De Zaak Nu

Contact

Schipluidenlaan 12D4
1062 HE Amsterdam
T 020 625 56 51
info@dezaaknu.nl

Directiesecretaris
Astrid Schumacher
astrid@dezaaknu.nl

 

Colophon

Concept en ontwerp

Atelier Carvalho Bernau

Technische realisatie

Systemantics

Manifesto

In de tijd dat links en rechts, confessioneel en socialistisch in de politiek nog eenduidig posities beschreven, was ook het aanbod van podia in de beeldende kunst overzichtelijk: musea, galeries en ‘het alternatieve circuit’. Inmiddels is het veld gedifferentieerd en dynamisch. Onder de huidige noemer van presentatie-instellingen verschuilen zich kunstenaarsinitiatieven in de traditionele zin, tijdschriften, blogs, kenniscentra, instellingen die in de Basisinfrastructuur zijn opgenomen, zoals BAK en Witte de With, etc.

Musea en galeries zijn al jaren vertegenwoordigd in resp. de Nederlandse Museumvereniging (NMV) en de Nederlandse Galerie Associatie (NGA). Het middenveld van presentatie-instellingen is echter niet georganiseerd. En daardoor onzichtbaar voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke partijen. Bovendien is het voor de afzonderlijke presentatie-instellingen zo goed als onmogelijk om inzicht te krijgen in de processen en krachten die leiden tot politieke besluitvorming, laat staan om daar invloed op uit te oefenen. Twee redenen, dus, om een Nederlandse belangenvereniging voor presentatie-instellingen te overwegen.

Deze overweging heeft door de recente politieke ontwikkelingen een grote urgentie gekregen. Binnen de onevenredige bezuinigingen van meer dan 20% op de cultuursector wordt met name de kunstproductie hard aangepakt. Dat betekent een halvering van het budget voor de productie en presentatie van hedendaagse kunst. Presentatie-instellingen zullen hierdoor hard geraakt worden. Terwijl juist dit soort organisaties en instellingen de productie van nieuwe kunstwerken mogelijk maakt en de noodzakelijke reflectie op actuele ontwikkelingen biedt. Bovendien functioneren ze als bemiddelaar tussen de kunst en het publiek. Zij vormen de basis voor innovatie, economische ontwikkeling en vooral maatschappelijke vernieuwing en bewustzijn.

De lange termijn gevolgen en de economische effecten van de onlangs voorgenomen bezuinigingen op kunst en cultuur zijn zodanig, dat een viertal presentatie-instellingen voor beeldende kunst nu het initiatief hebben genomen tot een belangenvereniging, De Zaak Nu. [1] 

De Zaak Nu zal de belangen van de presentatie-instellingen in Nederland behartigen naar landelijke politiek en, waar nodig, naar regionale, lokale politiek, maatschappelijke partijen en sectoren. Om invloed te kunnen uitoefenen op de besluitvorming zal De Zaak Nu een vinger aan de pols houden van het politieke lichaam en optreden door middel van vertegenwoordiging, lobby en actie. De leden bepalen de onderwerpen en de agenda van de vereniging.

De vereniging vertegenwoordigt alle zogenaamde presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland, dat wil zeggen die organisaties en instellingen voor wie de presentatie en productie van hedendaagse kunst prioriteit is (en niet collectievorming of verkoop, bijv.). Je kunt je aanmelden als lid of als belangstellende via de contactgegevens van de oprichters van De Zaak Nu. (Voor de vaststelling van de contributie wordt uitgegaan van de draagkracht van de instelling.)

Initiatiefnemers van De Zaak Nu zijn Guus Beumer (Het Nieuwe Instituut, Rotterdam), Katja Diallo (Noordkaap, Dordrecht) Maria Hlavajova (BAK, Utrecht) en Arno van Roosmalen (Stroom Den Haag).

[1] De naam De ZaaK Nu refereert onder meer naar één van de godfathers van het kunstenaarsinitiatef, De Zaak die in 1979 in Groningen werd opgericht, en beklemtoont de urgentie.

 

Lid worden - Het huidige bestuur

De vereniging vertegenwoordigt alle zogenaamde presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland, dat wil zeggen die organisaties en instellingen voor wie de presentatie en productie van hedendaagse kunst prioriteit is (en niet collectievorming of verkoop, bijv.). Ook kunstenaarsinitiatieven behoren voor De Zaak Nu tot deze groep. Het gaat om onafhankelijke ruimtes waar kunst centraal staat. Leden betalen een jaarlijkse ledencontributie die afhankelijk is van de grootte van de organisatie. Aanmelden kan via Astrid Schumacher.

De Zaak Nu is a Dutch interest group that represents presentation organizations and institutions, such as artist run initiatives, whose main priority is the presentation and production of contemporary art (and not the collecting or selling of art for example). We currently have 70 members throughout the Netherlands. You can sign up as a member by contacting Astrid Schumacher.

----------------------------------------------------------------------------------------

Het huidige bestuur van De Zaak Nu bestaat uit: Valentijn Byvanck (Marres, Maastricht), Nathalie Hartjes (MAMA, Rotterdam), Maaike Lauwaert, voorzitter (De Appel, Amsterdam), Freek Lomme (Onomatopee, Eindhoven) Eva Postema (BAK basis voor actuele kunst) en Hans Schamlé (penningmeester)