De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Brief De Zaak Nu aan Tweede Kamer, vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Verdeling extra middelen cultuursector

07 november 2017

 

Presentatie-instellingen zijn verspreid over Nederland en cruciaal voor talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. De afgelopen jaren hebben deze instellingen zich op allerlei manieren ingezet om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en naar alternatieve financiering te zoeken.

Maar de rek is er uit: het beschikbare budget is de afgelopen jaren gekrompen van 33,9 miljoen naar 22 miljoen euro en is daarmee onvoldoende.

Dit middenveld heeft weliswaar een essentiĆ«le positie in de beeldende kunstketen, maar is ook uiterst fragiel. Wij verzoeken de Cultuurwoordvoerders met klem om het incidentele bedrag van € 400.000 voor presentatie- instellingen structureel te maken om daarmee een enorme verzwakking van de keten en een aantasting van spreiding, diversiteit, kwaliteit en talentontwikkeling te voorkomen.

Download Dringend verzoek aan de Cultuurwoordvoerders