De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Persbericht: presentatie-instellingen bereikten in 2011 2,9 miljoen mensen!
Raad voor Cultuur voert eliminatiegedachte regering uit.

Door De Zaak Nu | 21 mei 2012

De Zaak Nu heeft de afgelopen maanden de rol en het belang van presentatie-instellingen voor actuele kunst in kaart laten brengen op basis van harde cijfers en interviews met stakeholders van binnen en buiten de sector. Presentatie-instellingen zijn niet gericht op verzamelen of verkopen van kunst, maar concentreren zich voornamelijk op de productie en presentatie ervan. Middels een grootscheeps onderzoek, uitgevoerd door DSP-groep, is de sector zowel kwantitatief als kwalitatief onderzocht en van een eerste evaluatie voorzien. Dit vanuit de ambitie om voorbij de waan van de dag concreet inzicht te bieden in het functioneren en het belang van deze instellingen voor beeldende kunst. 

 

Een aantal kernbevindingen uit het onderzoek:

-   Het totaal aantal activiteiten van presentatie-instellingen is in 2011 ruim 13.000. Presentatie-instellingen vertegenwoordigen overduidelijk een actief en dynamisch segment van de sector!

-   Daarnaast organiseerden presentatie-instellingen maar liefst 2700 educatieve activiteiten in 2011.

-   Er is in 2011 6700 keer de pers gehaald, waarvan ook nog eens een substantieel deel internationale pers.

-   De presentatie-instellingen bereikten in 2011 een overweldigende 2,9 miljoen mensen met hun activiteiten!

 

Zoals de Raad voor Cultuur vandaag schrijft in haar adviezen over de Basisinfrastructuur 2013-2016, kunnen “Nederlandse presentatie-instellingen zich ruim meten met zusterinstellingen in het buitenland. Dat is, gelet op de geringe menskracht en middelen, bijzonder te noemen.” (p. 337).

 

De dynamiek, energie en output van de sector is op basis van het onderzoek ronduit indrukwekkend. DSP-groep formuleert het als volgt: ‘De presentatie instellingen zijn op de buitenwereld gericht, constateren wij, en gaan actief verbindingen aan. Dat komt tot uitdrukking in de publieksbenadering en ook in de manier waarop zij hun internationale en lokale oriëntatie met elkaar verbinden. Niet het beeld van een in zichzelf gekeerde wereld, wel het beeld van een specialistische wereld.’ 

 

Op basis van deze uitkomsten is het te betreuren dat ‘het maatschappelijk belang van kunst en cultuur eenzijdig in financiële termen wordt benoemd’ door de overheid, stelt DSP-groep. De zware bezuinigingen die deze instellingen zowel op landelijk als provinciaal en gemeentelijk niveau treffen, doen geen recht aan het maatschappelijk belang van de presentatie-instellingen en aan hun betekenis binnen de ketenopbouw van de beeldende kunst sector. Presentatie-instellingen zijn dé laboratoria van onze kunstsector, de plek waar geëxperimenteerd en geïnnoveerd wordt. Juist die onderzoekende en laboratorium-achtige functie, het verbinden van kunst met maatschappelijke ontwikkelingen, en het uitgebreide internationale netwerk van presentatie-instellingen vormen onmisbare kwaliteiten voor de Nederlandse kunstwereld.

 

Het is des te meer te betreuren dat in het advies van de Raad voor Cultuur vervolgens waardevolle presentatieinstellingen zoals Kunstvereniging Diepenheim, MAMA, NP3, Onomatopee, De Paviljoens, De Vleeshal, West, W139 en vele anderen buiten de boot vallen. Sommige van deze instellingen worden immers louter op basis van kwantitatieve gegevens geelimineerd.

 

Wij roepen politici en beleidsmakers op om in het licht van de komende kabinetsformatie, en mede op basis van dit verhelderende onderzoek, het prominente belang van presentatie-instellingen binnen het totale bestel als de plek voor innovatie opnieuw tegen het licht te houden. Presentatie-instellingen staan immers voor een vernieuwende kunstpraktijk van vandaag en produceren het erfgoed van morgen. 

 

 

 

Het onderzoek wordt op korte termijn gepubliceerd.