De Zaak Nu

Marres

Capucijnenstraat 98
6211 RT Maastricht

www.marres.org

Marres, Centrum voor Contemporaine Cultuur, is in 1998 opgericht onder de naam Centrum Beeldende Kunst Maastricht. Enkele jaren later is de naam Marres geïntroduceerd, waarmee wordt verwezen naar de gelijknamige familie en vroegere bewoners van het pand waarin de instelling is gehuisvest. In 2006 is gekozen voor een toevoeging aan deze benaming, te weten 'Centrum voor Contemporaine Cultuur'. Hiermee wordt het brede culturele perspectief benadrukt dat Marres hanteert ten opzichte van de hedendaagse beeldende kunst en vormgeving.

Marres initieert tentoonstellingen, lezingen, onderzoeken, publicaties en projecten, veelal met een cultuurfilosofische achtergrond en een specifieke interesse voor het vraagstuk van de actualiteit. De verhouding tot de eigen lokale omgeving wordt vaak benut als een middel om de meer universele agenda te verfijnen en tot een vernieuwend tentoonstellingsmodel te komen.

Marres is sinds 2009 opgenomen in de zogeheten basisinfrastructuur en behoort tot de vier belangrijkste presentatie-instellingen van Nederland. Het Ministerie van OC&W en de Gemeente Maastricht zijn de belangrijkste financiers van Marres.