De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Reactie BKNL op advies Sociaal Economische Raad en Raad voor Cultuur

Vandaag verscheen het advies ‘Passie gewaardeerd’ van SER en Raad voor Cultuur. De raden concluderen dat de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving, maar dat de arbeidsmarkt op onderdelen niet goed functioneert waardoor werkenden maar weinig terugzien van de waardecreatie die de sector realiseert.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 21 april 2017

Experimenteerregeling Mondriaan Fonds

Via het Mondriaan Fonds zijn inmiddels verschillende presentatie-instellingen ondersteund met een bijdrage voor kunstenaarshonoraria. Toekenningen werden gedaan aan onder meer Nest voor Rinus Van de Velde, Stichting West voor Matthias Müller en Christoph Girardet, Kunstvereniging Diepenheim voor Jonathan van Doornum, Hotel Mariakapel voor Tim en Katrein Breukers, A Tale of a Tub voor Michal Helfman en de Appel arts centre voor Christine Sun Kim.

Om de toepassing van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria te stimuleren, stelt het Mondriaan Fonds dit jaar een bedrag van 600.000 euro beschikbaar dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen.

Lees artikel

11 april 2017

Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag, voorzitter De Zaak Nu, in gesprek met Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad). 

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 24 februari 2017

Overhandiging convenant door Maria Hlavajova, directeur BAK Utrecht, bestuurslid De Zaak Nu en Rune Peitersen, kunstenaar en voorzitter Platform BK.

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Ondertekening convenant Richtlijn Kunstenaarshonoarium

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

Op 21 februari jl. werd in aanwezigheid van zowel minister Jet Bussemaker (OCW) als Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) de Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepresenteerd in Stroom Den Haag. Ook kunstenaars en vertegenwoordigers van presentatie-instellingen en musea waren aanwezig. Met deze richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 23 februari 2017

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

De Zaak Nu introduceert samen met Platform BK, BBK en de Kunstenbond een gezamenlijke Richtlijn Kunstenaarshonoraria 

Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd in Nederland. De Zaak Nu is één van de initiatiefnemers van deze richtlijn. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel.

De richtlijn beoogt de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en levert een bijdrage aan het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars.

Lees artikel

08 december 2016

Brief BKNL aan Tweede Kamer

Zie hierbij de brief van Beeldende Kunst Nederland (BKNL- www.bknl.nl)* waarin wij onze zorgen over de positie van de presentatie-instellingen voor Beeldende Kunst met de Cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer delen.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 09 september 2016

Een collectieve selfie: beter zicht op Beeldende Kunst

BEELDENDE KUNST IN CIJFERS: EEN PUBLICATIE VAN BKNL

Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt een kunstenaar zijn werk?

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en zicht op de vragen die nog openstaan, heeft BKNL het initiatief genomen alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bundelen in een publicatie.

Klik hier voor de website van BKNL en de publicatie.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 15 juli 2016

Reactie De Zaak Nu op advies Raad voor Cultuur

Lees hier de reactie van De Zaak Nu namens de presentatie-instellingen op het advies van de Raad voor Cultuur voor de Culturele Basis Infrastructuur (BIS) 2017 - 2020.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 30 mei 2016

Leden van De Zaak Nu

Timeline Photos

Currently on view at RYAN LEE in New York: #rijksakademie alumnus Gabriel Lester's solo show "If you happen to be". Gabriel Lester combines elements of music, experimental cinema, literature, and architecture to create immersive environments with stories to tell. The exhibition runs till May 20. More information: http://ryanleegallery.com/

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

16 april 2017

De Appel's cover photo

Last weekend!

Be quick, this is your last chance to see Muntadas his solo-show 'Activating Artifacts: About Academia'

Location: Rozenstraat 59
Opening hours: 12:00 until 18:00

Image: Muntadas, Activating Artifacts: About Academia, 2017 at De Appel. Photo by Cassander Eeftinck Schattenkerk

Lees artikel | Via de Appel

15 april 2017

'Running out of History' by Michal Helfman (2016), (excerpt fr...

Coming to A Tale of a Tub soon: 'Running out of History' by Michal Helfman.

”That night I realized I had to tell them about my true identity" (excerpt from film).

The exhibition Running out of History unfolds around Michal Helfman's latest fiction film, based on two real dialogues that revolve around the activist G.. She is an Israeli woman who is the founder and head of a NGO which provides humanitarian aid to populations in crisis. During the last four years the NGO has been smuggling humanitarian aid to the besieged population in Syria. Using a mix of abstract dance, technology and theater Helfman presents us with a narrative about justice, historical construction, art, politics and activist practices.

Lees artikel | Via A Tale of a Tub

15 april 2017

Poetry International Rotterdam

TENT Tipt: Heb je een mooie, rauwe of grappige dichtregel? Tot en met 28 april kan je het opsturen naar dichtregel@poetry.nl. Wellicht verschijnt jouw dichtregel wel op een Rotterdamse vuilniswagen!

Lees artikel | Via Tent Rotterdam

15 april 2017

Timeline Photos

‘The Music of Ramón Raquello and his Orchestra Exhibition Reading’
Merve Bedir
Friday 5 May 2017, 6:30 - 7:30 pm

Architect Merve Bedir, brings her work as on the intersection of architecture, urbanism and research to bear on the Eric Baudelaire’s exhibition, providing a new reading of the works on show, in which architecture and the environment plays a central role.

Merve Bedir is invited to interpret, critique, analyse, translate, and disrupt the very choices and methodologies deployed in the exhibition ‘The Music of Ramón Raquello and his Orchestra’ by Eric Baudelaire. She will respond to the exhibition drawing from her own background and interests, opening up the documents and works on view to new interpretations and perspectives.

It is advised that visitors, when able, watch the long-form films ‘Also Known As Jihad’i and ‘The Anabasis…’ ahead of the tour.

Limited attendance, tickets required. http://on.wdw.nl/MerveBedir

----

‘The Music of Ramón Raquello and his Orchestra Gastrondleiding’
Merve Bedir
vrijdag 5 mei 2017, 18:30 - 19:30 uur

Architect Merve Bedir vertrekt vanuit haar praktijk op het snijvlak van architectuur, urbanisme en onderzoek om te reflecteren op de tentoonstelling van Eric Baudelaire. Haar visie biedt een nieuwe blik op de tentoongestelde werken, waarin een centrale rol is weggelegd voor architectuur en het milieu.

Merve Bedir geeft haar interpretatie, kritiek, analyse, vertaling, en verstoring van de keuzes en methodes die aangewend worden in de tentoonstelling ‘The Music of Ramón Raquello and his Orchestra’ door Eric Baudelaire. Ze reageert tijdens een interactieve rondleiding op de tentoonstelling vanuit haar eigen achtergrond, waardoor de tentoongestelde werken op nieuwe, onverwachte manieren geïnterpreteerd kunnen worden.

Bezoekers wordt aangeraden om, indien mogelijk, voorafgaand aan de rondleiding de speelfilms ‘Also Known As Jihadi’ en ‘The Anabasis…’ in de tentoonstelling te bekijken.

Plaatsen beperkt, ticket noodzakelijk. http://on.wdw.nl/MerveBedir

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

15 april 2017

Timeline Photos

Opening this afternoon at Stigter van Doesburg: #rijksakademie alumna Aukje Kok's solo show "With". The exhibition opens at 17.00 hours and runs till May 20.

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

15 april 2017

Concordia Film Theater Beeldende Kunst's cover photo

Lees artikel | Via Concordia

14 april 2017

Timeline Photos

De schilderijen van Hanan Klei hebben een vakkundige en tegelijk ontspannen toets. Ze prikkelen de toeschouwer om op een andere manier naar bekende beelden te kijken. Morgen opent de expositie van kunstenaarsinitiatief B93 met onder andere werk van Hanan. Welkom!

Lees artikel | Via Concordia

14 april 2017

Timeline Photos

Onze Kunst- & Designwinkel heeft een metamorfose ondergaan. Op de foto zijn de schappen nog leeg... Maar inmiddels zijn ze gevuld met mooie en eerlijke producten van zowel lokale ontwerpers als Fairtrade merken. Kom je gauw eens kijken?

Op zaterdag 22 april wordt de winkel feestelijk geopend in het bijzijn van een aantal vormgevers en kunstenaars. Wees welkom! En maak gelijk kennis met de makers van je favoriete producten.

Lees artikel | Via Concordia

14 april 2017

FOTODOK

Mirte Rietveld (14) won deze week de FOTODOK Scholieren Award met met een indrukwekkende fotoserie over de hongertocht die haar overgrootmoeder moest ondernemen in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 28 april is haar werk te zien op het plein in Het Utrechts Archief. Samenwerking met Grafisch Lyceum Utrecht & X11 media en vormgeving

Lees artikel | Via Fotodok

14 april 2017

Cultuurpolitiek en Kunstbeleid

400.000EU beschikbaar voor vijf presentatie-instellingen

De Zaak Nu is verheugd dat de Raad voor Cultuur de minister heeft geadviseerd 400.000 euro beschikbaar te stellen aan vijf presentatie-instellingen die in de ronde van 2016 van het fonds een positief advies kregen, maar als gevolg van een beperkt budget slechts een bijdrage voor 2017 kregen. Dit betekent dat als de minister dit advies overneemt deze vijf presentatie-instellingen alsnog een bijdrage voor twee jaar toegezegd krijgen. Het gaat om Worm, P/////AKT, TAAK, Onomatopee en Noorderlicht.

Eind 2016 werd in de Tweede Kamer het amendement-Vermue aangenomen. Daarmee werd eenmalig tien miljoen euro extra uitgetrokken om culturele instellingen die in 2016 positief advies zonder toekenning ontvingen alsnog een bijdrage te kunnen geven. Negen miljoen euro werd gereserveerd voor het Fonds Podiumkunsten; één miljoen bleef over voor de overige disciplines. Op verzoek van minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de besteding van het bedrag van 1 miljoen euro.

Lees hier het volledige advies.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Verkenning naar toekomst Cultuurbeleid in Nederland

Minister Bussemaker (OCW) heeft vandaag het startschot gegeven om de toekomst van het cultuurbeleid in Nederland te gaan verkennen. Het is tijd voor een nieuwe koers. In ‘Agenda Cultuur’ (2015) concludeerde de raad dat het cultuurbeleid sterk nationaal is georiënteerd en vooral is gericht op individuele instellingen en niet op de samenhang van culturele voorzieningen. Daarom stelde de raad voor om de keuzes van stedelijke regio’s meer leidend te laten worden in het cultuurbeleid. De minister volgt nu deze aanbeveling van de raad.

Bussemaker vraagt de raad om een verkenning naar de mogelijkheden van een sterkere en evenwichtigere samenwerking tussen de verschillende overheden onderling en de cultuursector. Het doel hiervan is een toekomstbestendig cultuurbeleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector.

Daarnaast vraagt de minister de raad met sectoradviezen te komen, waarin per sector trends en ontwikkelingen worden geduid. Daaraan kunnen vervolgens mogelijke scenario’s worden verbonden. Het gaat om de sectoren podiumkunsten, beeldende kunst, architectuur en stedenbouw, creatieve industrie, musea, letteren en bibliotheken, audiovisuele sector.

De minister wil de verkenning en de sectoradviezen in oktober 2017 ontvangen. Lees hier de adviesaanvraag.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Overzichten verkiezingsprogramma’s: kunst cultuur erfgoed media

De politieke partijen hebben in het najaar van 2016 hun concept Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 gepresenteerd: PvdA, CDA, Christen Unie, D66, GroenLinks, PVV, SP, VVD, 50PLUS, DENK en SGP.

Kunsten ’92 heeft hier overzichten van gemaakt. Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen? Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s?

Kunsten '92 heeft het e.e.a. inzichtelijk gemaakt door middel van samenvattingen in tabelvorm en in tekstvorm. Daarnaast een document met alle letterlijke fragmenten over kunst, cultuur, erfgoed en media, direct overgenomen uit de verkiezingsprogramma’s.

Lees artikel | Via kunsten92.nl

Nieuwe aanvraagronde voor presentatie-instellingen beeldende kunst

Met de behandeling van de begroting van 21 november 2016 is bevestigd dat het kabinet voornemens is 700.000 euro per jaar extra uit te trekken voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil het extra geld voor 2017-2018 verdelen in een tweede ronde die vanaf nu is opengesteld. Presentatie-instellingen die niet hebben aangevraagd in de huidige ronde kunnen tot 28 november 2016 een aanvraag indienen. De zeven instellingen die in de eerste ronde een positief advies kregen maar niet gehonoreerd konden worden wegens het beperkte budget, worden in deze extra ronde opnieuw meegewogen. De kwaliteit van de aanvraag en regionale spreiding spelen een rol bij de beoordeling.


Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Twaalf presentatie-instellingen ontvangen bijdrage Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds kent  aan de programma’s van twaalf presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst 2,4 miljoen euro toe. Deze instellingen, van Aruba tot Zeeland, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s voor maximaal twee jaar. De bijdragen variëren van 65.000 tot 160.000 euro op jaarbasis. Zeven instellingen kregen een positief advies, maar kunnen wegens het beperkte budget (nog) niet gehonoreerd worden. De aanvragen van deze instellingen worden in een extra ronde opnieuw meegewogen.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Reactie Mondriaan Fonds op extra investering presentatie-instellingen

Het Mondriaan Fonds is verheugd en opgelucht dat het kabinet 0,7 miljoen euro per jaar extra uittrekt voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil deze middelen inzetten binnen de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen beeldende kunst. Het extra geld voor 2017 wil het fonds verdelen met een extra ronde die binnenkort wordt opengesteld. Het fonds let bij de beoordeling van de aanvragen behalve op kwaliteit ook op regionale spreiding.


Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector - structureel meer geld voor o.a. presentatie-instellingen!

Door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. Kwaliteit staat hierbij voorop. Vandaag maakte Bussemaker haar besluiten voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017 – 2020 bekend.

Lees artikel | Via rijksoverheid.nl

Deadline 2 september - Bijdrage Meerjarenprogramma's Presentatie-instellingen

De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen is bestemd voor presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage kan worden aangevraagd voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Het gaat om programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven  aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst.
Doel is deze instellingen te stimuleren hedendaagse beeldende kunst op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Nieuwe ronde voor open plek BIS : adviesaanvraag Minister Bussemaker (OCW).

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren over de invulling van de laatste twee plekken in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Vandaag heeft de raad de adviesaanvraag van de minister ontvangen, op maandag 15 augustus a.s. zal hij zijn advies uitbrengen.

Klik hier voor de adviesaanvraag.

Klik hier voor het overzicht van de aanvragen.

 

Lees artikel | Via cultuur.nl

Subsidiestop dreigt bij drie grote instellingen

Drie culturele instellingen die vorig jaar in bestuurscrises raakten, dreigen hun rijkssubsidie kwijt te raken. Het Scheepvaartmuseum, de Appel en Het Nieuwe Instituut hebben een negatief advies gekregen van de Raad voor Cultuur.

Lees artikel | Via nrc.nl