De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Brief aan Bussemaker
Structureel geld voor presentatie-instellingen

Door De Zaak Nu | 07 juli 2017

Op 15 december 2016 verzonden wij een brief naar minister Bussemaker waarin wij hebben aangegeven dat als gevolg van een structureel tekort bij het Mondriaan Fonds diverse presentatie-instellingen een positief advies ontvingen en toch niet gehonoreerd konden worden. Hierdoor vallen er gaten in de sector, met name in dat deel dat het MKB van de beeldende kunstsector genoemd zou kunnen worden, het middenveld.

Het amendement van kamerlid Vermüe c.s. pleitte voor het vrijmaken van 10 miljoen euro voor de culturele sector. Als onderdeel daarvan werd een incidenteel bedrag van € 400.000 vrijgemaakt voor presentatie-instellingen, die anders vrijwel zeker hun deuren hadden moeten sluiten.

Met deze brief verzoeken we de minister met klem om de eerdere incidentele oplossing om te zetten in een structurele en zo het waardevolle middenveld in de culturele sector overeind te houden. 

Download Brief aan minister Bussemaker