘cleaned-up’ counterparts.

Published by The Eriskay Connection

Lees artikel | Via MU

16 juni 2017

Artist Ahmet Öğüt in conversation with particle physicist Bilg...

Artist Ahmet Öğüt in conversation with particle physicist Bilge Demirkoz
Friday 16 June 2017, 10 am - 12 pm
Location: Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam
Free reservation required: http://on.wdw.nl/2sadMUm

Over the course of two years, artist Goshka Macuga visited the European Organization for Nuclear Research (CERN) where she conducted interviews with scientists as part of her ongoing investigation into different modes of research and collaboration and met Prof. Bilge Demirköz, before later introducing Ahmet Öğüt to her. Live-recorded, Öğüt and Bilge will talk dark matter as an invisible force that can only be accessed in theory; the session will transform into a work for the exhibition Öğüt

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

16 juni 2017

PUBLIC CALL: Extended Application Deadline | Artists At Risk

A Mondial Institution for Art Practitioners under ThreatPUBLIC CALL Extended application deadline: June 15, 2017.
Apply here: artistsatrisk.org/apply

Lees artikel | Via HMK {HotelMariaKapel}'s Facebook Wall

15 juni 2017

Cultuurpolitiek en Kunstbeleid

400.000EU beschikbaar voor vijf presentatie-instellingen

De Zaak Nu is verheugd dat de Raad voor Cultuur de minister heeft geadviseerd 400.000 euro beschikbaar te stellen aan vijf presentatie-instellingen die in de ronde van 2016 van het fonds een positief advies kregen, maar als gevolg van een beperkt budget slechts een bijdrage voor 2017 kregen. Dit betekent dat als de minister dit advies overneemt deze vijf presentatie-instellingen alsnog een bijdrage voor twee jaar toegezegd krijgen. Het gaat om Worm, P/////AKT, TAAK, Onomatopee en Noorderlicht.

Eind 2016 werd in de Tweede Kamer het amendement-Vermue aangenomen. Daarmee werd eenmalig tien miljoen euro extra uitgetrokken om culturele instellingen die in 2016 positief advies zonder toekenning ontvingen alsnog een bijdrage te kunnen geven. Negen miljoen euro werd gereserveerd voor het Fonds Podiumkunsten; één miljoen bleef over voor de overige disciplines. Op verzoek van minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de besteding van het bedrag van 1 miljoen euro.

Lees hier het volledige advies.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Verkenning naar toekomst Cultuurbeleid in Nederland

Minister Bussemaker (OCW) heeft vandaag het startschot gegeven om de toekomst van het cultuurbeleid in Nederland te gaan verkennen. Het is tijd voor een nieuwe koers. In ‘Agenda Cultuur’ (2015) concludeerde de raad dat het cultuurbeleid sterk nationaal is georiënteerd en vooral is gericht op individuele instellingen en niet op de samenhang van culturele voorzieningen. Daarom stelde de raad voor om de keuzes van stedelijke regio’s meer leidend te laten worden in het cultuurbeleid. De minister volgt nu deze aanbeveling van de raad.

Bussemaker vraagt de raad om een verkenning naar de mogelijkheden van een sterkere en evenwichtigere samenwerking tussen de verschillende overheden onderling en de cultuursector. Het doel hiervan is een toekomstbestendig cultuurbeleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector.

Daarnaast vraagt de minister de raad met sectoradviezen te komen, waarin per sector trends en ontwikkelingen worden geduid. Daaraan kunnen vervolgens mogelijke scenario’s worden verbonden. Het gaat om de sectoren podiumkunsten, beeldende kunst, architectuur en stedenbouw, creatieve industrie, musea, letteren en bibliotheken, audiovisuele sector.

De minister wil de verkenning en de sectoradviezen in oktober 2017 ontvangen. Lees hier de adviesaanvraag.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Overzichten verkiezingsprogramma’s: kunst cultuur erfgoed media

De politieke partijen hebben in het najaar van 2016 hun concept Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 gepresenteerd: PvdA, CDA, Christen Unie, D66, GroenLinks, PVV, SP, VVD, 50PLUS, DENK en SGP.

Kunsten ’92 heeft hier overzichten van gemaakt. Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen? Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s?

Kunsten '92 heeft het e.e.a. inzichtelijk gemaakt door middel van samenvattingen in tabelvorm en in tekstvorm. Daarnaast een document met alle letterlijke fragmenten over kunst, cultuur, erfgoed en media, direct overgenomen uit de verkiezingsprogramma’s.

Lees artikel | Via kunsten92.nl

Nieuwe aanvraagronde voor presentatie-instellingen beeldende kunst

Met de behandeling van de begroting van 21 november 2016 is bevestigd dat het kabinet voornemens is 700.000 euro per jaar extra uit te trekken voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil het extra geld voor 2017-2018 verdelen in een tweede ronde die vanaf nu is opengesteld. Presentatie-instellingen die niet hebben aangevraagd in de huidige ronde kunnen tot 28 november 2016 een aanvraag indienen. De zeven instellingen die in de eerste ronde een positief advies kregen maar niet gehonoreerd konden worden wegens het beperkte budget, worden in deze extra ronde opnieuw meegewogen. De kwaliteit van de aanvraag en regionale spreiding spelen een rol bij de beoordeling.


Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Twaalf presentatie-instellingen ontvangen bijdrage Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds kent  aan de programma’s van twaalf presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst 2,4 miljoen euro toe. Deze instellingen, van Aruba tot Zeeland, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s voor maximaal twee jaar. De bijdragen variëren van 65.000 tot 160.000 euro op jaarbasis. Zeven instellingen kregen een positief advies, maar kunnen wegens het beperkte budget (nog) niet gehonoreerd worden. De aanvragen van deze instellingen worden in een extra ronde opnieuw meegewogen.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Reactie Mondriaan Fonds op extra investering presentatie-instellingen

Het Mondriaan Fonds is verheugd en opgelucht dat het kabinet 0,7 miljoen euro per jaar extra uittrekt voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil deze middelen inzetten binnen de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen beeldende kunst. Het extra geld voor 2017 wil het fonds verdelen met een extra ronde die binnenkort wordt opengesteld. Het fonds let bij de beoordeling van de aanvragen behalve op kwaliteit ook op regionale spreiding.


Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector - structureel meer geld voor o.a. presentatie-instellingen!

Door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. Kwaliteit staat hierbij voorop. Vandaag maakte Bussemaker haar besluiten voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017 – 2020 bekend.

Lees artikel | Via rijksoverheid.nl

Deadline 2 september - Bijdrage Meerjarenprogramma's Presentatie-instellingen

De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen is bestemd voor presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage kan worden aangevraagd voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Het gaat om programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven  aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst.
Doel is deze instellingen te stimuleren hedendaagse beeldende kunst op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Nieuwe ronde voor open plek BIS : adviesaanvraag Minister Bussemaker (OCW).

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren over de invulling van de laatste twee plekken in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Vandaag heeft de raad de adviesaanvraag van de minister ontvangen, op maandag 15 augustus a.s. zal hij zijn advies uitbrengen.

Klik hier voor de adviesaanvraag.

Klik hier voor het overzicht van de aanvragen.

 

Lees artikel | Via cultuur.nl

Subsidiestop dreigt bij drie grote instellingen

Drie culturele instellingen die vorig jaar in bestuurscrises raakten, dreigen hun rijkssubsidie kwijt te raken. Het Scheepvaartmuseum, de Appel en Het Nieuwe Instituut hebben een negatief advies gekregen van de Raad voor Cultuur.

Lees artikel | Via nrc.nl