De Zaak Nu

Casco Office for Art, Design and Theory

Lange Nieuwstraat 7
3512 PA Utrecht

www.cascoprojects.org/

Casco – Office for Art, Design and Theory is in 1990 in Utrecht opgericht als een platform voor experimentele kunst. Vanaf 1996 heeft Casco een kritisch programma ontwikkeld dat kunst in het publieke domein bestudeert en de relatie tussen kunst en haar fysieke, sociale en politieke omgeving onderzoekt.

De kern van Casco's benadering was en is openheid en flexibiliteit ten aanzien van de programmering, zodat projecten heel diverse vormen kunnen aannemen, in de publieke ruimte, of in de vorm van een publicatie, discussie, workshop, expositie, symposium of event. Sinds 1996 brengt Casco daarnaast met tussenpozen een eigen tijdschrift uit, Casco Issues.

In 2005 koos Casco de nieuwe benaming 'office for art, design and theory' om haar agenda uit te breiden tot een interdisciplinaire praktijk die zich niet alleen wil richten op elk van deze gebieden afzonderlijk, maar ook aandacht besteedt aan hun wederzijdse beïnvloeding, gemeenschappelijke concepten, kritische discoursen en aan hun verbindingen met andere gebieden. De relaties tussen theorie en praktijk staan centraal in ons onderzoek naar deze gebieden.

Casco hanteert een onderzoekende benadering van cultuur en past die ook toe op haar eigen positie in de culturele wereld. Behalve dat Casco zich met verschillende manieren van artistieke productie bezighoudt, streeft zij er ook naar om haar eigen infrastructuur open te stellen voor het experiment om haar positie als beeldendekunstorganisatie te bevorderen – zowel in de gebieden van kunst en ontwerp als in bredere, sociale, culturele en politieke kaders.

Na een periode van vijftien jaar aan de Oudegracht is Casco in januari 2007 verhuisd naar een nieuwe ruimte aan de Nieuwekade. De kantoorstructuur in de nieuwe ruimte, ontworpen door het in Berlijn gevestigde ontwerpbureau ifau (institute for applied urbanism) en de ontwerper Jesko Fezer, draagt de titel ‘Shack and Fence’ en vormt een flexibel raamwerk voor de verschillende formats waarin wij werken.

Van 1996 tot 2005 werd Casco geleid door Lisette Smits. In augustus 2005 nam Emily Pethick haar taken over; zij werd op haar beurt in juni 2008 opgevolgd door Binna Choi, de huidige directeur.