De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Brief aan Bussemaker

Op 15 december 2016 verzonden wij een brief naar minister Bussemaker waarin wij hebben aangegeven dat als gevolg van een structureel tekort bij het Mondriaan Fonds diverse presentatie-instellingen een positief advies ontvingen en toch niet gehonoreerd konden worden. Hierdoor vallen er gaten in de sector, met name in dat deel dat het MKB van de beeldende kunstsector genoemd zou kunnen worden, het middenveld.

Het amendement van kamerlid Vermüe c.s.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 07 juli 2017

Reactie BKNL op advies Sociaal Economische Raad en Raad voor Cultuur

Vandaag verscheen het advies ‘Passie gewaardeerd’ van SER en Raad voor Cultuur. De raden concluderen dat de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving, maar dat de arbeidsmarkt op onderdelen niet goed functioneert waardoor werkenden maar weinig terugzien van de waardecreatie die de sector realiseert.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 21 april 2017

Experimenteerregeling Mondriaan Fonds

Via het Mondriaan Fonds zijn inmiddels verschillende presentatie-instellingen ondersteund met een bijdrage voor kunstenaarshonoraria. Toekenningen werden gedaan aan onder meer Nest voor Rinus Van de Velde, Stichting West voor Matthias Müller en Christoph Girardet, Kunstvereniging Diepenheim voor Jonathan van Doornum, Hotel Mariakapel voor Tim en Katrein Breukers, A Tale of a Tub voor Michal Helfman en de Appel arts centre voor Christine Sun Kim.

Om de toepassing van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria te stimuleren, stelt het Mondriaan Fonds dit jaar een bedrag van 600.000 euro beschikbaar dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen.

Lees artikel

11 april 2017

Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag, voorzitter De Zaak Nu, in gesprek met Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad). 

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 24 februari 2017

Overhandiging convenant door Maria Hlavajova, directeur BAK Utrecht, bestuurslid De Zaak Nu en Rune Peitersen, kunstenaar en voorzitter Platform BK.

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Ondertekening convenant Richtlijn Kunstenaarshonoarium

Foto door Ernst van Deursen

Lees artikel

24 februari 2017

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

Op 21 februari jl. werd in aanwezigheid van zowel minister Jet Bussemaker (OCW) als Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) de Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepresenteerd in Stroom Den Haag. Ook kunstenaars en vertegenwoordigers van presentatie-instellingen en musea waren aanwezig. Met deze richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 23 februari 2017

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

De Zaak Nu introduceert samen met Platform BK, BBK en de Kunstenbond een gezamenlijke Richtlijn Kunstenaarshonoraria 

Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd in Nederland. De Zaak Nu is één van de initiatiefnemers van deze richtlijn. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel.

De richtlijn beoogt de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en levert een bijdrage aan het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars.

Lees artikel

08 december 2016

Brief BKNL aan Tweede Kamer

Zie hierbij de brief van Beeldende Kunst Nederland (BKNL- www.bknl.nl)* waarin wij onze zorgen over de positie van de presentatie-instellingen voor Beeldende Kunst met de Cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer delen.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 09 september 2016

Een collectieve selfie: beter zicht op Beeldende Kunst

BEELDENDE KUNST IN CIJFERS: EEN PUBLICATIE VAN BKNL

Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt een kunstenaar zijn werk?

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en zicht op de vragen die nog openstaan, heeft BKNL het initiatief genomen alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bundelen in een publicatie.

Klik hier voor de website van BKNL en de publicatie.

Lees artikel

Door De Zaak Nu | 15 juli 2016

Leden van De Zaak Nu

Currently on view at Tanya Bonakdar Gallery in New York: #rijksakademie alumna Lisa Oppenheim's solo show 'A Durable Web'. The exhibition features three new bodies of work that explore themes related to the body and labor within the history of photography and American textile manufacturing. The exhibitions runs till October 21, more information: http://www.tanyabonakdargallery.com/

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

17 september 2017

Kunstnacht | KloosterKino bij Fabrikaat

VOOR (FILM)MAKERS
Pak 't podium! Maak stop-motion films voor een groot publiek tijdens de Nijmeegse Kunstnacht, live bij Fabrikaat op het dak onder technische begeleiding van Kloosterkino.

Interesse? Laat het ons weten via contact@stichtingfabrikaat.nl!

Lees artikel | Via Stichting Fabrikaat

16 september 2017

Photos from Witte de With Center for Contemporary Art's post

'The Music of Ramón Raquello and his Orchestra & Other Stories' is an artist book by Eric Baudelaire that brings together research, images, and texts that have informed the Paris-based artist's work process. Baudelaire's oeuvre has ceaselessly and open-endedly engaged with histories of images, cinema, radical militancy, and violence by or against the state. The publication follows the largest monographic presentation of his to date, 'The Music of Ramón Raquello and his Orchestra' at Witte de With (27 January - 21 May 2017), and Tabakalera (23 June - 15 October 2017).

Co-published by Witte de With Center for Contemporary Art and Tabakalera International Centre for Contemporary Culture. http://on.wdw.nl/2y5bLvn

----

'The Music of Ramón Raquello and his Orchestra & Other Stories' is een kunstenaars boek door Eric Baudelaire dat onderzoek, beelden en teksten samenbrengt die de Parijse kunstenaar hebben geinformeerd tijdens zijn werk proces. Uit het oeuvre van Baudelaire spreekt zijn interesse in de wijze waarop kwesties als radicalisering en geweld door of tegen de staat overgebracht worden via film en fotografie. De publicatie volgt de grootste monografische presentatie van Eric Baudelaire tot nu toe, 'The Music of Ramón Raquello and his Orchestra' bij Witte de With (27 januari - 21 mei 2017) en Tabakalera (23 juni - 15 oktober 2017).

Co-gepubliceerd door Witte de With Center for Contemporary Art en Tabakalera International Centre for Contemporary Culture. http://on.wdw.nl/2y5tBON

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

16 september 2017

In conversation with Natasha Taylor

On 20.09.17 at 20 hours, 'our studio companion' Natasha Taylor will do an artist talk together with curator Lennard Dorst (Nieuwe Vide) and reflect on her year as focus artist at Nieuwe Vide.

*

Rotterdam based artist Natasha Taylor graduated from the Academy of Pop Culture in Leeuwarden in 2011 & Master Artistic Research 2016.
Her projects focus on sound, subcultures, performance and cultural codes. One of the main themes within her work the material and the immaterial body and our movement between these two. Characters and archetypes embody her practice and work. Wrestlers and theremin players have become important figures within her work. Taylor has exhibited at Nieuwe Vide Haarlem, Salon del Mobile Milan Italy, 1646 The Hague, Mulvane Art Museum Washburn University USA, Bradwolff Projects Amsterdam, Museum Dr8888 Drachten, Fries Museum Leeuwarden, NP3 Groningen, SIGN Groningen, Het Nieuwe Instituut Rotterdam.

Lees artikel | Via Het Wilde Weten

16 september 2017

#rijksakademie alumni Feiko Beckers (RA 10/11), Francesca Grilli (RA 07/08) and Roderick Hietbrink (RA 11/12) are participating in 'Hypnerotomachia', a film and video program in Le Cyclop in Milly-la-Forêt. The opening takes place tonight at 8.30pm, the works are on view till October 14. More info: http://www.lecyclop.com/

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

16 september 2017

Als uitgangspunt voor hun films nemen Renate Lorenz & Pauline Boudry historisch materiaal, zoals een foto, een muziekstuk of een literaire tekst. De onderwerpen zijn vaak queer gerelateerd.
Met hun werk proberen ze niet alleen de mechanismen van onderdrukking en discriminatie te onthullen, maar tonen zij ons eveneens de emancipatorische kracht van verlangen en het overtreden van het gangbare, zij het vaak onrechtvaardige regels.

Lorenz & Boudry exposeerde hun werk al veelvuldig in toonaangevende kunstinstellingen en biënnales zoals het Van Abbemuseum, Museo Reina Sofia, Tate Modern en de Venetië Biënnale (2011). Nu is hun werk ‘Opaque’ nog t/m 29 oktober te zien in de groepstentoonstelling Nora.

Lees artikel | Via Garage Rotterdam

16 september 2017

This afternoon at 4pm #rijksakademie alumna Lisa Reitmeier's solo show 'Penumbra' is opening at Kunstvereniging Diepenheim. The title derives from the scientific phenomenon of partial shadow – a twilight zone where shadow and light are visible at the same time. It is a dimension of transition and a central issue in Reitmeier’s artistic practice. The works are on view till November 26, more info: http://www.kunstvereniging.nl/en/exhibition/penumbra/

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

16 september 2017

The Materiality of the Invisible (nu in diverse instellingen in Maastricht) onderzoekt de vriendschap tussen archeologie en kunst. Rossella Biscotti, Joey Bryniarska & Martin Westwood, Leyla Cárdenas, Giuseppe Licari, Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum en Matthew C. Wilson werkten sinds 2015 aan dit project en presenteren hun onderzoek nu in relatie tot nog eens vierentwintig kunstenaars(duo's).

http://www.metropolism.com/nl/reviews/32894_the_materiality_of_the_invisible

Lees artikel | Via Metropolis M

15 september 2017

Heb jij al gewinkeld in onze SuperSuper? De keuze is reuze, maar pas op met wat je kiest! Wie weet trap je met open ogen in de verkooptrucjes... Kom naar Waanzien bij Concordia en test jouw reclame gevoeligheid.

Lees artikel | Via Concordia

15 september 2017

#rijksakademie alumnus Paul Beumer (RA 13/14) created for Dürst Britt & Mayhew a site-specific installation consisting of textiles that have been treated with various Asian painting and dyeing techniques. The solo show 'The message of the flower is the flower' opens tomorrow (Saturday September 16) at 5pm, the work is on view till October 28. More information: http://durstbrittmayhew.com/exhibitions/

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

15 september 2017

Cultuurpolitiek en Kunstbeleid

Aanvragende Bijdrage Meerjarenprogramma's Presentatie-Instellingen

Platforms gericht op de presentatie van hedendaagse beeldende kunst kunnen tot en met
1 september 2017 aanvragen voor een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen. De bijdrage kan worden aangevraagd voor programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen.

Het bedrag is voor een programma van een tot maximaal drie kalenderjaren. Voor een korter lopend project kan een Projectinvestering Instellingen aangevraagd worden.

 

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Motie en Amendement Cultuur bij behandeling Voorjaarsnota

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota gisteren zijn een amendement (door SP) en een motie (door PvdA en GroenLinks) ingediend. Hiermee komen deze partijen tegemoet aan de oproep vanuit Kunsten ’92, NAPK en BKNL aan de Tweede Kamer om een structurele oplossing te vinden voor instellingen die in het kader van de cultuurnota alleen voor 2017 financiering hebben gekregen. Hiermee kan worden voorkomen dat, in afwachting van een nieuw regeerakkoord, met name instellingen in het middensegment verdwijnen. Het betreft hier instellingen van bewezen kwaliteit, dus met een positieve beoordeling, die veelal een belangrijke functie vervullen op het gebied van talentontwikkeling, en vaak juist voor de regio.

Lees artikel | Via kunsten92.nl

400.000EU beschikbaar voor vijf presentatie-instellingen

De Zaak Nu is verheugd dat de Raad voor Cultuur de minister heeft geadviseerd 400.000 euro beschikbaar te stellen aan vijf presentatie-instellingen die in de ronde van 2016 van het fonds een positief advies kregen, maar als gevolg van een beperkt budget slechts een bijdrage voor 2017 kregen. Dit betekent dat als de minister dit advies overneemt deze vijf presentatie-instellingen alsnog een bijdrage voor twee jaar toegezegd krijgen. Het gaat om Worm, P/////AKT, TAAK, Onomatopee en Noorderlicht.

Eind 2016 werd in de Tweede Kamer het amendement-Vermue aangenomen. Daarmee werd eenmalig tien miljoen euro extra uitgetrokken om culturele instellingen die in 2016 positief advies zonder toekenning ontvingen alsnog een bijdrage te kunnen geven. Negen miljoen euro werd gereserveerd voor het Fonds Podiumkunsten; één miljoen bleef over voor de overige disciplines. Op verzoek van minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de besteding van het bedrag van 1 miljoen euro.

Lees hier het volledige advies.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Verkenning naar toekomst Cultuurbeleid in Nederland

Minister Bussemaker (OCW) heeft vandaag het startschot gegeven om de toekomst van het cultuurbeleid in Nederland te gaan verkennen. Het is tijd voor een nieuwe koers. In ‘Agenda Cultuur’ (2015) concludeerde de raad dat het cultuurbeleid sterk nationaal is georiënteerd en vooral is gericht op individuele instellingen en niet op de samenhang van culturele voorzieningen. Daarom stelde de raad voor om de keuzes van stedelijke regio’s meer leidend te laten worden in het cultuurbeleid. De minister volgt nu deze aanbeveling van de raad.

Bussemaker vraagt de raad om een verkenning naar de mogelijkheden van een sterkere en evenwichtigere samenwerking tussen de verschillende overheden onderling en de cultuursector. Het doel hiervan is een toekomstbestendig cultuurbeleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector.

Daarnaast vraagt de minister de raad met sectoradviezen te komen, waarin per sector trends en ontwikkelingen worden geduid. Daaraan kunnen vervolgens mogelijke scenario’s worden verbonden. Het gaat om de sectoren podiumkunsten, beeldende kunst, architectuur en stedenbouw, creatieve industrie, musea, letteren en bibliotheken, audiovisuele sector.

De minister wil de verkenning en de sectoradviezen in oktober 2017 ontvangen. Lees hier de adviesaanvraag.

Lees artikel | Via cultuur.nl

Overzichten verkiezingsprogramma’s: kunst cultuur erfgoed media

De politieke partijen hebben in het najaar van 2016 hun concept Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 gepresenteerd: PvdA, CDA, Christen Unie, D66, GroenLinks, PVV, SP, VVD, 50PLUS, DENK en SGP.

Kunsten ’92 heeft hier overzichten van gemaakt. Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen? Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s?

Kunsten '92 heeft het e.e.a. inzichtelijk gemaakt door middel van samenvattingen in tabelvorm en in tekstvorm. Daarnaast een document met alle letterlijke fragmenten over kunst, cultuur, erfgoed en media, direct overgenomen uit de verkiezingsprogramma’s.

Lees artikel | Via kunsten92.nl

Nieuwe aanvraagronde voor presentatie-instellingen beeldende kunst

Met de behandeling van de begroting van 21 november 2016 is bevestigd dat het kabinet voornemens is 700.000 euro per jaar extra uit te trekken voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil het extra geld voor 2017-2018 verdelen in een tweede ronde die vanaf nu is opengesteld. Presentatie-instellingen die niet hebben aangevraagd in de huidige ronde kunnen tot 28 november 2016 een aanvraag indienen. De zeven instellingen die in de eerste ronde een positief advies kregen maar niet gehonoreerd konden worden wegens het beperkte budget, worden in deze extra ronde opnieuw meegewogen. De kwaliteit van de aanvraag en regionale spreiding spelen een rol bij de beoordeling.


Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Twaalf presentatie-instellingen ontvangen bijdrage Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds kent  aan de programma’s van twaalf presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst 2,4 miljoen euro toe. Deze instellingen, van Aruba tot Zeeland, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s voor maximaal twee jaar. De bijdragen variëren van 65.000 tot 160.000 euro op jaarbasis. Zeven instellingen kregen een positief advies, maar kunnen wegens het beperkte budget (nog) niet gehonoreerd worden. De aanvragen van deze instellingen worden in een extra ronde opnieuw meegewogen.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Reactie Mondriaan Fonds op extra investering presentatie-instellingen

Het Mondriaan Fonds is verheugd en opgelucht dat het kabinet 0,7 miljoen euro per jaar extra uittrekt voor presentatie-instellingen beeldende kunst. Het Mondriaan Fonds wil deze middelen inzetten binnen de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen beeldende kunst. Het extra geld voor 2017 wil het fonds verdelen met een extra ronde die binnenkort wordt opengesteld. Het fonds let bij de beoordeling van de aanvragen behalve op kwaliteit ook op regionale spreiding.


Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl

Extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector - structureel meer geld voor o.a. presentatie-instellingen!

Door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. Kwaliteit staat hierbij voorop. Vandaag maakte Bussemaker haar besluiten voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017 – 2020 bekend.

Lees artikel | Via rijksoverheid.nl

Deadline 2 september - Bijdrage Meerjarenprogramma's Presentatie-instellingen

De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen is bestemd voor presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage kan worden aangevraagd voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Het gaat om programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven  aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst.
Doel is deze instellingen te stimuleren hedendaagse beeldende kunst op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken.

Lees artikel | Via mondriaanfonds.nl