De Zaak Nu

Tetem kunstruimte

Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede

www.tetem.nl

Tetem verbindt kunst en maatschappij en gelooft dat beeldende kunst een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de samenleving en een rol speelt in de ontwikkeling van mensen.

Tetem wil betekenisvolle tentoonstellingen maken, voor zowel publiek als kunstenaars. Daarom programmeert Tetem de tentoonstellingen en events binnen programmalijnen die een duidelijke link hebben met actuele thema’s in de samenleving. Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar mediakunst een hoofdrol speelt in de programmering. De nieuwste ontwikkelingen worden getoond, met onder andere site-specific en interactieve installaties, kinetische sculpturen, video’s en licht- en geluidskunst. Daarbij worden cross overs gezocht met onder meer technologie, wetenschap, design, games en film. Tetem werkt hierbij samen met toonaangevende kunstenaars en curatoren uit binnen- en buitenland. Tentoonstellingen en andere verdiepende elementen zoals talkshows, performances, lezingen, films, werkateliers en workshops vormen tezamen één geheel binnen de programmalijn en zorgen voor context en betekenisgeving.

Tetem wil verbinden. Als nationaal relevante en toonaangevende ontmoetingsplek voor beeldende kunst. Door samen met de technologische en wetenschappelijke voorhoede de interactie tussen kunst en maatschappij te verkennen en de resultaten hiervan zichtbaar maken. Door het inzetten van kunst en creatieve processen een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving, zowel in cultureel, sociaal als in economisch opzicht.

Tetem wil een bijdrage leveren aan de culturele en professionele ontwikkeling van mensen in allerlei stadia van hun leven. Door de organisatie open te stellen voor kunstenaars, door het delen van kennis en netwerken, draagt Tetem bij aan talentontwikkeling en professionalisering. Cultureel ondernemerschap als krachtig antwoord op een zich terugtrekkende overheid. Door het aanbieden van goed cultuuronderwijs kunnen kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen, die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Middels tentoonstellingen, events, talentontwikkelingsprogramma’s en educatie-aanbod draagt Tetem bij aan een cultureel gezonde samenleving, een belangrijke voorwaarde voor het gevoel van geluk en welbevinden.

Tetem realiseert tentoonstellingen en events, initieert en begeleidt productiehuis opdrachten en ontwikkelt trainingsprogramma’s op het gebied van cultureel ondernemen. Tetem is aanbieder van cultuureducatie aan kinderen, jongeren en volwassenen en biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van creatieve broedplaatsen. Tetem is gevestigd in het monumentale Tetem 1 in Roombeek Cultuurpark, Enschede.