De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Brief De Zaak Nu aan Tweede Kamer, vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Presentatie-instellingen zijn verspreid over Nederland en cruciaal voor talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. De afgelopen jaren hebben deze instellingen zich op allerlei manieren ingezet om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en naar alternatieve financiering te zoeken.

Maar de rek is er uit: het beschikbare budget is de afgelopen jaren gekrompen van 33,9 miljoen naar 22 miljoen euro en is daarmee onvoldoende.

Dit middenveld heeft weliswaar een essentiële positie in de beeldende kunstketen, maar is ook uiterst fragiel.

Lees artikel

07 november 2017

Brief aan Bussemaker

Op 15 december 2016 verzonden wij een brief naar minister Bussemaker waarin wij hebben aangegeven dat als gevolg van een structureel tekort bij het Mondriaan Fonds diverse presentatie-instellingen een positief advies ontvingen en toch niet gehonoreerd konden worden. Hierdoor vallen er gaten in de sector, met name in dat deel dat het MKB van de beeldende kunstsector genoemd zou kunnen worden, het middenveld.

Het amendement van kamerlid Vermüe c.s.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 07 juli 2017

Reactie BKNL op advies Sociaal Economische Raad en Raad voor Cultuur

Vandaag verscheen het advies ‘Passie gewaardeerd’ van SER en Raad voor Cultuur. De raden concluderen dat de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving, maar dat de arbeidsmarkt op onderdelen niet goed functioneert waardoor werkenden maar weinig terugzien van de waardecreatie die de sector realiseert.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 21 april 2017

Experimenteerregeling Mondriaan Fonds

Via het Mondriaan Fonds zijn inmiddels verschillende presentatie-instellingen ondersteund met een bijdrage voor kunstenaarshonoraria. Toekenningen werden gedaan aan onder meer Nest voor Rinus Van de Velde, Stichting West voor Matthias Müller en Christoph Girardet, Kunstvereniging Diepenheim voor Jonathan van Doornum, Hotel Mariakapel voor Tim en Katrein Breukers, A Tale of a Tub voor Michal Helfman en de Appel arts centre voor Christine Sun Kim.

Om de toepassing van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria te stimuleren, stelt het Mondriaan Fonds dit jaar een bedrag van 600.000 euro beschikbaar dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen.

Lees artikel

11 april 2017

Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag, voorzitter De Zaak Nu, in gesprek met Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad). 

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 24 februari 2017

Overhandiging convenant door Maria Hlavajova, directeur BAK Utrecht, bestuurslid De Zaak Nu en Rune Peitersen, kunstenaar en voorzitter Platform BK.

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Ondertekening convenant Richtlijn Kunstenaarshonoarium

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

Op 21 februari jl. werd in aanwezigheid van zowel minister Jet Bussemaker (OCW) als Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) de Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepresenteerd in Stroom Den Haag. Ook kunstenaars en vertegenwoordigers van presentatie-instellingen en musea waren aanwezig. Met deze richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 23 februari 2017

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

De Zaak Nu introduceert samen met Platform BK, BBK en de Kunstenbond een gezamenlijke Richtlijn Kunstenaarshonoraria 

Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd in Nederland. De Zaak Nu is één van de initiatiefnemers van deze richtlijn. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel.

De richtlijn beoogt de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en levert een bijdrage aan het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars.

Lees artikel

08 december 2016

Brief BKNL aan Tweede Kamer

Zie hierbij de brief van Beeldende Kunst Nederland (BKNL- www.bknl.nl)* waarin wij onze zorgen over de positie van de presentatie-instellingen voor Beeldende Kunst met de Cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer delen.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 09 september 2016

Leden van De Zaak Nu

Opening tentoonstelling Het Haperende Lichaam| Nieuwjaarsborrel

Save the date! Op zaterdag 20 januari openen we de tentoonstelling Het Haperende Lichaam en hebben we onze nieuwjaarsborrel. Spannend en leuk tegelijk, want per 1 januari gaan we door het leven als Stichting CBK Zuidoost. Kom je ook?
#opnieuwbeginnen #nieuwjaar

Lees artikel | Via CBKZO Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

14 december 2017

30 Jan | Stroom School Jan Rosseel: Videogramme einer Revolution

Filmvertoning van 'Videogramme einer Revolution' (1992) van Harun Farocki. Bijzonder verslag van de revolutie in Boekarest en de val van Ceausescu in december 1989.

Lees artikel | Via Stroom Den Haag

14 december 2017

Simon Roberts will talk about his latest book Merrie Albion with Rob Hornstra during the 12th edition of FOTODOK's Book Club this evening. Between 19 January and 10 March you can visit the Merrie Albion exhibition in the Flowers Gallery in London.

Lees artikel | Via Fotodok

14 december 2017

Efrat Zehavi - Anonymous Glossy - TENT Rotterdam

Efrat Zehavi presenteert Anonymous Glossy, een kunstwerk vermomd als luxetijdschrift aanstaande vrijdag, 15 december, in TENT, 19.00 - 20.30 uur.

Zehavi heeft Özkan Gölpinar, Nat Muller en Landa van Vliet uitgenodigd om te participeren in de presentatie.

Efrat Zehavi - Anonymous Glossy

Tot vrijdag!

Lees artikel | Via Tent Rotterdam

13 december 2017

Joint Forces - Annegret Kellner, Emi Kodama en Thijs Jansen

With three projects that walk the line between art and science, Kunsthuis SYB and the Minerva Art Academy’s Frank Mohr Institute collaborate with The Young Academy and the Society of Arts in exploring the virtual platform Mingler: a recently launched matching website for artists and scientists.

While they are often mentioned in the same breath, art and science do not seem to have that much in common at first glance. Scientific research often seems a bit dull and far removed from the enthralling art scene. Artists are able to follow their intuition, start down new paths at the drop of a hat or endlessly meander away from their original research question, while scientists are bound by preselected methods and constantly have to define or defend their research. And yet, when you strike up a conversation with a scientist, you will discover that underneath the dry and tedious research lies the same enthusiasm, creativity and curiosity.

For this project, the FMI chose three alumni that proved to have an open and inquisitive attitude in their work and asked them to post a ‘Project Call’ on Mingler. Annegret Kellner, Emi Kodama and Thijs Jansen created a profile by answering various questions about their work and their fascinations, as well as their work ethos and work ethics. Then Mingler took their answers and processed them using simple logarithms, eventually presenting all three participants with a range of possible partners. Perhaps they did not immediately find a great match for the theme of their proposed project, but maybe there were scientists with a comparable attitude towards their work. For instance, Mingler might set you up with an economist while you had sooner imagined yourself working with a biologist.

In the end, Kellner, Kodama and Jansen’s search resulted in three project proposals. From 15 November onwards, the three artists were given the opportunity to work with their new-found partners in order to test their ideas and elaborate on them at Kunsthuis SYB. There, the fruit of their labours will be presented to the public on 17 December.


Annegret Kellner (1979, Karl-Marx-Stadt/Chemnitz, Germany) lives and works in Amsterdam. She studied at the Minerva Art Academy in Groningen, the Hochschule für Bildende Künste in Dresden, Hunter College in New York and the Frank Mohr Institute in Groningen. http://www.annegretkellner.nl

Thijs Jansen (Groningen, 1986) lives and works in Groningen. He studied at the Minerva Art Academy and the Frank Mohr Institute in Groningen, as well as the California College of the Arts in San Francisco. http://www.painterthijs.com

Emi Kodama (Vancouver, 1980) lives and works in Brussels. She studied at ArtEZ in Enschede, the Frank Mohr Institute in Groningen and at HISK in Ghent. http://www.emikodama.com

Lees artikel | Via Syb

13 december 2017

Recent publishing & special holiday offers - http://mailchi.mp/cascoprojects/3ndxnuzteq-805745

Recente publicaties & speciale aanbiedingen voor de feestdagen - http://mailchi.mp/cascoprojects/3ndxnuzteq-805749

Lees artikel | Via Casco's Facebook Wall

13 december 2017

MU New Years Meetup

MU nodigt je uit voor een informele New Years Meetup. Het MU team praat je graag bij over de successen van 2017 en plannen voor het nieuwe jaar.

Proost je met ons mee? Rechtstreeks vanuit je werk serveert MU een kleine maaltijd.

Tijdens de MU New Years Meetup is er een exclusieve avondopenstelling van Life Time, Biological Clocks of the Universe – een expo met de winnaars van de Bio Art & Design Award 2017.

RSVP via Eventbrite jouw gratis ticket(s) te ontvangen!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MU has the pleasure to invite you for an informal New Years Meetup. The MU team likes to update you on the successes of 2017 and the plans for the new year.

Do you join us for a toast? Straight from work, MU offers you a light meal.

Especially for this MU New Years Meetup there is an exclusive late opening of Life Time, Biological Clocks of the Universe, an exhibition that includes the Bio Art & Design Award 2017 winners.

RSVP via Eventbrite to get your free ticket(s)!

Lees artikel | Via MU

13 december 2017

DIT WEEKEND!

Lees artikel | Via Extrapool

13 december 2017

You want it darker – Garage Rotterdam | Mister Motley

"De expositie ‘You want it darker’ in Garage Rotterdam gaat met gestrekt been in tegen het idealistische gedachtegoed dat het bestaan rooskleurig is."

Mr. Motley bezocht de groepstentoonstelling You want it darker. Het hele artikel lees je hier ⬇️

Lees artikel | Via Garage Rotterdam

13 december 2017

Instant dreams Maandagspecial

Op maandag 18 december hebben wij wel een heel bijzondere Maandagspecial: bij onze première van de Polaroid documentaire Instant dreams zijn medewerkers van de Polaroid uit Enschede aanwezig, met onder andere demonstraties én uitleg. Daar wil je bij zijn toch?

Lees artikel | Via Concordia

12 december 2017

Cultuurpolitiek en Kunstbeleid

Cultuurverkenning: Cultuur voor Stad, Land en Regio

Lees hier de Cultuurverkenning.

Lees artikel | Via toekomst-cultuurbeleid.cultuur.nl

Raad voor Cultuur pleit voor regionale culturele infrastructuur

Zet stedelijke regio’s centraler in het cultuurbeleid. Zij zijn goed in staat om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de bevolking, en op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur. Met de opname van een regionale culturele infrastructuur in het landelijke cultuurbestel wil de Raad voor Cultuur dat er meer erkenning en financiering komt voor het culturele aanbod in de regio. Dat schrijft de raad in zijn verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Structureel extra geld presentatie-instellingen

Minister Van Engelshoven stelt structureel extra geld beschikbaar voor presentatie-instellingen in de periode 2018-2020. Dit bedrag, waarvan de precieze hoogte nog niet bekend is, maakt deel uit van de tien miljoen euro extra investering in kunst en cultuur, zoals bekend werd gemaakt door de minister. Door deze investering kunnen vele culturele instellingen, waaronder presentatie-instellingen, en gezelschappen hun programmering voort zetten en worden nieuwe kunstvormen gestimuleerd, die een ander publiek aantrekken.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

BKNL WAARSCHUWT VOOR GEVOLGEN VOORGENOMEN BTW-VERHOGING

Beeldende Kunst Nederland (BKNL) waarschuwt voor de gevolgen van de voorgenomen BTW-verhoging van 6 naar 9 procent. Zo’n verhoging heeft grote consequenties voor de verkoop van kunst en de toegangsprijzen voor musea en andere kunstinstellingen. Het stagneert de rijke ontwikkeling van de beeldende kunst in Nederland. En dat in een periode dat makers, galeries en kunstinstellingen het toch al moeilijk hebben.

Lees artikel | Via bknl.nl

Aanvragende Bijdrage Meerjarenprogramma's Presentatie-Instellingen

Platforms gericht op de presentatie van hedendaagse beeldende kunst kunnen tot en met
1 september 2017 aanvragen voor een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen. De bijdrage kan worden aangevraagd voor programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen.

Het bedrag is voor een programma van een tot maximaal drie kalenderjaren. Voor een korter lopend project kan een Projectinvestering Instellingen aangevraagd worden.

 

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Motie en Amendement Cultuur bij behandeling Voorjaarsnota

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota gisteren zijn een amendement (door SP) en een motie (door PvdA en GroenLinks) ingediend. Hiermee komen deze partijen tegemoet aan de oproep vanuit Kunsten ’92, NAPK en BKNL aan de Tweede Kamer om een structurele oplossing te vinden voor instellingen die in het kader van de cultuurnota alleen voor 2017 financiering hebben gekregen. Hiermee kan worden voorkomen dat, in afwachting van een nieuw regeerakkoord, met name instellingen in het middensegment verdwijnen. Het betreft hier instellingen van bewezen kwaliteit, dus met een positieve beoordeling, die veelal een belangrijke functie vervullen op het gebied van talentontwikkeling, en vaak juist voor de regio.

Lees artikel | Via kunsten92.nl

400.000EU beschikbaar voor vijf presentatie-instellingen

De Zaak Nu is verheugd dat de Raad voor Cultuur de minister heeft geadviseerd 400.000 euro beschikbaar te stellen aan vijf presentatie-instellingen die in de ronde van 2016 van het fonds een positief advies kregen, maar als gevolg van een beperkt budget slechts een bijdrage voor 2017 kregen. Dit betekent dat als de minister dit advies overneemt deze vijf presentatie-instellingen alsnog een bijdrage voor twee jaar toegezegd krijgen. Het gaat om Worm, P/////AKT, TAAK, Onomatopee en Noorderlicht.

Eind 2016 werd in de Tweede Kamer het amendement-Vermue aangenomen. Daarmee werd eenmalig tien miljoen euro extra uitgetrokken om culturele instellingen die in 2016 positief advies zonder toekenning ontvingen alsnog een bijdrage te kunnen geven. Negen miljoen euro werd gereserveerd voor het Fonds Podiumkunsten; één miljoen bleef over voor de overige disciplines. Op verzoek van minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de besteding van het bedrag van 1 miljoen euro.

Lees hier het volledige advies.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Verkenning naar toekomst Cultuurbeleid in Nederland

Minister Bussemaker (OCW) heeft vandaag het startschot gegeven om de toekomst van het cultuurbeleid in Nederland te gaan verkennen. Het is tijd voor een nieuwe koers. In ‘Agenda Cultuur’ (2015) concludeerde de raad dat het cultuurbeleid sterk nationaal is georiënteerd en vooral is gericht op individuele instellingen en niet op de samenhang van culturele voorzieningen. Daarom stelde de raad voor om de keuzes van stedelijke regio’s meer leidend te laten worden in het cultuurbeleid. De minister volgt nu deze aanbeveling van de raad.

Bussemaker vraagt de raad om een verkenning naar de mogelijkheden van een sterkere en evenwichtigere samenwerking tussen de verschillende overheden onderling en de cultuursector. Het doel hiervan is een toekomstbestendig cultuurbeleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector.

Daarnaast vraagt de minister de raad met sectoradviezen te komen, waarin per sector trends en ontwikkelingen worden geduid. Daaraan kunnen vervolgens mogelijke scenario’s worden verbonden. Het gaat om de sectoren podiumkunsten, beeldende kunst, architectuur en stedenbouw, creatieve industrie, musea, letteren en bibliotheken, audiovisuele sector.

De minister wil de verkenning en de sectoradviezen in oktober 2017 ontvangen. Lees hier de adviesaanvraag.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Overzichten verkiezingsprogramma’s: kunst cultuur erfgoed media

De politieke partijen hebben in het najaar van 2016 hun concept Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 gepresenteerd: PvdA, CDA, Christen Unie, D66, GroenLinks, PVV, SP, VVD, 50PLUS, DENK en SGP.

Kunsten ’92 heeft hier overzichten van gemaakt. Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen? Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s?

Kunsten '92 heeft het e.e.a. inzichtelijk gemaakt door middel van samenvattingen in tabelvorm en in tekstvorm. Daarnaast een document met alle letterlijke fragmenten over kunst, cultuur, erfgoed en media, direct overgenomen uit de verkiezingsprogramma’s.

Lees artikel | Via kunsten92.nl

Nieuwe aanvraagronde voor presentatie-instellingen beeldende kunst

Met de behandeling van de begroting van 21 november 2016 is bevestigd dat het kabinet voornemens is 700.000 euro per jaar extra uit te trekken voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil het extra geld voor 2017-2018 verdelen in een tweede ronde die vanaf nu is opengesteld. Presentatie-instellingen die niet hebben aangevraagd in de huidige ronde kunnen tot 28 november 2016 een aanvraag indienen. De zeven instellingen die in de eerste ronde een positief advies kregen maar niet gehonoreerd konden worden wegens het beperkte budget, worden in deze extra ronde opnieuw meegewogen. De kwaliteit van de aanvraag en regionale spreiding spelen een rol bij de beoordeling.


Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl