De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Reactie uitgangspunten cultuurbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Geachte heer Zijlstra,

Het veld ‘beeldende kunst’ is breed, dynamisch en divers: het varieert van musea en commerciële galeries tot kunstenaarsinitiatieven en presentatie-instellingen, van postacademische instellingen en kenniscentra tot biënnales. Een aantal van deze instellingen is opgenomen in de Basisinfrastructuur. Presentatie-instellingen zijn, anders dan musea of galeries, tot nu toe niet georganiseerd geweest.

Lees artikel

18 december 2010

Leden van De Zaak Nu

Stads Kunst Guerilla '78-'81

Naar aanleiding van het boek Stad Kunst Guerilla '78-'81 ontwikkelde Waag Society een mobiele tour met 7scenes.

Lees artikel | Via

21 december 2010

Our Mobile Generation

Enviu lanceert de online community Our Mobile Generation. Consumenten kunnen daar aan innovatieve oplossingen werken om de mobiele telecom sector te verduurzamen.

Lees artikel | Via

16 december 2010

The Object Lag Intangible, a Play

Lees artikel | Via Nieuwe Vide

10 december 2010

we make money not art

http://www.we-make-money-not-art.com/

Lees artikel | Via MU

09 december 2010

Cultuurpolitiek en Kunstbeleid

"Hoge btw schokt kunst-handel"

Lees hier het artikel uit het NRC: NRC_20101230_1_013_article6

Lees artikel | Via

"De eerste slachtoffers in de cultuursector vallen al"

Lees hier het artikel uit het NRC: NRC_20101228_1_003_article2

Lees artikel | Via

Brief aan de Tweede Kamer waarin staatssecretaris Zijlstra de uitgangspunten van het cultuurbeleid schetst.

Download de uitgangspunten hier: uitgangspunten-cultuurbeleid

Zijlstra: scherpe keuzes nodig in cultuursector

Persbericht | 06-12-2010

Meer ondernemerschap en voldoende publiek. Dat zijn twee voorwaarden die staatssecretaris Zijlstra (OCW) stelt voor het krijgen van cultuursubsidies. Een sterke cultuursector is zo min mogelijk afhankelijk van de overheid. “De afgelopen decennia heeft de overheid het particulier initiatief in de cultuursector niet zozeer aangevuld, maar overgenomen. Dat is niet gezond. Het is tijd voor een cultuuromslag, een herijking,” aldus Zijlstra. Daarom verandert hij het systeem van cultuursubsidies, zo schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Om voor financiering van de overheid in aanmerking te komen worden instellingen voortaan dus niet alleen beoordeeld op hun artistieke kwaliteit, maar ook op de mate waarin een instelling voldoende bezoekers trekt, ondernemend is, voldoende toegankelijk is voor kinderen en jongeren en het aanbod een rijkscollectie betreft of (inter-)nationale betekenis heeft. Uitgangspunt van deze herijking van het subsidiestelsel is dat het aantal door de rijksoverheid gesubsidieerde instellingen kleiner wordt. Maar ook in het nieuwe stelsel blijft de overheid verantwoordelijk voor een landelijke culturele basisinfrastructuur die instellingen zekerheid verschaft.

Kunst en cultuur dragen bij aan een ‘vrije en vitale samenleving’; de hervormingen van het systeem moeten er voor zorgen dat de cultuursector sterker wordt. Op basis van duidelijke en scherpe keuzes moet de overheid de randvoorwaarden scheppen voor een sterke cultuursector; daarbij is het de uitdaging van overheid én cultuursector om daarvoor steun in de samenleving te vinden. Die keuzes zijn soms pijnlijk maar te prefereren boven een kaasschaafoperatie.

De komende tijd gaat Zijlstra de hervormingen in overleg met de cultuursector uitwerken, nadat de Raad voor Cultuur er over heeft geadviseerd. De huidige subsidieperiode loopt tot 2012; 2013 wordt een overgangsjaar, waarna het nieuwe stelsel in 2014 in gaat.

Lees artikel | Via