De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Kickoff Big Pitch
Trainingsdag voor leden De Zaak Nu

Door De Zaak Nu | 29 november 2013

Op vrijdag 29 november 2013 startte om 10:00u de trainingsdag voor leden van De Zaak Nu.

In 2012 heeft Jennifer Steetscamp (bureau précaire) in opdracht van De Zaak Nu en met financiële steun van het Mondriaan Fonds, een onderzoek uitgevoerd dat zich richt op de ontwikkeling van strategieën die de Nederlandse presentatie-instellingen in staat moeten stellen om op politieke en economische verschuivingen van de laatste jaren te reageren.

Dit onderzoek is uitgemond in de rapportage Een zaak van verandering - strategieën voor presentatie-instellingen, waarin een aantal 'best practice'-voorbeelden aan bod komen om tot alternatieve of betere financieringsmogelijkheden voor kleinere kunstinstellingen te komen.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek en de Algemene Ledenvergadering heeft De Zaak Nu een soort trainingstraject voor haar leden ontwikkeld dat binnenkort zal starten. Dit trainingstraject mondt uit in The Big Pitch (werktitel), een veiling van projecten die op stapel staan bij onze leden en waarvoor zij nog financiële ondersteuning behoeven.

Vrijdag 29 november 2013 is de kickoff van het trainingstraject.

Locatie: TAAK, Frans de Wollantstraat 82, Amsterdam