De Zaak Nu

TAAK

Tolhuisweg 2, Kamer 5
1031 CL Amsterdam

taak.me

TAAK is een onafhankelijk collectief dat kunstprojecten rond maatschappelijke onderwerpen initieert, ontwikkelt en produceert. Deze projecten presenteert TAAK vaak op platforms buiten het kunstcircuit. De publieke ruimte is daarmee tegelijkertijd context en de plek van presentatie, waardoor de projecten veelal een directe verbinding aangaan met de samenleving en diverse nieuwe publieksgroepen.

TAAK werkt landelijk en gaat lokale en regionale samenwerkingen aan met maatschappelijke domeinen waar kunst geen vanzelfsprekendheid is. TAAK vindt haar partners in verschillende segmenten van de samenleving: overheden, wetenschap, zorg, onderwijs, natuur- en landschapsorganisaties, de duurzaamheidssector, erfgoedinstellingen, maar ook activistische en sociale partners.

TAAK voorziet een rol voor kunst daar waar de overheid de publieke belangen overlaat aan de markt en de samenleving. De afkalving van collectief gewaande waarden in het publieke domein (denk aan gezondheidszorg, stedelijke ruimte, natuur en landschap, sociale woningbouw, onderwijs), en de polarisatie tussen bevolkingsgroepen zijn in onze optiek een direct gevolg van de veranderde verhoudingen tussen de overheid, private en publieke partijen en burgers. De opgave hoe we de openbare ruimte of het publieke domein als sociale omgevingen kunnen beschouwen, waar ook de minderheidsbelangen en wensen van burgers een plek hebben, vraagt aan de kunst om op zoek te gaan naar nieuwe vormen en presentatie modellen. TAAK acteert in dit gebied.

TAAK werkt vanuit het oogpunt van de kunstenaar om authentiek te kunnen opereren en wil kunstenaars de mogelijkheid bieden om hun praktijk en oeuvre te verrijken en zich te verhouden tot andere vragen, contexten en publieksgroepen. We brengen kunstenaars met een plan en partners met een vraag bij elkaar én we zoeken partners bij plannen en kunstenaars bij opgaven. TAAK herformuleert de daarbij gestelde vragen en schept zo ruimte voor een artistiek proces, voor de kunstenaars die bij de opgave passen. Er is niet één methode om de trajecten in te richten. Telkens wordt er een nieuw proces vormgegeven waarbij het eindresultaat vaak open staat. TAAK brengt de context in kaart, formuleert het kader en schept vervolgens de juiste condities voor kunstprojecten en kunstenaars zodat het idee zo goed mogelijk tot zijn recht komt en er nieuw engagement met publieksgroepen tot stand worden gebracht.

TAAK is een collectief van zelfstandige professionals – curatoren, onderzoekers, producenten, (web)redacteuren en programmamakers – die samenwerken onder de juridische vorm van een coöperatie. Een vorm die sterk verbonden is met de sociale emancipatiebewegingen aan het begin van de vorige eeuw en die ondernemers en consumenten een manier bood om zich samen sterk te maken. Onafhankelijkheid, gelijkwaardigheid en zelfbestuur zijn daarin belangrijk. We beslissen gezamenlijk wat TAAK oppakt en wie TAAK daarin kan vertegenwoordigen. Omdat de vorm van een coöperatie nieuw is in het culturele veld, gaat de inhoudelijke ontwikkeling van TAAK gelijk op met het vinden van nieuwe manieren om zichzelf te organiseren en financiële structuren vorm te geven.

TAAK ontwikkelt sinds 2012 kunstprojecten op diverse locaties; in het bos (Cure Park), in botanische tuinen (Haren en VU), in een huis van bewaring (Justitieel Complex Zaanstad), in het financiële centrum van de Zuidas (Palace Ruin) en een oude stadswijk in Eindhoven (Woensel-West). We werken samen met beginnende kunstenaars (Cure Master, Summer School Marfa) en met gerenommeerde kunstenaars met een internationale carrière (James Beckett, Lucas Lenglet, Michael Beutler). TAAK koppelt een uitgebreid en actueel netwerk in de kunstwereld aan ervaring en kennis op het gebied van kunstopdrachten en projecten in de openbare ruimte.