De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Een collectieve selfie: beter zicht op Beeldende Kunst

BEELDENDE KUNST IN CIJFERS: EEN PUBLICATIE VAN BKNL

Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt een kunstenaar zijn werk?

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en zicht op de vragen die nog openstaan, heeft BKNL het initiatief genomen alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bundelen in een publicatie.

Klik hier voor de publicatie.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 15 juli 2016

Reactie De Zaak Nu op advies Raad voor Cultuur

Lees hier de reactie van De Zaak Nu namens de presentatie-instellingen op het advies van de Raad voor Cultuur voor de Culturele Basis Infrastructuur (BIS) 2017 - 2020.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 30 mei 2016

De VAR verdwenen: het modelcontract

De Zaak Nu organiseerde in samenwerking met FNV KIEM een voorlichtingsavond tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 mei jl. die in het Stedelijk Museum Amsterdam plaats vond.

Vanaf 1 mei 2016 is de VAR verdwenen. FNV Kiem geeft antwoord op vragen rondom de verdwijning van de VAR zoals: Waar moet je als opdrachtgever/ZZP'er rekening mee houden? Wanneer kies je voor een modelcontract of een tijdelijke arbeidsovereenkomst? 

Zie ook: http://www.fnv-kiem.nl/thema/24/verdwijning-van-de-var/

 

 

Lees artikel

20 mei 2016

Algemene Ledenvergadering De Zaak Nu en Exit GEMAK

Op 4 december 2015 vond de ALV van De Zaak Nu plaats bij GEMAK.

Aansluitend vond het debat plaats onder de titel Exit GEMAK: All Art is Political | Kunst = Politiek, over de positie en toekomst van de presentatie-instellingen en de (kwetsbare) diversiteit van het kunstenveld. Zie ook www.gemak.org

GEMAK, Paviljoensgracht 20-24, 2512 BP  Den Haag | T 070-3638968

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 04 december 2015

Slow burn

Deze week spreekt de Tweede Kamer over “Ruimte voor cultuur”, de brief waarin minister Jet Bussemaker haar uitgangspunten voor het toekomstig cultuurbeleid schetst. Deze minister spreekt regelmatig met waardering over de flexibiliteit, de daadkracht, het aanpassingsvermogen en het ondernemerschap van de kunstsector. Diverse politici hebben zich in vergelijkbare bewoordingen uitgelaten.

Lees artikel

Door Arno van Roosmalen, voorzitter De Zaak NU | 24 juni 2015

Uitgangspuntenbrief Ruimte voor Cultuur

Naar aanleiding van de presentatie van de Uitgangspuntenbrief Ruimte voor Cultuur van Minister Bussemaker, en ter voorbereiding van de hoorzitting / Ronde Tafel bijeenkomst d.d. 17 juni 2015, heeft De Zaak Nu de volgende reactie opgesteld.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 16 juni 2015

Reactie De Zaak Nu

De Zaak Nu heeft n.a.v. Agenda 2017-2020 en verder, het advies van de Raad voor Cultuur, namens alle leden een reactie naar minister Bussemaker gestuurd.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 09 mei 2015

Inventarisatie praktijk kunstenaarshonorarium

Om zicht te krijgen op de praktijk van kunstenaarshonoraria in Nederland is in opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) onderzoek gedaan onder kunstinstellingen (musea en presentatie-instellingen) en beeldend kunstenaars naar honoraria voor kunstenaars bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Daarmee is een eerste informatieve inventarisatie van de Nederlandse praktijk verkregen. Onder honorarium wordt verstaan: vergoeding voor werk ten behoeve van een tentoonstelling, los van een (on)kostenvergoeding.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 27 november 2014

Algemene Ledenvergadering De Zaak Nu

Op vrijdag 28 november vond de ALV van De Zaak Nu plaats.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 27 november 2014

Mondriaan Fonds kent 3,3 miljoen euro toe aan 24 presentatie-instellingen beeldende kunst

Het Mondriaan Fonds kent 3,3 miljoen euro toe aan 24 presentatie-instellingen beeldende kunst. 

 

De instellingen die een bijdrage krijgen zijn: Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba), de Bewaerschole (Burgh-Haemstede), Club Solo (Breda), DSPS/De Player (Rotterdam en verschillende locaties), Expodium (Utrecht), Fotodok (Utrecht), Framer Framed (Amsterdam), Hotel Mariakapel (Hoorn), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (verschillende (inter)nationale locaties), Incubate (Tilburg), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Lost & Found (Amsterdam en verschillende locaties), Nest (Den Haag), Nieuwe Vide (Haarlem), One Minutes Foundation (Amsterdam en verschillende locaties), Onomatopee (Eindhoven), P/////AKT (Amsterdam), Paradox (Edam en verschillende (inter)nationale locaties), Project Space 1646 (Den Haag), Showroom MAMA (Rotterdam), Stroom (Den Haag), Vleeshal (Middelburg) en Worm (Rotterdam).

Zie hier voor verdere informatie over de bijdrage van het Mondriaan Fonds.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 13 november 2014

Leden van De Zaak Nu

Stimuleringsfonds@DDW16

Ook dit jaar is het Stimuleringsfonds aanwezig op Dutch Design Week; met 3 tentoonstellingen in het Veemgebouw | STRIJP S en debatsessies in MU over actuele discussies uit het ontwerpveld: #DDW16 van 22 -30 oktober 2016

Lees artikel | Via MU

22 oktober 2016

08 okt - 13 nov | Circles of Focus: The Fall Experiment

Kunstenaars Christine Borland en Brody Condon onderzoeken het potentieel van het maken van afdrukken in klei, als juridisch bindend legaat bij lichaamsdonatie.

Lees artikel | Via Stroom Den Haag

08 oktober 2016

OBSERVATORIES OF THE SELF

Sara Nuytemans  - Observatory of the Self 3.1 (2012)
22 september t/m 6 november 2016
Aankondiging solotentoonstelling van Sara Nuytemans: In de tentoonstelling ‘Observatories of the Self’ zijn 4 waarnemingsposten opgesteld waarin je als toeschouwer wordt meegevoerd naar andere bewustzijnsniveaus. In de ene post word je langzaam rondgedraaid in een universum van caleidoscopische reflecties van jezelf, terwijl je in een andere post het middelpunt, de zon wordt van een zonnestelsel waar de planeten en de manen om je heen draaien. Deze Observatories of the Self fungeren uiteindelijk als meditatieve ruimten waarin de dagelijkse sleur even doorbroken kan worden.

Lees artikel | Via TETEM

22 september 2016

Ringbiënnale 2016: Proef de Polder

Proef de polder!
2016 is het jaar van de 2e editie van de Ringbiënnale.

Tijdens deze editie op 17 en 18 september 2016 staat voedsel centraal. Het festival voor en door Haarlemmermeerders staat in het teken van muziek, theater, kunst, erfgoed, architectuur en lokaal eten.
Onderdeel van het festival is het bakken en leggen van een 150m2 tellend Koekjesmozaïek, waarmee een gooi wordt gedaan naar een wereldrecord in het Guinness Book of Records.
Het mozaïek van 20.000 koekjes, verbeeldt de 26 kernen van Haarlemmermeer en is een eigentijdse verwijzing naar haar graan- en landbouwhistorie.

Lees artikel | Via Kunstfort Vijfhuizen

17 september 2016

SPECIAL TREATS STREET SPECIAL

J&B - The Beggar
15 september t/m 16 oktober 2016
Het Rotterdamse collectief J&B maakt tekeningen, soundscapes, stickers en installaties met de taal van de straat. Zo worden op vuilniszakken en pizzadozen recente Europese protestborden opnieuw gecreëerd. Met de protestborden trekt J&B wat leeft op de straat de tentoonstellling binnen. Gekleurde vuilniszakken worden direct op de muur aangebracht. Ze vormen composities die refereren aan color field painting en minimal art, waarin protestborden als 'fade in' opdoemen. Op verweerde Financial Times knielt een levensechte figuur in een versleten streepjespak en dito overhemd. Op de kranten liggen munten en wanneer je goed kijkt zie je vliegen op de kleding van de figuur, die van Murano glas blijken te zijn.

Lees artikel | Via TETEM

15 september 2016

THE RHYTHM PAINTER: SHAPE YOUR IDENTITY

14 juli t/m 4 september 2016
In het onderwijsproject ‘The Rhythm Painter: Shape your Identity’ nemen zes Saxion studenten van de opleiding Kunst en Techniek/Art & Technology deel aan ‘De Zomer van Drupsteen’ en het onderzoek van Jaap Drupsteen naar het perfect synchroon laten pulseren van beeld en geluid. Ze dagen zichzelf uit in een technisch lastig vraagstuk, dat ook om artistieke oplossingen vraagt. Geïnspireerd door het werk van Jaap Drupsteen wordt gewerkt met audiovisuele abstracties en een innovatieve synchronisatie van beeld en geluid. Het eindresultaat is te zien in de screening ruimte van TETEM, tegelijk met de Multi Solo tentoonstelling met Jaap Drupsteen als gastcurator.

Lees artikel | Via TETEM

04 september 2016

Bedazzle - Florian Quistrebert and Dan Walwin

Till september 4th, #Rijksakademie alumni Florian Quistrebert and Dan Walwin (both RA 12/13) are participating in the group show "Bedazzle" (3/7 - 4/9). The show revolves around confusion, blindness and camouflaging. These constructs form a response to an optical geometrical contemporary language, and the confusion of technological recognition systems. The show is on display at Kunstfort bij Vijfhuizen, in Vijfhuizen, The Netherlands.

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

04 september 2016

Dag van 1000 Culturen

Save the date voor zaterdag 3 september: Dag van 1000 Culturen. Wij zijn er weer bij, jullie ook?

Lees artikel | Via CBKZO Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

03 september 2016

Spoedcursus Hedendaagse Kunst

This fall, from September to November, Witte de With and de Appel arts centre team up to offer a six-part crash course in contemporary art. This crash course offers clear information and interpretation concerning current trends in contemporary art. Each course will be presented by experts who are active in the art world. The course will be given in Dutch. You can sign up through reservations@wdw.nl, the number of participants is limited so sign up in time! For more information and updates on the content of the course keep an eye on our website: http://bit.ly/29KYNGW
---
Deze herfst organiseert Witte de With in samenwerking met de Appel arts centre een zesdelige spoedcursus hedendaagse kunst van september tot november. De cursus biedt heldere informatie en duiding over actuele tendensen in de hedendaagse kunst. De sprekers zijn professionals die de kunst niet van op afstand beschouwen, maar er juist deel van uitmaken. Aanmelden kan via reservations@wdw.nl, het aantal deelnemers is beperkt dus reserveer op tijd! Hou onze website ook in de gaten voor meer informatie en updates over de inhoud van de cursus: http://bit.ly/29M32kG

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

01 september 2016

Stadsklas 2016 - Learning by doing!

Learning by doing. Spoedcursussen werken aan, in en met de bestaande stad aan de hand van alternatieve stedenbouwpraktijken.

De Stadsklas gaat over het ontdekken, ervaren en overdragen van vaardigheden die nodig zijn om nu en in de toekomst ruimtelijke opgaven aan te pakken. Dat overdragen gebeurt niet in theorie, met een boek of binnen in een zaaltje, maar in de praktijk, op locatie, in de buitenlucht, in beweging en in gesprek met elkaar. Learning by doing!
http://stadsklas.nl

Stadsklas is een initiatief van Stroom Den Haag en komt tot stand in nauwe samenwerking met Willemijn Lofvers, Hans VenhuizenTim Devos en Golfstromen

AANKOMENDE STADSKLASSEN:

September 2016
Stadsklas Almere en Kraggenburg
Pionieren in de Polder

Met o.m. Rianne Makkink (Studio Makkink&Bey).
Meer informatie, precieze datum en aanmelden vanaf half juli.

Oktober 2016
Stadsklas Utrecht
Hoog Catharijne Utrecht

Een co-productie met Stichting Kunst in het Stationsgebied.
Meer informatie, precieze datum en aanmelden vanaf half juli.

November 2016
Stadsklas East Londen

Met o.a. Kathrin Böhm (MyvillagesCompany).
Meer informatie, precieze datum en aanmelden vanaf half juli.


Lees artikel | Via Stroom Den Haag

01 september 2016

Cultuurpolitiek en Kunstbeleid

Nieuwe ronde voor open plek BIS : adviesaanvraag Minister Bussemaker (OCW).

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren over de invulling van de laatste twee plekken in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Vandaag heeft de raad de adviesaanvraag van de minister ontvangen, op maandag 15 augustus a.s. zal hij zijn advies uitbrengen.

Klik hier voor de adviesaanvraag.

Klik hier voor het overzicht van de aanvragen.

 

Lees artikel | Via cultuur.nl

Subsidiestop dreigt bij drie grote instellingen

Drie culturele instellingen die vorig jaar in bestuurscrises raakten, dreigen hun rijkssubsidie kwijt te raken. Het Scheepvaartmuseum, de Appel en Het Nieuwe Instituut hebben een negatief advies gekregen van de Raad voor Cultuur.

Lees artikel | Via nrc.nl

Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 - Adviezen Raad voor Cultuur

Presentatie-instellingen
BAK, Marres, Mu, West en Witte de With: dat zijn de vijf presentatie-instellingen die voor de komende vier jaar tot de BIS gerekend mogen worden. Niet De Appel, niet Fotografie Noorderlicht, niet Diepenheim, niet Stroom (dat waren de andere aanvragers). Vooral het feit dat De Appel buiten de BIS valt, dat is nieuws. Al jaren behoren ze tot de gevestigde orde maar nu, na alle tumult rond het vertrek van Lorenzo Benedetti allicht en een negatief rapport over het intern functioneren, niet meer.

Lees artikel | Via metropolism.com

Eerste reactie Kunsten 92 Advies Raad voor Cultuur

Raad voor Cultuur beoordeelde 118 aanvragen bij gelijkblijvend budget

Op de website van de Raad voor Cultuur staat het advies over de Cultuurnota 2017 – 2020. Hierin zijn 118 aanvragen beoordeeld van culturele instellingen die in aanmerking komen voor een vierjarige subsidie in de Basisinfrastructuur (BIS). In totaal is daarvoor € 220 miljoen beschikbaar, € 30 miljoen minder dan is aangevraagd. Vanochtend werd het advies aan minister Bussemaker aangeboden.

In deze Basisinfrastructuur wordt het grootste deel van de middelen verdeeld die de Rijksoverheid beschikbaar stelt voor kunst, cultuur en erfgoed. De BIS vormt, samen met de zes Rijkscultuurfondsen (die met elkaar verantwoordelijk zijn voor de verdeling van ruim € 150 miljoen aan instellingen, producenten en makers), de culturele basis van Nederland.

Lees artikel | Via kunsten92.nl

Adviezen Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur heeft over 77 subsidieaanvragen van culturele instellingen een positief advies gegeven. Zij kunnen wat de raad betreft deel uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur 2017- 2020 (BIS). Over 41 subsidieaanvragen heeft de raad een negatief advies gegeven; bij 14 daarvan krijgen de instellingen een herkansing . Zij moeten voor de start van de nieuwe subsidieperiode een nieuw plan indienen. In een aantal gevallen adviseert de raad een nog onvervulde plek in de BIS opnieuw open te stellen. In totaal hebben de instellingen voor ongeveer 250 miljoen euro subsidie aangevraagd; er is ruim 220 miljoen euro per jaar beschikbaar. 

Lees artikel | Via bis2017-2020.cultuur.nl

Paradisodebat 2016 - 28 augustus 2016

Het Paradisodebat is het jaarlijkse cultuurpolitieke debat waar kunstenaars en politici met elkaar in gesprek gaan over urgente thema’s zoals de noodzakelijke verbindingen tussen kunst, cultuur en samenleving. 

Dit jaar zal de Amerikaanse sociologe Saskia Sassen spreken. We hebben haar gevraagd om, tegen de achtergrond van de door haar beschreven ontwikkelingen in haar laatste publicatie ‘Uitstoting’, de impact van de heersende sociale, economische en morele trends voor de kunsten te belichten. 

Aangezien de hele wereld het werkterrein van Saskia Sassen is, hebben we de Rotterdamse filosoof Henk Oosterling bereid gevonden om specifiek vanuit de Nederlandse praktijk op de bijdrage van Saskia Sassen te reflecteren.

Aansluitend is er debat met de sprekers, aanwezigen en politici, over de vraag: Wat betekenen de door Sassen en Oosterling geschetste ontwikkelingen voor de kunsten en het actuele beleid?

Nadere programmadetails, evenals mogelijkheden voor aanmelding, volgen.


PARADISODEBAT 2016

Zondag 28 augustus 2016
16.00 - 18.00 uur 
(zaal open 15.30 uur) 
Weteringschans 6-8 1017 SG  Amsterdam

Lees artikel | Via

KNAW - Tweegesprek tussen Barbara Visser en Nanouk Leopold : Waar doen ze het van?

Met het verschijnen van de Verkenning arbeidsmarkt cultuursector is de tijd rijp geworden om het laatste taboe in de kunsten te bevragen: waar doen ze het van? Tweegesprek tussen Barbara Visser en Nanouk Leopold, als tweede in een serie over kunstenaarshonoraria

Waar kunstenaars onderling maar al te graag praten over de inhoud van hun werk, de gebruikte technieken en strategieën, de weerstand die zij ondervinden in hun pogingen om erkenning te krijgen voor hun werk, zo opvallend weinig wordt er onderling uitgewisseld over de slechte financiële honorering die de meeste kunstpraktijken kenmerkt.

De Akademie van Kunsten wil met een serie tweegesprekken tussen kunstenaars inzicht geven in deze problematiek vanuit hun persoonlijke ervaring. Kunstenaars die nu aan de top staan, maar die ook periodes hebben gekend waarin experiment en het ontwikkelen van visionaire modellen voorop stonden. Hoe zijn zij omgegaan met de kloof tussen het beginnend kunstenaarschap en de succesvolle en onafhankelijke status die ze nu hebben? In welke mate was het Nederlandse onderwijs- en cultuurbeleid daarin ondersteunend en wat ontbrak eraan? Wat zou er volgens hen moeten veranderen op de arbeidsmarkt van de Nederlandse cultuursector en wat kan er worden verbeterd in de houding van kunstenaars zelf?

15 april 2016 van 19:00 tot 20:30 uur

KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

Lees artikel | Via akademievankunsten.nl

Verbetering positie kunstenaar op arbeidsmarkt

De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar ingestemd met een amendement, waarin onder meer een bedrag van twee miljoen euro eenmalig wordt vrijgemaakt voor de verbetering van de positie van de kunstenaar op de arbeidsmarkt. Minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur verzocht te adviseren over de besteding van dit bedrag.


Lees hier het advies.

Lees artikel | Via cultuur.nl

kwaliteit centraal bij beoordeling subsidieaanvragen

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren welke culturele instellingen vanaf 1 januari 2017 in aanmerking kunnen komen voor een vierjarige rijkssubsidie. Vandaag heeft de raad de adviesaanvraag van de minister ontvangen, op donderdag 19 mei a.s. zal hij zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 aan haar aanbieden.

Lees hier de adviesaanvraag.

Bekijk hier de ingediende aanvragen.

Lees hier het beoordelingskader.

Lees artikel | Via cultuur.nl

DEBAT De nieuwe generatie over het cultuurbeleid van morgen

Dinsdag 26 januari 2016
15.30 uur tot 17.00 uur
Tivoli Vredenburg   Vredenburgkade 11  3511 WC Utrecht 

Hoe werkt een nieuwe generatie Nederlandse makers/kunstenaars, producenten en bemiddelaars in deze snel veranderende wereld? Wat betekenen de ‘nieuwe omstandigheden’ voor de cultuursector? Op welke manier voelt deze generatie zich betrokken bij cultuurbeleid op landelijk, provinciaal, stedelijk niveau

Debat onder leiding van Ann Demeester
Panelleden: Anne Breure (Het Veem Theater), Nathalie Hartjes (Showroom MAMA), Lennard Dost (Nieuwe Vide), Floris Kruidenberg (1646 Den Haag), Zippora Elders (FOAM), Yuri Veerman (Platform BK), Naomi Velissariou(theatermaker)

Lees artikel | Via kunsten92.nl