De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Algemene Ledenvergadering De Zaak Nu en Exit GEMAK
4 december 14:30u

Door De Zaak Nu | 04 december 2015

Op 4 december 2015 vond de ALV van De Zaak Nu plaats bij GEMAK.

Aansluitend vond het debat plaats onder de titel Exit GEMAK: All Art is Political | Kunst = Politiek, over de positie en toekomst van de presentatie-instellingen en de (kwetsbare) diversiteit van het kunstenveld. Zie ook www.gemak.org

GEMAK, Paviljoensgracht 20-24, 2512 BP  Den Haag | T 070-3638968