De Zaak Nu

Jan van Eyck Academie

Academieplein 1
6211 KM MAASTRICHT

www.janvaneyck.nl

De Van Eyck is een open, meervoudig instituut voor post academisch talentontwikkeling. De kernwaarden van haar ambitie zijn: ontmoeting, verbinding, samenwerking, engagement, proces. Deze kernbegrippen vloeien in elkaar over, versterken elkaar en geven de Van Eyck haar eigenheid. Zij is een veelheid aan mogelijkheden voor de deelnemers, de samenwerkingspartners, de bezoekers, de gebruikers.

De Van Eyck is multidisciplinair. De Jan van Eyck Academie biedt plaats aan beeldend kunstenaars, ontwerpers, curatoren, beschouwers, dichters en schrijvers. De Van Eyck Mirror, het projectbureau van de Van Eyck, werkt voor haar projecten samen met studenten, wetenschappers en maatschappelijke partijen. De Hubert van Eyck Academie is onder andere partner van prestigieuze Europese programma’s.

De Van Eyck is ook meervoudig in haar institutionele samenstelling: de Jan van Eyck Academie voor internationale post academische (talent)ontwikkeling; de Hubert van Eyck Academie voor internationale samenwerking met universiteiten en onderwijsinstellingen; de Van Eyck Mirror voor projecten, processen en concepten; de Van Eyck Services voor de benutting van de Labs en het gebouw; het Van Eyck café-restaurant als rotonde voor het dagelijkse verkeer. In het basement heeft samenwerkingspartner Maurer United Architects zijn kantoor.

De Van Eyck is veelzijdig. De deelnemers komen van over de gehele wereld; er wordt gewerkt vanuit de studio’s, in de tuinen en in de wereld buiten; de Labs worden gebruikt door deelnemers, mensen van buiten en partners; in het café-restaurant zitten laptop werkers, kunstenaars, passanten, liefhebbers; de tentoonstellingen en het auditorium trekken hun eigen publiek aan.

De Van Eyck is veeltonig, een klankbord van zeer uiteenlopende artistieke talen, spreektalen, denktalen. In de In-Labs komt dat harmonisch, kakofonisch samen.

De Van Eyck biedt haar deelnemers de meervoudige omgeving die hen uitdaagt en stimuleert. Zij werken er zowel aan hun eigen projecten als aan de projecten die het verblijf op de Van Eyck met zich meebrengt zoals die van de Hubert van Eyck Academie, van de Van Eyck Mirror, van samenwerkingspartners, van de Lab workshops, van de In-Labs. Het multidisciplinaire karakter van de Van Eyck doet een beroep op hun artistieke en intellectuele veelzijdigheid en stelt hen in staat hun kwaliteiten – op korte en langere termijn – diepgaand en wijdvertakt te ontwikkelen. Het werk van de deelnemers is de weerslag en het resultaat van deze verschillende en in elkaar overlopende processen. Het legt bovenal getuigenis af van een onderzoekend en betrokken kunstenaarschap.