De Zaak Nu

Moira Expositieruimte

Wolvenstraat 10
3512 CH Utrecht

www.moira-utrecht.nl

Expositieruimte Moira is een laagdrempelig podium voor aankomend talent. Met name jonge kunstenaars die nog niet zijn opgenomen in het gangbare kunstcircuit, worden uitgenodigd om in Moira een tentoonstelling te realiseren. Zij krijgen de vrijheid te experimenteren met de ruimte die hen letterlijk en figuurlijk wordt aangeboden. Kunstenaars worden gevraagd speciaal voor de ruimte nieuw werk te maken.

Er wordt naar gestreefd om een gevarieerd programma samen te stellen waarin diverse disciplines aan bod komen. Expositieruimte Moira organiseert ongeveer 10 exposities per jaar. Veelal betreft het solo-exposities die de kunstenaars voor het eerst kunnen realiseren en waarbij ze veel ervaing opdoen. Expositieruimte Moira fungeert hierdoor veelvuldig als een opstap naar de meer gevestigde kunstwereld.