De Zaak Nu

Noordenaars

Hoofdstraat 70
9244 CP Beetsterzwaag

www.noordenaars.nl

Noordenaars is een recentelijk opgericht platform voor presentatie-instellingen in Noord-Nederland en is geïnitieerd door Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), NP3 (Groningen), CBK Groningen (Groningen), VHDG (Leeuwarden), KiK (Kolderveen), SIGN (Groningen) en Academie Minerva (Groningen). Inmiddels hebben ook Media Art Friesland (Leeuwarden) en Noorderlicht (Groningen) zich aangesloten. Wij, Noordenaars, verbinden vanaf nu onze krachten en ontwikkelen activiteiten en kiezen voor meer zichtbaarheid en herkenbaarheid en versterken gezamenlijk onze eigen programma’s.Presentatie-instellingen zijn essentieel voor de kunst- en cultuursector. Bij ons ontwikkelen veelbelovende, (inter)nationale kunstenaars nieuw werk, zonder de druk van een vooraf bepaald doel of verkoop. Ze experimenteren en nemen risico’s! Dit is noodzakelijk voor de beeldende kunst en werkt net als elke avant-garde door in alle cultuuruitingen. Noordenaars zetten zich in voor het behoud en verdere ontwikkeling van het uitzonderlijke, innovatieve kunstklimaat in Noord-Nederland. We combineren onze kennis, ervaring en netwerken, stemmen programma’s scherper op elkaar af en verdiepen ons verder.