De Zaak Nu

Stroom Den Haag

Hogewal 1-9
2514 HA Den Haag

www.stroom.nl

Stroom Den Haag, in 1989 opgericht als onafhankelijke stichting, is een kunst- en architectuurcentrum met een breed scala aan activiteiten. Het programma richt zich vanuit beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en vormgeving op de stedelijke omgeving.

Het beleid van Stroom is niet gebonden aan een bepaalde stroming. Het centrum is open voor iedereen met prikkelende ideeën of met een behoefte aan informatie op het gebied van kunst en de stedelijke omgeving. Ze streeft er naar een gastvrij en stimulerend platform te zijn. Vanuit die mentaliteit wil Stroom, in nauwe samenwerking met andere instellingen, er aan bijdragen dat de reflectie op de stad en de rol die de beeldende kunst daarbij kan spelen, steeds in ontwikkeling blijft.

Stroom organiseert tentoonstellingen, projecten, lezingen, workshops en excursies. Ze initieert onderzoek en debatten om kennisoverdracht en idee-ontwikkeling m.b.t. kunst, architectuur en aanverwante disciplines te stimuleren. In dit verband bouwt Stroom haar gespecialiseerde bibliotheek verder uit, ontwikkelt kennisdossiers op haar website en geeft publicaties uit. Daarnaast voert Stroom een stimulerend beleid dat zorgt voor een betere profilering van de Haagse beeldend kunstenaars en versterking van het Haagse kunstklimaat. Het thema van ‘de openbaarheid' is de verbindende factor tussen veel Stroom activiteiten. Stroom bemiddelt, adviseert, doet suggesties voor kunstenaars en begeleidt een groot aantal projecten in de openbare ruimte.

Voor de naam Stroom is gekozen omdat die staat voor energie en beweging.