De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Leden van De Zaak Nu

Episode 2: The Show is Over

'Episode 2: The Show is Over’ is te zien tot en met zondag 31 december 2017. http://on.wdw.nl/2A22LYW


Het werk ‘The Castle of Vooruit’ (2012) van Ahmet Öğüt is de uitkomst van zijn onderzoek naar de socialistische geschiedenis van de stad Gent, de Belgische surrealistische schilderkunst en de utopische maatschappelijke idealen die daarachter schuilgaan. Öğüt eigende zich het schilde-rij ‘Le Chateau des Pyrénées’ (1959) van René Magritte toe, door een enorme heliumballon te laten maken in de vorm van het zwevende rots-blok van Magritte. Het mysterieuze kasteel op het schilderij werd vervangen door een replica van de Vooruit, het historische zalencomplex en feest-lokaal van de gelijknamige socialistische coöperatie in Gent. Toen het in die stad voor het eerst tentoongesteld werd, werd het op elf meter hoogte zwevende The Castle of Vooruit meerdere keren gesaboteerd. De ballon werd met kogels uit de lucht geschoten en de lijn waarmee deze vastzat werd doorgesneden. Hier daagt het kunst-werk Witte de With uit door zowel onze fysieke als ideologische muren onder druk te zetten.

----

Photo's: Aad Hoogendoorn

 

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

30 oktober 2017

Hands-on AI Meetup

In the future your boss will be an AI

In the next Hands-on AI Meetup we will train a learning algorithm to play a game. From there it will be a small step to an AI that rules the world, so better get involved now before your current job will be made obsolete by a recurrent neural network.

/note: it's difficult to distinguish hype from reality, in the meetups we try to stay grounded in what is realisable today and in the near future.

Lees artikel | Via V2

30 oktober 2017

Kunsthuis SYB

Lees artikel | Via Noordenaars

30 oktober 2017

Basje Boer ontmoet Bianca Stigter

Morgen in de Van Eyck: welkom!

Lees artikel | Via Jan van Eyck Academie

30 oktober 2017

Vanavond NPO3 documentaire RoadMovie 80% ongeschikt

Kijktip: vanavond om 23.22 te zien op NPO 3 de documentaire road movie 80% Ongeschikt van Mari Sanders

Lees artikel | Via Fotodok

29 oktober 2017

Sunday Reflections - 29 October 11:30 - 13:00

Tomorrow we gather one last time with our curators Natalie Kane and Tobias Revell to eat, drink, discuss and share our thoughts on the festival's key issues together with artists and speakers form the festival programme. You can stay in bed for an extra hour, since the time will change tonight. So come over for BRUNCH at 11:30am in FOTODOK / Casco.

Lees artikel | Via Impakt

28 oktober 2017

Embassy of Intimacy

Wanneer blozen we, geven we aandacht, schreeuwen, genieten of huilen we in het openbaar? Zijn we nog wel eens intiem met onszelf en met anderen en plein public? En hoe ziet die intimiteit er dan uit? Is dit hoe we het willen, of verlangen we naar wat anders; andere uitdrukkingsvormen, minder (ongeschreven) regels, meer ruimte om te laten zien wie we zijn en wat we voelen. Daarover gaat het in de Embassy of Intimacy onderdeel van World Design Event.

Intimiteit is ongrijpbaar. Het speelt zich af in het spanningsveld tussen hoofd en hart, tussen ratio en emotie, tussen hard- en software, tussen publiek en privé. Het is menselijk zonder per definitie individualistisch te zijn, het gaat om contact maken en afstand bepalen tegelijk.

---
When do we ever blush or shout in public? When do we give attention, enjoy or cry for all to see? Can we still be intimate with ourselves and with others while the world is watching? And if so: what does this intimacy look like? Is this how we want it or do we long for something else; for different forms of expression, less (unwritten) rules, more room to show others who we are and how we feel? That is what the Embassy of Intimacy, part of this years first World Design Event.

Intimacy is highly elusive. Situated as it is somewhere along the tension between the
head and the heart, between reason and emotion, hardware and software, public
and private. It is human but not necessarily individualistic; it is about connecting and gauging the distance.

Lees artikel | Via MU

28 oktober 2017

Panel: The Technological Body

Where do our bodies exist in the virtual space and where does their absence or misappropriation become a problem? A panel full of women with a strong opinion about online culture and identity. Tune in for the Live Stream!

Lees artikel | Via Impakt

28 oktober 2017

Photos from Witte de With Center for Contemporary Art's post

FROM THE ARCHIVE: In 2010 artists Dineo Seshee Bopape was one of the participants during 'MORALITY. ACT IX: Let Us Compare Mythologies', a three-day cycle of staged events presenting international artists exploring the nature of the performance at Witte de With. http://on.wdw.nl/2yPD4wT

Based on a wide variety of topics, like man’s intrinsic relationship to objects, the program is centered around the continued existence of myths in today’s society and their creative force. We are most grateful to all participants who are willing to show their works, (re)stage their performances and compare their mythologies.

Currently, Dineo Seshee Bopape is part of the 'Para | Fictions' project, taking as it's focus the relationship between literature and visual art. Her presentation 'Lerole: footnotes (The struggle of memory against forgetting)' is on view until Sunday 18 February 2018. http://on.wdw.nl/2yQAPJX

----

UIT HER ARCHIEF: In 2010 was kunstenaar Dineo Seshee Bopape een van de deelnemers tijdens 'MORALITY. ACT IX: Let Us Compare Mythologies', een driedaags event dan werk toonde van verschillende internationale kunstenaars die op eigenzinnige wijze de natuur van de performance verkennen en mythevorming rondom het object van kunst bevragen. http://on.wdw.nl/2yP5Eyj

De geensceneerde bijdragen stellen een breed scala aan onderwerpen centraal zoals de intrinsieke verhouding van mens tot (kunst)object, het dier als instrument voor maatschappelijke kritiek en de creatieve kracht van fictie.

Op dit moment is Dineo Seshee Bopape onderdeel van het project 'Para | Fictions', een serie die ontsproot uit de bijzondere overeenkomsten tussen literatuur en beeldende kunst. Haar presentatie 'Lerole: footnotes (The struggle of memory against forgetting)' is te zien tot en met zondag 18 februari 2018. http://on.wdw.nl/2yPDByT

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

28 oktober 2017

Nicolás Lamas

"Nicolás Lamas’ work revolves around the interaction between things, where they coexist and create different associations, exchanges and combinations without established rules. His method can be seen as a series of speculative exercises where everything is part of a cyclical process of transmitting information and energy, through which intuition, chance, play and physics determine his connection with objects and images. This generates a heterogeneous, multi-layered and context-specific body of work."

The artist's new solo exhibition will open at P/////AKT on Saturday 18 November 2017. More information on www.pakt.nu

Image: Nicolás Lamas, Loss of symmetry, installation view at Loods 12, Wetteren, Belgium, 2016.

Lees artikel | Via PAKT

27 oktober 2017

Across the board 2017

Across the board 2017 http://on.wdw.nl/2gLzRaB

Across the Board launched by Witte de With in 2016 as a new long-term platform for professional cultural development at the intersection of the arts, the public and the private domain. Across the board 2017 kicks off with its second roster of participants and tutors. Throughout the masterclasses they will discuss different topics to locate and re-evaluate the shared values between their respective domains and to confront the opposing philosophies and methodological frictions that arise through their exchange. A select group of promising professionals will work together to co-formulate a more pluralized and nuanced trajectory, to be activated within their independent domains and within the cultural field at large.

----

Across the board 2017 http://on.wdw.nl/2gIrSuR

Across the Board is door Witte de With Center for Contemporary Art in 2016 gelanceerd als nieuw platform voor professionele culturele ontwikkeling op het snijvlak van de kunsten, het publieke en private domein. Across the board 2017 start met een nieuwe groep deelnemers en tutoren. Tijdens de masterclasses zullen zij verschillende onderwerpen behandelen om de gedeelde waarden tussen hun verschillende werkvelden af te bakenen en te her-evalueren. Een selecte groep van veelbelovende professionals werkt gezamenlijk aan een nieuwe veelzijdige en genuanceerde werkwijze, die toegepast kan worden binnen de respectievelijke domeinen rond het culturele veld.

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

27 oktober 2017

Opening Army of Love & The Library of Unread Books

[Voor een Nederlandse beschrijving, zie hieronder.]

EN

We are excited to share two new projects and presentations at Casco that both deal with access, excess, and the politics of distribution. The Library of Unread Books by Heman Chong and Renée Staal is concerned with redistribution, wherein excess knowledge is intentionally organized into a common resource pool. Find out how to donate to the library with an unread book here: http://casco.art/the-library-of-unread-books-call-for-books .

Army of Love with Dora García and Ingo Niermann engages in a kind of “predistribution,” meaning that they want to stave off inequality at the outset. They do this by striving for a common language and practice of love.

Both presentations open on Saturday 25 November 2017, 12:00-15:00 hrs, with lunch!

Notably, these projects mark the end of our transition period from Casco – Office for Art, Design and Theory to Casco Art Institute: Working for the Commons. It’s an exciting time and we hope you will join us!

More information on both projects coming soon.

---

NL

We zijn erg blij dat we twee nieuwe projecten en presentaties bij Casco kunnen aankondigen, die allebei ingaan op vraagstukken rond toegankelijkheid, overmaat en de politiek van verdeling. The Library of Unread Books van Heman Chong en Renée Staal gaat over de herverdeling van voorzieningen, waarbij kennis die als “overmatig” wordt beschouwd weloverwogen wordt ondergebracht in een gemeenschappelijk te gebruiken bron. Als je zelf ook een ongelezen boek aan deze bibliotheek zou willen bijdragen, kun je hier uitvinden wat je kunt doen: http://casco.art/nl/oproep-om-boeken-bij-te-dragen-aan-the-library-of-unread-books.

Het project Army of Love met Dora García en Ingo Niermann hanteert een soort “voorverdeling”, wat inhoudt dat ze ongelijkheid al in de kiem proberen te smoren. Zij doen dit door te streven naar een gemeenschappelijke taal en beoefening van liefde.

Beide presentaties openen op zaterdag 25 november 2017, van 12.00 tot 15.00 uur, met een lunch!

Met deze twee projecten komt er een einde aan onze overgangsfase van Casco – Office for Art, Design and Theory naar Casco Art Institute: Working for the Commons. We hopen dat je in deze spannende tijd bij ons langskomt!

Meer informatie over de beide projecten volgt snel.

Lees artikel | Via Casco's Facebook Wall

27 oktober 2017

Diederik Peeters: How To Invoke Apparitions

You never know what will appear when Diederik Peeters is in the house. "Navigating between history and science fiction, between scepticism and faith, Peeters leads an expedition through the grim tunnels that connect science with magic and technology with horror." Don't miss this highlight tonight at Het Huis Utrecht, we promise you'll be surprised!

Lees artikel | Via Impakt

27 oktober 2017

Brandstof | Filmscreening & Artist Talk

Vanavond in Garage Rotterdam: een nieuwe edite van Brandstof! De deuren openen om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Lees artikel | Via Garage Rotterdam

27 oktober 2017

Feedback 1-Day Workshop: Wolfgang Spahn

Interested in hacking a VGA signal? Wolfgang Spahn is a specialist in Open Hard- and Software and he will come to The Hague Next Tuesday to give a one-day workshop at West. Like to join? 7,50 € Students: 5 € only. Make your reservation here: https://tinyurl.com/manipulatingVGA

Lees artikel | Via West

27 oktober 2017

Create out Loud #4 Tom Loois

Ontwerper en Design Academy alumnus Tom Loois gelooft in het belang van menselijk contact en in het ontwerpen van de verbindingen tussen mensen, dingen en ruimtes. Hoe dichter hij mensen bij elkaar kan brengen hoe liever, al hoeft dit niet per se in fysieke zin te zijn. Dit doet hij door te zoeken naar gemene delers die we vergeten zijn, niet opmerken of in de taboesfeer zitten . Loois boetseert met kwetsbaarheid, openheid en verwondering om ingesleten patronen en stereotypen weer tot een vloeibaar geheel te masseren waarin iedereen zich kan en durft te bewegen. Nadat hij vorig jaar als curator en initiatiefnemer bijdroeg aan de MU expositie For Play over design en seks, is hij dit jaar samen met Angelique Spaninks van MU curator van de Embassy of Intimacy die deel uitmaakt van het eerste World Design Event 2017 (WDE). Het belooft dan ook een avond vol intimiteiten te worden, maar zeker niet alleen voor intimi.
---
Designer and Design Academy Alumnus Tom Loois believes in the importance of human interaction and in designing connections between people, objects and spaces. The closer he can bring people together the better, though not necessarily in a physical way. He achieves this by looking for common denominators that we have forgotten, overlooked or turned into a taboo. Loois employs vulnerability, candour and wonder to turn stereotypes and worn-down patterns back into a dynamic whole where everyone can move around freely. Following his contribution last year as initiator and curator of For Play, a MU exhibition on sex and design, he is now co-curating the Embassy of Intimacy together with MU’s Angelique Spaninks, a show that is part of the first World Design Event (WDE). It promises to be an evening full of intimacies, but surely not just for intimate friends.

Photos: Boudewijn Bollmann

Lees artikel | Via MU

27 oktober 2017

Toon Fibbe & Laura Wiedijk: Cloning The Ghost

Wat inspireerde Toon Fibbe en Laura Wiedijk tot het maken van hun interventie Cloning the Ghost? Op 7 november presenteren zij hun onderzoek naar de orchidee, en de rol van de bloem in literatuur en wetenschap. Een vreemde kruisbestuiving tussen science én fiction.
De lezing begint om 19.30 uur bij het Kunstfort.

Lees artikel | Via Kunstfort Vijfhuizen

27 oktober 2017

Rob Perrée in gesprek met Charl Landvreugd

Op donderdag 2 november gaat Rob Perrée in gesprek met Charl Landvreugd over zijn werk. Perrée onderzoekt al sinds de jaren 80 kunst met een Afro-achtergrond en kent het werk van Landvreugd heel goed. Verwacht daarom een interessant gesprek dat snel tot de kern komt.

Nederlands gesproken
Toegang € 2,-
Na het interview is de tentoonstelling vrij te bezoeken
Reserveren kan via de website: www.nestruimte.nl

Lees artikel | Via Nest's Facebook Wall

27 oktober 2017

Age of Wonderland

Friday program for all things Age of Wonderland:

11:00 Daily Talk / Empathy at People's Pavilion
12:00 - 13:00 Exercise of Empathic Movements by Vivien Tauchmann (performance) / People's Pavilion
13:00 - 14:30 The Grand Feast by Darunee Terdtoontaveedej (workshop) / Natlab
15:00 - 18:00 Brickologue by Volunteers Design Collab. (workshop) / Sectie-C

Free tickets to all of the above events available here #100DAYSOFLEARNING #DDW17 #WDE17

Lees artikel | Via Baltan

27 oktober 2017

15 Nov | Lezing The Playground Project

Lezing door door politicoloog en stedenbouwer Gabriela Burkhalter. Onderdeel van Stroom School Céline Condorelli.

Lees artikel | Via Stroom Den Haag

27 oktober 2017

Create out Loud #5 Koert van Mensvoort

Koert van Mensvoort heeft een missie. Een filosofische missie zelfs, die zich goed laat vertalen in tastbare projecten. Koert is de oprichter en pleitbezorger van Next Nature, de visie waarin mens, natuur en technologie co-evolueren en tot een nieuwe werkelijkheid leiden. In de wereld van Next Nature is de natuur niet langer chaotisch en oncontroleerbaar terwijl de technologie niet langer ordelijk en puur man-made is. Het is eerder omgekeerd. Vanuit dit perspectief lanceert Van Mensvoort deze DDW het eerste uitzendbureau voor mens en robot, HUBOT, opgezet in samenwerking met de gemeente Eindhoven en Start Foundation en gevestigd in de Media Markt. Want dat de arbeidsmarkt drastisch aan het veranderen is dankzij de opkomst van drone-chauffeurs, VR-monteurs en de achtarmige shiva-multi-masseur staat vast. Next Nature is hierover echter niet somber gestemd, want wie zegt dat robots geen nieuwe banen en werkgelegenheid kunnen genereren? Wie weet kunnen mens en robot elkaar juist beter laten functioneren en vormen ze op termijn zelfs een nieuwe soort waarmee we juist heel goed kunnen samenleven?

----
Koert van Mensvoort is on a mission. A philosophical mission even, and one that is easily translated into tangible projects. Koert is the founder and ambassador of Next Nature, a vision of the co-evolution of man, nature and technology that leads to a new reality. In the world of Next Nature, nature itself is no longer chaotic or uncontrollable while technology is no longer organised and purely man-made. It is more the other way round. Against this background, Van Mensvoort will launch the first employment agency for humans and robots, HUBOT, at this year’s DDW. The agency, set up in collaboration with Eindhoven municipality and Start Foundation, has its office in the Media Markt. There is no doubt that the rise of drone drivers, VR mechanics and the eight-armed Shiva multi-masseur is drastically changing the labour market. Next Nature doesn’t fear this development though, after all: who says that robots can’t generate new jobs and employment? Perhaps humans and robots can actually enhance each other’s performance and who knows: over time they might even create a new species that we can easily coexist with?

Photos: Boudewijn Bollmann

Lees artikel | Via MU

26 oktober 2017

Nicolás Lamas ‘The Attraction of the Mountains’

// Upcoming //

On Saturday 18 November, in conjunction with the opening of Nicolás Lamas' solo exhibition at P/////AKT, we are hosting the book launch of the artist's brand new publication 'The Attraction of the Mountains', published by Posture Editions. Join us!

Lees artikel | Via PAKT

26 oktober 2017

Create Out Loud 2017

Lees artikel | Via MU

26 oktober 2017

Empathy Game Tournament

This Saturday IMI artist David Maroto hosts the Empathy Game Tournament, there are only 2 spots left to participate in the tournament. Sign up if you are feeling empathetically victorious!

Lees artikel | Via W139's Facebook Wall

26 oktober 2017

Photos from Witte de With Center for Contemporary Art's post

Dineo Seshee Bopape — 'Lerole: footnotes (The struggle of memory against forgetting)’ on view until Sunday 18 February 2018 http://on.wdw.nl/2gKi5or

Do you take a look inside when you walk by the exhibition space?

'Lerole: footnotes (The struggle of memory against forgetting)' is the eighth and final iteration of Para | Fictions, a cycle of sustained investigations taking as its focus the relationship between literature and visual art through the practice of ten artists. The installations Bopape made in commemoration of those who resisted the European invasion in South-Africa are inspired on lyrical prose and writing by James Baldwin and a story about Robert Sobukwe (1924-1978), a prominent South African political dissident, who founded the Pan Africanist Congress in opposition to apartheid.

----

Dineo Seshee Bopape — 'Lerole: footnotes (The struggle of memory against forgetting)’ te zien tot en met 18 februari 2018 http://on.wdw.nl/2gKi43R

Kijk jij ook wel eens naar binnen als je voorbij de tentoonstellingsruimte loopt?

'Lerole: footnotes (The struggle of memory against forgetting)' is de achtste en laatste tentoonstelling in de Para|Fiction serie. Een serie aan de hand van tien kunstenaars die de overeenkomsten tussen literatuur en beeldende kunst in de hedendaagse cultuur onderzoekt. De installaties die Bopape heeft gemaakt in gedachtenis aan hen die zich hebben verzet tegen de Europese invasie in Zuid-Afrika zijn geïnspireerd op de lyrische prozateksten van auteur James Baldwin en het verhaal over Sobukwe (1924-1978), de prominente Zuid-Afrikaanse dissident en de oprichter van het fel tegen de Apartheid gekante Pan-Afrikaanse Congres.

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

26 oktober 2017

Radical Cut-Up Session: The One Minutes x Goys & Birls

This Monday morning, we give a public lecture at the always exciting Stedelijk ft. Goys & Birls!

Lees artikel | Via The one minutes foundation

26 oktober 2017

Op locatie in het stadhuis van Middelburg (30 oktober) - Mondriaan Fonds

https://www.mondriaanfonds.nl/2017/10/12/op-locatie-stadhuis-middelburg-30-oktober/

Lees artikel | Via CBK Zeeland

26 oktober 2017

Vandaag is groep 8 van basisschool ’t Landje op bezoek in TENT voor een workshop 100% Hedendaags en een rondleiding door de tentoonstelling Among Other Things I’ve Taken Up Smoking waarin thema’s als gender en seksualiteit worden besproken. Hoe denken 12-jarigen hier eigenlijk over?

Tijdens 100% Hedendaags maken leerlingen kennis met hedendaagse kunst in de breedste zin van het woord. Ook interesse? Kijk op onze website!
http://www.tentrotterdam.nl/educatio/100_procent_hedendaags/

Lees artikel | Via Tent Rotterdam

26 oktober 2017

Het Kunstfort bij Vijfhuizen maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam, aangelegd tussen 1880 en 1920. De forten, dijken en sluizen rondom de hoofdstad zouden de stad beschermen voor aanvallen van buitenaf door het land onder water te zetten. Tijdens de wereldoorlogen werd de stelling wel in staat van verdediging gebracht, maar wist je dat er nooit daadwerkelijk is gevochten?

Inmiddels heeft een groot aantal forten een nieuwe bestemming gekregen, zoals natuurlijk de beeldende kunst tentoonstellingen bij het Kunstfort.

Foto: Abel Minnée, Details (Fort bij Vijfhuizen), 2017. Courtesy the artist and Kunstfort bij Vijfhuizen (c)

Lees artikel | Via Kunstfort Vijfhuizen

26 oktober 2017

Deze leuke kleine robots - Ozobots - kun je tijdens het Cinekid Festival Medialab besturen met lijnen en kleuren. Workshop van Pre-U Junior / University of Twente, alleen vandaag nog tot 16.30 uur!

Lees artikel | Via Concordia

26 oktober 2017

Lecture | Longing for expression: fundaments for a poetic reason

Join us on Friday 3 November at 20:00 for a lecture by Maria Zambrano expert dr. Karolina Enquist Källgren (Göteborgs universitet, Sweden) that we are organizing in collaboration with the Society for Women in Philosophy - NL. Karolina will speak about Zambrano’s esthetics, starting from notions such as word, sign, rhythm and complaint. With the help of a set of drawings found in Zambrano’s manuscripts, she will elaborate on the idea that artistic and poetic practices can be understood as producing a specific form of knowledge.

Lees artikel | Via A Tale of a Tub

26 oktober 2017

Museum Speelklok Tour

Impakt curators and artists discover the permanent collection of antique automata at Museum Speelklok in the light of our festival's theme. Join one of their guided tours today!, at 16:15, or this Sunday, at 15:00.

Lees artikel | Via Impakt

26 oktober 2017

Charlotte Jarvis: The Banquet

THIS EVENT IS SOLD OUT! Charlotte Jarvis breaths life into dinner with a unique banquet! Join our festival curators Natalie Kane and Tobias Revell for an evening of stories, magic and cautionary tales... When else will you have the chance to enjoy Edible Androids, Technological Graveyards, Soylent Green and Replicant Roast? Presented to you by ArtForEating. Secure your seat at this exclusive dinner table now! There is also a vegetarian and a vegan option for the night!

Lees artikel | Via Impakt

25 oktober 2017

09 Nov | Learning from... Hannah Arendt

Lezing/gesprek door filosoof Daan Roovers. Onderdeel van Stroom School Céline Condorelli.

Lees artikel | Via Stroom Den Haag

25 oktober 2017

20 years Ultra Eczema: Stilluppsteypa, Vaast Colson, et al

Ultra Eczema 20 years: Stilluppsteypa, Gabi Losoncy, Thomas Geiger, Vaast Colson, David Sherry, Evelin Brosi, Af Ursin

with:
STILLUPPSTEYPA
VAAST COLSON
AF URSIN
GABI LOSONCY
THOMAS GEIGER
DAVID SHERRY
EVELIN BROSI

Fri 24 November 2017 | open: 20:00 | start: 20:30
location: DE PLAYER – Hillelaan 49-d, Rotterdam | Admission: €7,-

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Co-conspirator Dennis Tyfus will be celebrating 20 years of his Antwerp-based label extraordinaire Ultra Eczema with a twin city festival. On the 24th of November it will take place at DE PLAYER, followed by a 2nd event in Antwerp featuring all of the above minus Af Ursin + more. “I don’t want it to be a dwelling in the past kind of festival, though I am booking people I want to see perform live, some have links to the label [and] others I simply like and want to see perform,” says Tyfus. Shoe shine expected, more info soon.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Lees artikel | Via DE PLAYER

24 oktober 2017

Op locatie in het stadhuis van Middelburg (30 oktober) - Mondriaan Fonds

A.s. maandag 30 oktober modereert onze directeur Roos Gortzak een gesprek met Marjan Ruiter (directeur Zeeuws Museum), Maartje Korstanje (kunstenaar), Kathrin Ginsberg (directeur CBK Zeeland) en Rebecca Nelemans (regiomakelaar Zuid Mondriaan Fonds), tijdens het Open Huis programma van het Mondriaan Fonds, in de Burgerzaal van het stadhuis.

Ter gelegenheid van het programma wordt bij uitzondering Vleeshal Markt opengesteld (normaliter op maandag gesloten), waar onze tentoonstelling 'Strata of the Slow, Buried Trench' van Marina Pinsky momenteel te zien is.

https://www.mondriaanfonds.nl/2017/10/12/op-locatie-stadhuis-middelburg-30-oktober/

Lees artikel | Via De Vleeshal

24 oktober 2017

Opening 'I dreamt in Heaven' by Margaret Haines

1646 is very happy to host ‘I dreamt in heaven’, the first solo exhibition by Margaret Haines in The Netherlands, showing her latest video work.

I dreamt in Heaven explores the ethics and aesthetics of empathy (both through language, action and cinematic editing, music and sound design) via following a short voyeuristic and fantastical motorcycle ride of a child in late summer through suburbia. The short film is paired with sculpture, performance and text works (an email correspondence between an anonymous neuroscientist and the artist on the cultural, neuro, evolutionary and developmental implications of empathy).

see more: www.1646.nl

Lees artikel | Via 1646

24 oktober 2017

Arts & Culture Career Service

Lees artikel | Via A Tale of a Tub

24 oktober 2017

Dear game lovers,
you may like to join the Ideology Meets Implementation | Empathy Tournament, at W139, on Saturday 28 October, at 18.00.

The Empathy Tournament is a one-day event in which eight players play against each other in couples. The winners of the first round will play in the semi-finals, leading to a grand finale in which the best two players will measure their abilities. The evening will culminate with a prize-giving ceremony: the prize will be a signed work by David Maroto, for the most empathic participant!

The game works best when played with friends, so it’s recommended to book in pairs, though individual players are welcome as well. If you want to play, please book at communication@w139.nl

Looking forward to seeing you at play!

Lees artikel | Via W139's Facebook Wall

24 oktober 2017

VACATURE | Het Kunstfort is op zoek naar enthousiaste publieksmedewerkers! (m/v, vrijwilligersfunctie)

Ben je gastvrij en heb je interesse in hedendaagse kunst en de geschiedenis van het Fort? Meld je dan nu aan!

Lees artikel | Via Kunstfort Vijfhuizen

24 oktober 2017

Holographic Futures - Rory Pilgrim

In response to recent plans for a LGBTQ+ monument and meeting place in the public space in Rotterdam, Rory Pilgrim is creating a new performance piece. It will premiere next this Friday at TENT.

Lees artikel | Via Tent Rotterdam

24 oktober 2017

Film screening: The I Mine

See you tonight at Lumière Cinema !

Lees artikel | Via Jan van Eyck Academie

24 oktober 2017

Unwritten Handbook: Adelita Husni-Bey

Casco's former Artist at Work Adelita Husni-Bey, with whom we worked on the 'White Paper' project, exhibition, and publication, speaks at Serpentine Galleries on Saturday 11 November.

"In this free talk, Husni-Bey will trace a line of thinking starting with pain, hurt and healing, through to anarcho-collectivist models of education in relation to experimental theatre, and ending with histories and anthropologies of law-making."

For more information on this event, please see here: http://www.serpentinegalleries.org/learn/unwritten-handbook/unwritten-handbook-adelita-husni-bey

For backgrounds on 'White Paper: The Law,' see here: http://casco.art/white-paper-the-law

For the publication 'White Paper: On Land, Law and the Imaginary,' see here: http://casco.art/bookshop/white-paper-on-land-law-and-the-imaginary

Lees artikel | Via Casco's Facebook Wall

24 oktober 2017

Opening Haunted Machines & Wicked Problems Exhibition

OPENING! Tomorrow our mysterious Impakt Exhibition: Haunted Machines & Wicked Problems opens in FOTODOK/Casco. Here, fourteen artists explore the myth, magic and monsters found in our technologically mediated world. Expect the unexpected! Join us at the opening at 17:00, Wednesday, October 25. With Tabita Rezaire, Angela Washko, Zach Blas, Wesley Goatley, Monira Al Qadiri, Sophia al Maria, Ingrid Burrington, Jimmy Loizeau & James Auger, Navine G. Khan-Dossos, Mimi Onuoha, Suzanne Treister, Coralie Vogelaar, Jenna Sutela, James Bridle and Addie Wagenknecht

Lees artikel | Via Impakt

24 oktober 2017

LEZING 31 oktober 2017 - DE FAÇADE VAN DE MENS

CHRISTIEN BRINKGREVE EN ERIC KOENEN

Aanvang 19:30 uur
Kijk voor meer informatie op www.facade2017.nl/lezing-31-oktober-2017/
Meldt u aan via info@cbkzeeland.nl

Foto: Liza May Post

Lees artikel | Via CBK Zeeland

24 oktober 2017

Garage Rotterdam en TENT: Het doorbreken van de gender dichotomie - Features - Metropolis M

"Het streven van de exposities in Garage en TENT Rotterdam is om de fluïditeit van gender te benadrukken, om de ‘gendergrens’ te doen vervagen, niet om nieuwe (sub)categorieën te vormen."

Het hele artikel op Metropolis M lees je hier ⬇️

Lees artikel | Via Garage Rotterdam

23 oktober 2017

Timeline Photos

Do you consider yourself as an #expat or an #immigrant in a new world outside of your own? Or do you reject this terminology? Find out at Pendar Nabipour entrance gate to the exhibition #IdeologyMeetsImplementation
Photo: Maryam Ashrāfi

Lees artikel | Via W139's Facebook Wall

23 oktober 2017

Timeline Photos

'Öğüt

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

23 oktober 2017

FAÇADE 2017 - SYMPOSIUM
Zondag 5 november 11 uur, Kloveniersdoelen, Middelburg

Hoe kijken kunstenaars aan tegen vrijheid. Bestaat vrijheid feitelijk wel en bestaat de vrije wil. Is kunst die reflecteert op vrijheid nog wel relevant?
Sprekers: Prof.Dr. Donald Loose, Drs. Lieke Asma en Nico Out

Lees meer op: www.cbkzeeland.nl/kunst/fa-ade-2017/fa-ade-2017-symposium
Aanmelden vóór 1 november via info@cbkzeeland.nl

Lees artikel | Via CBK Zeeland

23 oktober 2017

O FLUXO

O FLUXO toont een voorproefje van een van onze herfsttentoonstellingen: 'Rachel de Joode - Flat Nature / Surface Bodies'.

Het werk van De Joode is te zien in de militaire bergloods én op het forteiland zelf. De tentoonstelling is t/m 17 december 2017 te bezoeken.

Lees artikel | Via Kunstfort Vijfhuizen

23 oktober 2017

MU

Vanavond Create Out Loud #2 met Atelier NL 18.00 sharp bij MU!
---
Tonight Create Out Loud #2 with Atelier NL 18.00 sharp at MU!

Lees artikel | Via MU

23 oktober 2017

Create Out Loud #1 Ravi Naidoo

Niemand minder dan Ravi Naidoo, oprichter en aanjager van de, jaarlijkse Design Indaba conferentie in Kaapstad, Zuid-Afrika bijt dit jaar het spits af. Naast Design Indaba is hij de drijvende kracht achter Interactive Africa en al jaren vaste gast van de Dutch Design Week. Ook nam hij meerdere jaren plaats in de internationale Dutch Design Awards jury. Die rol heeft hij dit jaar echter ingeruild voor een nog grotere betrokkenheid bij het ontwikkelen van talent op het gebied van design: het curatorschap van de gloednieuwe door Dutch Design Foundation ontwikkelde Antenna Summit. Een summit waar nu eens niet grote namen domineren maar echte verrassingen te ontdekken zijn. Daarom praten we met hem over talent en creativiteit, over ambitie en de impact van design op de samenleving. En natuurlijk neemt hij ook een aantal van de Antenna talenten met zich mee; allemaal net afgestudeerd, veelbelovend en afkomstig uit alle windstreken van de wereld.

---
None other than Ravi Naidoo, founder and inspirator of the famous annual Design Indaba Conference in Cape Town, South Africa, will get the ball rolling this year. Besides Design Indaba he is the driving force behind Interactive Africa and he has been a regular guest at the Dutch Design Week for years. He has also been a member of the international Dutch Design Awards jury for several editions, a role he has now exchanged for an even larger involvement in the development of design talent: curatorship of the brand new Antenna Summit that was developed by the Dutch Design Foundation. For once, a summit where surprising discoveries won’t be outshone by big names. That’s why we talk with him about talent and creativity, about ambition and the impact design has on society. And of course he brings along some of the Antenna talents; all recently graduated and promising and all hailing from different parts of the world.

Photos: Boudewijn Bollmann

Lees artikel | Via MU

23 oktober 2017

Among other things, I’ve taken up smoking - TENT Rotterdam

On show until Sunday October 29th. It willl be worth your visit. I promise.

Lees artikel | Via Tent Rotterdam

23 oktober 2017

Age of Wonderland | Daily Age of Wonderland Talks with Arne Hendriks

Today's 100 DAYS OF LEARNING events are all about 'Sense of Self'. What is the self anyway? Find out in the daily Age of Wonderland talk in the People's Pavilion at Ketelhuisplein, from 11:00 -12:00. Guests are Sandra Suubi (artist, Uganda), Sacha St-Onge Ahmad (public health practitioner and researcher, Pakistan) and Branly Gio López (expert on Mayan ancient philosophy, Guatemala).

Lees artikel | Via Baltan

23 oktober 2017

Added Values

FESTIVAL | In Added Values, a selection of short films explores the spectacle and dubious ethics of augmented reality and the city. Ready to discover the magic of our technologically driven world together? Tickets for Impakt Festival 2017: Haunted Machines & Wicked Problems and its separate events are still available on our website!

Lees artikel | Via Impakt

23 oktober 2017

The Technological Body

FESTIVAL | What does contemporary digital culture do to our notions of identity, representation and selfhood? Where do our bodies exist on the network and where does their absence or misappropriation become a problem? Festival curator Natalie Kane moderates a panel discussion with Legacy Russell, Simone Niquille and Sarah Kember on The Technological Body. Eager to attend? Get your body moving and click the link below for more info and tickets!

Lees artikel | Via Impakt

22 oktober 2017

Where does culture happen?

Follow the talk of our tentxtate group and provocateurs live from Tate Modern London. Feel free to contribute on the question "where does culture happen?"

Lees artikel | Via Tent Rotterdam

20 oktober 2017

Ronald de Bloeme

Nu in de kunst-krant; Ronald de Bloeme! Leerlingen van het Stedelijk Lyceum waren afgelopen week te gast in de expositie en maakten een kunstkrant met achtergrond informatie, weetjes en mooi verwoordde meningen.

Lees artikel | Via Concordia

20 oktober 2017

Aja Monet (VS) - Workshop & Poetry Reading

Rainy days, thinking about hurt and love and what is to be unhurt.

https://www.youtube.com/watch?v=Mms8KCDR_qY

Join us next week for a reading bij Aja Monet, who is visiting MAMA on invitation by @Simone Zeefuik - big thanks for bringing her here! Beforehand hook up with Roots & Routes International who is organising a workshop with Aja, kindly hosted by WORM Rotterdam.

It's also the last weekend of Gentle Dust, so please pop by and cease the last opportunity to sink into the words of Susu Amina, Tirza Balk, Alina Jabbari, Rianna Jade Parker, Yakari Gabriel, Abdel-Rahman Hassan, Natasha Jacobs, Isaac Kariuki, Thato Magano and Imani Robinson, presented against the backdrop of Dorine van Meel's video-installation and Sami El-Enany's sound composition.

Lees artikel | Via MAMA

20 oktober 2017

Queer Pop Culture Zine Making Workshop with Rae Parnell

Explore with RaeZor Beam aka Rae Parnell the world of queer pop culture zine making. Email judith@tentrotterdam.nl if you want to join our workshop.

Lees artikel | Via Tent Rotterdam

20 oktober 2017

Embassy of Intimacy

Our series Intimitate Technology by Next Nature Network is on show at Embassy of Intimacy at MU at World Design Event 2017 opening tomorrow.

Lees artikel | Via The one minutes foundation

20 oktober 2017

NEWS & INVITATIONS TO JOIN DDW & DANCING ON THE EDGE

We warmly invite you to join us for Atelier NL’s symposium ‘The Abundance and Scarcity of Sand’ during Dutch Design Week at MU and 'A Ticket to Atlantis' by Lina Issa and Mayar Alexan during Dancing on the Edge

Lees artikel | Via Satellietgroep

20 oktober 2017

The Abundance and Scarcity of Sand

The Abundance and Scarcity of Sand | 27 OCT. 20.00 MU

Wist je dat zand een van de snelst verdwijnende natuurlijke hulpbronnen ter wereld is? Praat samen met Atelier NL mee over de toekomst van zand!
---
Did you know that sand is one of the most quickly disappearing natural resources in the world? Join us for a conversation with Atelier NL on the future of sand!

Lees artikel | Via MU

20 oktober 2017

Lectures Eyal Weizman – Femke Snelting

Lectures The Materiality of the Invisible
Eyal Weizman – Femke Snelting

On Monday the 6th of November, we welcome Eyal Weizman – architect, professor of spatial and visual cultures and director of the Centre for Research Architecture at Goldsmiths, University of London – and Femke Snelting – artist/designer, developing projects at the intersection of design, feminism and free software – to the Van Eyck.

In the framework of the exhibition The Materiality of the Invisible they will dig deeper into the topic of the relationship of objects – and their devised narratives – to the body and social, political, technological or cultural power-structures, a recurring theme in the exhibition.

Eyal Weizman reveals the materiality of the immaterial narrative, blurring the distinction between objects and subjects. In his talk about forensic aesthetics, the aesthetic, political, and ethical complications that emerge with the introduction of the thing in (war) crime trials indicate that this innovation is not simply one in which the solid object provides a stable and fixed alternative to human uncertainties, ambiguities, and anxieties. The complexities associated with testimony – that of the subject – are echoed in the presentation of the object.

Femke Snelting approaches the industry of bio-medical imaging as an archeological site, digging through software environments that interface with CT, MRI and PET-scans. She will talk about the algorithmic process of reverse-reconstructing volumetric "bodies" and how this routinely creates new affinities between (human) matter and machine. How to repoliticize the computational body and reclaim its invisible insides from the apparatuses of capture and prediction?


All welcome to join!
Free entrance

http://www.janvaneyck.nl/nieuws/eyal-weizman-femke-snelting/

Lees artikel | Via Jan van Eyck Academie

20 oktober 2017

Destruction #2

Tonight's exhibition reading by Director of WIELS, Dirk Snauwaert on Goshka Macuga's strategies of destruction. Come and join us at 6 pm. http://on.wdw.nl/2irk5SY

With 'Öğüt

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

20 oktober 2017

Dreams Rewired

FESTIVAL | Remember when telephone, cinema and tv just started to appear? Using rare archival material from nearly 200 films!, Dreams Rewired (2015) reveals a history of hopes to share and betrayals to avoid. Trace back desire and anxiety and dive with us in history during the Impakt Festival 2017: Haunted Machines & Wicked Problems! Tickets are available online.

Lees artikel | Via Impakt

20 oktober 2017

ArtForEating: The Banquet

Art, technology and food - best combination ever! Don't miss the mouthwatering Banquet at the Impakt Festival on Thursday 26 October. When else will you have the chance to enjoy Edible Androids, Technological Graveyards, Soylent Green and Replicant Roast? Presented to you by ArtForEating. Secure your seat at this exclusive dinner table now! http://bit.ly/artforeating

Lees artikel | Via Impakt

20 oktober 2017

Museumnacht Den Haag

Morgen lieve mensen, Morgen

*Museumnacht Den Haag MUST SEE*

Lees artikel | Via Nest's Facebook Wall

20 oktober 2017

Talk Dineo Seshee Bopape and Defne Ayas

Talk with artist Dineo Seshee Bopape and Defne Ayas (Director Witte de With) about the eight and latest ‘Para | Fictions’ commission ‘Lerole: footnotes (The struggle of memory against forgetting)’

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

19 oktober 2017

Artist Talk with Dineo Seshee Bopape and Defne Ayas

Talk with artist Dineo Seshee Bopape and Defne Ayas (Director Witte de With) about the eight and latest ‘Para | Fictions’ commission ‘Lerole: footnotes (The struggle of memory against forgetting)’

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

19 oktober 2017

Soms zie je een beeld en dan denk je: dit vertelt alles!

Documentair fotograaf Henk Wildschut fotografeerde sinds 2005 de vluchtelingensituatie van duizenden migranten in havenstad Calais, die de hoop koesterden om naar Engeland over te steken. Op 11 oktober gaf Wildschut in de foyer van Tetem een lezing over zijn fascinatie … Lees meer

Lees artikel | Via TETEM

19 oktober 2017

ZO! Meetup

CBK Zuidoost stimuleert graag het ondernemersklimaat in Zuidoost. Bij deze delen we het bericht van ZO! Meetup. Op 25 oktober bij de Hogeschool van Amsterdam aan de Fraijlemaborg in Amsterdam Zuidoost. Deze staat met inmiddels meer dan 50 presentaties, workshops en pitches in het teken van de toekomst van Zuidoost. Bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid, iedereen is welkom.
Zuidoost Bewoners

In deze link alvast een artikel voor geïnteresseerden, het volledig programma verschijnt binnenkort:
http://hybrid-web.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicDcoxEoIwEADA-4IPSUCBAisZxg9Y2mXIjaBJLnM5iPJFOytbfyLtzu56uH8Avj8Adq99Y3TiRXszuYGCMDk9kIelrXr3PN_KQ920FXT6SsEiLyacOp8E2Rqvg4NRJB6LIues13myREk2LjwiK2uCqksVGRMGMTJhUhhUJn6kkWJSK21P5lgAwOUN8Ac-nTW4&Z

Lees artikel | Via CBKZO Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

19 oktober 2017

MK Award

Lees artikel | Via 1646

19 oktober 2017

Impakt

GET READY!! The Impakt Festival 2017: Haunted Machines & Wicked Problems is about to kick off in Utrecht. With a truly wicked international line-up. Don't miss Adam Curtis, Ben Vickers, Warren Ellis, Anab Jain (Superflux), Legacy Russell, Dries Verhoeven, Liam Young and many others. Join us for drinks at the opening of the Impakt Exhibition: Haunted Machines & Wicked Problems on October 25 and for the festive festival opening at Het Huis Utrecht that same evening. We can't wait to see you there!

Lees artikel | Via Impakt

19 oktober 2017

Kunst en Koffie, Concordia's kunstuitleen

Dat Concordia graag kunst deelt met iedereen blijkt mede uit de kunstuitleen die al jaren aan de Langestraat 56 huist. In de expositie Kunst & Koffie worden oudere stukken uit de collectie uitgelicht en nieuwe werken in de kunstuitleen gepresenteerd. Deze expositie 'Kunst & Koffie' wordt op 5 november officieel geopend.

Bij een kunstuitleen worden kunstwerken uit de witte stille omgeving van de galerie of het museum gehaald en gaan deel uit maken van de intieme omgeving van een huiskamer. Op deze manier is het schilderij, de foto of de ets even alleen van de bewoner. Het werk hoeft niet gedeeld met een medetoeschouwer of een groep museumbezoekers, het hangt in huis en is onderdeel van het leven van alledag. Zoiets doet veel met de sfeer in een kamer.

Lees artikel | Via Concordia

19 oktober 2017

Mythscapes

FESTIVAL | Do the things we learned when we were young still ring true today? Three short films show us stories about our dreams and interactions with machines today. Have your dreams and interactions changed over the years? Get in touch with your machine to make sure you join the Impakt Festival 2017: Haunted Machines & Wicked Problems: tickets are for sale online.

Lees artikel | Via Impakt

19 oktober 2017

Stampa

Vanavond tijd voor de vierde editie van Stampa!

Kunst, kwesties en performance om 20u in W139.
Met NRC journalisten Daan van Lent (van de Stedelijk Papers) en Sandra Smallenburg; TAAK directeur Theo Tegelaers; kunstenaars Pendar Nabipour, Ehsan Fardjadiniya & Noah Voelker; Tinkebell; Arno&Iris; Lois van Baarle (Loish); en met Jeroen Bosch van Trendbeheer.
En met jullie!

Temidden van de tentoonstelling Ideology Meets Implementation.

Wees welkom, kom langs en vergeet niet je aan te melden via tickets@stampa.live

Lees artikel | Via W139's Facebook Wall

19 oktober 2017

CBK Zuidoost

Tijdens Museumnacht geven de mannen van SoulTrash winnaars van De Grote Prijs van Nederland 2016, bij ons live optreden! Kom dus langs op 4 november om dit niet te missen!
#younggeneration #YungYurk #cbkzotheplacetobe

Lees artikel | Via CBKZO Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

19 oktober 2017

Marres Maastricht - Archelogie en Kunst tijdens de herfstvakantie

FAMILIE-ACTIVITEIT: Beleef archeologie en kunst in de herfstvakantie

Kom graven in de tuin van Marres en ga op onderzoek uit in de tentoonstelling. Met het beleefdoosje, speciaal samengesteld voor kinderen, kun je samen met je ouders een spannend archeologie-avontuur beleven

Het beleefdoosje is voor 5 euro verkrijgbaar aan de receptie bij Marres. Kinderen krijgen gratis toegang, volwassenen betalen 10 euro entree of gratis op vertoon van MuseumKaart (entreebewijs is ook geldig bij Bureau Europa en Van Eyck)

http://www.marres.org/programmas/archeologie-en-kunst-marres-herfstvakantie/

Lees artikel | Via Marres, Centre for Contemporary Culture

19 oktober 2017

Daniëlle van Ark en Thomas Raat

#rijksakademie alumni Daniëlle van Ark and Thomas Raat are currently artists in residence at the famous Maison van Doesburg in Paris. Their exhibition "Coup De Foudre" presents the work of an international group of artists in the context of one of the best known artist’s homes from the interbellum period that is still in use as a studio-house. Alumni Karina Bisch, Nicoline Timmer, Ola Vasiljeva, Marianne Vierø and Roman Wolgin are participating in this show that opens on Saturday October 21 at 4pm. More information: http://bit.ly/2zwQ0oY

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

18 oktober 2017

The American Book Center

[THIS GIVEAWAY IS NOW CLOSED]
WIN WIN WIN time! The American Book Center is giving away tickets for the brand new lecture by Warren Ellis at our festival. Your chance to see this big shot in real life. Ellis wrote the scenario for the successful Netflix mini series Castlevania. He has NYT best sellers on his name, as well as many graphic novels. Win those tickets now!

Lees artikel | Via Impakt

18 oktober 2017

My Name Is Salmon II (why am I whispering?)

Coming soon! Met Omodaka <3

Lees artikel | Via Extrapool

17 oktober 2017

Smart Objects

FESTIVAL | What do we lose being part of a network of connected... things? During 'Smart Objects' we discuss the Internet of Things with a panel of international experts. What do you think of this strange phenomenon? Or is it not strange at all? Join the conversation! Tickets for Impakt Festival 2017: Haunted Machines & Wicked Problems are available online!

Lees artikel | Via Impakt

17 oktober 2017

NARC - North American Risograph Conference 2017

Our very own Jo Frenken - Charles Nypels Lab for Printing and Publishing - present in Chicago next month

Lees artikel | Via Jan van Eyck Academie

17 oktober 2017

CBK Zuidoost

Laat je eigen selfie maken door Maartje Jaquet Museumnacht Amsterdam 2017

Lees artikel | Via CBKZO Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

17 oktober 2017

Ruisend gruis

Donderdagavond is er weer een Science Café in onze theaterzaal. Hoogleraar Devaraj van de Meer vertelt over de wereld van korrels. Toegang is gratis. Kom op tijd, want vol = vol.

Lees artikel | Via Concordia

17 oktober 2017

Delirium & Destiny

Delirium & Destiny is the collaboration of Suzanne Wallinga (co-founder & director A Tale of a Tub) and guest curator Eloise Sweetman that traverses through the Justus van Effen complex in Rotterdam. The efflorescent program engages with the complexity of the surrounding modernist architecture by drawing it together with the work of Maria Zambrano (1904-1991), a Spanish philosopher and political writer. Zambrano employs fictional, autobiographical, and poetic devices in her writing to engage with themes of dreams, time, spirituality, nationality, exile, emotion, and difference. In a time of fear and geopolitical uncertainty—when we are searching for meaning and for ways to actively position ourselves within our complex realities—Zambrano’s work is necessary. Her thinking connects the personal to the political, linking a path of self-development to social and political engagement. With work by Apichatpong Weerasethakul & Chai Siris, Krm Mooney, Nicoline Timmer, Etel Adnan, Lee Kit, Sofia Caesar, Tamar Guimarães & Kasper Akhøj, Basma Alsharif, Himali Singh Soin & David Soin Tappeser and Mia You, among others.

Lees artikel | Via A Tale of a Tub

17 oktober 2017

The Archaeologist, the Artist and the Curator

Morgen bij Marres | Tomorrow at Marres: join the walking conversation through the exhibition together with Miguel John Versluys (Professor of Classical & Mediterranean Archaeology, Leiden University), Matthew Wilson (artist, NEARCH), Martin Westwood (artist,NEARCH), Lex ter Braak and Huib Haye van der Werf (curators of the exhibition)

Lees artikel | Via Jan van Eyck Academie

17 oktober 2017

Robot Love Ambassade WDE Living Lab/Dutch Design Week Eindhoven

DDW | Being part of the Dutch Design Week, the Niet Normaal Foundation presents the Robot Love Living Lab in Eindhoven, exploring the relationship between humans and robots.

Join us on Tuesday, October 24th, as festival curator Tobias Revell will be giving a lecture at 4pm on exploring narratives of this year's Impakt Festival themes: myth, magic and haunting monsters around technology.

Lees artikel | Via Impakt

17 oktober 2017

Museumnacht x Nest

✨Nest ziet het licht✨
Tijdens Museumnacht haalt het Eddie The Eagle Museum je uit je vertrouwde, overzichtelijke omgeving. Met een uniek en razendsnel ritueel brengen zij jou naar een waarheid die discutabel wordt.

Lees artikel | Via Nest's Facebook Wall

17 oktober 2017

Hester Reeve | Siobhán Tattan - Eindpresentatie CPVA/Syb

FOR ENGLISH: see below.

SYB werkt dit jaar voor het eerst samen met The Centre for Philosophy and the Visual Arts, King's College Londen. Een internationale uitwisseling en kruisbestuiving tussen filosofie, theorie en beeldende kunst. Kunstenaars Siobhán Tattan en Hester Reeve zijn geselecteerd n.a.v. een open call. Op zaterdag 21 oktober presenteren ze de resultaten van hun werkperiode in Kunsthuis SYB.

De eerste resident is de Ierse kunstenaar Siobhán Tattan, die een PhD beeldende kunst behaalde aan Middlesex University en van 2008 tot 2010 resident was aan De Ateliers in Amsterdam.Tattan is geïnteresseerd in personages die door het najagen van vluchtige momenten en ontmoetingen die verwijderd raken van het de realiteit van het dagelijks leven. Ze maakt efemere installaties die functioneren als een soort performances, maar vaak zonder de fysieke aanwezigheid van een performer. Door middel van deze afwezigheid onderzoekt Tattan hoe ze in ensceneringen van props, licht, geluid en projecties een fictief personage met al zijn emoties en subtiliteiten overeind kan houden. Vanuit geschiedkundige en literaire bronnen verweeft ze historische getuigenissen en persoonlijke fragmenten met elkaar, wat de de grens tussen mythe en realiteit doet vervagen.

De tweede resident is de Britse kunstenaar Hester Reeve, die studeerde aan Northumbria University en Lancaster University en zelf doceert aan Sheffield Hallam University. Haar werk omvat uiteenlopende disciplines; van live art, tekeningen en sculptuur tot schrijven, performance en kunstpedagogie. De relatie tussen kunst en filosofie is een van haar voornaamste onderzoeksinteresses. Als kunstenaar verkent Reeve haar verhouding tot de wereld via een ‘persona’ met de naam HRH.the. Ze is hierbij vooral geïnteresseerd in de taak van het denken, en de relatie van denken met het lichaam en materie in het algemeen. Reeve beschouwt kunst niet zozeer als een communicatiemiddel, maar als een ingewikkeld ‘koninkrijk’ dat zich continu probeert te definiëren aan de hand van van menselijke gedachten en handelingen. Ze is nieuwsgierig hoe deze conceptuele manier van denken mogelijk leidt tot nieuwe ideeën over kunstproductie, compositie en materialen.

Lees meer over dit project op onze website: http://kunsthuissyb.nl/?p=2929

----

Starting this year, Kunsthuis SYB will collaborate with The Centre for Philosophy and the Visual Arts, King's College in London, resulting in an international cross-fertilisation between philosophy, theory and the visual arts. Artists Siobhán Tattan and Hester Reeve were selected in an open call. On Saturday October 21 they will present the results of their residency in Kunsthuis SYB.

The first resident is the Irish artist Siobhán Tattan, who gained her PhD in Fine Art at Middlesex University and was a resident at De Ateliers in Amsterdam from 2008 until 2010. Tattan is interested in pursuing fleeting moments and encounters that are far removed from concrete everyday life. She creates ephemeral installations that are effectively performances, yet often without the physical presence of a performer. By way of this absence, using the staging of props, light, sound and projections, Tattan researches how she can sustain a fictitious character with all their emotions and subtleties. Using historical and literary sources, she intertwines historical witness reports with personal fragments, blurring the boundary between myth and reality.

The second resident is the British artist Hester Reeve, who studied at Northumbria University and Lancaster University and now teaches at Sheffield Hallam University. Her work comprises diverse disciplines: from live art, drawings and sculpture to writing, performance and art pedagogy. The relationship between art and philosophy is one of her primary research interests. As an artist, Reeve explores her relationship to the world through a ‘persona’ by the name of HRH.the. She is particularly interested in the task of thinking and thinking’s relationship to the body and matter at large. Reeve does not so much view art as a tool of communication, but more as a complex ‘kingdom’ that is continually attempting to establish itself through human thought and action. She is curious about how this conceptual way of thinking potentially leads to new ideas about art making, composition and materials.

Read more about the project on our website: http://kunsthuissyb.nl/?p=2929&lang=en

Lees artikel | Via Syb

16 oktober 2017

Our first screening program started tonight with an introduction to the program 'Russian Activist and Prison System' by Tasya Krougovykh and Vassiliy Bo. Don't miss the program running throughout the whole week. #IdeologyMeetsImplementation

Lees artikel | Via W139's Facebook Wall

16 oktober 2017

Hands-on AI Meetup

In this meetup we will have two short presentations, and plenty of time for discussion and getting hands-on.

Coralie Vogelaar is a visual artist conducting systematic studies revealing mechanisms happening in our visual culture. This evening she will talk about a new work – in the making – on the subject of emotion recognition from an algorithmic point of view, resulting in non-verbal communication between two chat bots in an uncanny way.

Fako Berkers will present his project De Debat Kijker. The goal of this project is to map out stances people have in different debates. He will show his first results, explain how I get those results and point out some do's and don'ts when using deep learning.

If you want to present as well, or have other questions, please contact Jan Misker jan@v2.nl.

Schedule
Doors open: 19.15
Start: 19.30
Close: ~21.30

Everybody interested in getting hands-on with Artificial Intelligence / Machine Learning is welcome for this meetup, but please indicate on Facebook or Meetup if you plan to attend, so we know how many chairs and tables we need.

To get more involved, check out the Slack (https://handsonai.slack.com/) and GitHub (https://github.com/handsonai). You can ask jan@v2.nl for an invite for the Slack.

http://v2.nl/events/hands-on-ai-meetup-20171107

Lees artikel | Via V2

12 oktober 2017

Museumnacht 2017

CBK Zuidoost doet dit jaar voor de tweede keer mee aan Museumnacht op zaterdag 4 november a.s. De avond start om 19 uur en duurt tot 02 uur . Wat kun je verwachten?
Opening expo Air in Zuidoost, vereeuwig jezelf met een one-of-a kind portret door Maartje Jaquet, vertoning kunstfilm Gaan om te Zijn van PolarVanBekkum, artisttalks met host Ilga Minjon en diverse kunstenaars uit AIR in Zuidoost, documentaire Yung Yurk van Esther Meijer met aansluitend een live-optreden van Soultrash (winnaars Grote Prijs van Nederland 2016).

19u: Start programma
20u: opening expo Air in Zuidoost/ aftrap Museumnacht 2017
21-22u portrettekenen Maartje Jaquet
20:45u: voorvertoning kunstfilm Gaan om te Zijn door Ivar van Bekkum en Esther Polak
21u: artisttalks met host Ilga Minjon en AIR-kunstenaars
* Ivar van Bekkum en Esther Polak over kunstfilm Gaan om te Zijn
* Evy Jokhova Metcalfe & Sangiorgio Dallajee Blonk: How to live together? 2017, video-installatie
* talk met Maria Lepistö & Alina Ozerova & Miyuki Inoue, over hun project Bob Marley is the Name of a Bird , waarvoor deze kunstenaars zich begaven in de wereld van het fokken en trainen van Surinaamse zangvogels.

Performance Miyuki Inoue – Japanse stemkunstenaar 15 min

BREAK

22:15 uur: artisttalk olv host Ilga Minjon
* talk met Esther Meijer van Nieuw Jurk, over haar documentaire Yung Yurk, een aantal van jonge rappers & mode in de Bijlmer

22:30u: docu Yung Yurk over rap en mode in o.a.de Bijlmer– Esther Meijer van Nieuw Jurk
23u: optreden SoulTrash
23:30u: einde optreden
24u-02 uur: late night music

Toelichting programmaonderdelen:

20 uur
Opening Expositie: AIR IN ZUIDOOST 2017
Een tentoonstelling met werk van (inter)nationale kunstenaars die tijdelijk in Amsterdam Zuidoost woonden en werkten en in hun werk reflecteren op dit deel van Amsterdam.
Kunstenaars: Aliansyah Caniago Brian Elstak, Maartje Jaquet Evy Jokhova Metcalfe& Sangiorgio Dallajee, Maria Lepistö& Alina Ozerova& Miyuki Inoue, Esther Meijer, Zanele Muholi, PolakVanBekkum Tom T. Smit.

20:45 uur: kunstfilm Gaan om te Zijn
Vertoning film: Gaan Om te Zijn
Ik loop, jij fietst, zij skateboard. Wij gaan om te zijn. Er zijn mensen die met hun telefoon lopen, er zijn mensen die uit een auto stappen, er hangt was tussen twee bomen te drogen, of je gaat een trapje op. Wat zeg je eigenlijk als je door de stad loopt? Een ontdekkingsreis.
De nieuwe film van PolakVanBekkum. duur: 7 min.

21 tot 22 uur: artisttalks olv host llga Minjon
Aansluitend artisttalk met PolakVanBekkum door host Ilga Minjon

Daarna artisttalks met:
- Evy Jokhova en Sangiorgio Dallajee Blonk: How to live together? 2017, video-installatie. ‘How to live together?' is een 3-kanaals video-installatie over de architectuur van de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost, van kunstenaars Evy Jokhova en Sangiorgio Dallajee Blonk. Het project onderzoekt hoe architectuur wordt gebruikt, begrepen en bewoond. Wat is sociale ruimte en kan elke ruimte sociaal zijn? ’'How to live together?" onderzoekt de relatie tussen architectuur, het individu en de gemeenschap in een reeks van in scène gezette handelingen en observaties die samen het oude verhaal van Heaven and Hell – een verhaal over menselijke samenwerking – navertellen.

-Maria Lepistö&Alina Ozerova&Miyuki Inoue, over hun project Birdy Men, waarvoor deze kunstenaars zich begaven in de wereld van het fokken en trainen van Surinaamse zangvogels + performance.
-Esther Meijer, over haar documentaire Yung Yurk, portretten van jonge rappers en mode in o.a. de Bijlmer

22:15 uur: documentaire Yung Yurk
Vertoning Yung Yurk, documentaire Esther Meijer over jonge rappers en mode in de Bijlmer en daarbuiten, met onder andere rappers Soultrash. Losse portretten die tussen de 7 en 10 minuten duren.

23 uur: live-optreden SoulTrash
Optreden SoulTrash tot 23:30 uur.

Side-events
– Portrettekening door Maartje Jaquet
_ Pop-up shop Nieuw Jurk/ Soultrash - merchandise

Lees artikel | Via CBKZO Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

10 oktober 2017

Film screening: The I Mine

On Tuesday, October 24th, The I Mine (2016) by Van Eyck alumnus Emilio Moreno will be screened at Lumière Cinema in the framework of the exhibition "The Materiality of the Invisible".

The first form of history is the story you tell yourself. In The I Mine paleoanthropologists dig for our ancestors while miners dig for diamonds. Simultaneously, the entries of a historian's diary reveal his own digging for the most valuable diamond: the 'self'.

After the film screening there's a Q&A with Emilio Moreno moderated by Huib Haye van der Werf, curator of the exhibition. The evening ends with a piece that writer and Van Eyck alumna Christine Bax wrote for this occasion and that plays with the notion of the self.

Emilio Moreno (ES, 1980) is a visual artist. In his films he investigates, among other things, the modes of construction of a narrative and the relationship between history and stories.

Date: 24 October, 19:30
Location: Lumière Cinema
Bassin 88, Maastricht
Entrance: €5,- (tickets for sale at Lumière)

http://www.janvaneyck.nl/en/news/the-i-mine/
http://www.janvaneyck.nl/en/news/the-materiality-of-the-invisible_1/
https://www.emiliomoreno.info/other-issues

Lees artikel | Via Jan van Eyck Academie

09 oktober 2017

Timeline Photos

Last days for students to apply for our Studium Witte de With, 'Class of '18' Programming Team. http://on.wdw.nl/2wDdZRm

Witte de With Center for Contemporary Art invites students to apply for our Studium Witte de With’s 'Class of ‘18'. Would you like to experience a contemporary art institution like Witte de With Center for Contemporary Art behind the scenes? Do you possess a strong curiosity for contemporary art, together with an interest in other societal and geopolitical affairs? Are you passionate to share your cultural interests and study experiences with other students, and vice versa? And are you currently enrolled as a student in higher education? Then join Studium Witte de With’s 'Class of ‘18'.

This call for applications is open until 10 October 2017. Please send your CV and a letter of motivation to education@wdw.nl with the subject line “Application Studium Witte de With Class of ‘18”.

----

Nog maar een aantal dagen voor tudenten om zich aan te melden voor ons Studium Witte de With 'Class of '18' programmateam. http://on.wdw.nl/2wDe6wg

Witte de With Center for Contemporary Art nodigt studenten uit om zich aan te melden voor het Studium Witte de With 'Class of ’18' programmateam. Ben je benieuwd om een hedendaagse kunstinstelling als Witte de With achter de schermen te ervaren? Bezit je een grote nieuwsgierigheid voor hedendaagse kunst, samen met een interesse in andere maatschappelijke en geopolitieke zaken? Deel je je persoonlijke interesses en studie-ervaringen graag met andere studenten, en vice versa? En ben je momenteel ingeschreven als student hoger onderwijs? Meld je dan aan voor Studium Witte de With’s 'Class of ’18'.

Deze oproep blijft open tot 10 oktober 2018. Stuur je CV en motivatiebrief naar education@wdw.nl met als onderwerp “Application Studium Witte de With Class of ‘18”.

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

07 oktober 2017

Mister Motley

"Ideas are floating around us"
Mister Motley on David Bernstein's solo exhibition at P/////AKT
http://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/ideas-are-floating-around-us

Lees artikel | Via PAKT

07 oktober 2017

Angela Washko

FESTIVAL | Angela Washko occupies an avatar in World of Warcraft to interview other players about their perspectives on feminism, resulting in sometimes humorous, sometimes shocking outcomes. Have you ever had a political conversation in an online RPG? Join Angela in her quest for answers on October 28!

Lees artikel | Via Impakt

07 oktober 2017

East Side Art for Breakfast in Amsterdam Oost

Art for Breakfast at P/////AKT
This Sunday 8 October, 10:00-17:00

P/////AKT is participating at the East Side Art for Breakfast in Amsterdam Oost programme with the exhibition ‘Because most of the cosmos is compost’ by artist David Bernstein.
For the occasion David will greet visitors with Japanese breakfast hapjes and short storytelling performances that will take place at 11.00 and 14.00.
The sauna will available for use throughout the day.

Join us!

Lees artikel | Via PAKT

06 oktober 2017

Opening Materialising the Internet

Kom vanavond naar de opening van Materialising the Internet! We beginnen om 20:00 uur met een rondleiding door de curatoren en een aantal kunstenaars.
--
Join us tonight for the opening of Materialising the Internet! We start at 8 PM with a guided tour by the curators and some of the artists.

Deelnemende kunstenaars / participating artists:
Morehshin Allahyari, Jip de Beer, Dennis de Bel, Joshua Citarella, Dries Depoorter, Julien Deswaef, Antonio Esparza, Tom Galle + Alyssa Davis & Moises Sanabria (Art 404), Mieke Gerritzen, Joey Holder, Matthew Hollings, Kuang-Yi Ku, Michelle Kasprzak, Jan Robert Leegte, Jeroen van Loon, Lauren McCarthy, Kyle Mcdonald-illustrator/graphic Designer, Brenna Murphy, Roel Roscam Abbing, M Plummer Fernandez, Daniel Rourke, Brad Troemel, Clement Valla, Richard Vijgen, Valerie van Zuijlen.

Lees artikel | Via MU

06 oktober 2017

NipponVariaFlux

Lees artikel | Via DE PLAYER

06 oktober 2017

Hoe de ogen van haar geliefden fotografe Sanne van den Elzen doen veranderen - Vrij Nederland

In Vrij Nederland een mooi stuk over het werk van Sanne van den Elzen dat je nog tot en met 20 oktober bij FOTODOK kan bewonderen. Zaterdag en zondag staan om 14.30 en 15.30 rondleiders klaar om je door de tentoonstelling te leiden.

Lees artikel | Via Fotodok

06 oktober 2017

Call for Applications: Vroman Fellowship

1 month to go until the deadline of this great opportunity:
a 6 month residency for an artist/writer/designer working on the intersection of art and science.
Apply!

Lees artikel | Via Jan van Eyck Academie

06 oktober 2017

Stampa, talkshow over Kunst & Kwesties

Stampa! 19 oktober in de tentoonstelling Ideology Meets Implementation, wees welkom!

Lees artikel | Via W139's Facebook Wall

06 oktober 2017

Doodling, mindless drawing, stimulates your memory. So drawing during staff meetings is actually very clever! Join the Rotterdams Tekenfestival (Rotterdam Drawing Festival) this weekend (7-8 Oct.) and celebrate the joy of drawing with us. Various workshops and other activities are organized at multiple locations around town.
The first Rotterdam Drawing Festival is an initiative of: TENT Rotterdam, Showroom MAMA, Villa Zebra, Museum Boijmans Van Beuningen, Het Nieuwe Instituut, Kunstuitleen Rotterdam, and Witte de With Center for Contemporary Art.

--

Doodling, gedachtenloos tekenen, stimuleert het geheugen. Hartstikke slim dus, die collega die altijd zit te tekenen tijdens de vergaderingen!
Kom dit weekend (7-8 okt) naar het Rotterdams Tekenfestival. Op diverse locaties in de stad worden uiteenlopende workshops en andere activiteiten georganiseerd om samen het plezier van tekenen te vieren.
Het eerste Rotterdams Tekenfestival is een initiatief van: TENT Rotterdam, Showroom MAMA, Villa Zebraa, Museum Boijmans Van Beuningen, Het Nieuwe Instituut, Kunstuitleen Rotterdam en Witte de With Center for Contemporary Art.

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

06 oktober 2017

Lola Bezemer

Omdat het ook in het weekend herfstweer blijft, zullen wij je een handje helpen om het weekend toch goed door te komen. Lola Bezemer geeft komende zondag van 15:00 tot 17:00 een presentatie van een nieuwe publicatie die gemaakt is in het kader van haar tentoonstelling Het Doek Gaat Op. Wees welkom en kom gezellig langs!

Lees artikel | Via Concordia

06 oktober 2017

What we talk about - project launch

On 2 November 2017, Casco’s Binna Choi will be one of the speakers in the inaugural event in the What We Talk About When We Talk About Work series of public discussions, focusing on the topic of ‘Rethinking the Institution’.

For a brief introduction to the series and its launch event, please see here: http://mailchi.mp/4905d25160c5/what-we-talk-about-project-launch?e=cfbf8abdcb

“What We Talk About When We Talk About Work is a programme of public discussions bringing together curators and artists working across the north of the UK with creative practitioners from different European cities. The discussions are focused upon exploring ways of working outside, across, between and within existing institutional structures. Each event takes a particular thematic inviting practitioners to share their current projects and their approach to working.”

whenwetalkaboutwork.co.uk/

Lees artikel | Via Casco's Facebook Wall

06 oktober 2017

Post-Truth & Soft Power

FESTIVAL | In Post-Truth & Soft Power, a panel of leading experts discuss what it means to tell the truth. What do you think about truth? How do its constructions influence policy, technology and media? Stay true to yourself and attend our discussion on October 26 at the Impakt Festival 2017: Haunted Machines & Wicked Problems. Tickets are now available online!

Lees artikel | Via Impakt

06 oktober 2017

Art Viewer

'Because most of the cosmos is compost' on Art Viewer!
➡ Only 3 days left to visit the exhibition ⬅

Lees artikel | Via PAKT

06 oktober 2017

08 Oct | The city: an adventure playground?

Gesprek en film op locatie bij Architecture Film Festival Rotterdam. M.m.v. Tracy Metz, Esmé Valk, Saša Radenovic en Jeroen van Mastrigt. Aansluitend de film 'De Pier'. Onderdeel van Stroom School Céline Condorelli.

Lees artikel | Via Stroom Den Haag

06 oktober 2017

12 Oct | Zefir7: Dennis Koot

Het maandelijks ontwerperscafé bij Stroom. Deze keer 'I'll Stay By Your Side Anyway' met lyrisch ontwerper, tekenaar, grafisch kunstenaar, letterontwerper Dennis Koot.

Lees artikel | Via Stroom Den Haag

06 oktober 2017

Reading Group: Women/otherness

The Jac. P. Thijsse Lab/Wilhelmina Minis van de Geijn Lab and Pierre Kemp Lab/ Therese Cornips Lab have joined forces to organise the third Reading Group of the year on Tuesday 26th of October from 18:45 - 21:00.

Hosted by Roosje Klap, we will discuss a selection of 4 fragments on women and otherness. We have selected text from the following books:

In Praise of Messy Lives by Katie Roiphe

Men Explain Things to Me by Rebecca Solnit

A room of one’s own by Virginia Woolf

Feminist Theory; from margin to center by bell hooks (Gloria Jean Watkins).

You can sign up for this Reading Group by sending an e mail to Yasmine Ostendorf: yasmine.ostendorf@janvaneyck.nl and you'll receive the 4 text fragments. All you need to bring is your curiosity and open mind.

We look forward to seeing you on the 26th!

Victoria, Roosje and Yasmine

KEEP ON READING!

Lees artikel | Via Jan van Eyck Academie

05 oktober 2017

De fossielen in de unieke kunstverzameling van Rotterdam

Morgen om 17 uur de tweede en laatste rondleiding die Jelle Reumer voor Sculpture International Rotterdam geeft langs de fossielen in onze internationale beeldencollectie:

Lees artikel | Via SCULPTURE INTERNATIONAL ROTTERDAM

05 oktober 2017

Impakt Festival 2017 Programme Booklet

FLIP through this digital booklet: Our programme is wicked this year! Two weeks left to prepare yourself for Impakt Festival 2017: Haunted Machines & Wicked Problems. Fill your calendar with this amazing international line up and get your tickets while you still can: bit.ly/impakttickets

Lees artikel | Via Impakt

05 oktober 2017

Exhibitions - Society for Humanistic Photography

In the framework of Studio Aleppo [Europe] photographers of the renowned German agency OSTKREUZ take portraits of 'old and new' Berlin citizens in Studio Aleppo [Berlin]. People from Berlin can enroll now for the pop-up photo studio via our producing partner Gesellschaft für Humanistische Fotografie.

The portraits will be shown at Kühlhaus Berlin from 21 - 27 October and afterwards presented in the online gallery together with the citizens from Amsterdam, Helsinki and The Hague.

Lees artikel | Via Paradox

05 oktober 2017

Crying Out Loud!

TENT Tipt: Communication guru Jasmijn Obispo will be moderating at Crying Out Loud! Next week Wednesday at Stichting Mediamatic!

An evening exploring crying and visualising the beauty of tears through art. Speakers include Yi Fei Chen, Dr. Ad Vingerhoets, Karolina Ferenc and Maurice Mikkers.

Lees artikel | Via Tent Rotterdam

05 oktober 2017

Photos from Witte de With Center for Contemporary Art's post

FROM THE ARCHIVE: In 1997 Witte de With presented 'Arena and National Chain', two new installations by the American artist Rita McBride. Arena is an oval grandstand which intersects and connects all the second-floor rooms at Witte de With. It is a large temporary, lightweight structure made of plywood covered on both sides with Twaron (an extremely tough aramide weave) and epoxy resin. Arena posesses a strong theatrical dimension. Upon entering Witte de With, the visitor immediately becomes part of the spectacle; alternating between actor and spectator. http://on.wdw.nl/2xk5Jp5

Until 7 January 2018 the overview exhibition 'Rita McBride: Explorer' is on view at WIELS in Brussels. The exhibition features new productions and existing works, including several pieces never before shown in Europe. http://on.wdw.nl/2xk8Pta

----

UIT HET ARCHIEF: In 1997 presenteerde Witte de With Arena en National Chain, twee nieuwe installaties van de Amerikaanse kunstenares Rita McBride. Arena bestaat uit een ovale tribune die alle zalen van de tweede verdieping van Witte de With doorsnijdt en verbindt, waardoor een enorme Arena ontstaat. De tribune, een tijdelijke, lichtgewicht structuur ontworpen door McBride, is vervaardigd uit multiplex met aan beide zijden een bekleding van Twaron (een zeer sterk aramide weefsel) en epoxy. Arena heeft een sterk theatrale dimensie. Op het moment dat de bezoeker Witte de With betreedt, wordt deze onderdeel van het spektakel Arena. http://on.wdw.nl/2xk5JW7

Tot en met 7 januari 2018 is de overzichtstententoonstelling 'Rita McBride: Explorer' te zien bij WIELS in Brussel. De tentoonstelling presenteert nieuwe producties en bestaande werken, waaronder diverse stukken die nog nooit eerder in Europa werden getoond. http://on.wdw.nl/2xjUOM0

Photo #1 & #2: Rita McBride: 'Arena & National Chain' (National Chain, 1997), exhibition overview Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam, 1997.

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

05 oktober 2017

The Big Draw bij Concordia

Kom op de vloer tekenen tijdens The Big Draw bij Concordia op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober. Op 13 oktober tussen 15.00 en 18.00 uur hebben we daarnaast een special guest, namelijk Esmay Groot Koerkamp. Zij is één van de drie winnaars van de Fiep Westendorp-prijs 2017.

The Big Draw is een groot internationaal teken-evenement dat mensen wereldwijd aan het tekenen zet. Tekenen is belangrijk vinden de organisatoren, want het zorgt ervoor dat je uit de drukke wereld stapt, vertraagt en de visuele wereld meer waardeert.

Iedereen wordt aangemoedigd te gaan tekenen. Op papier, maar ook op muren, textiel, de vloer en op het raam. Natuurlijk ook bij Concordia: op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober kan je op een honderd meter lang vel papier komen tekenen, dat door de hele expositieruimte slingert. Dus kom tekenen met je ouders, vrienden, klasgenootjes, opa en oma en die leuke buurjongen van nummer 11…

Kom langs tijdens onze openingstijden en doe gratis mee met The Big Draw!

Lees artikel | Via Concordia

05 oktober 2017

Zonder traditie geen toekomst

De film l‘Avenir begint met een graf. Ook de rest van de film toont geen woest optimistisch toekomstbeeld. Toch is het een mooie, lieve en belangrijke film. Isabelle Huppert speelt een filosofiedocente van pakweg vijftig jaar. In korte tijd ruilt … Lees meer

Lees artikel | Via TETEM

05 oktober 2017

Rotterdams Tekenfestival

Kom dit weekend langs voor een performatief tekenavontuur met Ko de Kok. Iedereen is welkom. Stempelkaarten geven het hele weekend toegang tot alle locaties en activiteiten!

Lees artikel | Via Tent Rotterdam

05 oktober 2017

Showroom MAMA: MAMA zoekt: Talent Coördinator

Last call >>
MAMA is on the outlook for a new Talent Coordinator >>
Email us now and perhaps you'll join team MAMA >>

Lees artikel | Via MAMA

05 oktober 2017

Program ~ A Tale Of A Tub

Vanavond gaan we verder met onze tweede leesgroep, geleid door Joyce Pijnenburg, waarin de manier waarop Maria Zambrano Europa analyseert centraal staat. Het moderne Europa wordt volgens Zambrano gekenmerkt door individualisme en intellectuele arrogantie. Dit bedreigt de mogelijkheid van een rechtvaardige politiek en verstikt het centrum van de persoon – de ziel. Wat ging er precies mis in de moderniteit? En hoe kunnen we die scheefgang herstellen?

Deze avond is volgeboekt. Er zijn nog wel een paar plekken voor de leesgroepen van 19 en 29 oktober. Aanmelden kan via info@a-tub.org
Kijk voor meer informatie op onze website:

http://a-tub.org/program/

Lees artikel | Via A Tale of a Tub

05 oktober 2017

Cemeti - Institute for Art and Society

Lees artikel | Via Casco's Facebook Wall

05 oktober 2017

Opening 'Genderosity'

Join us at the opening of ‘Genderosity’, an exhibition by students of the Willem de Kooning Academy in Rotterdam and the Royal Academy of Art in The Hague at TENT. The exhibition presents the results of collaborations between the academy students, departing from the current TENT exhibition ‘Among other things, I’ve taken up smoking’. During a month-long programme the group has explored the subject of gender identity, sexuality and representation, leading to new works that will be presented at TENT from October 27 – 29, 2017.

Following the opening, Rory Pilgrim's new performance will take place. Holographic Futures - Rory Pilgrim

Website TENT: http://www.tentrotterdam.nl/en/event/genderosity/

Admission is free
--

Wees welkom voor de opening van ‘Genderosity’, een tentoonstelling door studenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag bij TENT. De tentoonstelling presenteert werken die zijn ontstaan binnen samenwerkingen tussen de academiestudenten, met als vertrekpunt de huidige TENT tentoonstelling ‘Among other things, I’ve taken up smoking’. Gedurende een maand heeft de groep het programma ‘Genderosity’ gevolgd over genderidentiteit, seksualiteit en representatie, wat leidde tot de ontwikkeling van nieuwe werken die van 27 t/m 29 oktober 2017 te zien zijn in TENT.

Aansluitend vindt de nieuwe performance van Rory Pilgrim plaats. Holographic Futures - Rory Pilgrim

Website TENT: http://www.tentrotterdam.nl/event/genderosity/

De opening is gratis toegankelijk

Lees artikel | Via Tent Rotterdam

05 oktober 2017

Publication Launch Lola Bezemer

Komende zondag is de laatste dag van de expositie Het doek gaat op van Lola Bezemer en dat wordt gevierd met de presentatie van de publicatie die Lola maakte.

Lenny van Gent leest proza voor uit de publicatie die ontworpen is door Julia Bendeler. Kom en beweeg de wanden en hijs het doek!

Lees artikel | Via Concordia

05 oktober 2017

W139's cover photo

Lees artikel | Via W139's Facebook Wall

05 oktober 2017

Because most of the cosmos is compost

Part of our guest accommodation, in the first floor of P/////AKT building, is currently used by artist David Bernstein for private 'Obsessy sessions', as part of his exhibition ‘Because most of the cosmos is compost’.

Obsessys are sexy sassy object obsession sessions during which participants can touch sassy abstract objects and talk with the artist. The sessions are available by walk-in or scheduled appointments.

This week is your last chance to request an 'Obsessy session' and visit this part of the exhibition!

We are open from Thursday through Sunday, 14-18 hrs.

Image: David Bernstein, Obsessy, 2016-17; Junsheng Zhou and David Bernstein, Buddha Inside and Outside, 2017.
Photo by Charlott Markus

Lees artikel | Via PAKT

04 oktober 2017

Posthumanist Conversations

"How can theory inform our being-in-the-world, and our everyday lives and work? Let’s talk about it."

Posthumanist Conversations is a series of ten group meetings for those interested in how a posthumanist praxis might evolve in everyday life (with the possibility of follow up one-to-one conversations for interested participants). Klabbers explains: “The conversation is open and accessible to the widest possible range of people, including those who know nothing about philosophy or critical theory, let alone posthumanism. It is not intended to be an extension of academic study of these theories, but will focus on how these theories might be applied in daily life.”

Posthumanist Conversations will take place on the last Sunday of the month, dovetailing with the Terra Critica ReadingRoom gatherings, which are also co-hosted by Casco and will recommence in 2018. “Like ReadingRoom, we will practice forms of conversation, collective thinking and engagement in an affirmative manner and environment. Our conversations will focus on praxis, giving form to theory in daily life, and considering whether and how theory is useful/helpful in everyday life. What can it do? How can it make a difference?”

Read more about the gatherings and how to register here: http://posthumanist.net/conversations/

For more information on ReadingRoom, please see here:
http://casco.art/readingroom or here: http://terracritica.net/readingroom/

Lees artikel | Via Casco's Facebook Wall

04 oktober 2017

M4gastcollege #08 Jan Dietvorst- migratie

Lees artikel | Via M4gastateliers

04 oktober 2017

Dineo Seshee Bopape — ‘Lerole: footnotes (The struggle of memory against forgetting)’

Dineo Seshee Bopape — ‘Lerole: footnotes (The struggle of memory against forgetting)’ http://on.wdw.nl/2xhnRQd

20 oktober 2017 – 18 februari 2018
Opening: donderdag 19 oktober: 18:00 – 20:00 uur
Artist talk met Dineo Seshee Bopape en Defne Ayas (Directeur Witte de With): 19:00 uur.

‘Para | Fictions’, de tweejarige reeks kunstenaarsopdrachten met de relatie tussen literatuur en hedendaagse kunst als uitgangspunt, wordt afgesloten met een installatie van Dineo Seshee Bopape. Eerder was in het kader van deze reeks werk te zien van Calla Henkel & Max Pitegoff, Oscar Santillan, Lucy Skaer, Mark Geffriaud, Laure Prouvost, Daniel Dewar & Grégory Gicquel en Rayyane Tabet, wiens ‘Ah, my beautiful Venus!’ nog t/m zondag 8 oktober 2017 te zien is.

Dineo Seshee Bopape verbeeldt verhalen waarin het materiële en het ontastbare samenkomen. Voor haar nieuwste installatie liet zij zich inspireren door het lyrische proza van schrijver James Baldwin. Met Lerole: footnotes (The struggle of memory against forgetting) beschouwt Bopape opstanden in pre-koloniaal Afrika en verzetsdaden als reactie op de Europese invasie. In haar eigen woorden: “Dit werk is een overdenking van tijd, herinnering, bezieling en verzet, een kortstondig monument dat herinnert aan de Afrikaanse verzetsdaden en de mensen hierachter.”

De installatie is opgebouwd uit baksteen, bladgoud en een geluidscompositie op basis van verzamelde opnames van de quetzal, de vogel die zichzelf volgens de mythologie van het leven berooft als hij wordt opgesloten. De roep van de quetzal wordt in de installatie vermengd met het geluid van de wateren die het Afrikaanse continent omarmen en over het land meanderen. Klompen klei, gevormd in de vuist van de kunstenaar en daarna gebakken, zijn de tastbare overblijfselen van een krachtsinspanning, van eigenaarschap en het potentieel van daadkracht.

“We kijken uit naar de helende ontmoeting tussen het historische, het spirituele en het biologische, die Dineo Seshee Bopape in ons instituut mogelijk maakt.”, aldus Defne Ayas, directeur van Witte de With. “We zagen haar genuanceerde en delicate werk vorig jaar op de zesde Biënnale van Marrakesh en zijn zeer opgetogen nu met haar te kunnen werken in Rotterdam, als sluitstuk van onze reeks ‘Para | Fictions’.”

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

04 oktober 2017

Disposición Asoleada

Disposición Asoleada (Spanish for sunny disposition) is the alias of Ecuadorian expatriate David Jarrín. The artist who is to perform at DE PLAYER's NipponVariaFlux is referred to as the discreet veteran of the Brussels underground as his projects have been simmering in the psych/noise scene there for the better part of the last two decades. David's explorations range between acoustic lo-fi experiments to eerie soundscapes, from glitch electronics to raga oriented transfigurations on a banjo.

picture by Laurent Orseau
http://lorseau.hinah.com/gallery.php?c=pzic&s=concert&g=disposicion-asoleada

Lees artikel | Via DE PLAYER

04 oktober 2017

Training

Join us tonight for the next training the senses event @debrandweer! Be ready to train the sense of rhythm with Paul Devens and Ana Tajadura-Jiménez, 7pm. #marres #marresmaastricht #trainingthesenses #nonlectures #rhythm #hearing #body #maastricht

Lees artikel | Via Marres, Centre for Contemporary Culture

04 oktober 2017

FOTOKIDS Week - sneak preview

FOTOKIDS Week sneak preview! Nog iets minder dan twee weken en dan barsten we los! Ben je tussen de 8 en 13 jaar en wil je je deze herfstvakantie niet vervelen? Dit wil je niet missen!

**TIP: zet je geluid aan**

Event: http://bit.ly/2gbjUqX
Meer info: www.fotodok.org/fotokids-week

Lees artikel | Via Fotodok

04 oktober 2017

Public Evenings of the Army of Love Training Camp, 11–13 Oct! Plus Posthumanist Conversations, 29 Oct & Playground Press, 15 Oct!

Public Evenings of the Army of Love Training Camp, 11–13 Oct! Plus Posthum... - http://mailchi.mp/cascoprojects/3ndxnuzteq-805669

Openbare avonden van het Army of Love trainingskamp, 11–13 okt! Plus Posthum... - http://mailchi.mp/cascoprojects/3ndxnuzteq-805673

Lees artikel | Via Casco's Facebook Wall

04 oktober 2017

Studies for A Minor History of Trembling Matter

Tamar Guimarães and Kasper Akhøj, Studies for A Minor History of Trembling Matter, 2017, 31:40, colour, sound, single channel video. Produced with support from the Danish Art Foundation. Courtesy of the artists, Fortes D'Aloia & Gabriel, São Paulo and Ellen de Bruijne PROJECTS Amsterdam. Installation view A Tale of a Tub. Photo: studio-pw

Lees artikel | Via A Tale of a Tub

04 oktober 2017

Photos from Concordia Film Theater Beeldende Kunst's post

Jaaaaa! Het is weer Kinderboekenweek! Je kunt wel zien dat onze theaterprogrammeur ook gek is op kinderboeken - onder meer op griezels onder je bed - want in Concordia staan vanaf november jeugdvoorstellingen op het programma die gebaseerd zijn op prachtige kinderliteratuur. Denk aan De Kleine Walvis van Benji Davis, Ingrid en Dieter Schubert of het beroemde boek Panama van Janosch. Dat wordt smullen!

Lees artikel | Via Concordia

04 oktober 2017

Genderosity

Educational programme with students of the Royal Academy of Art and the Willem de Kooning Academy, inspired by the exhibition 'Among other things, I've taken up smoking' at TENT. Photo's by Aad Hoogendoorn

Lees artikel | Via Tent Rotterdam

04 oktober 2017

Rothuizen - Foto 1 - Voor nieuws, achtergronden en columns

Vandaag in de Volkskrant: de tekening over identiteitsvorming van de Waalsprong die Jan Rothuizen in opdracht van Fabrikaat maakte! 'Hoe krijgt dit gebied het zelfvertrouwen om verhalen te maken die het heden verrijken?'

Lees artikel | Via Stichting Fabrikaat

04 oktober 2017

The One Minutes: Egill Sæbjörnsson, Create Characters

Iceland here we come! Tonight Create Characters will premiere at RIFF | Reykjavík International Film Festival followed by an artist talk "Making Characters" by Egill Sæbjörnsson. He will talk about the works he selected for The One Minutes Series. He will also talk about his own works, show former works where he has created characters, why he chose this theme and what it is that he finds interesting. And he will talk about new popular character making and show short movie snippets from old inspirations such as Peter Sellers, Noel Fielding, Mike Kelley’s painter videos, Peaches music videos and references to pop culture and movies.

Reykjavík International Film Festival presents five The One Minutes Series in the official programme. Over 100 recent One Minutes of visual artists and filmmakers from all over the world will be presented. Also 30 The One Minutes Jr. films have been selected.

Lees artikel | Via The one minutes foundation

04 oktober 2017

Speculative Realities

FESTIVAL | Who owns the future? In this panel discussion, we reopen the debate around this question and challenge and approach the representation of the future from different angles. Join the conversation! Tickets for the festival and its events are available via link below. With Sophia Al Maria, Nicolas Nova, Edwin Gardner (Monnik), Michelle Kasprzak & Scott Smith.

Lees artikel | Via Impakt

04 oktober 2017

We always need heroes | Rosie Heinrich

Rosie Heinrich heeft begin 2018 een residency in SYB. Haar solo 'We Always Need Heroes' is vanaf zaterdag te zien bij puntWG in Amsterdam.

Lees artikel | Via Syb

04 oktober 2017

BITTER CHOCOLATE STORIES

BITTER CHOCOLATE STORIES
Who are the children who harvest the cocoa for our chocolate in West Africa? What was their life like? What dreams about the future do they cherish? Fifteen of them tell their stories in Bitter Chocolate Stories: a photobook, website and exhibition from 13 Oct - 22 Nov at Beurs van Berlage, Amsterdam.

http://bitter.tonyschocolonely.com

Bitter Chocolate Stories is a collaboration between Joana Choumali, Marijn Heemskerk, Madame Bernadette Ouédraogo, Kummer & Herrman, GRADE-FRB, Paradox and Tony’s Chocolonely

Lees artikel | Via Paradox

03 oktober 2017

Rotterdams Tekenfestival

Zaterdag 7 oktober en zondag 8 oktober inloop workshops met Ko de Kok. Kom langs om te tekenen, slechts 7,50 euro, voor jong en oud!

Lees artikel | Via Tent Rotterdam

03 oktober 2017

Ears to speak of - Amalia Pica

Currently at the The Power Plant Contemporary Art Gallery in Toronto: #rijksakademie alumna Amalia Pica's solo show 'Ears to speak of'. The nature of language, semiotic systems, metaphor, and the shaping of thought through communication has been an ongoing thread in Amalia Pica’s work. She makes visible the multitude of ways that humans attempt to communicate more effectively with one another, even as we seem to grow increasingly reluctant or unable to do so. The exhibition runs til December 31, more information: http://thepowerplant.org/

Image: Amalia Pica, In Praise of Listening, 2016. Granite, marble, paint, silicone tubing, dimensions variable. Courtesy the artist and Marc Foxx, Los Angeles.

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

03 oktober 2017

Taferelen #5 Etnisch profileren

Hoe vaak komt etnisch profileren voor en waarom gebeurt dit? Na vier uitverkochte avonden Taferelen presenteren we donderdag a.s. Taferelen#5 Profilering.

De Correspondent-journalist Inge Oosterhoff geeft een onthutsend inkijkje in het Amerikaanse politiebeleid, nachtportier Kevin Heller vertelt ons wie hij wel of niet in De Marktkantine binnenlaat. Test je vooroordelen met Critical Mass.

Meer info: http://www.fotodok.org/events/taferelen-5-profilering/

Lees artikel | Via Fotodok

02 oktober 2017

The hearing body

|TRAINING THE SENSES SERIE |
How sensory feedback changes people´s experiences of their body and the surrounding space?
Join us Wednesday 4th of October to discover it.
Speakers: Paul Devens & Ana Tajadura-Jiménez
Get your ticket here >>> http://bit.ly/IliketojoinTheHearingBody

Lees artikel | Via Marres, Centre for Contemporary Culture

02 oktober 2017

Concordia Film Theater Beeldende Kunst's cover photo

Lees artikel | Via Concordia

02 oktober 2017

// Thursday night events //

// Thursday night events //

Join us this Thursday 5 October at 7pm for an evening lecture by Francien van Westrenen:

“An awareness of a reality goes hand in hand with a political awareness, with regard to both economics and the architect’s sense of moral responsibility.”
- Lina Bo Bardi, Architecture & Technology, 1979

Through their non-conformistic ideas about architecture, display and culture, Lina Bo Bardi (1914-1992, BR) and Frank van Klingeren (1919-1999, NL) show us the value of nuisance, the importance of unclotting and ways to understand the social.

After the lecture we will serve “pregnant sandwiches”, a recipe by Lina Bo Bardi.

The event is organised in the context of the exhibition ‘Because most of the cosmos is compost’ by David Bernstein, on view at P/////AKT until 8 October 2017. On Thursday the exhibition (and the 'Saunra') will be open until 1:00 AM.
More info here: http://www.pakt.nu/thursday-night-events/

Images:
Lina Bo Bardi, SESC Pompeia in Sao Paolo (Brasil), 1980’s, photo: Paquito.
Frank van Klingeren, De Meerpaal in Dronten (The Netherlands), 1960’s, photo: Jan Versnel

Lees artikel | Via PAKT

02 oktober 2017

Photos from The One Minutes's post

The incomparable Renée van Trier at Bonnefantenmuseum Maastricht, NL

Lees artikel | Via The one minutes foundation

02 oktober 2017

Van Eyck - Nieuwe Directeur

Onze directeur Lex ter Braak zal volgend jaar zomer, nadat hij zeven jaar met succes de Van Eyck gevormd en geleid heeft, afscheid nemen van de academie.
Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur vanaf 1 september 2018.

Wij zoeken iemand die het beleid van onze internationale postacademie inspirerend kan continueren: solliciteren kan tot 1 november!

http://www.janvaneyck.nl/nieuws/nieuwe-directeur/

Lees artikel | Via Jan van Eyck Academie

02 oktober 2017

Fotokids Week

Deze herfstvakantie hoef jij je niet te vervelen! Een week lang – van 16 t/m 20 oktober – kun je je bij FOTODOK onderdompelen in de wondere wereld van beeld en fotografie. Er zullen verschillende workshops gegeven worden waarbij je spelenderwijs kennismaakt en experimenteert met verschillende technieken. Met de opgedane kennis en ervaring maak je zelf een expositie die op vrijdag 20 oktober officieel geopend zal worden met echte kinderbubbels!

Wanneer & waar?
Aanstaande herfstvakantie 16 – 20 oktober bij FOTODOK
5 ochtenden 9.30 – 13.30 Inclusief lunch.
Goed om te weten: je neemt deel aan vijf ochtenden, de workshops zijn niet los te bezoeken.

PROGRAMMA
Maandag: fotogrammen | fotograferen zonder camera
Dinsdag: over jezelf les | alles over pasfoto’s, portretfoto’s en selfies
Woensdag: remake | als je goed leert kijken kun je ook goede foto’s maken
Donderdag: stop-motion | met heel veel foto’s maken we een filmpje
Vrijdag: tentoonstellingsdag | al het werk van deze week geven we een mooi plekje en iedereen mag komen kijken!

Voor wie? Kinderen tussen de 8 en 13 jaar
Prijs EUR 145
Meedoen of vragen? Stuur een mailtje naar: janneke@fotodok.org
***Let op: we hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus wacht niet te lang***

Meer info: http://www.fotodok.org/fotokids-week

Lees artikel | Via Fotodok

02 oktober 2017

Embassy of Intimacy: Where bodies, things and spaces move each o

Embassy of Intimacy
Waar lichamen, dingen en ruimten elkaar raken

Wanneer blozen we, geven we aandacht, schreeuwen, genieten of huilen we in het openbaar? Zijn we nog wel eens intiem met onszelf en met anderen en plein public? En hoe ziet die intimiteit er dan uit?
Is dit hoe we het willen, of verlangen we naar wat anders; andere uitdrukkingsvormen, minder (ongeschreven) regels, meer ruimte om te laten zien wie we zijn en wat we voelen. Daarover gaat het in de Ambassade van Intimiteit die Angelique Spaninks van MU samen met ontwerper Tom Loois ontwikkelt in het kader van het World Design Event, waarbij drie intieme invloedssferen samenkomen: die van lichamen, dingen en ruimten.

Intimiteit is ongrijpbaar. Het speelt zich af in het spanningsveld tussen hoofd en hart, tussen ratio en emotie, tussen hard- en software, tussen publiek en privé. Het is menselijk zonder per definitie individualistisch te zijn, het gaat om contact maken en afstand bepalen tegelijk.

Hier ligt volgens beide curatoren een kans. Vanuit een analytische maar ook scheppende en toegepaste grondhouding stellen ze uitingsvormen van intimiteit centraal door ze expliciet, deelbaar en eventueel zelfs herschrijfbaar te maken. Daarnaast proberen ze de meest immateriële intimiteiten te kristalliseren in objecten, gebruiksvoorwerpen en zelfs diensten. Een belangrijke sleutel die daarbij wordt ingezet zijn performances omdat juist daarin omgangsvormen, gewoontes of emoties als schaamte of passie expliciet worden.

---
Embassy of Intimacy
Where bodies, things and spaces move each other

When do we ever blush or shout in public? When do we give attention, enjoy or cry for all to see? Can we still be intimate with ourselves and with others while the world is watching? And if so: what does this intimacy look like?
Is this how we want it or do we long for something else; for different forms of expression, less (unwritten) rules, more room to show others who we are and how we feel? That is what the Embassy of Intimacy, part of this years first World Design Event and curated by Angelique Spaninks of MU and designer Tom Loois, is all about. In this Embassy three intimate spheres of influence converge: that of bodies, things and spaces.

Intimacy is highly elusive. Situated as it is somewhere along the tension between the head and the heart, between reason and emotion, hardware and software, public and private. It is human but not necessarily individualistic; it is about connecting and gauging the distance.

This is where both curators see opportunities. Combining an analytical approach with creative and practical qualities, they put expressions of intimacy centre stage by making them more explicit, shared and possibly even rewriteable.
Besides that they try to crystallise the most intimate immateriality into objects, appliances and even services. A key strategy they apply is performance, because it is a means to make manners, habits and emotions like shame or passion explicitly clear.

Lees artikel | Via MU

02 oktober 2017

Marc Bauer

For his commissioned 2017 Frieze Project #rijksakademie alumnus Marc Bauer (RA 02/03) has created a series of monochrome drawings for the entrance hall of the Frieze Art Fair, in collaboration with a group of teenagers from Peckham, south London. The works examine how life in this modest part of London is changing, thanks to gentrification.The fair starts October 5, Read more on his project: http://bit.ly/2yRJNDF

Lees artikel | Via Rijksakademie Van Beeldende Kunsten

02 oktober 2017

Designertalk Hellen van Rees

Op zaterdag 14 oktober komt Hellen van Rees naar Concordia voor een designertalk. Ook zal haar werk vanaf dat moment in de Kunst- & Designwinkel verkrijgbaar zijn. De talk start om 15.00 uur, vanaf 14.30 uur ben je welkom om alvast de collectie te bewonderen.

Hellen van Rees is een Nederlandse mode en textiel ontwerpster, gevestigd in Twente. Zij heeft internationale bekendheid gekregen nadat ze werd geselecteerd voor diverse prijzen en Lady Gaga een outfit van haar droeg. Haar werk kenmerkt zich door innovatieve, handgemaakte materialen, en draagbare silhouetten.

Wij voelen ons vereert dat Hellen haar accessoire lijn van shawls en tassen bij Concordia presenteert. Hellens werk is een waardevolle toevoeging aan de collectie in onze Kunst- & Designwinkel. Voor haar tassen maakt ze gebruik van gerecyclede materialen, iets waar wij groot voorstander van zijn. Dit maakt het haar werk verrassend, lokaal en duurzaam.

Lees artikel | Via Concordia

02 oktober 2017

Netflix & Chill Airbnb Room - Boetiekhotels te Huur in Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland

Heb jij altijd al in een IRL-meme willen slapen? Dit is je kans! De Netflix & Chill Airbnb Room is een project van Art 404 en Tom Galle. Zij brengen de welbekende 'Netflix & Chill meme' tot leven als IRL ervaring die je voor een nacht kan huren via Airbnb!
---
Do you want to sleep in an IRL meme? This is your chance! The Netflix & Chill Airbnb Room is a project presented by ART404 + Tom Galle. With this project they bring the famous ‘Netflix & Chill meme’ to life and offer it as an IRL experience that you can rent for a night!

>>> https://www.airbnb.nl/rooms/21036465?preview_for_ml

Lees artikel | Via MU

02 oktober 2017

Publication Launch Lola Bezemer

Zondag 8 oktober van 15:00 tot 17:00 ben je van harte welkom voor de presentatie van de nieuwe publicatie van Lola Bezemer die gemaakt is in het kader van haar tentoonstelling bij Concordia: Het doek gaat op.

Speciaal voor de publicatie heeft Lenny van Gent een stukje proza geschreven naar aanleiding van het werk en gesprekken met de kunstenaar. Dit zal ze deze zondagmiddag voorlezen. De publicatie is vormgegeven door Julia Bendeler en Byrthe Lemmens en gestencild bij Knust Press in Nijmegen.

Tevens is 8 oktober ook de laatste kans om de tentoonstelling te bezoeken, tot dan!

Lees artikel | Via Concordia

02 oktober 2017

gph.is

'Öğüt

Lees artikel | Via Witte de With Center for Contemporary Art's Facebook Wall

02 oktober 2017

Mondriaan Fonds

Great!

Lees artikel | Via Satellietgroep

02 oktober 2017

The One Minutes's cover photo

Lees artikel | Via The one minutes foundation

02 oktober 2017

Opening: Aloardi Exchange Programme

OPENING - ALOARDI EXCHANGE PROGRAMME 2017
Artist talks, studio visits & music

THURSDAY 5TH OCTOBER
From 19:30 - 23:00
Open to the public / Free entrance
Het Wilde Weten
Robert Fruinstraat 35
Rotterdam

With:
Felipe del Aguila
Jonathan Castro
Wilder Gonzales Agreda
Priscila Fernandes
Edward Clydesdale Thomson
Julien Grossmann
Jan Huijben

Aloardi, one of the first labels and independent platforms in South and Central America, started in 1998 diffusing and producing experimental music, audiovisual art, sound related interventions, internet radio broadcasts and alternative acoustic research. Based in Lima – Peru, Aloardi’s headquarters serves as venue for workshops, a residency programme, and a mediatheque.

Aloardi and Het Wilde Weten welcome you for the opening of the Aloardi Exchange Programme 2017. At this event we will present the practices of contemporary Lima- and Rotterdam-based initiatives, artists, designers and musicians. Come meet colleagues and potential collaborators, at this starting point to the artist-in-residency period of the Peruvian guests Felipe del Aguila and Wilder Gonzales Agreda who will be hosted at ‘Residency …at the Waterfront’, Rotterdam.

Felipe del Aguila • Wilder Gonzales Agreda • Jonathan Castro • Priscila Fernandes • Edward Clydesdale Thomson • Julien Grossmann • Jan Huijben

More information at:
facebook.com/aloardicolectivo
facebook.com/HetWildeWeten
aloardi.org

Aloardi Exchange Programme 2017 is organised by Aloardi and Idraola. Supported by WORM, Gemeente Rotterdam and CBK Rotterdam. Thanks to ‘Residency … at the Waterfront - International Residency Program: State of the City#3 Rotterdam’, Studio Klangendum, galerie Gallery.

Lees artikel | Via Het Wilde Weten

02 oktober 2017

Cultuurpolitiek en Kunstbeleid

BKNL WAARSCHUWT VOOR GEVOLGEN VOORGENOMEN BTW-VERHOGING

Beeldende Kunst Nederland (BKNL) waarschuwt voor de gevolgen van de voorgenomen BTW-verhoging van 6 naar 9 procent. Zo’n verhoging heeft grote consequenties voor de verkoop van kunst en de toegangsprijzen voor musea en andere kunstinstellingen. Het stagneert de rijke ontwikkeling van de beeldende kunst in Nederland. En dat in een periode dat makers, galeries en kunstinstellingen het toch al moeilijk hebben.

Lees artikel | Via bknl.nl