De Zaak Nu

De Zaak Nu Nieuws

Reactie BKNL Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024

Door BKNL | 27 juni 2019

BKNL heeft met veel interesse de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 tot zich genomen en sluit zich aan bij de reactie van Kunsten ’92, ook BKNL waardeert de inzet van de minister zeer. Extra investeringen, minder regelgeving, de inzet op een beter draagvlak vanuit de regio en verbetering van de voorwaarden voor een sterke cultuursector. Bovendien is BKNL verheugd over de handhaving van presentatie- en postacademische instellingen voor beeldende kunst in de basisinfrastructuur en het loslaten van de eigen inkomstennorm.

BKNL is er trots op dat de deelnemende partijen[1] sinds 2013 slagvaardig en gezamenlijk te werk zijn gegaan om niet alleen met de minister mee te denken, maar ook oplossingen aan te dragen voor diverse knelpunten. Zo heeft BKNL de Richtlijn Kunstenaarshonoraria ontwikkeld en daarvoor in twee jaar tijd breed draagvlak verworven. Deze richtlijn die in 2017 als eerste van de Arbeidsmarktagendapunten tot stand kwam en nu door alle beeldende kunstmusea is onderschreven dient inmiddels als voorbeeld voor de brede kunst en cultuursector. Álle beeldende kunstinstellingen in Nederland trekken gezamenlijk op voor een goed honorarium voor beeldend kunstenaars. Deze Richtlijn heeft geleid tot een volgende stap: het rapport en de Richtlijn Functie- en Loongebouw presentatie-instellingen beeldende kunst.

Lees hier het persbericht.