De Zaak Nu

HMK { HotelMariaKapel }

Korte Achterstraat 2a
1621 GA Hoorn

www.hotelmariakapel.nl/

HMK {Hotel MariaKapel} is een Artist-run Residency met een gasthuis voor kunstenaars en een tentoonstellingsruimte in de Middeleeuwse MariaKapel in Hoorn (NH), en biedt residentieplekken aan groepen internationale kunstenaars. Kunstenaars kunnen enkele weken of maanden bij HMK verblijven en geconcentreerd en op locatie nieuwe werken ontwikkelen, wat leidt tot intensieve en vruchtbare samenwerkingen tussen zowel de kunstenaars onderling als tussen de kunstenaars en hun tijdelijke omgeving. Het jaarprogramma The Other is Here onderzoekt de rollen en functies van kunst, zowel in de eigen expositieruimte in de MariaKapel als in de openbare ruimte. HMK streeft ernaar met een extraverte houding en aandacht voor kunst en voor sociale processen, nieuwe doelgroepen aan te spreken.