Activiteiten

Algemene handreiking verstoringen culturele en creatieve sect

In de afgelopen maanden was er in de Culturele en Creatieve sector veel aandacht voor veiligheid, naar aanleiding van een aantal incidenten in en om musea, gebouwen en podia. Het is van belang dat…

In de afgelopen maanden was er in de Culturele en Creatieve sector veel aandacht voor veiligheid, naar aanleiding van een aantal incidenten in en om musea, gebouwen en podia. Het is van belang dat iedereen, van makers tot medewerkers en publiek, veilig is.
 
Om er voor te zorgen dat elke instelling in de Culturele en Creatieve sector weet wat zij kan doen om escalatie te voorkomen en wat er moet gebeuren op het moment dat er sprake is van een demonstratie of een onveilige situatie, is door de Taskforce Culturele en Creatieve Sector een handreiking gemaakt. Deze is in samenspraak met de ministeries OCW, J&V, SZW, BZK (op het gedeelte demonstratierecht) en de VNG opgesteld en vormt het sluitstuk van de eerder door onder andere de VSCD en TivoliVredenburg opgestelde protocollen. Klik op de knop onderaan dit bericht om de handreiking te lezen.
 
De handreiking richt zich op de situatie dat zich een incident voordoet. Idealiter worden incidenten voorkomen, wat niet eenvoudig is. Binnenkort zal Kunsten ’92 een gesprek organiseren met de adviseur bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Download Algemene handreiking verstoringen culturele en creatieve sector

Terugblik werkbijeenkomst Kunsten '92

Op 21 mei jl. kwamen leden van Kunsten ’92 en andere belangstellenden bijeen in TivoliVredenburg.   Namens De Zaak Nu hebben Angelique Spaninks, voorzitter, en Emily Pethick,…

Op 21 mei jl. kwamen leden van Kunsten ’92 en andere belangstellenden bijeen in TivoliVredenburg.
 
Namens De Zaak Nu hebben Angelique Spaninks, voorzitter, en Emily Pethick, bestuurslid, een actieve bijdrage geleverd aan het thema Noden van goed makersbeleid.

In het advies Toegang tot cultuur van de Raad voor Cultuur van januari 2024 ontbreekt beleid rondom makers. Dit gemis vormt het startpunt voor deze sessie over makersbeleid. Het gesprek werd geleid door Nicolle van Lith van cultureel adviesbureau Cultuurslagers en gevoerd door een breed deelnemersveld van onder andere makers, maar ook journalisten en vertegenwoordigers van overheden, fondsen en koepelorganisaties.

Het verslag van de werkbijeenkomst is via deze link te lezen.

Nieuwe bestuurssamenstelling De Zaak Nu

Het bestuur van De Zaak Nu is verheugd dat de Algemene Ledenvergadering tijdens haar bijeenkomst op 30 mei positief heeft gestemd op de kandidaat bestuursleden en introduceert de nieuw…

Het bestuur van De Zaak Nu is verheugd dat de Algemene Ledenvergadering tijdens haar bijeenkomst op 30 mei positief heeft gestemd op de kandidaat bestuursleden en introduceert de nieuw aangetreden bestuursleden (in alfabetische volgorde).

Lieselot Van Damme is sinds april 2024 directeur van Kunstpunt Groningen. Kunstpunt is hét knooppunt voor de beeldende kunsten in Groningen en zet zich in om kunst en kunstenaars te verbinden met kijkers, leners, partners en wijken. Van 2020 tot 2024 was Van Damme strategisch verbinder cultuur bij de provincie Fryslân, waar zij onder andere werkte aan cultuurbeleid, de verbinding tussen cultuurveld en overheid, en Noordelijke samenwerking via We The North. Daarvoor was zij werkzaam als (artistiek) directeur van kunstinitiatief VHDG te Leeuwarden, waar ze zich inzette voor het realiseren van (inter)nationale samenwerkingen, artist-in-residencies (waaronder een AIR in een SRV-wagen), tentoonstellingen en kunst in de openbare ruimte. In 2012 studeerde ze af aan Academie Minerva te Groningen als beeldend kunstenaar.

Van Damme: “Een sterke vertegenwoordiging van het kunstenveld richting de maatschappij, politiek en beleidsmakers is nodig voor een gezonde en duurzame toekomst van de beeldende kunsten. Er wordt veel gevraagd van de sector en de professionals (kunstenaars en mogelijk makers) die hierin werken. Daarnaast leven we in een complexe en onzekere wereld. Ik geloof dat onze sector een positieve bijdrage kan leveren. Verbeelding en verbinding zijn belangrijker dan ooit. Als bestuurslid van De Zaak Nu zet ik mij graag in om het belang en de kracht van onze sector voor het voetlicht te brengen.”

Rosa van der Flier werkt sinds 2018 als productieleider voor Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht en heeft daarnaast sinds 2021 het zakelijk leiderschap op zich genomen. 

Sinds 2022 is Van der Flier bestuurslid van Museumnacht Maastricht. Daarnaast is zij sinds eind 2023 aangesloten bij De Metselarij, een cultureel leernetwerk voor zakelijk leiders en creatief producenten. Voor Van der Flier bij Marres begon, was zij onder meer werkzaam als zakelijk leider van Debatcentrum Sphinx in Maastricht.

Van der Flier: “ Voor Marres is De Zaak Nu al jaren een zeer belangrijke kennisbron: van de richtlijnen voor Fair Pay tot de lobby in Den Haag. Ik kijk er naar uit om mijn steentje hieraan bij te dragen vanuit mijn functie als penningmeester. Daarnaast wil ik mij graag inzetten voor de verfijning van fair practices en een stem zijn voor regio’s buiten de Randstad. ”
 
Emily Pethick is sinds 2018 directeur van de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Daarvoor gaf ze leiding aan The Showroom in Londen (2008-2018), Casco Art Institute: Working for the Commons in Utrecht (2005-2008) en was ze curator van het Londense Cubitt (2003-2004). Pethick is mede-oprichter van Common Practice, een belangenorganisatie voor kleinschalige beeldende kunstinstellingen in de Britse hoofdstad, en van het European Network Cluster, een netwerk van hedendaagse kunstorganisaties die actief zijn in woonwijken in de periferieën van Europese steden. Bij The Showroom zette Pethick zich in voor kunstenaarsvergoedingen en stelde met kunstenaars en denkers programma’s samen over de ondersteuning van kunstenaars, de sociale praktijk en meer algemeen over arbeid, ecologie, identiteitspolitiek en sociale rechtvaardigheid. Met haar team ontwikkelt ze bij de Rijksakademie vernieuwende programma’s die de organisatie verder verbinden met de bredere artistieke en sociale domeinen en het werk van uiteenlopende hedendaagse kunstenaars en praktijken faciliteren.

Pethick: "Ik hoop bij te dragen aan een sterkere vertegenwoordiging van de postacademische instituten en, juist nu het zo nodig is, de culturele lobby te versterken, gebruik makend van ervaringen en connecties in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.”
 
Voorzitter Angelique Spaninks: "Als bestuur van De Zaak Nu zien we op een groot aantal vlakken kansen en uitdagingen om de belangen van onze bijna honderd leden die de hedendaagse beeldende kunsten als kern hebben te behartigen. Met deze drie nieuwe leden vullen we de kennis en betrokkenheid op die vlakken in ons bestuur stevig aan. Ze onderhouden alledrie directe banden met kunstenaars. Lieselot en Rosa zijn actief in de regio's Noord en Limburg die nog niet in het bestuur vertegenwoordigd waren en Emily versterkt naast de stem van de postacademische instellingen ook de stem van Amsterdam en de Randstad en die van internationale cultuurmakers en -dragers."

Het bestuur kijkt uit naar een constructieve samenwerking en zal in de komende weken de portefeuilles en taken onderling verdelen.

Mores

De leden van De Zaak Nu zijn aangesloten bij Mores, steun- en adviespunt grensoverschrijdend gedrag voor de culturele en creatieve sector. Met de aansluiting bij Mores committeert onze…

De leden van De Zaak Nu zijn aangesloten bij Mores, steun- en adviespunt grensoverschrijdend gedrag voor de culturele en creatieve sector. Met de aansluiting bij Mores committeert onze organisatie zich aan het actief tegengaan van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Mores biedt een vangnet voor werkenden en studenten in de culturele, creatieve en mediasector. Heb je te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag en kun of wil je niet bij een vertrouwenspersoon van je eigen organisatie of opdrachtgever terecht? Neem dan via WhatsApp of mail contact op met één van de vertrouwenspersonen van Mores. 

De vertrouwenspersonen werken onafhankelijk en in vertrouwelijkheid. De mogelijkheden voor melders, de verantwoordelijkheden van leidinggevenden en werknemers en de werkwijze van de vertrouwenspersonen zijn uitgewerkt in de Handreiking grensoverschrijdend gedrag.

Contactgegevens en meer informatie: Mores.online

Pleidooi BKNL voor structureel meer financiele ruimte voor beeldende kunst

Op maandag 6 november is namens ketentafel BKNL een brief gestuurd naar demissionair staatssecretaris Gunay Uslu over de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria, met een pleidooi voor structureel…

Op maandag 6 november is namens ketentafel BKNL een brief gestuurd naar demissionair staatssecretaris Gunay Uslu over de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria, met een pleidooi voor structureel meer financiële ruimte voor de beeldende kunst om te kunnen voldoen aan fair pay.

Lees hieronder de brief. 

 

Download Pleidooi BKNL Structureel meer financiele middelen voor beeldende kunst

PERSBERICHT | Update Richtlijn Kunstenaarshonoraria online

Op donderdag 2 november overhandigde Marianne Versteegh, voorzitter van  BKNL , het brede overlegplatform voor de beeldende kunst de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria aan Irene Asscher,…

Op donderdag 2 november overhandigde Marianne Versteegh, voorzitter van BKNL, het brede overlegplatform voor de beeldende kunst de herijkte Richtlijn Kunstenaarshonoraria aan Irene Asscher, voorzitter van Platform ACCT tijdens het event De weg naar fair pay.

De herijkte richtlijn kan geraadpleegd worden op de nieuwe website: www.kunstenaarshonorarium.bknl.nl

De oorspronkelijke richtlijn, die dateert uit 2017, heeft in de loop der jaren een breed draagvlak in de beeldende kunstsector verworven. Om de toepassing van de richtlijn te stimuleren, heeft het Mondriaan Fonds met behulp van budget van OCW een tijdelijke compensatieregeling voor beeldende kunstinstellingen die de richtlijn toepassen. Voortzetting na 2024* van de richtlijn èn van de ondersteuningsregeling is van groot belang voor zowel kunstenaars als kunstinstellingen.

De herijkte richtlijn wordt per 1 januari 2025 ingevoerd maar is nu al relevant vanwege de aanvraagtermijn in het kader van de culturele basisinfrastructuur BIS 2025-2028. Instellingen die tussen 1 december 2023 en 31 januari 2024 een subsidieaanvraag indienen, moeten tegemoetkomen aan drie gedragscodes rond Fair Practice, Good Governance en Diversiteit en Inclusie. Daartoe dienen ook de collectieve tariefafspraken van deze richtlijn.

In het kader van de Fair Practice Code en Fair Chain wordt met de herijkte richtlijn het berekenen van vergoedingsbedragen versimpeld en zijn de tarieven opgesteld in samenhang met de richtlijn Functie- en Loongebouw voor hedendaagse beeldende kunstinstellingen van belangenvereniging De Zaak Nu. De rekentool voor het vaststellen van de vergoedingen kan binnen de ketentafel verder worden uitgewerkt.

Het is voor een eerlijke betaling in de beeldende kunsten van groot belang dat er nu een geüpdate, breed gedragen Richtlijn Kunstenaarshonoraria is. Tegelijkertijd zien wij dat de subsidiebedragen van veel instellingen nu nog te laag zullen zijn om de kostenstijgingen die dat met zich meebrengt op te vangen. De sector heeft berekend dat er per jaar 5 miljoen extra nodig is (brief Fair Practice Kunstenpodia d.d. 28 april 2023). Naar de meerkosten van Fair Pay wordt op dit moment landelijk onderzoek gedaan. Het Rijksgesubsidieerde deel van de beeldende kunsten maakt hier onderdeel van uit. Ook is aanvullend onderzoek bij gemeenten en provincies nodig.

BKNL pleit voor meer financiële ruimte voor beeldende kunst, zodat achterstanden, die juist in deze sector nog steeds aanzienlijk zijn, kunnen worden ingelopen.

 

*Tot 1 januari 2025 kan via de huidige website www.kunstenaarshonorarium.nl gebruik gemaakt worden van een rekentool en kunnen instellingen tot en met 2024 gebruik maken van de regeling Kunstenaarshonorarium van het Mondriaan Fonds. Deze bijdrage vergoedt maximaal 50% van het normbedrag in de richtlijn Kunstenaarshonoraria.

 

Foto door Pieter Douma, vrij van rechten.

Op de foto vlnr: Irene Asscher, voorzitter Platform ACCT, Marianne Versteegh, voorzitter BKNL, Peter van den Bunder, belangenbehartiger beeldende kunst & zzp van de Kunstenbond

Voor meer info: Astrid Schumacher info@bknl.nl tel. 06-20 30 24 91

Reactie De Zaak Nu - Uitgangspunten 2025-2028

Op 29 juni wordt de Uitgangspuntenbrief Culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS) in de Tweede Kamer besproken. Het debat is live te volgen via deze link . De Zaak Nu heeft…

Op 29 juni wordt de Uitgangspuntenbrief Culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS) in de Tweede Kamer besproken.

Het debat is live te volgen via deze link.

De Zaak Nu heeft naar aanleiding van de Uitgangspunten Cultuursubsidie 2025-2028 een brief naar de Cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer gestuurd.

De brief tref je hier aan.

Download Reactie De Zaak Nu - Uitgangspunten Cultuursubsidie 2025-2028

Reactie De Zaak Nu op advies van Raad voor Cultuur BIS 2025-28

Het bestuur van De Zaak Nu heeft met veel interesse kennisgenomen van het  Advies aanvraag- en beoordelingsproces BIS 2025 – 2028  dat de Raad voor Cultuur op 2 april jl. publiceerde.…

Het bestuur van De Zaak Nu heeft met veel interesse kennisgenomen van het Advies aanvraag- en beoordelingsproces BIS 2025 – 2028 dat de Raad voor Cultuur op 2 april jl. publiceerde.

De Zaak Nu is blij met de positieve erkenning voor de grote verantwoordelijkheid die presentatie-instellingen hebben wat betreft het brengen van kwalitatief hoogwaardige, vernieuwende en internationaal resonerende hedendaagse beeldende kunst. 

Daarnaast juicht De Zaak Nu het advies toe om meer ruimte te organiseren in de regelingen van het Mondriaan Fonds om presentatie-instellingen steviger te financieren zodat enerzijds de kloof tussen het Mondriaan Fonds en de BIS minder groot wordt en anderzijds de instellingen zich met wat meer financiële ruimte kunnen richten op het inclusiever en duurzamer maken van hun organisaties en programma. Om de diverse codes grondig en gedegen te integreren zijn deze extra middelen onmisbaar.

De belangrijkste punten uit de schriftelijke reactie die De Zaak Nu aan de Raad voor Cultuur op 8 mei 2023 toestuurde: 

1. Beoordelingskader 2025-28
Het publiceren van het Beoordelingskader 2025-28 in het najaar verdient aandacht; de tijd die resteert om plannen bij te stellen wordt erg kort. Instellingen hebben deze kaders eerder nodig met het oog op gedegen (inhoudelijke) voorbereidingen van de aanvragen.

2. Integrale aanpak Codes 
Codes overlappen elkaar soms en worden verschillend gewogen. De Zaak Nu heeft vraagtekens of deze diverse criteria en maatstaven daadwerkelijk zullen leiden tot de beoogde verlichting van de administratieve lasten of zullen leiden tot toenemende complexiteit bij zowel de aanvraag als verantwoording.

3. Weging criteria
Bij integrale weging van de Codes kunnen doel en gevolg elkaar in de weg zitten. Bij consequente invoering van Fair Pay kan er minder worden geproduceerd, wat leidt tot minder contacturen met het publiek en een minder omvangrijk publiek wordt bereikt; impact wordt hierdoor anders gedefinieerd. Hoe krijgen deze dilemma's en afwegingen vorm in de beoordeling van subsidieaanvragen? 

4. Balans tussen Fair Practice Code en inflatie
De sector kampt net zoals andere domeinen met sterk toenemende energie-, productie- en huurkosten als gevolg van inflatie. Met de huidige budgetten kunnen instellingen de werknemers en kunstenaars moeilijk fair betalen zonder extra hulp van landelijke, regionale en lokale overheden. De Zaak Nu ziet het als een gezamenlijke opgave om de sector wendbaar en weerbaar te maken.

5. Klimaatdoelstellingen 
Het idee van een generieke nulmeting heeft in de ogen van De Zaak Nu ook een keerzijde. Het benadeelt juist de instellingen die al geruime tijd bezig zijn om hun CO2 voetafdruk te beperken. Beter zou het zijn om de al genomen en nog te nemen maatregelen en doelen door de instellingen zelf te laten inventariseren en beschrijven. Kleine en middelgrote instellingen hebben bovendien niet de middelen om experts in te huren. 

6. Publieksbereik en -beleid
De Zaak Nu is blij met het advies om het bedrag van 500.000 euro toe te voegen aan het totale beschikbare budget voor presentatie-instellingen ter verbreding van het publieksbereik. Op basis van een gedegen evaluatie wil De Zaak Nu met de Raad in gesprek hoe dit budget voor de komende cultuurperiode het meest effectief ingezet kan worden.

7. Gevolgen COVID-19
De sector heeft nog steeds te maken met de enorme impact van COVID-19. Medewerkers zijn als gevolg van COVID-19 langdurig ziek of helemaal uitgeschakeld, waardoor veel instellingen nog altijd kampen met serieuze personele problemen. De Zaak Nu maakt zich zorgen over de vele nieuwe eisen die op korte termijn worden gesteld.

De Zaak Nu hoopt in de aanloop richting het nieuwe stelsel het huidige BIS stelsel tot op heden met de Raad voor Cultuur te kunnen evalueren. 

 

Download Reactie DZN op Advies aanvraag- en beoordelingsproces BIS 2025-28

Persbericht Geactualiseerde Richtlijn Functie- en Loongebouw

In opdracht van De Zaak Nu, belangenvereniging voor presentatie- en postacademische instellingen voor beeldende kunst, heeft het onderzoeksbureau SiRM, Strategies in Regulated Markets een…

In opdracht van De Zaak Nu, belangenvereniging voor presentatie- en postacademische instellingen voor beeldende kunst, heeft het onderzoeksbureau SiRM, Strategies in Regulated Markets een evaluatieonderzoek gedaan naar het gebruik van de Richtlijn Functie- en Loongebouw voor presentatie-instellingen (hierna: Richtlijn) die in 2019 werd geïntroduceerd. Op basis van dit onderzoek is de Richtlijn op belangrijke punten geactualiseerd.

Belangrijke aanpassingen in de Richtlijn zijn onder meer: 

• gebaseerd op het loon- en prijspeil 2023, 
• nadere beschrijving van de functieniveaus
• herijking van de minimale loonbedragen (met als referentiekader de cao Toneel en Dans)
• toevoeging van periodieken
• verdere uitwerking van arbeidsvoorwaarden voor werknemers
• opname van flexicurity met betrekking tot zzp’ers 
• update van vrijwilligers- en stagevergoedingen.

Uit een van de conclusies van het onderzoek blijkt dat de leden van De Zaak Nu een aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigen en dat de grote inzet van vrijwilligers (22%) een grote betrokkenheid toont van de samenleving bij de presentatie-instellingen voor beeldende kunst.

Dringend punt van zorg is het feit dat met het oog op de diverse Codes die als belangrijke beoordelingscriteria zijn opgenomen in het Advies aanvraag- en beoordelingsproces Culturele basisinfrastructuur 2025-2028 van de Raad voor Cultuur het betreffende evaluatieonderzoek aangeeft dat instellingen niet in staat zijn om de loonbedragen uit de Richtlijn te betalen. Daadwerkelijke Fair Pay vergt hogere subsidie bijdragen van alle overheden om iedereen die in de sector werkt naar behoren te betalen en het mogelijk te maken om te komen tot een gezonde en duurzame herontwikkeling van de sector.

De Richtlijn Functie- en Loongebouw wordt breed toegepast door presentatie-instellingen. Daarnaast blijkt er ook veelvuldig buiten de sector beeldende kunst gebruik van te worden gemaakt, zoals door de sector Letteren en in de Creatieve Industrie.

Het bestuur van De Zaak Nu is de werkgroep die het evaluatieonderzoek heeft begeleid en daarmee het draagvlak voor de resultaten verbreed erg dankbaar voor al hun inspanningen. Zonder hen was deze geactualiseerde Richtlijn niet mogelijk. De werkgroep bestaat uit: Samira Ben Messaoud, (Nest, Den Haag), Klaartje Esch (Kunstpodium T, Tilburg), Ellen de Haan (Het Resort, Groningen), Nathalie Hartjes (onderzoek & advies, curator/schrijver en tevens bestuurslid De Zaak Nu), Josien Pieterse (Framer Framed, Amsterdam en tevens bestuurslid De Zaak Nu), Annemarie van Rheenen (Stichting Amersfoort in C, Amersfoort), Hans Schamlé (Stichting Het Hem, Zaandam), Astrid Schumacher(voorzitter Werkgroep, De Zaak Nu), Petra Smits (secretaris Werkgroep, De Zaak Nu), Annet Zondervan (CBK Zuidoost, Amsterdam).

 

De geactualiseerde Richtlijn en Evaluatieonderzoek is tot stand gekomen met bijdragen van het Ministerie OCW en Mondriaan Fonds.

 

Klink hier voor de Richtlijn en hier voor het Evaluatieonderzoek

///////////////////////

 

 

Noot voor de pers: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Astrid Schumacher, directiesecretaris De Zaak Nu via info@dezaaknu.nl

 

 

 

Download PERSBERICHT Geactualiseerde Richtlijn Functie- en Loongebouw

Pleidooi om budget voor programma’s van Kunstpodia bij het Mondriaan Fonds structureel te verhogen

Kunstpodia zijn instellingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de praktijk van de kunstenaar en een basis vormen voor het ontwikkelen van een duurzame inkomstenpraktijk van…

Kunstpodia zijn instellingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de praktijk van de kunstenaar en een basis vormen voor het ontwikkelen van een duurzame inkomstenpraktijk van de (jonge) maker. Dankzij de wendbare en flexibele insteek van de meeste instellingen zijn het ook plekken waar in potentie nieuwe ontwikkelingen op het gebied van publieksbereik plaatsvinden. Veel kunstpodia stimuleren de productie van nieuw werk, tonen jonge kunstenaars, helpen hen in hun professionele groei en brengen hen in contact met een veelal jong publiek.

De Zaak Nu en het Mondriaan Fonds pleiten er voor om in het verlengde van het advies van de Raad voor Cultuur, het budget voor de programma’s van Kunstpodia bij het Mondriaan Fonds structureel te verhogen.

De volledige brief tref je hieronder aan.

Download Brief Pleidooi structureel verhogen budget Mondriaan Fonds en De Zaak Nu

Benoeming voorzitter en toetreding bestuursleden

Het bestuur van De Zaak Nu heeft vrijdag 13 januari 2023 Angelique Spaninks benoemd tot voorzitter. Zij neemt het stokje over van Valentijn Byvanck, Marres, die in het laatste half jaar van zijn…

Het bestuur van De Zaak Nu heeft vrijdag 13 januari 2023 Angelique Spaninks benoemd tot voorzitter. Zij neemt het stokje over van Valentijn Byvanck, Marres, die in het laatste half jaar van zijn tweede termijn de positie van interim voorzitter bekleedde.

Spaninks is sinds 2005 directeur van MU Hybrid Art House in Eindhoven, een van de presentatie-instellingen in de landelijke basisinfrastructuur (BIS). Opgeleid als journalist en kunst- en cultuurwetenschapper heeft Spaninks als directeur, curator, criticus en journalist een generalistische praktijk en uitgebreid netwerk in de kunst- en cultuurwereld opgebouwd. Vertrekkend vanuit de hedendaagse beeldende kunst en de complexe praktijken van makers die zich onder meer ook op het terrein van digitale cultuur, bio art & design en performance begeven, zoekt en rekt MU de grenzen graag op van wat kunst is, naar wat kunst kan zijn. Vanuit haar positie buiten de Randstad, regionaal geworteld en internationaal genetwerkt, met een publieksgerichte benadering en een toonaangevend educatiebeleid vervult MU al 25 jaar een eigenzinnige, dynamische en innovatieve positie in het culturele veld. 

Daarnaast was Spaninks directeur van de STRP Biënnale (2012-2018) en werkte zij internationaal als curator, onder meer aan de 6e Guangzhou Triënnale in China (2018/2019). Ze adviseerde in verschillende commissies van het Mondriaan Fonds, de Raad voor Cultuur, NWO, de gemeente Tilburg, het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, waaronder tussen 2019 en 2022 als voorzitter van de commissie Talentontwikkeling. Momenteel is ze voorzitter van de commissie Design Research voor de Dutch Design Awards, bestuurslid bij De Nieuwe Cultuur Stichting/We Are Public, lid van de adviescommissie Kunst in het Utrechts Stationsgebied (KUS) en adviseur van de Gemeente Utrecht voor de cultuurnota 2025-2028.

Spaninks: "Vanuit MU maar ook persoonlijk heb ik van meet af aan het belang van de De Zaak Nu volmondig onderschreven. Samenwerking is in het precaire veld van de beeldende kunst een groot goed, dat niet altijd vanzelfsprekend was, maar door De Zaak Nu wel steeds meer gestalte heeft gekregen. In de corona periode heeft De Zaak Nu haar meerwaarde in en voor het veld ruimschoots bewezen. Ook bij de problemen en kansen die zich momenteel aftekenen, zoals o.a. de energiecrisis, inflatie, Fair Practice en Fair Pay in tijden van personeelstekort, sociale veiligheid, digitale transformatie, diversiteit & inclusie en nieuwe beleidsperiodes, kan en wil De Zaak Nu de culturele instellingen in de beeldende kunstsector en de makers die daar zo nauw aan verbonden zijn niet alleen vertegenwoordigen maar waar mogelijk ook ondersteunen. Juist nu is samen optrekken en samenwerken als sector met veel gedeelde én ook wat verschillende belangen een opgave waar ik graag aan wil bijdragen.”

 

Toedreding bestuursleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 januari 2023 stemden de leden in met de door het bestuur voorgedragen bestuursleden Alexandra Landré, Stroom Den Haag en Josien Pieterse, Framer Framed Amsterdam. Eerder nam het bestuur en de leden onder grote dankbaarheid afscheid van Eva Postema, Nadia Benchagra, W139 Amsterdam en Paula Lambeck, Kunstpunt Groningen.

Alexandra Landré​ is sinds mei 2021 artistiek directeur van Stroom Den Haag, een veelzijdige kunstinstelling voor kunst en samenleving die artistieke praktijken faciliteert die reflecteren op maatschappelijke vraagstukken en de Haagse Beelden Kunstsector stimuleert. Stroom presenteert een breed programma aan activiteiten voor kunst en het publieke domein.

Landré: "Als belangenvereniging heeft De Zaak Nu de afgelopen 10 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de vertegenwoordiging van de beeldende kunstsector, als gesprekspartner voor de overheid en als aanspreekpunt voor het veld. Juist nu dat wij de gevolgen van de pandemie nog in kaart brengen en met nieuwe uitdagingen aan de horizon, is de rol van belangenbehartiging van onze leden urgent en onmisbaar in de verduurzaming van de sector. Als bestuurslid van de De Zaak Nu wil ik me hier graag voor inzetten, in solidariteit met de leden."

Josien Pieterse is sinds 2009 mede- oprichter en -directeur van Framer Framed, in Amsterdam, een presentatie-instelling die deel uitmaakt van de landelijke basisinfrastructuur (BIS). De organisatie ontwikkelt samen met kunstenaars en wisselende curatoren meerdere internationale tentoonstellingen per jaar. Framer Framed werkt samen met tal van wetenschappelijke en maatschappelijke partners.

Pieterse: "Er is veel aan de hand binnen de sector, na corona maar ook vanwege de problemen omtrent hogere lasten, personeelsdruk en huisvestingsproblemen; collectiviteit speelt een belangrijke rol in het vinden van oplossingen. Juist omdat ik ook op lokaal actief ben in de sector, als bestuurslid van MOKER-P_Oi, platform voor presentatie- en ontwikkel-instellingen in Amsterdam en ACI, Amsterdamse Culturele Instellingen, wil ik de kennis van het veld zelf en vanuit lokale context meenemen naar het landelijk niveau voor De Zaak Nu."

Met deze uitbreiding van het bestuur en onder bevlogen voorzitterschap van Angelique Spaninks staat De Zaak Nu aan het begin van een nieuwe fase waarin duurzaamheid, transitie en samenwerking binnen nieuwe structuren een belangrijke rol zullen spelen.

 

Download

Werkbezoek Staatssecretaris Cultuur Gunay Uslu

Werkbezoek Staatssecretaris Cultuur Gunay Uslu Woensdag 28 september jl. bracht staatssecretaris  Gunay Uslu  op uitnodiging van De Zaak Nu een werkbezoek aan een drietal…

Werkbezoek Staatssecretaris Cultuur Gunay Uslu

Woensdag 28 september jl. bracht staatssecretaris Gunay Uslu op uitnodiging van De Zaak Nu een werkbezoek aan een drietal presentatie-instellingen.  

In W139Oude Kerk Amsterdam en Framer Framed, Amsterdam sprak ze met kunstenaars, curatoren en directies over onder andere het belang van hedendaagse kunstinstellingen voor de ontwikkeling van kunstenaars en hun werk, onderzoek, talentontwikkeling en (internationale) samenwerking. We spraken ook over de diversiteit van het veld, de positie van presentatie- en postacademische instellingen in het ecosysteem en hoe de hedendaagse kunstsector verstevigd kan worden. 

Met heel veel dank aan de volgende personen die dit werkbezoek mogelijk hebben gemaakt:

 

Foto's door Aad Hoogendoorn. Foto onderschriften:

Foto's 1, 2: W139 - Annette Wolfsberger, algemeen directeur, Margarita Osipian, curator W139/Sonic Acts, Iris Kensmil, beeldend kunstenaar/bestuur.

Foto 3: Oude Kerk - Mariette Dölle, algemeen en artistiek directeur, Bram Kroon, Brecht Russchen, Rosa van der Linden, Alle Kok, publieksmedewerkers.

Foto 4: Framer Framed - Josien Pieterse en Cas Bool, directie, Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya), beeldend kunstenaar, Anne Krul, beeldend kunstenaar, schrijver, dichter en activiste en Susanne van Lieshout, Executive Secretary / Office Manager.
 

 

Culturele Doorstroomlocaties weer open tussen 05:00 - 22:00u

De culturele doorstroomlocaties en alle overige culturele collega instellingen (naast winkels, onderwijs, sportclubs, beoefening van kunst en cultuur en contactberoepen, horeca, dierentuinen en…

De culturele doorstroomlocaties en alle overige culturele collega instellingen (naast winkels, onderwijs, sportclubs, beoefening van kunst en cultuur en contactberoepen, horeca, dierentuinen en pretparken) mogen vanaf woensdag 26 januari a.s. weer open tussen 5:00u en 22:00u!

De doorstroomlocaties kunnen weer open met gebruik van de maatregelen zoals al eerder bekend: 
- Met Corona Toegangsbewijs (CTB) ID check en gelegenheid tot registratie;
- 1,5m afstand;
- 1 bezoeker per 5m2, tot maximaal 1.250 personen in een ruimte;
- Tijdens verplaatsing door de ruimte geldt een mondkapjesplicht.

Verder is het quarantaine advies aangepast:

- Versoepeld voor kinderen;
- Versoepeld voor personen die langer dan een week geleden een booster hebben gehad;
- Voor personen die na 1 januari 2022 positief zijn getest op corona;
een uitzondering voor cruciale beroepen

Op dinsdag 8 maart a.s. besluit het kabinet of er meer kan.

Download Protocol per 26 januari 2022

Avondsluiting - Aangepast protocol per 28 november 2021

Helaas lopen de coronabesmettingen in rap tempo op en is de toegang tot de zorg in gevaar gekomen. Het demissionair kabinet heeft tijdens de persconferentie d.d. 26 november 2021 daarom bekend…

Helaas lopen de coronabesmettingen in rap tempo op en is de toegang tot de zorg in gevaar gekomen.
Het demissionair kabinet heeft tijdens de persconferentie d.d. 26 november 2021 daarom bekend gemaakt nog meer maatregelen te moeten treffen.

Deze maatregelen gaan in op zondag 28 november a.s. vanaf 05.00 uur en gelden in ieder geval tot 19 december 2021.
De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.

Download Aangepast protocol per 28 november 2021

Aangescherpt protocol presentatie- en postacademische instellingen

Op 12 november jl. kondigde het demissionair kabinet een verscherping van de coronamaatregelen aan.  Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval…

Op 12 november jl. kondigde het demissionair kabinet een verscherping van de coronamaatregelen aan. 

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld.

Download Aangepast protocol presentatie- en postacademische instellingen

Aangepast protocol met uitzondering CTB

Aanvullend op het gewijzigde protocol is er een uitzondering met betrekking tot het Coronatoegangsbewijs (vanaf 13 jaar) voor bezoeken in het kader…

Aanvullend op het gewijzigde protocol is er een uitzondering met betrekking tot het Coronatoegangsbewijs (vanaf 13 jaar) voor bezoeken in het kader van *besloten onderwijsactiviteiten die plaatsvinden binnen het curriculum van de onderwijs-instelling.
* Zodra er ook andere bezoekers zijn, vervalt deze uitzondering.
 

Download Aangepast protocol met uitzondering CTB

Uitzondering CTB | Regeling Kunstenaarshonorarium | Adviezen Raad voor Cultuur

Beste Leden, Aanvullend op het gewijzigde protocol is er een uitzondering met betrekking tot het Coronatoegangsbewijs (vanaf 13 jaar) voor bezoeken in het kader…

Beste Leden,

Aanvullend op het gewijzigde protocol is er een uitzondering met betrekking tot het Coronatoegangsbewijs (vanaf 13 jaar) voor bezoeken in het kader van *besloten onderwijsactiviteiten die plaatsvinden binnen het curriculum van de onderwijs-instelling.  
* Zodra er ook andere bezoekers zijn, vervalt deze uitzondering.
 

Daarnaast moeten bezoekers van buiten de EU die niet met een geldig EU Digital COVID Certificate (DCC) reizen een afspraak maken bij Testen voor Toegang en de Coronacheck app installeren voor een Coronatoegangsbewijs. 
De TaskForce Culturele en Creatieve sector is in gesprek met de betreffende ministeries en hoopt dat papieren vaccinatiebewijzen van buiten de EU ook geldig worden.

 

Aanvragen regeling Kunstenaarshonorarium Mondriaan Fonds kan tot 6 december a.s.
Heb je in 2022 een tentoonstelling gepland waar kunstenaars aan meewerken? Misschien kom je in aanmerking voor de compensatieregeling Kunstenaarshonorarium. Met deze regeling kun je een vergoeding vragen voor het bedrag dat je kunstenaars betaalt. Je kunt aanvragen voor projecten die binnen 12 maanden na indieningsdatum openen voor het publiek.De plannen voor een tentoonstelling hoeven nog niet helemaal concreet te zijn. De maximale bedragen staan in de online uitleg van de regeling en zijn afhankelijk van de aanvraag.

De deadline voor aanvragen is maandag 6 december om 17:00 uur. Belangrijk om te weten is dat deze regeling eindig is en het Mondriaan Fonds kan toekennen tot het beschikbare budget op is!

Contactpersonen van deze regeling:
Carmen Muskee (020 523 1511), Emma Parmentier (020 523 1519) en Fenna Lampe (020 523 1506). 
 

Adviezen Raad voor Cultuur:
1. Corona Addenda
Na de Corona uitbraak werden BIS-instellingen verzocht voor 1 juni 2021 een corona-addendum in te dienen over de verwachte aanpassingen van voorgenomen plannen en prestaties als gevolg van de uitbraak van de coronacrisis.
De Raad adviseert om het coulancebeleid tot het eind van de huidige beleidsperiode voort te zetten en adviseert de BIS-instellingen bij de eindafrekening niet te korten op hun subsidie indien zij een kleiner aantal activiteiten en/of (live) bezoekers bereiken dan in hun oorspronkelijke plannen beoogd. Lees hier het volledige advies.
 

2. Advies verlenging Cultuurperiode
De in juni 2021 aangenomen motie-Ploumen verzocht de regering te verkennen of de cultuursubsidieperiode eenmalig verlengd kan worden met een periode van twee jaar en deze tijd te benutten om het bestel te evalueren, en de Kamer hier voor de begrotingsbehandeling over te informeren. Zijn recente analyse van corona-addenda en gesprekken met alle BIS-instellingen, rijkscultuur-fondsen en de gemeentelijke raden sterkt de Raad in de overtuiging dat een tweejarige verlenging zeer wenselijk is om rust en ruimte te creëren in de sector om herstel en innovatie de komende jaren te bevorderen en om toekomstige beleidsveranderingen goed uit te denken. Tegelijkertijd beseft de Raad dat een verlenging gepaard gaat met enkele uitvoeringsvragen en financieringsbehoeften, waardoor zij niet zomaar is door te voeren.
Lees hier het volledige advies.
 

3. Positief advies voor instellingen met 'Ja, mits'-advies
De Raad voor Cultuur heeft een aantal instellingen in juni 2020 een positief advies gegeven waaraan nog een aantal voorwaarden was verbonden.
Deze instellingen is gevraagd om in de corona-addenda apart in te gaan op de voorwaarden die de Raad heeft gesteld. 
Lees hier het volledige advies.

 

Download Protocol incl uitzondering CTB

Aangepaste Coronamaatrdegelen

Op 2 november jl. maakte het kabinet bekend dat vanwege het snel stijgende aantal besmettingen en meer ziekenhuisopnames er nieuwe maatregelen worden getroffen.  Het is…

Op 2 november jl. maakte het kabinet bekend dat vanwege het snel stijgende aantal besmettingen en meer ziekenhuisopnames er nieuwe maatregelen worden getroffen. 

Het is belangrijk dat iedereen de Coronabasisregels weer in acht neemt. 
Vanaf 3 november werkt iedereen minstens de helft van de werktijd thuis en wordt iedereen aangeraden om het reizen te beperken en/of zoveel mogelijk buiten de spits te reizen.

Vanaf 6 november a.s. zullen de volgende maatregelen ingaan:

- Doorstroomlocaties, zoals Presentatie-Instellingen, Musea, Monumenten, zijn verplicht bezoekers vanaf 13 jaar een Coronatoegangsbewijs te vragen;

- Er geldt geen mondkapjesplicht omdat een Coronapas wordt gehanteerd

Tref hier het aangepaste protocol voor Presentatie- en Postacademische instellingen.

Lees hier meer over alle maatregelen per 6 november a.s.
Lees hier meer over de controle van het Coronatoegangsbewijs, identiteitsbewijs en gezondheidscheck.

Op 12 november a.s. zal het kabinet overwegen of mogelijk andere maatregelen nodig zullen zijn als de situatie niet verbeterd. Te denken valt bijv. aan het invoeren van het Coronatoegangsbewijs op het werk.  Deze maatregelen vergen instemming van o.a. het parlement. De situatie wordt op 12 november aan de hand van een OMT-advies opnieuw beoordeeld. 

Download Protocol per 6 november 2021

Aangepast protocol per 25 september 2021 - verder open met Coronatoegangsbewijs

Per 25 september a.s. kunnen we zonder de 1,5m maatregel. De belangrijkste veranderingen tref je in bijgaand protocol aan dat mede informatie bevat over het Publiek Programma / Evenementen.

Per 25 september a.s. kunnen we zonder de 1,5m maatregel.

De belangrijkste veranderingen tref je in bijgaand protocol aan dat mede informatie bevat over het Publiek Programma / Evenementen.

Download Aangepast protocol per 25 september 2021

Addendum Publiek Programma en Bijeenkomsten

Naast het Protocol voor Presentatie-en Postacademische instellingen is het Addendum Publiek Programma en Bijeenkomsten opgesteld en bijgewerkt en vanaf 10 juli 2021 van kracht.

Naast het Protocol voor Presentatie-en Postacademische instellingen is het Addendum Publiek Programma en Bijeenkomsten opgesteld en bijgewerkt en vanaf 10 juli 2021 van kracht.

Download Addendum Publiek Programma en Bijeenkomsten per 10 juli 2021

De kracht van het uitzoomen: waarom een mentor waardevol kan zijn

Er bestaat geen specifieke opleiding die je klaarstoomt om een kunstinstelling te leiden – expertise en ervaring komen met de jaren. Cultuur+Ondernemen biedt  mentoringprogramma’s  voor…

Er bestaat geen specifieke opleiding die je klaarstoomt om een kunstinstelling te leiden – expertise en ervaring komen met de jaren. Cultuur+Ondernemen biedt mentoringprogramma’s voor culturele organisaties die startende leidinggevenden matchen met een vakgenoot die er al meer vlieguren op heeft zitten. Onlangs werden de eerste trajecten afgerond van de pilot Mentoring voor Kunstpodia, die in 2020 ontwikkeld is met De Zaak Nu en het Mondriaan Fonds. Met succes: "Het was fijn om uit te zoomen. Het gaf me zelfvertrouwen."

Met veel dank aan Josine Sibum Siderius, directeur Kunsthuis SYB in Beetsterzwaag, Renée Jongejan, zakelijk directeur Mauritshuis en uiteraard Cultuur + Ondernemen en het Mondriaan Fonds die dit programma mogelijk hebben gemaakt.

Lees het volledige artikel hier.

Volgende versoepeling gaat door!

Beste Leden, Jullie zullen het goede nieuws inmiddels al hebben gehoord: de aangekondigde versoepelingen,  Stap 2  in het openingsplan, gaan definitief in…

Beste Leden,

Jullie zullen het goede nieuws inmiddels al hebben gehoord: de aangekondigde versoepelingen, Stap 2 in het openingsplan, gaan definitief in op woensdag 19 mei a.s.

Dit betekent dat de doorstroomlocaties buiten, zoals de openluchtmusea en openluchtmonumenten vanaf woensdag a.s. open mogen voor publiek, mét toepassing van het bestaande protocol. Zie deze link voor verdere informatie over Stap 2  m.b.t. Kunst & Cultuur.

Verder lijkt het erop dat Stap 3 in het openingsplan wellicht al over drie weken gezet kan worden, te weten vanaf 9 juni a.s.  
In Stap 3 mogen de doorstroomlocaties binnen, zoals musea en presentatie-instellingen, de deuren weer openen en het publiek weer verwelkomen. In Stap 3 gelden de betreffende protocollen voor musea en presentatie-instellingen en zijn testbewijzen niet nodig!
Indien het aantal besmettingen sneller afneemt, kan Stap 3 zelfs eerder worden gezet, maar dit is sterk afhankelijk van het aantal IC en Ziekenhuisopnames van mensen met corona. Zodra wij hier meer over horen zullen we dit uiteraard met jullie delen.

Kortom: goede vooruitzichten!

 

 

 

Brief Cultuurwoordvoerders en Persbericht Taskforce

Beste Leden, Zoals jullie wellicht hebben gehoord heeft Marriët Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), een adviesorgaan voor de regering, het stokje van informateur Herman…

Beste Leden,

Zoals jullie wellicht hebben gehoord heeft Marriët Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), een adviesorgaan voor de regering, het stokje van informateur Herman Tjeenk Willink overgenomen.

De aangestelde informateur Mariëtte Hamer gaat opnieuw met alle achttien fractievoorzitters in gesprek over de kabinetsformatie. Ook gaat ze praten met jongeren, ondernemers en getroffen sectoren. 

Tussen de onderhandelingen met de politieke partijen door zal Hamer ook in gesprek gaan met jongerenbewegingen en „ongeorganiseerde” jeugd, ondernemers en de kunstsector. „Ik ga praten met de getroffen sectoren. Voor hen waren de twee afgelopen maanden ontzettend lang. In die zin hebben we geen tijd te verliezen”, antwoordde ze op de vraag of er veel tijd verloren is gegaan na de verkiezingen. We kijken uit naar deze gesprekken met de informateur en houden jullie op de hoogte.

Ondertussen heeft De Zaak Nu een brief gestuurd naar de (nieuw geïnstalleerde) Cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer en hen uitgenodigd om, zodra de situatie het weer toelaat, nader kennis te maken met onze leden. De brief treffen jullie via deze link aan.

 

Taskforce culturele en creatieve sector: Kabinet, verleng steunmaatregelen en open de poorten van de cultuur. 

Op vrijdag 14 mei heeft de Taskforce Culturele en Creatieve sector onderstaand persbericht gestuurd:

Vijf maanden geleden werden de culturele instellingen in Nederland in verband met de coronapandemie opnieuw gesloten. Het publiek kan niet naar exposities, (pop)concerten, voorstellingen, festivals, monumenten, muziekles en filmvertoningen en moet daardoor de inspiratie, beleving, ontmoetingen en verhalen missen die live kunst en cultuur kunnen bieden. Kunstenaars, artiesten en werkenden kunnen niet aan het werk met alle gevolgen van dien.

Geschatte schade
De culturele sector loopt € 2,7 miljard aan publieksinkomsten mis in 2021. Uitgaande van het huidige Openingsplan van het Kabinet bedraagt het omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van dit jaar € 787 miljoen. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van de Taskforce culturele en creatieve sector naar de economische situatie in de sector. Dit is des te wranger aangezien de culturele sector heeft aangetoond veilig en verantwoord open te kunnen, door middel van zorgvuldig opgestelde en gehandhaafde protocollen en andere veiligheidsmaatregelen.

Open de poorten van de cultuur!

De taskforce herhaalt zijn pleidooi om de culturele en creatieve sector sneller en ruimer te heropenen dan nu het geval is. Met de achterstelling van cultuur – vergeleken met andere sectoren – bij de heropening lijkt het kabinet de behoefte aan cultuur te miskennen, terwijl deze crisis juist heeft aangetoond hoe belangrijk cultuur is voor de mentale gezondheid van Nederland. Na de eerste lockdown vorig jaar is gebleken dat met zorgvuldig ontwikkelde protocollen ook bij hogere besmettingsniveaus veilig bezoekers kunnen worden ontvangen. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, gedaan tijdens de testactiviteiten van Fieldlab Evenementen, tonen onomstotelijk aan dat het veilig is publiek bij binnen en buitenlocaties welkom te heten. Door sneller open te gaan kan het publiek weer gebruik maken van het aanbod, kan de sector weer aan het werk en kunnen de verliezen worden beperkt. Onze oproep aan het Kabinet:

Geef het publiek per direct toegang tot alle doorstroomlocaties, zoals musea, monumenten en presentatieinstellingen. Zij kunnen, net als vorig jaar, bewezen veilig open met bestaande protocollen;

Bij Stap 3 van het Openingsplan: 
Geef het publiek toegang tot alle podia en vertoningsplekken, met het glasheldere uitgangspunt: de basis van het maximaal aantal bezoekers per gebouw, en daarbinnen voor elke zaal afzonderlijk, is het toepasselijke 1,5 meter protocol (i.p.v. 30 personen);

Volg de uitgangspunten die n.a.v. de Fieldlab onderzoeken zijn vastgesteld: minimaal 50% zaalcapaciteit, loslaten 1,5 meter en voldoende gratis testcapaciteit.

Verleng steunmaatregelen en stel een herstelplan op

De taskforce roept het Kabinet met klem op om de specifieke steun aan de culturele sector voor het 3e en 4ekwartaal 2021 of zolang als nodig te verlengen. Urgent is extra steun aan makers en zzp’ers, en anderen met tijdelijke contracten (zie ook de recente brief van de Creatieve Coalitie daarover), steun aan instellingen en creatieve ondernemers en aan de lokale culturele infrastructuur. Stem maatregelen landelijk, regionaal en lokaal goed af op elkaar. Breng risico’s omlaag.
Ook wil de taskforce met de minister en het huidige of volgende Kabinet werken aan een herstel- en transitieplan om publiek, makers en artiesten, creatieve producenten en instellingen duurzaam perspectief te bieden. Laat dit herstelplan voor de culturele en creatieve sector onderdeel uitmaken van de nieuwe ronde formatiegesprekken onder leiding van informateur Mariëtte Hamer.

Persconferentie 11 mei 2021

Beste Leden, Tijdens de persconferentie vanavond, dinsdag 11 mei 2021, liet het kabinet weten vanaf 19 mei a.s. Stap 2 van het Stappenplan te willen zetten mits het aantal IC- en…

Beste Leden,
Tijdens de persconferentie vanavond, dinsdag 11 mei 2021, liet het kabinet weten vanaf 19 mei a.s. Stap 2 van het Stappenplan te willen zetten mits het aantal IC- en ziekenhuisopnames op maandag 17 mei verder is gedaald. Als dit niet het geval is, wordt deze tweede stap uitgesteld.


Stap 2 per woensdag 19 mei
Vanaf woensdag 19 mei a.s. kunnen doorstroomlocaties buiten open, (o.a. openluchtmusea, beeldentuinen en openluchtmonumenten), op voorwaarde dat binnenlocaties gesloten blijven voor het publiek. Zie ook: bijbehorende maatregelen van Stap 2 voor Kunst en Cultuur.

Vanwege de benodigde wetgeving (zie hieronder) lijkt het voorlopig nog niet aan de orde voor de doorstroomlocaties, zoals musea en presentatie-instellingen, om met gebruik van toegangstesten voor het publiek te openen in Stap 2. 

Stap 3, heropening doorstroomlocaties (binnen) vanaf 9 juni  onder voorbehoud 
Het kabinet heeft aangegeven dat Stap 3, waarin de doorstroomlocaties zoals musea en presentatie-instellingen veilig kunnen heropenen, op zijn vroegst mogelijk is vanaf 9 juni a.s.
Op 1 juni horen we of deze derde stap inderdaad gezet kan worden en dit laten we jullie uiteraard zo snel mogelijk weten en zullen het geldende protocol tijdig met jullie delen. 

Wetsvoorstel Toegangstesten
De Tweede Kamer stemde vanmiddag in met het wetsvoorstel dat de wettelijke basis biedt om toegangstesten mogelijk te maken. Dit heeft als doel om sectoren met toegangstesten te openen voor bezoek in de fasen van het openingsplan waarin de ziekenhuisbezetting de opening van diverse sectoren nog niet mogelijk maakt. Een aantal wijzigingen:
- De door het kabinet voorgestelde eigen bijdrage á € 7,50 voor de sneltesten vervalt en worden kostenloos aangeboden;
- De Tweede Kamer breidt de basis van de wet uit van alleen toegangstesten, naar vaccinatie- én herstelbewijzen.
De wet moet eerst nog langs de Eerste Kamer om in werking te treden. Dit betekent voor de doorstroomlocaties zoals musea en presentatie-instellingen dat er waarschijnlijk een wettelijke basis is om eventueel met gebruik van toegangstesten in Stap 2 open te gaan.

In gesprek met OCW bespreekt De Zaak Nu of het de presentatie-instellingen vrij staat om dicht te blijven totdat op basis van Stap 3 in het openingsplan en met het bestaande protocol de deuren weer geopend kunnen worden voor het publiek. Dit zullen wij tijdig met jullie communiceren.

 

Gezamenlijke lobby doorstroomlocaties

De Zaak Nu maakt deel uit van de landelijke TaskForce voor de culturele en creatieve sector en is in gesprek met OCW over o.a. maatregelen die betrekking hebben op de doorstroomlocaties musea en presentatie-instellingen. Hierin trekt De Zaak Nu gezamenlijk op met de Museumvereniging.

De Zaak Nu blijft in gesprek met OCW aangegeven dat toegangstesten voor de presentatie-instellingen geen werkbare optie is. 

In aanloop naar het Kameroverleg over de Wet Testbewijzen heeft De Zaak Nu de ingezonden brief van Yoeri Albrecht, directeur De Balie en kunstenaar Tinkebell mede ondertekend

Regeling Kunstenaarshonorarium nu ook voor BIS en MF instellingen

Beste Leden, In het kader van de extra coronamaatregelen heeft het Ministerie van OCW een budget vrij gemaakt om beeldende kunstinstellingen te compenseren/ondersteunen bij toepassing van…

Beste Leden,

In het kader van de extra coronamaatregelen heeft het Ministerie van OCW een budget vrij gemaakt om beeldende kunstinstellingen te compenseren/ondersteunen bij toepassing van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria.


In eerste instantie kwamen de BIS-instellingen én de presentatie-instellingen die binnen de Regeling Programma Kunstpodia ondersteund worden, niet in aanmerking voor deze regeling.
Vanwege de aanhoudende crisis is de regeling aangepast zodat die instellingen nu ook gebruik kunnen maken van deze regeling. Goed nieuws dus! 
Zie voor meer informatie over deze regeling deze link.

 

Nieuws van de TaskForce voor de Culturele en Creatieve Sector
 

ONDER VOORWAARDEN TESTBEWIJZEN VOOR CULTUURBEZOEK

Testbewijzen voorafgaand aan concerten, voorstellingen en festivals zijn een bruikbaar instrument om een periode met zeer hoge besmettingsrisico’s te overbruggen en om eerder de 1,5 meter regel los te laten. De maatregel moet echter tijdelijk van aard zijn en de kosten ervan mogen cultuurbezoek voor mensen met een kleinere beurs niet in gevaar brengen. Bezoek aan culturele instellingen bij minder hoge risiconiveaus is veilig zonder testdrempels, want er zijn minutieuze protocollen die hun functioneren hebben bewezen en zorgvuldig worden gehandhaafd.

Tussen 9 en 30 april deed de culturele sector mee aan de pilot Testen voor Toegang. Doel ervan was om na te gaan of testbewijzen een bruikbaar instrument zijn om ook bij hoge risiconiveaus op een veilige wijze delen van de samenleving te kunnen heropenen. Aan de test hebben enkele tientallen culturele instellingen meegedaan: monumenten, theaters, concertpodia, musea en poppodia.

Uit de pilots blijkt dat de testbereidheid onder bezoekers zeer wisselend is. De test is een hoge drempel voor bezoek, met name bij musea, presentatie-instellingen, monumenten, filmhuizen en bioscopen. Niettemin is voor veel mensen de mogelijkheid om eindelijk weer te kunnen genieten van een voorstelling, concert of tentoonstelling een reden om deze drempel tijdelijk voor lief te nemen. Zo waren de kaartjes voor concerten en theatervoorstellingen goeddeels uitverkocht.

Toegang met testbewijzen is voor concerten, voorstellingen en festivals een bruikbaar instrument om veilig eerder open te kunnen of om veiligheidsmaatregelen zoals de 1,5 meter regel los te laten. Niet alleen is het publiek daarmee gediend, ook artiesten, kunstenaars en zzp’ers in de culturele en creatieve sector kunnen dan weer aan de slag. De kosten die gemoeid zijn met de testinfrastructuur moeten echter wel in verhouding staan tot de baten ervan. Ook de testdrempel moet omlaag door testlocaties makkelijker bereikbaar te maken, door testen gratis aan te blijven bieden, en door het toepassen van een minder invasieve testmethode.

Op donderdag 6 mei 2021 debatteert de Tweede Kamer over het gebruik van testbewijzen. Op grond van bovenstaande overwegingen doet de Taskforce culturele en creatieve sector de volgende zes aanbevelingen:

1. Gebruik testbewijzen als tijdelijke maatregel om culturele organisaties die dat willen in staat te stellen om in perioden van hoge besmettingsrisico’s op een veilige manier bezoek te ontvangen.
2. Gebruik testbewijzen als tijdelijke maatregel om op een veilige manier deze zomer culturele activiteiten en evenementen te organiseren op volledige capaciteit, dus zonder de 1,5 meter afstand.
3. Benut de resultaten van het programma van Fieldlab Evenementen. Hierin worden wetenschappelijk onderbouwde uitspraken gedaan over afstandsregels en bezoekcapaciteit bij gebruik van testbewijzen.
4. Houd ‘Testen voor toegang’ gratis voor bezoekers en voorkom dat er een tweedeling in de samenleving ontstaat tussen degenen die zich cultuur en ontspanning kunnen veroorloven en zij die dat niet kunnen betalen.
5. Als de druk op de gezondheidszorg minder ernstig wordt en de vaccinatiegraad voldoende is, dan zijn sneltesten niet meer nodig. De protocollen van culturele organisaties en evenementen waarborgen in dat geval de veiligheid van bezoekers.
6. Richt een laagdrempelige testinfrastructuur in die eenvoudig toegankelijk is, bij voorkeur met voldoende testvoorzieningen op wijkniveau en/of in binnensteden. Zorg ervoor dat deze testinfrastructuur, als onverhoopt de besmettingsgraad stijgt en een nieuwe lockdown dreigt, snel weer op te schalen is.

Voorlopig geen versoepeling en Brief informateur

Beste Leden, De geplande versoepeling, stap 2, vanaf 11 mei a.s. wordt uitgesteld. Het demissionair kabinet vindt de druk op de IC's en bezetting van de ziekenhuizen nog te hoog.…

Beste Leden,

De geplande versoepeling, stap 2, vanaf 11 mei a.s. wordt uitgesteld.

Het demissionair kabinet vindt de druk op de IC's en bezetting van de ziekenhuizen nog te hoog. De geplande persconferentie op maandag 3 mei gaat daarom ook niet door.

Vanaf stap 3 is het denkbaar dat de Doorstroomlocaties vanaf 26 mei a.s. open gaan, dit is afhankelijk van het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen. In deze stap is het protocol Presentatie-Instellingen verplicht en zijn testen niet aan de orde. 
Zodra hier meer zicht op is zullen wij jullie hierover informeren.

 

Brief BKNL aan (in)formateur

Het bestuur van De Zaak Nu heeft samen met de BKNL partners bijgaande brief aan de opvolger van (in)formateur Tjeenk Willink opgesteld. 

Aansluitend zal het bestuur van De Zaak Nu een brief naar de nieuwe Cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer opstellen waarbij nader wordt ingegaan op o.a. de positie van de presentatie- en post academische instellingen.

 

 

Nieuws van Kunsten '92

Culturele en Creatieve sector
Op 21 april jl. hebben Kunsten '92 en de Federatie Creatieve Industrie een brief aan de (in)formateur en de politiek gestuurd. Hierin staan o.a. de vijf hoofdpunten van de eerder gepresenteerde New Creative Deal. 

A Cultural Deal for Europe
Ter gelegenheid van Europadag (het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa) organiseert het Europaplatform op maandag 10 mei van 15:00 - 17:00u de Cultural Deal EU Netherlands Hub meeting; een online bijeenkomst voor Nederlandse culturele en creatieve organisaties die Europese activiteiten ondernemen. De Cultural Deal for Europe is een cultureel akkoord voor Europa, dat de centrale plek voor cultuur in de post-pandemische toekomst van de EU aangeeft. Het doel van deze middag is om samen de relevantie van de Deal in de Nederlandse context uit te werken. Met o.a. Merlijn Twaalfhoven, Silvia Bottiroli en Dr Jacco van Uden zullen inspirerende voorbeelden uit de praktijk worden besproken. 
Aanmelden kan nog via deze link wees er snel bij want de sessies zijn snel volgeboekt.

Tweede Kamerdebat Cultuur en Corona 
Op 14 juni a.s. van 10.00 tot 16.00 uur vindt het Tweede Kamerdebat Cultuur en Corona plaats. Dit is live te volgen via live debatten.

Paradisodebat 2021
Save The Date: zondag 29 augustus van 16.00 tot 18.00 uur vindt het Paradisodebat 2021 plaats.
Informatie over het programma en aanmelding volgt.

Testbewijzen

Beste Leden, Naar aanleiding van de berichtgeving rondom testbewijzen delen we graag deze update omtrent het voornemen van het kabinet om de doorstroomlocaties vanaf 26 mei a.s. te…

Beste Leden,

Naar aanleiding van de berichtgeving rondom testbewijzen delen we graag deze update omtrent het voornemen van het kabinet om de doorstroomlocaties vanaf 26 mei a.s. te openen zonder testen maar met inachtneming van het protocol voor Presentatie-Instellingen.

 

Dat betekent dat doorstroomlocaties zoals musea en presentatie-instellingen open gaan – mits het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt – en dat daarbij het coronaprotocol voor Presentatie-Instellingen wordt gevolgd. Sneltesten zijn vanaf dan dus niet meer aan de orde. 

Dit is nogmaals een bevestiging dat sneltesten enkel worden ingezet om gesloten sectoren méér en eerder te openen. De Zaak Nu juicht dit enorm toe omdat Presentatie-Instellingen al eerder hebben aangetoond veilig en verantwoord open te kunnen voor het publiek.

Deze maand vinden de pilots plaats met sneltesten waaraan  namens de doorstroomlocaties 17 musea mee doen.

Stappenplan en Reactie Mondriaan Fonds

Beste Leden, Hierbij willen we graag nog eens het stappenplan van het kabinet dat goed en helder is samengevat door Kunsten'92, onder de aandacht brengen:   28 april Stap 1…

Beste Leden,

Hierbij willen we graag nog eens het stappenplan van het kabinet dat goed en helder is samengevat door Kunsten'92, onder de aandacht brengen:
 

28 april Stap 1 Bij risiconiveau zeer ernstig
O.a.: buitenterrassen open en einde avondklok.
En op 26 april kunstvakonderwijs voor 1 dag per week weer open.

11 mei Stap 2 Bij risiconiveau zeer ernstig
Heropenen van accommodaties voor kunst- en cultuurbeoefening (cultuureducatie), onder voorwaarden.
Openen doorstroomlocaties buiten, onder voorwaarden.
Met toegangstesten: onder voorwaarden beperkte openstelling van doorstroomlocaties binnen en exploitatie van culturele instellingen (zoals theaters, bioscopen en muziekpodia).

26 mei Stap 3 Bij terug naar risiconiveau ernstig
Groepsgrootte binnen 30 personen, of ruimer indien gerelateerd aan oppervlaktenorm. (Het is nog niet duidelijk wat de te hanteren norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter zal zijn.)
Openen doorstroomlocaties binnen, onder voorwaarden.
Openen exploitatie van culturele instellingen, onder voorwaarden.
Met toegangstesten: onder voorwaarden gedeeltelijk openen van evenementen (geplaceerd).
Met toegangstesten onder voorwaarden verruimen openstelling: exploitatie van culturele instellingen.

16 juni Stap 4 Bij terug naar risiconiveau zorgelijk
Groepsgrootte binnen 50 personen, of ruimer indien gerelateerd aan oppervlaktenorm.
Verruimen openstelling exploitatie van culturele instellingen, onder voorwaarden.
Toestaan van evenementen onder voorwaarden.
Aanvullingen m.b.v. toegangstesten.

7 juli Stap 5 Bij terug naar risiconiveau waakzaam
Groepsgrootte binnen 100 personen, of ruimer indien gerelateerd aan oppervlaktenorm.
Verruimen openstelling exploitatie van culturele instellingen, onder voorwaarden.
Verruimen mogelijkheden voor evenementen, onder voorwaarden.
Aanvullingen m.b.v. toegangstesten.

De inzet van de TaskForce voor de culturele en creatieve sector blijft: volledig opengaan zonder sneltesten en zonder voorbehouden. De sector heeft aangetoond dat bezoek aan theater, poppodium, museum, concertzaal, presentatie-instelling en monument – met minutieuze protocollen en handhaving – veilig kan plaatsvinden.
Echter, zolang openstelling vanwege de besmettingsniveaus niet kan, is bezoek met testbewijzen de enige en tijdelijke weg om weer open te gaan, bezoekers te ontvangen en het werk van kunstenaars en artiesten te tonen (en daarmee ook weer opdrachten te verlenen).
Het sneltesten moet geen extra eis worden voor heropening bij lagere risiconiveaus.

Daarnaast is de taskforce kritisch over de kosten en de gang van zaken rondom de opdracht aan Stichting Open Nederland. Hierover zijn Kamervragen over gesteld; we wachten de antwoorden van de minister daarop af.

Lees hier de volledige nieuwsbrief van Kunsten ' 92.

 

Reactie Mondriaan Fonds

Als reactie op ons schrijven ontving De Zaak Nu een brief van het Mondriaan Fonds die jullie hierbij aantreffen.

Naar aanleiding van deze brief zal het bestuur van De Zaak Nu reageren en nader op bepaalde ingaan, waarover later meer, maar het is zeker dat wij blijven pleiten voor transparantie over de regeling en een redelijk termijn tussen aankondiging en de uiterlijke indientermijn van de regeling Programma's Kunstpodia. 

De reactie van het Mondriaan Fonds treffen jullie hier aan.

Geen versoepelingen

Beste Leden, Het kabinet heeft vanavond  een openingsplan  bekend gemaakt waarmee het veilig openen van de samenleving stap voor stap wordt georganiseerd. Op z’n vroegst…

Beste Leden,

Het kabinet heeft vanavond een openingsplan bekend gemaakt waarmee het veilig openen van de samenleving stap voor stap wordt georganiseerd.

Op z’n vroegst wordt de eerste stap in het openingsplan gezet op 28 april a.s. en alleen als het aantal ziekenhuisopnames van mensen met corona duidelijk afneemt:
- Terassen en winkels gaan open onder voorwaarden;
- De avondklok vervalt;
- Thuis 2 mensen ontvangen i.p.v. 1.

Op 20 april wordt bekend of deze stap op 28 april gezet kan worden, tot die tijd blijven de huidige coronamaatregelen gelden.

Voor de doorstroomlocaties zoals o.a. musea en presentatie-instellingen betekent dit een heropening vanaf stap 3 per 26 mei a.s. Hiervoor geldt dan nog wel een maximaal aantal gasten of bezoekers. In de stappen die volgen, wordt dit aantal verhoogd.
Het kabinet maakt daarbij een groot voorbehoud door op wekelijkse basis in te schatten of de coronasituatie dergelijke versoepelingen toestaat. De basisregels, zoals de anderhalve meter afstand, veelvuldig handen wassen en thuisblijven bij klachten, blijven ook dan van kracht.
 

 

Extra coronamaatregelen

Naar verwachting volgende week opent een nieuwe regeling bij het Mondriaan Fonds, namelijk Coronaregeling Kunsthallen. Hou de website in de gaten om tijdig voor deze regeling in te schrijven. 


Het kabinet is momenteel ook in gesprek over een generiek steunpakket voor de tweede helft van 2021. De inzet van MKB-Nederland en VNO-NCW daarbij is dat er een stevig herstelpakket komt. Zo bepleiten zij bijvoorbeeld dat ondernemers tenminste tien jaar de tijd krijgen om schulden aan de overheid terug te betalen tegen een lage invorderingsrente. Dat geldt voor schulden aan de Belastingdienst, maar óók voor eventuele terugbetalingen van de NOW en de TVL.
Waarschijnlijk wordt eind april meer bekend over dit generieke steunpakket hierover. 

Gezamenlijke lobby musea en presentatie-instellingen veilig weer open

In gesprek met de politiek is de boodschap van o.a. De Zaak Nu dat doorstroomlocaties zoals musea en presentatie-instellingen veilig open kunnen. 
De petitie op initiatief van Anne Wenzel en Lucette ter Borg, Schuilen in het Rijks is nog steeds actueel en kan zeker nog breed worden gedeeld en ondertekend. Deel deze link zoveel mogelijk in jullie netwerk!

Update Pilot Sneltest Locaties En Mondriaan Fonds

Beste Leden, Zoals jullie ongetwijfeld hebben gelezen, is in de maand april de culturele sector gestart met pilots om te kijken wat er mogelijk is met toegangstesten en de heropening van…

Beste Leden,

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gelezen, is in de maand april de culturele sector gestart met pilots om te kijken wat er mogelijk is met toegangstesten en de heropening van culturele instellingen. 

Dit betekent dat een zeer beperkt aantal instellingen, verspreid over het land, deze maand een paar dagen open is zodat de overheid en sectoren de bereidheid, beheersbaarheid en uitvoerbaarheid van testbewijzen kunnen onderzoeken (in de culturele sector maar ook in de sport- en recreatie). 

Door testbewijzen in te zetten is het mogelijk om ook bij hoge risiconiveaus de cultuursector op een veilige wijze deels te heropenen. Met toegangstesten kunnen sectoren eerder en/of met minder zware maatregelen open dan zonder toegangstesten. Toegangstesten helpen dus om sneller en meer mogelijk te maken.Als deze eerste pilots in april slagen, kan dit verder uitgerold worden in de gehele sector, dat geldt dus ook voor presentatie-instellingen. Het bestuur van De Zaak Nu ziet deze sneltesten overigens als één van de parallelle strategieën naar openstelling. Voor de sector presentatie-instellingen lijken bijvoorbeeld de 'oude' maatregelen met tijdslots, maximaal aantal bezoekers, 1,5 meter etc. werkbaarder.

Verder is het ook goed om te melden dat het uitgangspunt is dat sneltesten niet meer nodig zijn wanneer de vaccinatiegraad voldoende is en de druk op de gezondheidszorg afneemt. Het is een tijdelijk middel dus. Sneltesten wordt daarna een terugvaloptie om lockdown te voorkomen wanneer de pandemie toch weer opflakkert.

 

Update Programma's Kunstpodia Mondriaan Fonds

Na de aankondiging van de openstelling van de Mondriaan Fonds regeling Programma's Kunstpodia heeft het bestuur van De Zaak Nu gesproken met het Mondriaan Fonds. 
Tijdens dit gesprek is duidelijk aangegeven dat een deadline vroeger in het jaar gewenst is (zodat iedereen tijdig duidelijkheid heeft over het resultaat van de aanvraag), maar dat de zeer korte tijd tussen de aankondiging van de regeling en de uiterste inlevertermijn onwenselijk is. 


De Zaak Nu  heeft n.a.v. de regeling en de online spreekuur op 1 april jl. een brief opgesteld die je hier aantreft.

Update Pilot Sneltesten

Beste Leden, In deze nieuwsbrief nadere informatie van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector: heropenen cultuursector begint met pilots sneltesten in april. In april starten de…

Beste Leden,

In deze nieuwsbrief nadere informatie van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector: heropenen cultuursector begint met pilots sneltesten in april.

In april starten de eerste proeven met sneltesten in de cultuursector. Concerten, voorstellingen, museum- en monumentenbezoek zijn vanaf die datum op beperkte schaal mogelijk wanneer van tevoren een sneltest wordt afgenomen. Zo heeft de Taskforce culturele en creatieve sector vanavond in een persbericht gemeld.

Concertzalen, theaters, festivals, poppodia, monumenten, presentatie-instellingen en musea zijn dicht. Ook al toont onderzoek aan dat de sector veilig is door minutieuze protocollen en strenge handhaving. Blokprogrammering, looproutes, zaalindeling, ventilatie, tijdsloten, aangepast sanitair: werkelijk alles is gedaan om een bezoek veilig te maken. Het publiek snakt naar inspiratie, bezieling en verstrooiing. Artiesten en zzp’ers in de cultuursector staat het water tot boven de lippen: geen werk, geen inkomen, geen vooruitzicht.

Routekaart 
De huidige routekaart van het kabinet biedt weinig perspectief. Zolang besmettingsniveaus het uitgangspunt blijven, zit de cultuursector potdicht. De Taskforce vindt het realistischer dat de druk op de gezondheidszorg of de vaccinatiegraad als leidraad voor heropening worden genomen.  

Ook gaat de huidige routekaart bij culturele instellingen, met uitzondering van ‘doorstroomlocaties’, nog steeds uit van ontmoedigend kleine absolute aantallen bezoekers, zelfs bij lage risiconiveaus. De Taskforce pleit ervoor de bezoekcapaciteit voor deze locaties te normeren op vierkante meters per gebouw en per zaal. Zo’n dubbelslot, met alle veiligheidsmaatregelen die deze cultuurlocaties in acht nemen, garandeert veilig bezoek en geleidelijke toename van bezoekcapaciteit per risiconiveau. 

Sneltesten 
Er wordt nu een alternatief verkend: heropening met behulp van sneltesten. In samenwerking met de ministeries van OCW en VWS en de Stichting Open Nederland worden op dit moment op kleine schaal concerten, voorstellingen en andere culturele activiteiten voorbereid die bedoeld zijn om lessen te leren uit het gebruik van sneltesten in de culturele sector*.

De pilots zijn verspreid over het gehele land en altijd in de buurt van speciaal hierop toegeruste snelteststraten. Voor de maand april zal in overleg met de Rijksoverheid, veiligheidsregio’s en lokale bestuurders een kalender gemaakt worden waarin de planning van pilots bij podia, musea en erfgoedlocaties is opgenomen. Er wordt een wetsvoorstel voorbereid om testbewijzen op grotere schaal in te kunnen zetten. 

Zolang openstelling via de weg van de routekaart niet kan, kunnen sneltesten een belangrijk instrument zijn om het maatschappelijke leven op gang te brengen. De cultuursector staat klaar om bij te dragen aan de testlogistiek en kan niet wachten om op deze wijze alvast veilig bezoekers te ontvangen en het werk van kunstenaars en artiesten te tonen. 

Het is nog even onduidelijk of presentatie-instellingen aan dit pilot kunnen meedoen, maar de resultaten van dit pilot zullen uiteindelijk ook van invloed zijn op de presentatie-instellingen. Zodra hierover nieuwe ontwikkelingen bekend zijn, zullen wij hierover berichten.


Deze pilots sneltesten zijn geen onderdeel van de eerder georganiseerde test-evenementen in het kader van het Fieldlab Evenementen. De pilots beproeven de testlogistiek en zijn bedoeld om het maatschappelijk leven met behulp van sneltesten weer op gang te brengen. 
 

 

New Creative Deal

Onze culturele en creatieve sector is van wereldklasse en van groot belang voor de toekomst van ons land. De sector vergroot ons innovatief vermogen, draagt buitengewoon bij aan ons welzijn en onze welvaart, aan de kwaliteit van ons onderwijs en aan een gezonde democratie. Nu de coronacrisis diepe sporen achterlaat, is een plan waarin herstel en vernieuwing samenkomen van groot belang. Via de ‘New Creative Deal’ worden langs vijf hoofdlijnen 31 acties gepresenteerd waarmee de toekomst vorm gegeven zal worden.

Het nieuwe kabinet wordt gevraagd om met de sector een New Creative Deal te sluiten met de volgende vijf actielijnen:
1. Ontwikkel samen met de sector één samenhangend en duurzaam beleid voor de gehele media-, culturele en creatieve sector. Vergroot de maatschappelijkeimpact door makers en creatieve ondernemers meer ruimte en bewegingsvrijheid te bieden. Gun onze samenleving de inspiratie en innovatieve kracht die nodig is om de grote vraagstukken van de 21ste eeuw het hoofd te bieden. En sluit aan bij de Cultural Deal for Europe en andere ontwikkelingen in Europa. 
2. Stel voldoende middelen beschikbaar, waarmee de sector de effecten van de coronacrisis te boven kan komen en zich duurzaam uit de crisis kan innoveren. Om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren is een eenmalige extra investering nodig. Om de bijdrage van de media-, culturele en creatieve sector aan de economie en samenleving te borgen en te vergroten, is een structureleverhoging van de Rijksbegroting voor de culturele en creatieve sector noodzakelijk.
3. Vergroot de impact van de culturele en creatieve sector bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden en daarbij onze publieke waarden niet uit het oog te verliezen, is een gecombineerde aanpak noodzakelijk waarbij technologische en sociale innovatie worden gecombineerd.
4. Investeer meer in kunstonderwijs, culturele programma’s en lees- en schrijfvaardigheid.
5. Zet in op ruimhartig fiscaal beleid voor donaties, crowdfunding en legaten.

Lees hier het manifest en op deze website tref je verdere informatie aan.

 

Speciale regelingen voor kunstenaars en ZZP-ers in Groningen en Limburg.
 

In Groningen en Limburg zijn tijdelijke nood fondsen in het leven geroepen voor kunstenaars en zzp-ers die buiten de corona steunmaatregelen van de Rijksoverheid vallen. 
Lees hier meer over het Groningse initiatief en hier over het Cultuur Innovatie Fonds Limburg. Het laatste tijdelijke nood fonds is open van 1 maart 2021 tot 1 december 2022 of zolang het budget toelaat.

 

Wat mag wel en niet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie

Ons bereikt steeds vaker de vraag wat wel/niet mag in het kader van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Op de website van LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) is er nadere informatie te vinden m.b.t. specifieke corona maatregelen.
Voor verdere vragen kun je terecht via vraag@lkca.nl  

 

ZWART MANIFEST

 

Artikel 1 van de Grondwet stelt dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen, gelijk wordt behandeld. Het zijn woorden die iedere Nederlander de garantie moet bieden op een gelijkwaardig bestaan. De realiteit is anders. In Nederland is sprake van een geracialiseerde orde. Het is onaanvaardbaar en onhoudbaar dat in deze samenleving ongelijkheid en onrechtvaardigheid op basis van ‘ras’ aan de orde van de dag zijn.

#BLACKLIVESMATTER NEDERLAND

Generaties lang wordt er een vuist gemaakt tegen anti-zwartracisme en het bevorderen van Zwarte emancipatie. Op 1 juni 2020 vond in Amsterdam de grootste demonstratie plaats tegen anti-zwart racisme in de Nederlandse geschiedenis. Ruim 15.000 mensen lieten hun stem horen tegen anti-zwart racisme. In de daarop volgende dagen en weken gingen er meer dan 50.000 mensen de straat op in alle provincies van Nederland.

HET ZWART MANIFEST

Dit manifest is het initiatief van individuen en organisaties die anti-zwart racisme tegengaan en zo Zwarte emancipatie bevorderen. Dit Zwart Manifest is er om enerzijds eindverantwoordelijkheden een concreet actieplan te bieden en anderzijds om Zwarte mensen en betrokkenen handvatten te geven om punten te agenderen en monitoren.

TOTSTANDKOMING

De input voor het Zwart Manifest is verzameld op bijeenkomsten in het hele land van onder andere het collectief De Zwarte Jacobines, in interviews met Zwarte deskundigen, online-enquêtes en focusgroep. Naar voren komen twaalf domeinen waarbinnen anti-zwart racisme bestreden moet worden.

Vind hier het manifest en hier informatie met betrekking tot de twaalf domeinen.
 

Persconferentie en Aanvraagronde Programma’s Kunstpodia

Beste Leden, Helaas wordt in verband met de toenemende besmettingen met het coronavirus het huidige pakket maatregelen verlengd tot en met 20 april a.s.  Doorstroomlocaties blijven…

Beste Leden,

Helaas wordt in verband met de toenemende besmettingen met het coronavirus het huidige pakket maatregelen verlengd tot en met 20 april a.s.  Doorstroomlocaties blijven helaas ook nog langer dicht dan gehoopt.


Vanaf woensdag 31 maart a.s. is er één aanpassing in de huidige maatregelen: de avondklok gaat dan een uur later in. Erg fijn, want de dagen worden met het ingaan van de zomertijd dit weekend ook weer langer.

Ook het reisadvies blijft gelden en wordt aangeraden om tot en met 15 mei a.s. niet naar het buitenland te reizen, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Dit geldt dus ook voor de meivakantie. 

Op andere plaatsen zal het gebruik van toegangstesten meer mogelijk kunnen maken. Voordat een evenement of activiteit begint, moet dan een test gedaan zijn. Bij een negatieve uitslag krijgt iemand toegang. Deze kan getoond worden via een app. Op voorwaarde dat de corona-cijfers dit toelaten, worden de komende periode proeven gedaan bij bijvoorbeeld kleinschalige evenementen en activiteiten. Of en welke doorstroomlocaties voor deze proeven in aanmerking komen is op dit moment nog niet duidelijk.

Naar verwachting is een groot deel van de Nederlandse bevolking rond juli gevaccineerd en dan is er hopelijk meer mogelijk. 
De volgende persconferentie vindt plaats op 13 april waarin wordt gezegd wat er na 20 april mogelijk is.
Voor nadere informatie zie deze link.

 

Belangrijk nieuws rondom de aanvraagronde Programma’s Kunstpodia 

Let op!  De deadline voor de aanvraagronde Programma's Kunstpodia is vervroegd: 17 mei 2021, voor 17:00 uur. 
Meer informatie over de regelingen tref je via deze link aan, onderaan de pagina tref je per regeling informatie aan over de maximum bijdrage en aantal toekenningen. 

Online spreekuur:
Op donderdag 1 april van 10 - 11:30u organiseert het Mondriaan Fonds een online spreekuur om deze regeling toe te lichten. Meld je aan via deze link

Tragisch verlies

Beste Leden, Begin deze week ontvingen wij het verdrietige nieuws dat Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging onverwachts is overleden.   Als directeur van de…

Beste Leden,

Begin deze week ontvingen wij het verdrietige nieuws dat Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging onverwachts is overleden. 

Als directeur van de Museumvereniging was zij van onschatbare waarde voor de culturele sector in het algemeen en de beeldende kunst in het bijzonder. 

Mirjam was lid van de speciale Taskforce Culturele en Creatieve Industrie, het adviesorgaan voor de minister van OCW. Zij heeft zich daarin sterk gemaakt voor een passend steunpakket voor de gehele culturele sector. Mirjam had zich de laatste tijd enorm ingezet voor een gezamenlijke lobby m.b.t. heropening van de doorstroomlocaties.

Daarnaast kon De Zaak Nu, dankzij de inspanning van Mirjam zich aansluiten bij MORES.online; een zeer belangrijke stap voor onze leden waarvoor wij Mirjam heel erg dankbaar zijn.

Met Mirjam gaan we een fijne, enthousiasmerende, genereuze, gedreven collega missen en onze gedachten gaan uit naar haar dierbaren. Hier lees je het bericht van de Museumvereniging.

Veilig Samen Uit

Afgelopen donderdag en zaterdag a.s. verscheen/verschijnt opnieuw de #VeiligSamenUit advertentie namens de doorstroomlocaties, waaronder de presentatie-instellingen. Afgelopen donderdag stonden ze in Trouw, de Volkskrant en NRC. Morgen ook in De Telegraaf. In de advertentie herhalen we nogmaals de boodschap dat o.a. presentatie-instellingen een veilige heropening kunnen garanderen. 

Petitie Open de musea en de presentatie-instellingen

Het zal jullie niet zijn ontgaan; Anne Wentzel en Lucette ter Borg zijn een petitie gestart om musea en presentatie-instellingen zo snel mogelijk weer te heropenen.

Het is nog steeds niet te laat om de petitie te ondertekenen: https://museaweeropen.petities.nl 

Via ons Twitter account hebben wij de petitie breed gedeeld en om nóg meer ondertekenaars te krijgen, is het goed als deze petitie in jullie netwerk wordt gedeeld.

 

Kabinet presenteert subsidieregeling voor evenementen bij annulering

Organisatoren van sportwedstrijden, concerten, festivals en congressen kunnen weer aan de slag met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021. Met een subsidieregeling staat het Rijk garant voor gemaakte kosten wanneer het evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan. 
Lees hier meer over de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze regeling.

Het kabinet verwacht dat er vanaf die datum meer mogelijk is; iedereen vanaf 18 jaar is naar verwachting in juli ingeënt of heeft een eerste prik gehad.

 

Nieuws van NGA: Kunst Kado Bon 
Hoe goed je iemand ook kent, waardering van kunst is erg persoonlijk en maakt het lastig kunst cadeau te geven. De Nederlandse Galerie Associatie biedt daarom de Kunst Kado Bon ter stimulatie van de aankoop van beeldende kunst via galeries. De bon met een waarde naar keuze tussen €100 en €2000 is uitsluitend te koop en inwisselbaar bij galeries die zijn aangesloten bij de NGA. De ontvanger van de bon kan hiermee een kunstwerk naar eigen keuze verkrijgen. De Kunst Kado Bon kan worden aangeschaft bij NGA aangesloten galeries, zie hierbij de link.

We hopen na de persconferentie op dinsdag 23 maart a.s. meer nieuws met jullie te kunnen delen.

Reflecties

Beste Leden, Op 10 maart jl. werd de handreiking  Waarden voor een nieuwe taal  overhandigd aan Kristel Baele, de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur. Het…

Beste Leden,

Op 10 maart jl. werd de handreiking Waarden voor een nieuwe taal overhandigd aan Kristel Baele, de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur.

Het bewustwordingsproces en het doorbreken van uitsluiting begint bij het benoemen en erkennen in de taal. De vijftien waarden roepen op tot verandering, zodat iedereen zich verbonden, gewaardeerd, begrepen en welkom voelt. Via deze link tref je de handreiking aan.
We zullen dit onderwerp zeker bespreken tijdens onze eerstkomende Algemene Ledenvergadering!

 

Cultuur & Corona | Een jaar later

Een jaar geleden, op donderdag 12 maart 2020 om 15.00 uur, kondigde premier Rutte aan dat ‘alle evenementen, bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, etc’. De maatregelen gingen diezelfde dag om 18.00 uur in. Deze boodschap tijdens de persconferentie had veel afgelastingen van voorstellingen en bijeenkomsten tot gevolg en betekende voor vele culturele organisaties dat zij hun deuren moesten sluiten.

Niemand had op dat moment kunnen denken dat we exact een jaar later – en vier dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 – nog met een lockdown (en nu ook met avondklok) te maken zouden hebben. De mate waarin de culturele en creatieve sector door de coronapandemie en alle maatregelen om die in te dammen is geraakt, is immens.

In vijf hoofdstukken wordt uiteengezet hoe binnen de letteren, de creatieve industrie, de beeldende kunst, de podiumkunsten en de film/av-industrie er grote verschillen zijn qua impact. Niet iedereen wordt even hard geraakt of op dezelfde manier.
Uit diverse analyses van de verschillende disciplines blijkt telkens weer dat de makers, zzp’ers en kunstenaars de grootste slachtoffers van de coronacrisis zijn. 
Nadia Benchagra, W139 en bestuurslid De Zaak Nu komt in deze publicatie ook aan het woord.

 

Reflecties leden Akademie van Kunsten over de partijprogramma's verkiezingen

Zoals in de nieuwsbrief van 6 maart jl. vermeld, schrijven enkele van de vijftig leden van de Akademie van Kunsten (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een tekst over de rol van kunst en cultuur in de partijprogramma’s.
Via deze link treffen jullie de teksten aan van een aantal leden van de Academie van Kunsten, waaronder o.a. Jonas StaalAnthony Heidweiler en Arnon Grunberg.

 

Raad voor Cultuur

Vandaag heeft een vertegenwoordiging van De Zaak Nu kennisgemaakt met Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur om te spreken over ontwikkelingen in het veld maar ook over (toekomstige) speerpunten van de Raad voor Cultuur. 

Zodra het weer mogelijk is zullen wij voor Kristel Baele een excursie organiseren waarbij ze kennis maakt met diverse presentatie-instellingen. Tijdens de excursie zullen actuele onderwerpen de revue passeren en zal de dag worden afgesloten met een ronde tafel bijeenkomst. We verwachten dat dit in het najaar van 2021 zal plaatsvinden.

Mogelijk Meer Ruimte Voor Versoepeling Vanaf 31 Maart 2021

Beste Leden, Wat hadden we intens gehoopt op positief nieuws m.b.t.  #WeerVeiligSamenUit!  vanaf 1 april, maar we moeten helaas nog iets langer wachten. Alle…

Beste Leden,

Wat hadden we intens gehoopt op positief nieuws m.b.t. #WeerVeiligSamenUit! vanaf 1 april, maar we moeten helaas nog iets langer wachten.

Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 30 maart a.s.
Vanaf 31 maart staat een aantal versoepelingen gepland. Die kunnen alleen doorgaan als het aantal bezette intensive care-bedden stabiel blijft en het reproductiegetal rond de 1 blijft. Op 23 maart a.s. wordt hierover een besluit genomen. We hopen dat er dan meer zicht is op versoepeling van maatregelen voor doorstroomlocaties!


Nieuws van de TaskForce: onderzoek naar schrijnende gevallen die buiten de TVL-boot vallen

EZK doet op dit moment onderzoek naar schrijnende gevallen die buiten de TVL-boot vallen vanwege een probleem met de referentiesystematiek (kunnen starters zijn of bedrijven die inmiddels een andere juridische entiteit hebben vanwege fusie e.d.). Het gaat dus niet om andere knelpunten van de TVL (eigen opgang/SBI e.d.).  

Ondernemingen die buiten TVL vallen 
Brancheorganisaties en Rijksoverheid ontvangen verschillende meldingen van ondernemers die buiten de TVL vallen. In veel gevallen komt dit door een gebrek aan referentieomzet en/of door een verschil tussen de geregistreerde inschrijvingsdatum in het KVK en de daadwerkelijke start van de activiteiten.

Val je buiten de TVL omdat:

Je in de referentieperiode van een specifieke TVL-periode geen omzet had 

De start van uw activiteiten op een ander moment was dan jouw inschrijvingsdatum in het handelsregister?  

Andere reden, namelijk…

Meld je dan uiterlijk dinsdag 9 maart voor 18u via astrid@dezaaknu.nl

Geef hierbij aan: 

Naam van je onderneming 

Waarom je buiten de TVL valt (zie de bovenstaande twee oorzaken) 

Wat van dat feit de onderliggende oorzaak is (bijvoorbeeld door vergunningstrajecten, verbouwing, ziekte of anderszins) 

In welke TVL-periode je buiten de TVL viel 

Of je aanspraak maakt op andere steun- of kredietmaatregelen 

Wat voor eerlijke oplossing zou er voor je mogelijk zijn, die in jouw ogen makkelijk controleerbaar en uitvoerbaar is? 

Geef je toestemming om de naam van jouw onderneming te mogen gebruiken voor een cijfermatige onderbouwing en analyse van de genoemde problematiek? De naam van jouw onderneming wordt niet in de rapportage gebruikt en zal ook niet worden gebruikt worden voor andere doeleinden.  

Weer Veilig Samen Uit!

Beste Leden, Vandaag verschijnt een paginagrote advertentie in het AD van de Nationale Monumentenorganisatie, Federatie Instandhouding Monumenten, de Museumvereniging en De Zaak Nu: …

Beste Leden,

Vandaag verschijnt een paginagrote advertentie in het AD van de Nationale Monumentenorganisatie, Federatie Instandhouding Monumenten, de Museumvereniging en De Zaak Nu: Weer Veilig Samen Uit!

 

Nieuws van de TaskForce

In onze nieuwsbrief van 23 februari jl. informeerden we al over het onderzoek door OCW, VWS en EZK of bezoek aan doorstroomlocaties zoals musea, presentatie-instellingen, theaters en horeca te koppelen is aan een bewijs van vaccinatie, immuniteit of negatieve uitkomst van sneltesten en wat daarvoor de beste methode is. 

De Zaak Nu hoopte deel te nemen aan dit pilot project maar de wet die negatieve uitkomst sneltesten verplicht stelt voor o.a. cultuurbezoek, wordt pas eind april verwacht. Tot die tijd zullen er pilots gehouden worden om logistiek en infrastructuur in te regelen. Die moeten qua regelgeving onder het regime Field Labs worden gebracht om die doorgang te kunnen laten vinden. Deze regelgeving is echter zo opgesteld dat zij voor voor doorstroomlocaties (musea, presentatie-instellingen, dierentuinen, etc) (alsnog) niet onder die noemer te brengen zijn. Ofwel: voor ons dus geen pilots.
 
We hopen dat we in de gezamenlijke lobby met de Museumvereniging, Nationale Monumentenorganisatie en Federatie Instandhouding Monumenten alsnog kunnen hopen op een versoepeling voor de doorstroomlocaties per 1 april a.s. waarbij veilige bezoeken voorop staan en waarover tijdens de eerstkomende persconferentie hopelijk meer!!

 

Stemkiezer, stemhulp, stemmen op 17 maart a.s.

Uiteraard staat alles nu in het teken van de komende verkiezingen maar wat nu te kiezen? Er zijn veel stemkiezers, stemhulpen en artikelen. De Zaak Nu selecteert een aantal artikelen en websites:
BumaStemra Analyse Verkiezingsprogramma's
BK Kunst en Cultuur in Partijprogramma's
NRC Stemhulp;
NRC: Voor welk museum stemt u?
NRC: De ideale cultuurminister?

Gepubliceerde Verkiezingsprogramma’s

Groenlinks Tijd voor nieuw realisme | cultuur: pag. 60 + 61

D66 Een nieuw begin | cultuur: pag. 34 tot en met 38

SP Stel een daad | cultuur (gecombineerd met sport en onderwijs): pag. 17 + 18

CDA Zorg voor elkaar | cultuur: pag. 88 + 89

PvdA Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland | cultuur: pag. 81 t/m 84

VVD Ons nieuwe verhaal | cultuur + media: pag. 31 + 32

Partij voor de Dieren Plan B: idealisme is het nieuwe realisme |  cultuur: pagina 84/85

Christen Unie Hoopvol Realistisch | cultuur, erfgoed en media: pag. 86 t/m 88

SGP In vertrouwen | cultuur en media: pag. 24 t/m 26

PVV Het gaat om u | cultuur en media: pag. 11 t/m 13

BIJ1 Een samenleving die werkt voor iedereen | cultuur: H7

50PLUS De kracht van Plus | cultuur en (social) media: pag. 16


In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen schrijven enkele van de vijftig leden van de Akademie van Kunsten (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) een tekst over de rol van kunst en cultuur in de partijprogramma’s:
Cultuur is wie we zijn - door Maria Barnas 
- Schuif de havermout opzij - door Nelleke Noordervliet

 

F-Razzor: inzamelingsactie uit steun voor gedupeerden en Engagement Arts NL.
Kunstwerken van meer dan zestig internationale kunstenaars in online benefietverkoop.   

Meer dan zestig internationale kunstenaars nemen op 8 maart deel aan een inzamelingsactie onder de naam F-Razzor (' fundraiser') die een aantal van hen heeft gestart. Met deze benefietverkoop willen zij machtsmisbruik, seksisme en ongelijkheid in het Nederlandse kunstveld aan de kaak stellen en gedupeerden van seksueel misbruik financieel ondersteunen. Op maandag 8 maart a.s., Internationale Vrouwendag, wordt een online webshop gelanceerd met het werk van de kunstenaars die in de periode 2014-2017 aan de Rijksakademie verbonden waren. Allen doneren zij hun werk ter ondersteuning van het initiatief. De verkoop loopt tot en met maandag 15 maart a.s.
Voor meer informatie zie www.f-razzor.com.
Op dit moment bevat de website basisinformatie, vlak voor 8 maart zal daar de gehele webshop te zien zijn.

 

Handreiking Waarden voor een nieuwe taal

Op woensdag 10 maart wordt de handreiking Waarden voor een nieuwe taal gepresenteerd.
Woorden hebben een bepaalde waarde en brengen een lading met zich mee, dat kan met de tijd veranderen. Het gaat er bij inclusief taalgebruik om dat je je bewust bent van de impact van woorden. Inclusief taalgebruik is een continu empathisch proces dat we samen bepalen. Hoe? Door te luisteren, gesprekken te voeren en samen na te denken over woordgebruik, en die waar mogelijk aan te passen. Op die manier gaat ook Mounir Samuel (o.a. politicoloog, auteur, theatermaker en adviseur diversvaardigheid), die de handreiking Waarden voor een nieuwe taal in opdracht van de Code Diversiteit & Inclusie voor de cultuursector schrijft, te werk.
De presentatie start om 13u en inschrijven kan via deze link.

Een heel mooi en zonnig weekend gewenst en we komen naar aanleiding van de persconferentie op maandag 8 maart a.s. met meer nieuws.

Help deuren en poorten van doorstroomlocaties weer te openen voor het Nederlands publiek

Onderstaande brief is vandaag namens Nationale Monumentenorganisatie, Federatie Instandhouding Monumenten,de Museumvereniging en De Zaak Nu verstuurd naar minister Van Engelshoven van Onderwijs,…

Onderstaande brief is vandaag namens Nationale Monumentenorganisatie, Federatie Instandhouding Monumenten,de Museumvereniging en De Zaak Nu verstuurd naar minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Van ’t Wout van Economische zaken en Klimaat en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Help deuren en poorten weer te openen voor het Nederlands publiek! Door heel het land zijn zo’n 60.000  werkenden – in loondienst, als freelancer of vrijwilliger – er klaar voor om bezoekers te verwelkomen die snakken naar een veilig en inspirerend uitje. We zien nu dat men er spontaan op uit trekt en dat de anderhalve meter vaak in het gedrang komt waardoor ongecontroleerde situaties ontstaan. Dat zal met de Paasdagen en het voorjaar op komst eerder meer dan minder worden. Wij kunnen u garanderen dat musea, opengestelde monumenten en presentatie-instellingen voor beeldende kunst op een verantwoorde en veilige manier kunnen openen voor publiek. We kunnen er allemaal samen weer veilig op uit. Dit is een afgewogen moment om de deuren te openen voor al het publiek en bezoek door het publiek van de toekomst te stimuleren. Juist nu verdient elk kind, elke scholier het om weer de ruimte te krijgen om met school een cultuurbezoek te brengen. Het kan veilig en is leerzaam en inspirerend. Zo kunnen we samen de door de coronacrisis groeiende beperkingen verminderen en de ongelijkheid in onze samenleving doorbreken.

Cultuurbezoek is juist goed voor de volksgezondheid

Cultuurbezoek is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voor iedereen gezond, omdat het beleven van kunst en erfgoed het algehele welbevinden bevordert. En welvaart komt met welzijn en welbevinden. Om de verspreiding van het corona virus te beperken en te voorkomen dat onze gezondheidszorg overbelast raakt, zijn er strikte protocollen voor bezoekers, leveranciers en medewerkers. Zo kan bezoek aan doorstroomlocaties alleen op afspraak door vooraf een tijdslot te reserveren; spreiding van bezoek over de week helpt daarbij. Hierdoor kan de anderhalve meter goed gehandhaafd worden. Dat was al de norm tot de derde verplichte sluiting medio december.

Openstelling is noodzakelijk om economische schade in te dammen

Ondanks genereuze maar noodzakelijke noodsteun van het kabinet tot 1 juli, is er ook een financieel-economische reden om te heropenen. De publieksinkomsten van opengestelde monumenten en musea zijn in hoge mate seizoenafhankelijk en worden vooral in de periode april t/m oktober gerealiseerd. Presentaties en tijdelijke tentoonstellingen die eind vorig jaar kort na de opening moesten sluiten, zijn inmiddels in de boeken afgeschreven. Bijvoorbeeld doordat bruiklenen niet langer beschikbaar zijn. Normaal gesproken starten in het voorjaar nieuwe tentoonstellingen en presentaties waarin ook nu volop geïnvesteerd is en die kunnen bijdragen aan het beperken van het verlies aan inkomsten over 2021.

Om diezelfde economische reden hechten doorstroomlocaties aan openstelling van horeca en winkel om eigen inkomsten te genereren. Desalniettemin blijft de bedrijfsvoering op anderhalve meter niet rendabel.

Weer genieten van een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is

Vanzelfsprekend heeft elke sector z’n eigen strenge protocol voor veilig en verantwoord cultuurbezoek. En die doen hun werk, want in doorstroomlocaties zijn geen coronabrandhaarden vastgesteld. Protocollen voor musea, opengestelde monumenten en presentatie instellingen voor beeldende kunst zijn in de Taskforce culturele en creatieve sector op elkaar afgestemd. In het stroomschema hieronder zijn de corona beperkende maatregelen visueel weergegeven. Daarmee kunnen doorstroomlocaties op een veilige en verantwoorde manier nu open. Want de openstelling van duizenden monumenten, honderden musea en tientallen presentatie-instellingen kan écht veilig en verantwoord plaatsvinden.

 

Door Nationale Monumentenorganisatie, Federatie Instandhouding Monumenten, de Museumvereniging en De Zaak, 4 maart 2021

Iets meer lucht

Beste Leden, We zijn bijna een jaar verder en deze maatregelen trekken een behoorlijke wissel. Vandaar dat het kabinet heeft besloten om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te…

Beste Leden,
We zijn bijna een jaar verder en deze maatregelen trekken een behoorlijke wissel.

Vandaar dat het kabinet heeft besloten om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open. 

Op maandag 8 maart a.s. beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 16 maart nodig zijn.

De belangrijkste maatregelen, geldig tot en met 2 maart a.s.:
Ontvang thuis niet meer dan 1 persoon van 13 jaar of ouder per dag.
Ga maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek.
Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.
Ga alleen naar buiten met leden van je huishouden of met een groepje dat bestaat uit maximaal 2 mensen.
Van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur 's ochtends is er een avondklok. Dan is het verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. 
Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.
De meeste locaties zijn gesloten:
Winkels (behalve essentiële winkels). Bestellen en afhalen bij alle detailhandel is vanaf 10 februari mogelijk.
Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen.
Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc.
Dierenparken, pretparken, etc.
Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc.
Restaurants en cafés.
Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand.
Basisscholen en de kinderopvang voor kinderen van 0-4 zijn vanaf 8 februari weer geopend.
De buitenschoolse opvang blijft nog gesloten.
In het voortgezet onderwijs kunnen praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden (tot 1 maart).
In MBOHBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk op de locatie (tot 1 maart).
In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten.
Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang op de buitenschoolse opvang. De oproep is om alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er geen andere oplossing mogelijk is.
Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan.
Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen
Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot en met maart. Er gelden reisbeperkingen

 

Nieuws van de taskforce culturele en creatieve sector

Onderzoek door KPMG in samenwerking met de Vrije Universiteit toont aan dat door opschaling van sneltesten de samenleving en de economie desalniettemin eerder van het slot zouden kunnen. Hierin heeft ook de motie Dijkhoff die het kabinet oproept tot overleg met de branches om gelijktijdig alle gesloten sectoren een beetje te heropenen, gehoor gekregen.

Het kabinet heeft VNO-NCW en MKB-Nederland uitgenodigd daartoe een plan te maken; de Museumvereniging is hierbij betrokken als voorzitter van de Federatie Cultuur. De Zaak Nu blijft uiteraard aangesloten op deze ontwikkelingen. 

Op dit moment wordt nader onderzocht door OCW, VWS en EZK of bezoek aan doorstroomlocaties zoals musea, presentatie-instellingen, theaters en horeca te koppelen is aan een bewijs van vaccinatie, immuniteit of negatieve uitkomst van sneltesten en wat daarvoor de beste methode is. 
Vanzelfsprekend staat de privacy en veiligheid van bezoekers en medewerkers daarbij voorop. Bij (gedeeltelijke) heropening op basis van sneltesten is het ook van belang dat het sneltesten van medewerkers ‘op de vloer’ (die in contact komen met publiek) ook mogelijk wordt. 
 

De Zaak Nu hoopt dat er snel zicht komt op verdere versoepelingen van de maatregelen waarbij veiligheid voorop staat en houden jullie geïnformeerd over alle ontwikkelingen!


Met hartelijke groet,
Namens het bestuur van De Zaak Nu
Astrid Schumacher

De Zaak Nu
Schipluidenlaan 12D4
1062 HE Amsterdam
t. 020 625 56 51
info@dezaaknu.nl

Het Grote Cultuur Debat

Beste Leden, Op 17 maart gaan we naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Het is van belang om te weten wat de standpunten van de verschillende politieke partijen zijn met betrekking…

Beste Leden,

Op 17 maart gaan we naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen.
Het is van belang om te weten wat de standpunten van de verschillende politieke partijen zijn met betrekking tot de culturele en creatieve sector. Wat zijn de ambities van de landelijke politiek op het gebied van kunst en cultuur? Wat valt er te kiezen?
Lees hier in BK Informatie wat partijprogramma's zeggen over Kunst & Cultuur.

 

Nieuws van Kunsten '92 - Het Grote Cultuurdebat.

Op maandag 8 februari a.s. gaan landelijke politici gaan onder leiding van Ruben Maes met elkaar in debat. Wat is hun visie op de toekomst van Nederland: wat zijn de ingrediënten voor de samenleving na corona en voor de creatieve en kenniseconomie die we willen zijn en blijven? Welke bijdrage levert volgens de politici de culturele en creatieve sector daaraan? Hoe komen we zo goed mogelijk uit deze crisis? Aan de hand van een aantal concrete casussen uit de cultuursector en andere domeinen zetten we het inhoudelijke debat op scherp.

Politici in debat 
Aan het debat nemen zeven partijen deel die in de afgelopen vier jaar actief het cultuurdebat in de Tweede Kamer hebben gevoerd: cultuurwoordvoerders Zohair El Yassini (VVD), Salima Belhaj (D66), Niels van den Berge (GroenLinks), Peter Kwint (SP) en Lammert van Raan (Partij voor de Dieren). En daarnaast Wytske Postma (CDA, Tweede Kamerlid) en Julian Bushoff (PvdA, nummer 14 op de kieslijst).

Volg het debat via de livestream door je vooraf aan te melden. 
Het debat op 8 februari a.s. start om 15:00 uur en eindigt om 17:00 uur. Aanmelden kan hier.

Het Grote Cultuurdebat wordt georganiseerd door Kunsten '92 (in samenwerking met de Federatie Creatieve Industrie), Kunstloc Brabant, LKCA, De Kunst van Brabant, DOKc en Bibliotheek LocHal.

 

Nieuws van de Taskforce Culturele en Creatieve sector

De nieuwe routekaart biedt nog weinig perspectief voor de cultuursector.

De Taskforce rekent erop dat in een volgende versie van de routekaart ook evenredigheid, billijkheid en vooral ook perspectief op betere tijden de overhand krijgen.

De versoepeling van maatregelen is nog niet gekoppeld aan een helder uitgangspunt, gaat in geval van culturele instellingen zelfs uit van strengere beperkingen en doet geen recht aan maatregelen die culturele instellingen hebben genomen om veilig bezoek te kunnen ontvangen. Voor culturele instellingen en doorstroomlocaties blijft tot en met niveau waakzaam voorafgaand reserveren en triage verplicht. Dat zijn forse beperkingen die spontaan cultuurbezoek onmogelijk maken.

Toch is er een lichtpunt. Het kabinet werkt de routekaart nu regelmatig bij. De sector vertrouwt er dan ook op dat een betere kaart aanstaande is. In de ‘kleine lettertjes’ onderaan de routekaart wordt aangegeven dat onderzocht wordt onder welke voorwaarden een geschikte alternatieve norm kan gelden.

De Taskforce culturele en creatieve sector pleit ervoor om de routekaart voor culturele instellingen te koppelen aan twee heldere uitgangspunten: een maximale bezoekcapaciteit per gebouw op basis van de anderhalve meter norm, en daarnaast voor elke zaal met stoelen heldere placeringsnormen. Andere maatregelen om de risico’s op besmetting terug te dringen zijn door alle culturele instellingen genomen en worden gehandhaafd, denk aan blokprogrammering, looproutes, tijdslots, sanitair en garderobe en ventilatie.

Verder wacht de Taskforce culturele en creatieve sector met smart op een aanvulling van de routekaart met cultuureducatie en -participatie. Het gaat dan om in binnen- en buitenschools cultuuronderwijs voor miljoenen leerlingen en de actieve kunstbeoefening van circa 6,5 miljoen Nederlanders van jong tot oud.

Opstarten van dit deel van de cultuursector betekent eveneens weer werk en inkomen voor kunstenaars die vaak een gemengde beroepspraktijk hebben en ook als docent, dirigent of koorleider werkzaam zijn. Ook zij hebben broodnodig behoefte aan perspectief nu de coronanoodsteun hun nauwelijks bereikt.                                                                                                                     

Namens het bestuur van De Zaak Nu wenst ik jullie een mooi & winters weekend toe!

Met hartelijke groet,
De Zaak Nu
Schipluidenlaan 12D4
1062 HE Amsterdam
t. 020 625 56 51
info@dezaaknu.nl

Lockdown tot en met 19 januari 2021

Helaas zijn ook de presentatie-instellingen, naast musea, theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s en sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels…

Helaas zijn ook de presentatie-instellingen, naast musea, theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s en sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels vanaf dinsdag 15 december a.s. tot en met 19 januari 2021 verplicht gesloten.

Gelukkig blijven live streaming en repetities mogelijk en kunnen op- en afbouw van tentoonstellingen en filmopnames binnen de nu geldende regels door gaan.

Zodra de brief van het kabinet is gepubliceerd zullen we jullie hierover informeren en ook het protocol waar en zonodig aanpassen. Hierbij alvast de belangrijkste zaken op een rij. 

Geldende maatregelen

Blijf dus zo veel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen. Thuiswerken blijft daarom ook de norm, tenzij het absoluut noodzakelijk is om naar het werk te gaan. Daarnaast adviseert het kabinet om thuis per dag niet meer dan 2 gasten vanaf 13 jaar te ontvangen.
Op 24, 25 en 26 december geldt een uitzondering: dan mogen er maximaal 3 gasten per dag op bezoek komen, exclusief kinderen tot 13 jaar.

Voor buiten geldt de groepsgrootte van maximaal 2 personen, ook tijdens de kerstdagen. Reis niet en boek geen reizen tot medio maart, tenzij strikt noodzakelijk. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten. Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.

De basisregels veranderen niet: 
- 1,5 meter afstand van mensen uit een ander huishouden.
- Handen vaak wassen
- Bij klachten, hoe mild ook, thuisblijven, niet naar buiten gaan of bij anderen op bezoek en testen. Wie besmet is, roept hulp in van anderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven.  

Op 12 januari 2021 zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 19 januari nog nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 

 

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. Vanaf 19 november a.s. weer open!

We hoopten dat het niet nodig zou zijn, maar deze  tijdelijke verzwaring  van de gedeeltelijke lockdown is er om de toenemende druk op de zorg te verminderen. Vanaf 19 november…

We hoopten dat het niet nodig zou zijn, maar deze tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown is er om de toenemende druk op de zorg te verminderen.

Vanaf 19 november mogen de publiek toegankelijke instellingen weer open.
Deze maatregelen gaan in per woensdag 4 november a.s. om 22:00u. Daarna zullen we weer teruggaan naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober 2020.

 

Reactie NRC Artikel-Hoe een kunstenaar carrière maakt onder aanhoudende beschuldigingen van aanranding en verkrachting. Door Lucette Terborg en Carola Houtekamer

Met ontsteltenis heeft het bestuur van De Zaak Nu het artikel en de getuigenissen gelezen in NRC Handelsblad d.d. 30 oktober 2020. De omvang en intensiteit van de meldingen zijn schokkend. Onze…

Met ontsteltenis heeft het bestuur van De Zaak Nu het artikel en de getuigenissen gelezen in NRC Handelsblad d.d. 30 oktober 2020. De omvang en intensiteit van de meldingen zijn schokkend. Onze steun en medeleven gaat uit naar de melders van dit geweld.

De Zaak Nu en haar leden streven naar een veilige omgeving voor medewerkers, opdrachtnemers, vrijwilligers en bezoekers; voor alle mensen met wie en voor wie zij werkt. Wij zijn tegen elke vorm van onderdrukking of grensoverschrijdend gedrag. Daar zetten we ons voor in.
 
De Zaak Nu wil zich op korte termijn aansluiten bij mores.online, meldpunt voor ongewenst gedrag in de culturele en creatieve sector. Zodat werkenden in de beeldende kunst hier een externe en bekwame vertrouwenspersoon kunnen vinden.
Mores heeft ook een gedragscode die De Zaak Nu graag overneemt. De Zaak Nu adviseert haar leden dit ook te doen. Deze gedragscode bevat een duidelijk stappenplan dat bij een melding in werking treedt. De gedragscode past binnen de Fair Practice Code die reeds door de sector gehanteerd wordt.
Alle instellingen en individuen werkzaam in onze sector wordt gevraagd die code als onderdeel van de Fair Practice Code te onderschrijven, nog meer uit te dragen en daarmee de veiligheid binnen onze sector te vergroten.

///////////////////

With consternation the Board of De Zaak Nu has read the article and the testimonials in NRC Handelsblad from October 30. The intensity and scope of the reports is shocking. Our support and compassion go out to those who report this violence.

De Zaak Nu and its members strive for a safe environment for employees, contractors, volunteers and visitors; for all people with whom and for whom we work. We are against any form of oppression or transgressive behaviour. We are committed to that.

De Zaak Nu will in the short term join mores.online, a disclosure office for undesirable behavior in the cultural and creative sector; in order for the workers in the visual arts to be able to gain access to their external and competent counselors. Mores also has a code of conduct that De Zaak Nu will adopt. De Zaak Nu advises its members to adopt this too. This contains a clear step-by-step plan that comes into effect upon a notification of boundary-crossing and/or undesirable behaviour. This code of conduct is in line with the Fair Practice Code that is already used by the sector. All institutions and individuals working in our sector are asked to endorse this code as part of the Fair Practice Code, to propagate it further and thereby increase the safety within our sector.

Gedeeltelijke lockdown

Naar aanleiding van de persconferentie d.d. 13 oktober 2020 is het protocol Presentatie- en Postacademische instellingen gewijzigd.  De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14…

Naar aanleiding van de persconferentie d.d. 13 oktober 2020 is het protocol Presentatie- en Postacademische instellingen gewijzigd. 

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Download

Download

Brief aan minister Van Engelshoven - Versterk Beeldende Kunstsector

Naar aanleiding van de recente bekendmaking van de toekenningen regeling Programma's Kunstpodia, waarbij 15 presentatie-instellingen positief werden beoordeeld maar onder de zaaglijn terechtkwamen,…

Naar aanleiding van de recente bekendmaking van de toekenningen regeling Programma's Kunstpodia, waarbij 15 presentatie-instellingen positief werden beoordeeld maar onder de zaaglijn terechtkwamen, de beëindiging van de Experimenteerregeling Kunstenaarshonoraria en de meerkosten FPC heeft De Zaak Nu bijgaande brief opgesteld. Deze brief is medeondertekend door Kunstenbond, Kunsten '92 en Platform BK.

Download

Aangepast Protocol per 6 oktober 2020

Naar aanleiding van een aantal wijzingen in de maatregelen die van toepassing zijn op Presentatie- en Postacademische insteliingen, is het Protocol aangepast. 

Naar aanleiding van een aantal wijzingen in de maatregelen die van toepassing zijn op Presentatie- en Postacademische insteliingen, is het Protocol aangepast. 

Download

Aangepast protocol per 29 september 2020

Naar aanleiding van de persconferentie d.d. 28 september 2020 is het  Protocol bescherming en veiligheid medewerkers en bezoekers presentatie- en postacademische instellingen  en …

Naar aanleiding van de persconferentie d.d. 28 september 2020 is het Protocol bescherming en veiligheid medewerkers en bezoekers presentatie- en postacademische instellingen en addendum Programma en Bijeenkomsten aangepast.

Blijf de websites van de Veiligheidsregio's goed in de gaten houden omdat de Veiligheidsregio's separate maatregelen hanteren. Mocht het niet duidelijk zijn wat de consequenties zijn voor je instelling, neem dan contact op met (cultuur) ambtenaren in je eigen gemeente die afstemmen met de betreffende regio.
De komende weken gelden een aantal aangescherpte maatregelen en het is belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid gezamenlijk nemen om het virus onder controle te houden.

 

Download Aangepast protocol d.d. 29 september 2020

Download Aangepast addendum 29 september 2020

Aangepast Protocol en Addendum per 1 juli 2020

N.a.v. de persconferentie d.d. 24 juni 2020 is het protocol voor Presentatie- en Postacademische instellingen en het bijbehorende Addendum Publiek Programma en Bijeenkomsten aangepast.

N.a.v. de persconferentie d.d. 24 juni 2020 is het protocol voor Presentatie- en Postacademische instellingen en het bijbehorende Addendum Publiek Programma en Bijeenkomsten aangepast.

Download Protocol bescherming en veiligheid presentatie en postacademische instellingen

Download Addendum Publiek Programma en Bijeenkomsten

Protocol – Bescherming en veiligheid medewerkers en bezoekers Presentatie- en Postacademische instellingen

Het  Protocol bescherming en veiligheid medewerkers en bezoekers presentatie en postacademische instellingen  en  Addendum Programma en bijeenkomsten  is opgesteld door…

Het Protocol bescherming en veiligheid medewerkers en bezoekers presentatie en postacademische instellingen en Addendum Programma en bijeenkomsten is opgesteld door De Zaak Nu. 

Dit protocol is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en een speciale werkgroep bestaande uit beleidsmedewerkers van diverse ministeries getoetst aan de hand van de landelijke richtlijnen. Let op: N.a.v. de persconferentie op 19 mei 2020 is het Protocol aangepast.

Status van het Protocol

Dit Protocol is een geldig document dat door alle presentatie-en postacademische instellingen nageleefd dient te worden. De richtlijnen opgesteld door de Rijksoverheid en de geldende Noodverordeningen per regio zijn hierbij leidend.

Vragen

Veel zaken komen overeen met het protocol van de musea. In hun Q&A  vind je daarom al veel antwoorden op veel gestelde vragen. Mocht je n.a.v. het Protocol en/of Addendum en Q&A nog vragen hebben dan spreekt het voor zich dat je ons te allen tijde kunt bereiken via info@dezaaknu.nl

Download Protocol bescherming en veiligheid presentatie en postacademische instellingen

Download Addendum Publiek Programma en Bijeenkomsten

WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

De Zaak Nu werkt hard aan een nieuwe huisstijl en website. Leden van De Zaak Nu worden per e-mail regelmatig geïnformeerd over de activiteiten van De Zaak Nu en over belangrijke Cultuurpolitiek…

De Zaak Nu werkt hard aan een nieuwe huisstijl en website.

Leden van De Zaak Nu worden per e-mail regelmatig geïnformeerd over de activiteiten van De Zaak Nu en over belangrijke Cultuurpolitiek zaken.

Wilt u informatie ontvangen over de activiteiten van De Zaak Nu en/of heeft uw presentatie-instelling interesse om vertegenwoordigd te worden? U kunt ons bereiken via info@dezaaknu.nl

Reactie BKNL op Corona Steunpakket voor de Culturele Sector d.d. 15 april 2020

De Zaak Nu heeft samen met de BKNL partners een brief opgesteld zoals vandaag gestuurd aan minister Van Engelshoven als reactie op Corona-steunpakket d.d. 15 april voor de culturele sector.…

De Zaak Nu heeft samen met de BKNL partners een brief opgesteld zoals vandaag gestuurd aan minister Van Engelshoven als reactie op Corona-steunpakket d.d. 15 april voor de culturele sector. Lees hier de brief aan de minister van OCW.

Download reactie BKNL op Corona-steunpakket d.d. 15 april voor de culturele sector

Brief aan minister van OCW over steunpakket Culturele en Creatieve Sector

Kunsten ’92 heeft mede namens BKNL op 17 maart een brief gestuurd aan minister Van Engelshoven over maatregelen voor de culturele en creatieve sector vanwege het coronavirus. Om in deze crisis…

Kunsten ’92 heeft mede namens BKNL op 17 maart een brief gestuurd aan minister Van Engelshoven over maatregelen voor de culturele en creatieve sector vanwege het coronavirus. Om in deze crisis zo eensgezind mogelijk op te treden, presenteren de organisaties een eerste analyse en voorstel voor een aanpak. De culturele en creatieve sector wil vanzelfsprekend zijn denk- en innovatiekracht inzetten voor de beperking van de gevolgen van het effect van de coronacrisis, niet alleen met betrekking tot de sectoren zelf maar ook ten behoeve van de gehele samenleving.

Download Brief aan minister van OCW over steunpakket Culturele en Creatieve Sector

Reactie BKNL Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021–2024

BKNL heeft met veel interesse de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021–2024 tot zich genomen en sluit zich aan bij de reactie van Kunsten ’92, ook BKNL waardeert de inzet van de minister zeer. Extra…

BKNL heeft met veel interesse de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021–2024 tot zich genomen en sluit zich aan bij de reactie van Kunsten ’92, ook BKNL waardeert de inzet van de minister zeer. Extra investeringen, minder regelgeving, de inzet op een beter draagvlak vanuit de regio en verbetering van de voorwaarden voor een sterke cultuursector. Bovendien is BKNL verheugd over de handhaving van presentatie- en postacademische instellingen voor beeldende kunst in de basisinfrastructuur en het loslaten van de eigen inkomstennorm.

BKNL is er trots op dat de deelnemende partijen[1] sinds 2013 slagvaardig en gezamenlijk te werk zijn gegaan om niet alleen met de minister mee te denken, maar ook oplossingen aan te dragen voor diverse knelpunten. Zo heeft BKNL de Richtlijn Kunstenaarshonoraria ontwikkeld en daarvoor in twee jaar tijd breed draagvlak verworven. Deze richtlijn die in 2017 als eerste van de Arbeidsmarktagendapunten tot stand kwam en nu door alle beeldende kunstmusea is onderschreven dient inmiddels als voorbeeld voor de brede kunst en cultuursector. Álle beeldende kunstinstellingen in Nederland trekken gezamenlijk op voor een goed honorarium voor beeldend kunstenaars. Deze Richtlijn heeft geleid tot een volgende stap: het rapport en de Richtlijn Functie- en Loongebouw presentatie-instellingen beeldende kunst.

Lees hier het persbericht.

Alle kunstmusea doen mee

Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag en Museum de Fundatie ondertekenen  richtlijn kunstenaarshonoraria . Met vier handtekeningen weer een…

Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag en Museum de Fundatie ondertekenen richtlijn kunstenaarshonoraria.

Met vier handtekeningen weer een stap dichterbij het Nieuwe Normaal; alle beeldende kunstinstellingen in Nederland trekken gezamenlijk op voor een goed honorarium voor beeldend kunstenaars. Ook het Stedelijk Museum Amsterdam (dat de richtlijn sinds mei vorig jaar toepast), Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, Gemeentemuseum Den Haag en Museum de Fundatie in Zwolle ondertekenen het convenant dat kunstenaars een vergoeding belooft als ze exposeren.

Eelco van der Lingen, directeur Mondriaan Fonds: ‘De richtlijn kunstenaarshonoraria heeft een belangrijke functie die bijdraagt aan de emancipatie en de zelfstandige positie van beeldend kunstenaars. Het is fijn te zien hoe sterk het effect van de richtlijn nu al is en het is hartverwarmend te kunnen vaststellen dat de hele sector de richtlijn nu omarmt.’

In 2017 presenteerde BKNL (Beeldende Kunst Nederland) de richtlijn kunstenaarshonoraria: een uniek initiatief van de beeldende kunstsector om te komen tot fair practice en een ‘nieuw normaal’ in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars.

Uit een brede enquête uitgezet in 2018 onder zowel kunstenaars als instellingen blijkt dat vrijwel alle instellingen en zo’n 80 procent van de kunstenaars de richtlijn inmiddels kent. Tweederde van de instellingen geeft aan de richtlijn ook daadwerkelijk toe te passen.

BKNL is blij met dit succes maar benadrukt dat ook na 2020 extra budget beschikbaar moet komen om duurzame toepassing van de richtlijn te garanderen.

Het Mondriaan Fonds heeft voor 2019 en 2020 een jaarlijks bedrag van 690.000 euro beschikbaar om kunstinstellingen te stimuleren kunstenaars naar behoren te honoreren voor tentoonstellingen. Na 2020 moeten alle kunstinstellingen zelf uit hun reguliere budgetten de honoraria betalen.

Bij BKNL (Beeldende Kunst Nederland) zijn aangesloten: Platform BK, Kunstenbond, Kunsten ‘92, Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert de bijeenkomsten.

Foto’s, van links naar rechts:

1. Jan Willem Sieburgh (Stedelijk Museum Amsterdam) en  Eva Postema (Bestuurslid De Zaak Nu) 

2. Benno Tempel (Gemeentemuseum Den Haag) en Peter van den Bunder (Kunstenbond)

3. Ralph Keuning (Museum de Fundatie) en Eelco van der Lingen (Mondriaan Fonds). 

4. Sjarel Ex (Museum Boijmans Van Beuningen) en Eelco van der Lingen (Mondriaan Fonds). 

Foto’s: Aad Hoogendoorn 

 

Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021–2024 – Reactie De Zaak Nu

Op 11 juni jl. presenteerde minister Van Engelshoven de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021–2024 in Tilburg. Hieronder tref je verdere informatie over de Uitgangspuntenbrief. De Zaak Nu is…

Op 11 juni jl. presenteerde minister Van Engelshoven de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021–2024 in Tilburg. Hieronder tref je verdere informatie over de Uitgangspuntenbrief.

De Zaak Nu is verheugd te lezen dat de minister ruimte biedt voor de presentatie-instellingen in de BIS, daar extra gelden voor vrij maakt en daarmee de positie van beeldende kunst en deze kunstinstituten de noodzakelijke versteviging te geven in de BIS. Het loslaten van de eigen inkomstennorm vermindert tevens de lastendruk voor deze instellingen.Het bestuur heeft echter ook zorgen die wij middels bijgaande brief met de minister, de Raad voor Cultuur en de Cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer hebben gedeeld.

Op 20 juni a.s. vinden in de Tweede Kamer een aantal Rondetafelbijeenkomsten plaats, voorafgaande aan het Cultuurdebat over de Uitgangspuntenbrief. Dit debat vindt plaats op 27 juni a.s. vanaf 10u. Via deze link tref je verdere informatie aan over het debat en via deze link kan je het debat op 27 juni a.s. live volgen.

Download Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021 - 2024 - Reactie De Zaak Nu

Op weg naar het nieuwe normaal

Deze week zijn de uitkomsten van het onderzoek verschenen dat De Zaak Nu - belangenvereniging voor presentatie-instellingen in de beeldende kunst - heeft laten uitvoeren met ondersteuning van het…

Deze week zijn de uitkomsten van het onderzoek verschenen dat De Zaak Nu - belangenvereniging voor presentatie-instellingen in de beeldende kunst - heeft laten uitvoeren met ondersteuning van het Ministerie van OCW en het Mondriaan Fonds. Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is dat voor de beeldende kunstsector voor het eerst een Functie-en Loongebouw is beschreven. Deze kan als richtlijn worden gebruikt door Neder- landse presentatie- en postacademische instellingen en voldoet aan de kernwaarden van de Fair Practice Code Cultuur.

Enerzijds heeft de sector hiermee zelf weer een nieuwe stap gezet in het naleven van de Fair Practice Code als logisch gevolg op de invoering van de Richtlijn Kunstenaarshonorarium in 2017. Anderzijds zijn hiermee ook belangrijke inzichten verkregen in de zorgwekkende arbeidsmarktsituatie van alle mensen werkzaam in de beel- dende kunstsector, die na de forse bezuinigingen in 2013 is ontstaan.

Meerkosten Fair Practice Code

Met name in de kleine en middelkleine instellingen (omzet tot €500.000,-) is sprake van een algemeen tekort- schietende beloning van werknemers en structureel onbetaald overwerk. Daarnaast wordt er bovenmatig veelgebruik gemaakt van zzp’ers en draaien veel kleinere instellingen op vrijwilligers en stagiairs. De minimale meerkosten om de structurele onderbetaling te compenseren en aan de Fair Practice Code te voldoen, bedragen € 2,2 miljoen. Als daarnaast rekening wordt gehouden met een indexering (loonstijging) om de beloning vanwerkenden in deze sector gelijke tred te laten houden met de rest van de economie (2017-2021) dan komt het totale bedrag uit op € 3,8 miljoen. Deze conclusies maken onderdeel uit van het rapport Op weg naar het nieuwe normaal – Minimale meerkosten van eerlijke betaling in de cultuursector dat op 16 mei jl. door Kunsten 92 is overhandigd aan Minister Van Engelshoven.

De Zaak Nu sluit zich aan bij de standpunten die voortvloeien uit het onderzoek van Kunsten 92: middelen uithet nog beschikbare budget (€ 28 miljoen van de aanvullende € 80 miljoen die in het regeerakkoord gereserveerd werden voor de kunsten) moeten worden aangewend om de meerkosten van de uitvoering Fair Practice Code te realiseren. Hiermee wordt rust in de sector gecreëerd en kunnen presentatie-instellingen beeldende kunst alle werkenden naar behoren betalen en daarmee zich verder professionaliseren, hun voortbestaan be- stendigen en op die manier bijdragen aan de kwaliteit van het culturele klimaat. Daarnaast is het van groot be- lang dat voldoende middelen beschikbaar worden gesteld om de beloningen conform de richtlijn jaarlijks te in- dexeren op basis van de landelijke loonontwikkeling, dan lopen de achterstanden ten opzichte van de rest van de economie niet verder op.

Lees hier het volledige rapport en de richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen beeldende kunst.

KABINET STIMULEERT SUCCESVOLLE HONORARIUMRICHTLIJN

Het kabinet neemt kunstenaarshonoraria serieus. Met Prinsjesdag is door het kabinet bekendgemaakt dat het Mondriaan Fonds voor 2019 en 2020 een jaarlijks bedrag van 800.000 euro krijgt om…

Het kabinet neemt kunstenaarshonoraria serieus. Met Prinsjesdag is door het kabinet bekendgemaakt dat het Mondriaan Fonds voor 2019 en 2020 een jaarlijks bedrag van 800.000 euro krijgt om kunstinstellingen te stimuleren kunstenaars naar behoren te honoreren voor tentoonstellingen. Het kabinet beloont hiermee het succes van de richtlijn kunstenaarshonoraria, een uniek en gezamenlijk initiatief van beeldende kunstsector.

Uit recent onderzoek blijkt: het aantal musea en instellingen dat kunstenaars honoreert is in een jaar tijd verdubbeld. De richtlijn kunstenaarshonoraria slaat het eerste jaar na introductie al goed aan en het doel, namelijk van een betere onderhandelingspraktijk, wordt bereikt. De stimuleringsbijdrage van het Mondriaan Fonds blijkt hierbij cruciaal.

Op basis van de positieve ervaringen en de uitkomsten van een brede enquête onder instellingen en kunstenaars zal de initiatiefnemer – BKNL – de richtlijn voortzetten en de richtbedragen opnieuw indexeren. Met het extra budget dat door het kabinet beschikbaar wordt gesteld, kan via het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria van het Mondriaan Fonds de richtlijn komende twee jaar worden gestimuleerd. Instellingen die de richtlijn toepassen, kunnen een gedeeltelijke compensatie aanvragen voor de honoraria die zij betalen aan beeldend kunstenaars.

Zorgen voor de toekomst
BKNL is blij met dit succes van de richtlijn en het extra budget voor het Mondriaan Fonds, maar heeft ook zorgen voor de toekomst. Het experimenteerreglement is een tijdelijke bijdrage en instellingen geven aan zonder dit budget niet te kunnen voldoen aan de richtlijn. Om duurzame toepassing van de richtlijn verder te garanderen is het cruciaal dat er na 2020 extra budget beschikbaar komt voor de instellingen en dat een gesprek op gang komt over de hoeveelheid ‘prestatie-eisen’ die aan kunstinstellingen worden opgelegd. BKNL zal hierover in gesprek gaan met het ministerie van OCW en leden van de Tweede Kamer.

Over de richtlijn
In 2017 presenteerde BKNL de richtlijn kunstenaarshonoraria: een uniek en gezamenlijk initiatief van de beeldende kunstsector om te komen tot fair practice en een ‘nieuw normaal’ in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars. De richtlijn leidt tot betere vergoedingen voor kunstenaars bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Uit een brede enquête onder zowel kunstenaars als instellingen blijkt dat vrijwel alle instellingen en ruim 80 procent van de kunstenaars de richtlijn inmiddels kent. Tweederde van de instellingen geeft aan de richtlijn ook daadwerkelijk toe te passen. Dat is opvallend omdat twee jaar geleden tweederde van de instellingen géén honoraria betaalden. Kunstenaars en instellingen zijn blij met het bestaan van de richtlijn die wordt gezien als helder en praktisch goed toepasbaar. Een meerderheid van de instellingen geeft tevens aan dat gedeeltelijke compensatie van de kosten die met het toepassen van de richtlijn gemoeid zijn door het Mondriaan Fonds cruciaal is om de richtlijn toe te kunnen passen. Het streven is dat per 2020 de beloningen aan kunstenaars ten minste op het vereiste minimumniveau zijn.

Rondetafelbijeenkomst Arbeidsmarktpositie in de Culturele en Creatieve sector

Op woensdag 25 april 2018 vond in de Tweede Kamer een Rondetafelbijeenkomst plaats over de arbeidsmarktpositie in de culturele en creatieve sector. Arno van Roosmalen, voorzitter van De Zaak Nu,…

Op woensdag 25 april 2018 vond in de Tweede Kamer een Rondetafelbijeenkomst plaats over de arbeidsmarktpositie in de culturele en creatieve sector.

Arno van Roosmalen, voorzitter van De Zaak Nu, heeft namens de presentatie-instellingen voor beeldende kunst een bijdrage geleverd.

Onze inbreng treft u hierbij aan.

Download Inbreng De Zaak Nu - Rondetafelbijeenkomst over arbeidsmarktpositie in de culturele en creatieve sector

Richtlijn kunstenaarshonoraria werkt, stimuleringsregeling cruciaal

Het aantal musea en instellingen dat kunstenaars honoreert is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit  onderzoek  dat BKNL liet uitvoeren door Totta Research naar het effect van de…

Het aantal musea en instellingen dat kunstenaars honoreert is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek dat BKNL liet uitvoeren door Totta Research naar het effect van de richtlijn kunstenaarshonoraria onder musea en presentatie-instellingen en beeldend kunstenaars in Nederland. De uitkomsten laten zien dat de richtlijn al na het eerste jaar na de introductie aanslaat en het doel van een betere onderhandelingspraktijk wordt bereikt. Een stimuleringsregeling van het Mondriaan Fonds blijkt hierbij cruciaal.

In 2017 presenteerde BKNL de richtlijn kunstenaarshonoraria: een uniek initiatief van de beeldende kunstsector om te komen tot fair practice en een ‘nieuw normaal’ in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars. Uit een brede enquête uitgezet onder zowel kunstenaars als instellingen blijkt dat vrijwel alle instellingen en zo’n 80 procent van de kunstenaars de richtlijn inmiddels kent. Tweederde van de instellingen geeft aan de richtlijn ook daadwerkelijk toe te passen. Dat is opvallend omdat twee jaar geleden nog gold dat tweederde van instellingen géén honoraria betaalden. Bijna negen op de tien ondervraagde kunstenaars zijn blij met het bestaan van de richtlijn, die wordt gezien als helder en praktisch goed toepasbaar. Zij waren voor de invoering van de richtlijn ontevreden over hun honorarium en voelen zich meer gewaardeerd en gesterkt in het gesprek over geld. De richtlijn leidt tot hogere vergoedingen voor tentoonstellingen zonder verkoopdoel. 

De helft van de ondervraagde instellingen heeft gebruik gemaakt van een stimuleringsregeling (het experimenteerreglement) van het Mondriaan Fonds, dat goed gedrag beloont en instellingen een gedeeltelijke compensatie biedt voor de honoraria, op voorwaarde dat instellingen de bedragen uit de richtlijn volgen. Zes op de tien instellingen geeft aan dat deze stimulans cruciaal is en dat zonder deze compensatie de richtlijn niet toe te passen is. 

Zorgen voor de toekomst                                                                                                     

BKNL is blij met het positieve resultaat, maar heeft ook zorgen voor de toekomst. De bodem van de middelen binnen het experimenteerreglement is in zicht. Instellingen geven aan zonder dit budget niet te kunnen voldoen aan de richtlijn. Daarnaast geven de instellingen aan om budgettaire redenen nu vooral te kiezen voor het ingroeipercentage dat lager ligt dan het minimum in de richtlijn. Om duurzame toepassing van de richtlijn verder te garanderen is het cruciaal dat er de komende jaren matchingsgeld beschikbaar is voor compensatie. BKNL zal hierover in gesprek gaan met de minister van OCW en leden van de Tweede Kamer. 

Over de richtlijn en het reglement

Op 1 januari 2017 presenteerde BKNL de richtlijn kunstenaarshonoraria. Deze door en voor kunstenaars gemaakte richtlijn wil onderhandelingen en contractbesprekingen tussen kunstenaars en musea en expositieruimtes zonder verkoopdoel professioneler maken. De richtlijn bestaat uit minimumafspraken voor de betaling van kunstenaars bij niet-commerciële exposities.

Uit meerdere onderzoeken en publicaties blijkt dat het met de inkomenspositie van kunstenaars zeer slecht gesteld is en dat zij vaak niet betaald worden voor tentoonstellingen en andere presentaties. De richtlijn beoogt kunstenaars – onder voorwaarden – te belonen voor hun werk. Om de toepassing van de richtlijn te stimuleren is er een experimenteerreglement in het leven geroepen. Hierbij ontvangen instellingen een gedeeltelijke compensatie voor de honoraria aan kunstenaars.

Bij BKNL (Beeldende Kunst Nederland) zijn aangesloten: Platform BK, Kunstenbond, Kunsten ‘92, Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert de bijeenkomsten.

Bericht voor de pers:

Voor meer informatie: Caroline Soons (senior medewerker communicatie), c.soons@mondriaanfonds.nl, t +31(0)20 523 15 23

 

Enquête richtlijn kunstenaarshonoraria

Een jaar geleden lanceerde BKNL de richtlijn kunstenaarshonoraria : een spannend moment.  De richtlijn kunstenaarshonorarium is een handreiking aan zowel kunstenaars als musea en beeldende…

Een jaar geleden lanceerde BKNL de richtlijn kunstenaarshonoraria: een spannend moment. 

De richtlijn kunstenaarshonorarium is een handreiking aan zowel kunstenaars als musea en beeldende kunstinstellingen om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. De richtlijn wordt inmiddels breed gedragen en toegepast door beeldend kunstenaars en meer dan 100 musea en presentatie-instellingen in Nederland.

BKNL is benieuwd wat de richtlijn oplevert in de praktijk: past u deze toe, sluit het aan bij uw praktijk en kan deze nog verbeterd worden? De verschillende organisaties verenigd in BKNL die opkomen voor het belang van de beeldende kunst in Nederland en die de richtlijn hebben ontwikkeld, laten daarom door Totta research een enquête uitvoeren.
De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk, ter evaluatie en verbetering van de richtlijn én van het experimenteerreglement dat het Mondriaan Fonds heeft ingesteld om het gebruik van de richtlijn te stimuleren. Beeldende kunstinstellingen die de richtlijn toepassen kunnen momenteel voor honoraria aan kunstenaars een gedeeltelijke compensatie aanvragen bij het Mondriaan Fonds.

We hopen dat zoveel mogelijk kunstenaars en instellingen de enquête invullen. Zo kunnen we de richtlijn verbeteren en aanscherpen en de urgentie van passende betaling van kunstenaars op de juiste agenda’s houden.

Graag wil ik u uitnodigen aan dit onderzoek mee te werken door het invullen van de digitale vragenlijst, dit kan tot uiterlijk 28 februari. De vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag. De resultaten worden volledig anoniem aan ons gepresenteerd. Wij verwachten de resultaten dit voorjaar beschikbaar te hebben.
Let op: er is een aparte vragenlijst voor beeldend kunstenaars en een vragenlijst voor instellingen.

De vragenlijst voor beeldend kunstenaars vindt u hier
De vragenlijst voor musea en presentatie-instellingen vindt u hier

Mocht u vragen hebben over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met BKNL via info@bknl.nl.

Hartelijk dank alvast voor uw medewerking en tijd.

Brief De Zaak Nu aan Tweede Kamer, vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Presentatie-instellingen zijn verspreid over Nederland en cruciaal voor talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. De afgelopen jaren hebben deze…

Presentatie-instellingen zijn verspreid over Nederland en cruciaal voor talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. De afgelopen jaren hebben deze instellingen zich op allerlei manieren ingezet om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en naar alternatieve financiering te zoeken.

Maar de rek is er uit: het beschikbare budget is de afgelopen jaren gekrompen van 33,9 miljoen naar 22 miljoen euro en is daarmee onvoldoende.

Dit middenveld heeft weliswaar een essentiële positie in de beeldende kunstketen, maar is ook uiterst fragiel. Wij verzoeken de Cultuurwoordvoerders met klem om het incidentele bedrag van € 400.000 voor presentatie- instellingen structureel te maken om daarmee een enorme verzwakking van de keten en een aantasting van spreiding, diversiteit, kwaliteit en talentontwikkeling te voorkomen.

Download Dringend verzoek aan de Cultuurwoordvoerders

Brief aan Bussemaker

Op 15 december 2016 verzonden wij een brief naar minister Bussemaker waarin wij hebben aangegeven dat als gevolg van een structureel tekort bij het Mondriaan Fonds diverse presentatie-instellingen…

Op 15 december 2016 verzonden wij een brief naar minister Bussemaker waarin wij hebben aangegeven dat als gevolg van een structureel tekort bij het Mondriaan Fonds diverse presentatie-instellingen een positief advies ontvingen en toch niet gehonoreerd konden worden. Hierdoor vallen er gaten in de sector, met name in dat deel dat het MKB van de beeldende kunstsector genoemd zou kunnen worden, het middenveld.

Het amendement van kamerlid Vermüe c.s. pleitte voor het vrijmaken van 10 miljoen euro voor de culturele sector. Als onderdeel daarvan werd een incidenteel bedrag van € 400.000 vrijgemaakt voor presentatie-instellingen, die anders vrijwel zeker hun deuren hadden moeten sluiten.

Met deze brief verzoeken we de minister met klem om de eerdere incidentele oplossing om te zetten in een structurele en zo het waardevolle middenveld in de culturele sector overeind te houden. 

Download Brief aan minister Bussemaker

Reactie BKNL op advies Sociaal Economische Raad en Raad voor Cultuur

Vandaag verscheen het advies ‘Passie gewaardeerd’ van SER en Raad voor Cultuur. De raden concluderen dat de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan de…

Vandaag verscheen het advies ‘Passie gewaardeerd’ van SER en Raad voor Cultuur. De raden concluderen dat de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving, maar dat de arbeidsmarkt op onderdelen niet goed functioneert waardoor werkenden maar weinig terugzien van de waardecreatie die de sector realiseert. ‘Voorkomen moet worden dat het culturele aanbod onder druk komt te staan door beperkte vergoedingen waarvan men niet kan leven.’ Belangrijke aanbeveling is daarom: ontwikkel waar nodig richtlijnen voor honoraria en faciliteer deze.

De leden van Beeldende Kunst Nederland (BKNL)* onderschrijven dit en roepen het komende kabinet op het initiatief van organisaties in de beeldende kunst in Nederland te versterken en zo te komen tot redelijke vergoedingen van kunstenaars voor het werk dat ze leveren.

Het advies van SER en Raad voor Cultuur benoemt een aantal knelpunten en vier oplossingsrichtingen. De honorariumrichtlijn voor beeldend kunstenaars, een initiatief uit het veld, wordt genoemd als goed voorbeeld. (voor richtlijn klik hier) Deze richtlijn sluit aan bij de verschillende oplossingsrichtingen die de raden adviseren, want ze is ontstaan door sociale dialoog, ze beoogt het verdienvermogen van de culturele sector te vergroten, de inkomenspositie van kunstenaars te verbeteren, en beoogt daarmee tegelijkertijd duurzame inzetbaarheid van creatieve zelfstandig ondernemers.

Verder wordt in het advies  verwezen naar het onderzoek naar financieringsmogelijkheden voor ondernemers en de toegankelijkheid daarvan voor beeldend kunstenaars, dat in opdracht van BKNL is uitgevoerd. (voor rapport klik hier) Aanbevelingen uit dat rapport zoals alle investeringsmogelijkheden bundelen in één loket zijn overgenomen.

Voor de deelnemers aan BKNL blijft de professionalisering van de onderhandelingen tussen beeldend kunstenaar en instellingen een belangrijk aandachtspunt. Begin dit jaar werd de richtlijn voor kunstenaarshonoraria van kracht, die werd gelanceerd in aanwezigheid van minister Bussemaker (OCW) en de voorzitters van zowel de SER als de Raad voor Cultuur.

De richtlijn wordt inmiddels door meer dan honderd musea en presentatie-instellingen onderschreven en toegepast. Om de toepassing van de richtlijn te stimuleren, heeft het Mondriaan Fonds een ‘experimenteerreglement’ in het leven geroepen: een tijdelijk budget dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen. Daarnaast is het volgen van de richtlijn waar van toepassing verplicht voor aanvragers van het fonds.

Het belang van de gedeeltelijke compensatie van honoraria blijkt uit de volgende quotes:

Directeur presentatie-instelling Hotel Maria Kapel, Irene de Craen: “Wij vinden het heel belangrijk kunstenaars een goed honorarium te betalen. Ons budget is echter niet toereikend. Zonder de bijdrage van het Mondriaan Fonds zouden we dit helemaal niet kunnen betalen, maar ook met de bijdrage blijft het moeilijk.”

Directeur Watersnoodmuseum, Siemco Louwerse: “Het museum heeft in de onderhandeling met de kunstenaar rekening gehouden met het normbedrag zoals gehanteerd binnen de richtlijn. Zonder de bijdrage van het Mondriaan Fonds was de vertoning van het werk voor het museum financieel niet haalbaar.”

De toepassing van de richtlijn zal dit jaar worden gemonitord door BKNL in samenwerking met onderzoeksbureau SiRM/PPMC. De bijdrage van het Mondriaan Fonds voor het experimenteerreglement wordt gefinancierd uit een eenmalig impulsbedrag van het ministerie van OCW. Monitoring van de experimenteerregeling zal ook moeten uitwijzen welk bedrag er structureel nodig is voor financiering kunstenaarshonoraria.

Een eerste evaluatie geeft aan dat, hoewel de richtlijn breed wordt gedragen, deze nog niet wordt toegepast door alle partijen die op dagelijkse basis te maken hebben met het honorariumvraagstuk. Instellingen geven aan dat de bereidheid te komen tot een professionelere contractpraktijk groot is maar beperkt wordt door de financiële middelen die hun ter beschikking staan en de druk van de verschillende prestatie-eisen die aan hen wordt opgelegd. De bijdrage van het Mondriaan Fonds maakt daarbij het verschil. Instellingen die tot nu toe hebben aangevraagd geven unaniem aan dat zonder deze bijdrage het niet mogelijk was geweest de kunstenaars volgens de richtlijn te honoreren voor hun werk.

 

 

*Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. Bij BKNL zijn aangesloten: Platform BK, Museumvereniging, de Kunstenbond, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert de bijeenkomsten.

Experimenteerregeling Mondriaan Fonds

Via het Mondriaan Fonds zijn inmiddels verschillende presentatie-instellingen ondersteund met een bijdrage voor kunstenaarshonoraria. Toekenningen werden gedaan aan onder meer Nest voor Rinus Van de…

Via het Mondriaan Fonds zijn inmiddels verschillende presentatie-instellingen ondersteund met een bijdrage voor kunstenaarshonoraria. Toekenningen werden gedaan aan onder meer Nest voor Rinus Van de Velde, Stichting West voor Matthias Müller en Christoph Girardet, Kunstvereniging Diepenheim voor Jonathan van Doornum, Hotel Mariakapel voor Tim en Katrein Breukers, A Tale of a Tub voor Michal Helfman en de Appel arts centre voor Christine Sun Kim.

Om de toepassing van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria te stimuleren, stelt het Mondriaan Fonds dit jaar een bedrag van 600.000 euro beschikbaar dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen. Organisaties die de in de richtlijn genoemde honoraria voor ten minste 50 procent betalen, komen in aanmerking voor een extra financiële stimulans. Bij een hoger percentage wordt een hogere bijdrage gegeven: bij 50 procent is de bijdrage 30 procent, bij 70 procent is die 40 procent en bij 100 procent van de normbedragen kan 50 procent van het overeengekomen honorarium vergoed worden.

Presentatie-instellingen kunnen hier een aanvraag indienen voor een bijdrage aan de honorering van beeldend kunstenaars.

Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag, voorzitter De Zaak Nu, in gesprek met Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische…

Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag, voorzitter De Zaak Nu, in gesprek met Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad). 

Foto door Ernst van Deursen

Overhandiging convenant door Maria Hlavajova, directeur BAK Utrecht, bestuurslid De Zaak Nu en Rune Peitersen, kunstenaar en voorzitter Platform BK.

Foto door Ernst van Deursen

Ondertekening convenant Richtlijn Kunstenaarshonoarium

Foto door Ernst van Deursen

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

Op 21 februari jl. werd in aanwezigheid van zowel minister Jet Bussemaker (OCW) als Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) de…

Op 21 februari jl. werd in aanwezigheid van zowel minister Jet Bussemaker (OCW) als Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) de Richtlijn Kunstenaarshonoraria gepresenteerd in Stroom Den Haag. Ook kunstenaars en vertegenwoordigers van presentatie-instellingen en musea waren aanwezig. Met deze richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. De richtlijn wordt breed gedragen en middels een convenant onderschreven door verschillende organisaties en verenigingen. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over het belang van de richtlijn voor het kunstenveld, het belang vanuit de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur en de rol en positie van de overheid. De richtlijn werd ondertekend door Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstenbond FNV, Vereniging Platform Beeldende Kunst, De Zaak Nu (namens de presentatie-instellingen) en Nederlandse musea. Een recente lijst van organisaties die de richtlijn onderschrijven staat op kunstenaarshonorarium.nl.

Foto door Ernst van Deursen.

Richtlijn Kunstenaarshonoraria

De Zaak Nu introduceert samen met Platform BK, BBK en de Kunstenbond een gezamenlijke Richtlijn Kunstenaarshonoraria  Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaarshonoraria…

De Zaak Nu introduceert samen met Platform BK, BBK en de Kunstenbond een gezamenlijke Richtlijn Kunstenaarshonoraria 

Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd in Nederland. De Zaak Nu is één van de initiatiefnemers van deze richtlijn. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel.

De richtlijn beoogt de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en levert een bijdrage aan het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars. De richtlijn wordt op 8 december a.s. gelanceerd en begin 2017 officieel gepresenteerd op een bijeenkomst in Den Haag, in aanwezigheid van SER-voorzitter Mariëtte Hamer en mogelijk Raad voor Cultuur-voorzitter Marijke van Hees.

De richtlijn is een handreiking aan zowel kunstenaars als presentatie-instellingen en musea. Iedereen die als opdrachtgever werkzaam is binnen de beeldende kunst of als deelvertegenwoordiger van de sector, kan de richtlijn inzetten en gebruik maken van de rekentabel en de checklist die onderdeel uitmaakt van de richtlijn. Hiervoor wordt een online calculator ontwikkeld op www.kunstenaarshonorarium.nl.

Met de richtlijn voor kunstenaarshonoraria trekt het veld van de beeldende kunst samen op. Het geeft gehoor aan de roep uit het kunstenveld maar ook van onder meer de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur voor het verbeteren van de inkomenspositie van kunstenaars.   
De richtlijn is ontwikkeld op basis van praktijkonderzoek dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd in opdracht van BKNL en wordt breed gedragen. 

 

Middels een ‘convenant’ wordt het onderschreven door verschillende organisaties en verenigingen, waarvan de leden op dagelijkse basis te maken hebben met het honorariumvraagstuk. Dit convenant wordt ondertekend door de belangenbehartigers namens de beeldend kunstenaars in Nederland; Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstenbond FNV en Vereniging Platform Beeldende Kunst, door de belangenbehartiger namens de presentatie-instellingen, De Zaak Nu, en wordt onderschreven door verschillende Nederlandse kunstmusea, waaronder het Van Abbemuseum Eindhoven, Bonnefantenmuseum Maastricht, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, Dordrechts Museum, Rijksmuseum Twenthe, TwentseWelle, Schunck Heerlen, Museum Arnhem, Museum Het Valkhof Nijmegen, Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden.

De richtlijn wordt vanaf 1 januari 2017 ingevoerd. Vanaf deze datum zal De Zaak Nu de richtlijn zelf toepassen en uitdragen in de achterban. Om de implementatie van de richtlijn soepel en geleidelijk te laten verlopen, is er een ingroeitraject ingevoerd, startend bij ten minste 50% van de minimumbedragen in 2017. Dat betekent dat instellingen die zich committeren aan de richtlijn - met inachtneming van het principe ‘pas toe of leg uit\' - in ieder geval aan 50% van de minimumbedragen moeten voldoen. Het streven is dat uiterlijk 2020 de beloningen aan kunstenaars op het vereiste minimumniveau zijn.

Experimenteerregeling
Het Mondriaan Fonds initieert vanaf 1 januari 2017 een experimenteerreglement om de uitvoering van de richtlijn te stimuleren: organisaties die de in de richtlijn genoemde honoraria voor ten minste 50 procent betalen, komen in aanmerking voor een extra financiële stimulans. Voor dit reglement heeft het Ministerie van OCW een budget van € 600.000,- ter beschikking gesteld. Bij een hoger percentage wordt een hogere bijdrage gegeven: bij 50 procent is de bijdrage 30 procent, bij 70 procent is die 40 procent en bij 100 procent van de normbedragen kan men 50 procent van het overeengekomen honorarium vergoed krijgen.

 

Voor meer informatie: Vanaf 1 januari 2017 is op de website www.kunstenaarshonorarium een calculator te vinden die voor iedere situatie het bedrag uitrekent van waaruit naar redelijkheid omhoog onderhandeld kan worden. Er is tevens een checklist beschikbaar met onderwerpen die tijdens een onderhandeling over het honorarium besproken kunnen worden. Meer informatie over het experimenteerreglement en de aanvraagprocedure is per januari beschikbaar via www.mondriaanfonds.nl.

Download Richtlijn Kunstenaarshonoraria

Download Leeswijzer Richtlijn Kunstenaarshonoraria

Brief BKNL aan Tweede Kamer

Zie hierbij de brief van Beeldende Kunst Nederland (BKNL- www.bknl.nl)* waarin wij onze zorgen over de positie van de presentatie-instellingen voor Beeldende Kunst met de Cultuurwoordvoerders van de…

Zie hierbij de brief van Beeldende Kunst Nederland (BKNL- www.bknl.nl)* waarin wij onze zorgen over de positie van de presentatie-instellingen voor Beeldende Kunst met de Cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer delen.

Download Noodoproep BKNL Presentatie Instellingen

Een collectieve selfie: beter zicht op Beeldende Kunst

BEELDENDE KUNST IN CIJFERS: EEN PUBLICATIE VAN BKNL Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt…

BEELDENDE KUNST IN CIJFERS: EEN PUBLICATIE VAN BKNL

Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt een kunstenaar zijn werk?

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en zicht op de vragen die nog openstaan, heeft BKNL het initiatief genomen alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bundelen in een publicatie.

Klik hier voor de website van BKNL en de publicatie.

De VAR verdwenen: het modelcontract

De Zaak Nu organiseerde in samenwerking met FNV KIEM een voorlichtingsavond tijdens de Algemene Ledenvergadering op  27 mei jl.  die   in het Stedelijk Museum Amsterdam plaats…

De Zaak Nu organiseerde in samenwerking met FNV KIEM een voorlichtingsavond tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 mei jl. die in het Stedelijk Museum Amsterdam plaats vond.

Vanaf 1 mei 2016 is de VAR verdwenen. FNV Kiem geeft antwoord op vragen rondom de verdwijning van de VAR zoals: Waar moet je als opdrachtgever/ZZP\'er rekening mee houden? Wanneer kies je voor een modelcontract of een tijdelijke arbeidsovereenkomst? 

Zie ook: http://www.fnv-kiem.nl/thema/24/verdwijning-van-de-var/

 

 

Algemene Ledenvergadering De Zaak Nu en Exit GEMAK

Op 4 december 2015 vond de ALV van De Zaak Nu plaats bij GEMAK. Aansluitend vond het debat plaats onder de titel Exit GEMAK: All Art is Political | Kunst = Politiek,   over de positie en…

Op 4 december 2015 vond de ALV van De Zaak Nu plaats bij GEMAK.

Aansluitend vond het debat plaats onder de titel Exit GEMAK: All Art is Political | Kunst = Politiek, over de positie en toekomst van de presentatie-instellingen en de (kwetsbare) diversiteit van het kunstenveld. Zie ook www.gemak.org

GEMAK, Paviljoensgracht 20-24, 2512 BP  Den Haag | T 070-3638968

 

 

Slow burn

Deze week spreekt de Tweede Kamer over “Ruimte voor cultuur”, de brief waarin minister Jet Bussemaker haar uitgangspunten voor het toekomstig cultuurbeleid schetst. Deze minister spreekt…

Deze week spreekt de Tweede Kamer over “Ruimte voor cultuur”, de brief waarin minister Jet Bussemaker haar uitgangspunten voor het toekomstig cultuurbeleid schetst. Deze minister spreekt regelmatig met waardering over de flexibiliteit, de daadkracht, het aanpassingsvermogen en het ondernemerschap van de kunstsector. Diverse politici hebben zich in vergelijkbare bewoordingen uitgelaten. Sterker nog: een enkel VVD-haantje kraaide het eigen gelijk: de kunstsector moest maar eens excuses aanbieden aan voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra. Immers: de bezuinigingen van het kabinet Rutte I hadden de kunstsector uiteindelijk versterkt!? Kijk eens hoeveel meer bezoekers er werden geteld. En hoeveel instellingen waren er nu precies omgevallen? Juist! 

 

De minister hecht aan stabiliteit voor de sector, staat geen grote veranderingen voor en repareert toegebrachte schade met een verhoging van het totale budget met 18,6 miljoen euro, nog geen 10% van de bezuinigingen die zijn geëffectueerd door haar voorganger. Het is vooral de waarderende, welwillende en meer betrokken toonwaarmee zij het vertrouwen tracht terug te winnen. Maar enkel met een vriendelijke toon kan de sector niet herstellen. 

 

Download Ingezonden brief

Uitgangspuntenbrief Ruimte voor Cultuur

Naar aanleiding van de presentatie van de Uitgangspuntenbrief Ruimte voor Cultuur van Minister Bussemaker, en ter voorbereiding van de hoorzitting / Ronde Tafel bijeenkomst d.d. 17 juni 2015, heeft…

Naar aanleiding van de presentatie van de Uitgangspuntenbrief Ruimte voor Cultuur van Minister Bussemaker, en ter voorbereiding van de hoorzitting / Ronde Tafel bijeenkomst d.d. 17 juni 2015, heeft De Zaak Nu de volgende reactie opgesteld.

Download Reactie De Zaak Nu - Ruimte voor Cultuur 2017 - 2020

Inventarisatie praktijk kunstenaarshonorarium

Om zicht te krijgen op de praktijk van kunstenaarshonoraria in Nederland is in opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) onderzoek gedaan onder kunstinstellingen (musea en…

Om zicht te krijgen op de praktijk van kunstenaarshonoraria in Nederland is in opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) onderzoek gedaan onder kunstinstellingen (musea en presentatie-instellingen) en beeldend kunstenaars naar honoraria voor kunstenaars bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Daarmee is een eerste informatieve inventarisatie van de Nederlandse praktijk verkregen. Onder honorarium wordt verstaan: vergoeding voor werk ten behoeve van een tentoonstelling, los van een (on)kostenvergoeding. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau APE op basis van interviews onder musea, presentatie-instellingen en beeldend kunstenaars en een web-enquête onder kunstenaars.

Driekwart van de geënquêteerde beeldend kunstenaars maakt bij tentoonstellingen afspraken over enige vorm van betaling. Dit kan een honorarium betreffen of een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld transport- of verzekeringskosten. In twee derde van de gevallen is geen sprake van een honorarium. Als er wel een honorarium wordt geboden ligt dat meestal tussen de 150,- en 3.500,- euro; variërend van een honorarium voor één tentoongesteld werk in een groepsexpositie tot een bedrag voor een solotentoonstelling.

In het rapport worden door kunstenaars en musea ook vormen van niet-financiële honorering benoemd. Zichtbaarheid en professionele ontwikkeling staan daarbij centraal. Vooral grotere bekendheid kan leiden tot nieuwe inkomstenbronnen. Eén op de tien kunstenaars zegt hier financieel baat bij te hebben.

Er bestaat in Nederland geen honoreringsrichtlijn of model met een nationale werking. Ieder museum en iedere presentatie-instelling hanteert een eigen honoreringsbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat zowel musea en presentatie-instellingen als beeldend kunstenaars bereid zijn tot betere afspraken en onderlinge afstemming over honorering te komen. Meer dan de helft van de onderzochte musea en presentatie-instellingen heeft aangegeven mee te willen werken aan een pilot hierover.

Behalve een inventarisatie van de Nederlandse praktijk schetst het rapport een historisch perspectief en geeft het een beeld van modellen uit het buitenland voor honorering en vergoeding van kunstenaars.

Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. BKNL agendeert urgente vraagstukken en onderwerpen die spelen binnen de beeldende kunst. Bij BKNL zijn de volgende organisaties aangesloten: Platform BK, Museumvereniging, FNV Kiem, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert de bijeenkomsten.

Mondriaan Fonds kent 3,3 miljoen euro toe aan 24 presentatie-instellingen beeldende kunst

Het Mondriaan Fonds kent 3,3 miljoen euro toe aan 24 presentatie-instellingen beeldende kunst.    De instellingen die een bijdrage krijgen zijn: Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba),…

Het Mondriaan Fonds kent 3,3 miljoen euro toe aan 24 presentatie-instellingen beeldende kunst. 

 

De instellingen die een bijdrage krijgen zijn: Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba), de Bewaerschole (Burgh-Haemstede), Club Solo (Breda), DSPS/De Player (Rotterdam en verschillende locaties), Expodium (Utrecht), Fotodok (Utrecht), Framer Framed (Amsterdam), Hotel Mariakapel (Hoorn), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (verschillende (inter)nationale locaties), Incubate (Tilburg), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Lost & Found (Amsterdam en verschillende locaties), Nest (Den Haag), Nieuwe Vide (Haarlem), One Minutes Foundation (Amsterdam en verschillende locaties), Onomatopee (Eindhoven), P/////AKT (Amsterdam), Paradox (Edam en verschillende (inter)nationale locaties), Project Space 1646 (Den Haag), Showroom MAMA (Rotterdam), Stroom (Den Haag), Vleeshal (Middelburg) en Worm (Rotterdam).

Zie hier voor verdere informatie over de bijdrage van het Mondriaan Fonds.

AICA Oorkonde toegekend aan de tentoonstelling \' The Temptation of AA Bronson\' in Witte de With Center for Contemporary Art

De Zaak Nu feliciteert Witte de With Center for Contemporary Art met de AICA Oorkonde 2014. AICA Nederland (Association Internationale des Critiques d’Art) kent de AICA Oorkonde 2014 toe aan…

De Zaak Nu feliciteert Witte de With Center for Contemporary Art met de AICA Oorkonde 2014.

AICA Nederland (Association Internationale des Critiques d’Art) kent de AICA Oorkonde 2014 toe aan ‘The Temptation of AA Bronson’, een tentoonstelling in Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam, die te zien was van 5 september 2013 tot 5 januari 2014.

Uit het juryrapport:

‘De kunstenaar AA Bronson (1946) trad in deze opengebroken solotentoonstelling niet zozeer op als curator, maar als een samenbrengende kracht die samenwerkingsprojecten en individuele kunstwerken van een jongere generatie kunstenaars en vrienden met elkaar verweefde. Zowel qua vorm als qua thema’s is ‘The Temptation of AA Bronson’ een hybride project, waarin dood, lichaam, geest, seks, rituelen en magie op een allesomvattende manier samenkomen in een tentoonstelling vol pijn en hoop. Bronson leek een eerbetoon te maken aan zijn overleden partners van General Idea en haast een publieke helende sessie te leveren. AA Bronson geeft een tegelijkertijd kritische, intense en speelse blik op wat kunst kan betekenen om de moderne menselijke conditie te doorgronden en misschien zelfs iets draaglijker te maken.’

Defne Ayas, directeur van Witte de With, zegt in een reactie op de toekenning: ‘We zijn trots en vereerd door deze erkenning en willen AICA Nederland graag bedanken. Deze tentoonstelling van AA Bronson verkende ritualisme, religie, alternatief drukwerk en queer mystiek. Zowel onze vakgenoten als het publiek reageerden bijzonder positief. We hebben Bronson leren kennen als een buitengewoon tentoonstellingsmaker en bovendien bood hij ons een complex tegengif voor de melancholie die heerst in geseculariseerde kunstinstellingen.’

De AICA Oorkonde wordt jaarlijks toegekend aan afwisselend een Nederlandse instelling, publicatie of (dit jaar) een tentoonstelling. De huidige toekenning betreft tentoonstellingen in de jaren 2011, 2012 en 2013.

De shortlist-jury bestond dit jaar uit de AICA-leden Laurie Cluitmans, Nanda Janssen en Jhim Lamoree. De stemming werd gehouden onder de 185 leden van AICA Nederland, waaronder kunstcritici, museumconservatoren en museumdirecteuren.

De vier andere genomineerde tentoonstellingen waren Christoph Schlingensief: ‘Fear at the Core of Things’, BAK, Utrecht; ‘Lissitzky – Kabakov, Utopie en werkelijkheid’, Van Abbemuseum, Eindhoven; ‘Hand Made, lang leve het ambacht’, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam; ‘Er was eens… De Collectie nu’, Van Abbemuseum, Eindhoven.

In 2013 werd de AICA Oorkonde toegekend aan De Hallen Haarlem.

De uitreiking van de AICA Oorkonde 2014 vindt in november plaats.

Kunstvlaai 2014 From safety to where? I love the feeling of being slightly lost

Op 21 mei a.s. opent de Kunstvlaai 2014 van 18:00 - 22:00u haar deuren voor het publiek in het Amstelpark. Op Dag 3- zaterdag 24 mei a.s. vanaf 12:00u - zal De Zaak Nu deelnemen aan Spaces in…

Op 21 mei a.s. opent de Kunstvlaai 2014 van 18:00 - 22:00u haar deuren voor het publiek in het Amstelpark.

Op Dag 3- zaterdag 24 mei a.s. vanaf 12:00u - zal De Zaak Nu deelnemen aan Spaces in Dialogue, een drie-daags programma van ronde tafel discussies die nieuwe dialogen tussen de kunstinitiatieven gedurende de Kunstvlaai 2014 faciliteert. Het rondetafelgesprek vindt plaats met internationale belangenverenigingen waaronder Platform BK, NICC , Die Arbeitsgemeinschaft Deutsher Kunstvereine, The Naked.

Tijdens de Kunstvlaai 2014 zullen ruim 50 nationale en internationale kunstinitiatieven, waaronder een aantal leden van De Zaak Nu, zichzelf presenteren door middel van een ruimtelijke interventie in het Amstelpark.

Het programma reflecteert de drie basis parameters die samen de basis van iedere kunstinitiatief vormen, namelijk ruimte, mensen en context.

Algemene informatie:
Het Amstelpark is geopend van 22 t/m 25 mei 2014 van 8 uur \'s ochtends tot zonsondergang.
Het programma Spaces in Dialogue vindt plaats in Het Glazen Huis.

Zie voor verdere informatie en bereikbaarheid: www.kunstvlaai.nl/2014

Speeddate Sessies en Algemene Ledenvergadering De Zaak Nu 7 maart a.s.

Vind je het moeilijk om beknopt een project te presenteren? Benieuwd of  en hoe jouw pitch overkomt? Advies over hoe een sponsor naar jouw project kijkt?  Enkele weken geleden kondigden…

Vind je het moeilijk om beknopt een project te presenteren? Benieuwd of  en hoe jouw pitch overkomt? Advies over hoe een sponsor naar jouw project kijkt? 

Enkele weken geleden kondigden wij de Speeddate Sessie aan in het kader van The Big Pitch. Het gaat om een trainingsprogramma, speciaal voor leden van De Zaak Nu, die  in samenwerking met experts een projectvoorstel kunnen optimaliseren met als uiteindelijk doel om in juni 2014 tijdens The Big Pitch grondig voorbereid ten tonele te verschijnen. Immers, jouw project kan dan onderscheidend en inspirerend overkomen bij  een zaal met potentiële sponsoren!

Op 7 maart tussen 12:00 uur – 14:30 uur is er gelegenheid om in 6 rondes een projectvoorstel te presenteren aan experts uit het veld en aan collega presentatie-instellingen, die allen hun eigen visie hebben op wat een goede pitch is.

Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering van De Zaak Nu plaats!

 

Praktische informatie

Locatie:Casco – Office for Art, Design and Theory, Nieuwekade 213 -215, Utrecht

Speeddate sessies:12:00 – 14:30 uur, inclusief  lunch en twee pauzes

ALV De Zaak Nu:14:45 – 16:30 uur

 

Algemene Ledenvergadering

Aansluitend op de kickoff meeting in het kader van The Big Pitch  vond de Algemene Ledenvergadering van De Zaak Nu plaats. Locatie: TAAK, Frans de Wollantstraat 82, Amsterdam Tijd:…

Aansluitend op de kickoff meeting in het kader van The Big Pitch vond de Algemene Ledenvergadering van De Zaak Nu plaats.

Locatie: TAAK, Frans de Wollantstraat 82, Amsterdam

Tijd: 14:00u tot 15:30u

 

Kickoff Big Pitch

Op vrijdag 29 november 2013 startte om 10:00u de trainingsdag voor leden van De Zaak Nu. In 2012 heeft Jennifer Steetscamp (bureau précaire) in opdracht van De Zaak Nu en met…

Op vrijdag 29 november 2013 startte om 10:00u de trainingsdag voor leden van De Zaak Nu.

In 2012 heeft Jennifer Steetscamp (bureau précaire) in opdracht van De Zaak Nu en met financiële steun van het Mondriaan Fonds, een onderzoek uitgevoerd dat zich richt op de ontwikkeling van strategieën die de Nederlandse presentatie-instellingen in staat moeten stellen om op politieke en economische verschuivingen van de laatste jaren te reageren.

Dit onderzoek is uitgemond in de rapportage Een zaak van verandering - strategieën voor presentatie-instellingen, waarin een aantal \'best practice\'-voorbeelden aan bod komen om tot alternatieve of betere financieringsmogelijkheden voor kleinere kunstinstellingen te komen.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek en de Algemene Ledenvergadering heeft De Zaak Nu een soort trainingstraject voor haar leden ontwikkeld dat binnenkort zal starten. Dit trainingstraject mondt uit in The Big Pitch (werktitel), een veiling van projecten die op stapel staan bij onze leden en waarvoor zij nog financiële ondersteuning behoeven.

Vrijdag 29 november 2013 is de kickoff van het trainingstraject.

Locatie: TAAK, Frans de Wollantstraat 82, Amsterdam

Cultuur in Beeld 2013 congres

Op maandag 25 november a.s. organiseert het ministerie OCW van 10:00 - 17:00 uur de conferentie Cultuur in Beeld 2013 in DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht.  De Zaak Nu  organiseert…

Op maandag 25 november a.s. organiseert het ministerie OCW van 10:00 - 17:00 uur de conferentie Cultuur in Beeld 2013 in DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht. De Zaak Nu organiseert tijdens de conferntie de sessie Hoe sponsor je experiment? Deze sessie vindt plaats van 13:30 - 14:30 uur in Kalvermelk 2b.

 

Sprekers: Maria Hlavajova, BAK basis voor actuele kunst, Utrecht, Gwen Neumann, Outset Netherlands, Monika Kackovic, Business School - Universiteit van Amsterdam.

 

In 2012 heeft Jennifer Steetskamp (bureau précaire) in opdracht van De Zaak Nu het onderzoek uitgevoerd dat zich richt op de ontwikkeling van strategieën die de Nederlandse Presentatie-Instellingen in staat moeten stellen om op de politieke en economische verschuivingen van de laatste jaren te reageren.

Dit onderzoek is uitgemond in de rapportage Een zaak van verandering met ‘best practice’-voorbeelden om tot alternatieve of betere financieringsmogelijkheden voor kleinere kunstinstellingen te komen. Een van de vragen die naar voren kwam en die De Zaak Nu d.m.v. een workshop tijdens het Cultuur in Beeld 2013  congres centraal wil stellen is: ‘ Hoe ontwikkel je een werkzame strategie om duurzame sponsorrelaties te ontwikkelen van programma’s / organisaties die kritisch zijn, weinig zichtbaar, kleinschalig, soms perifeer, experimenteel?’

Voor verdere informatie zie: http://www.cultuurinbeeld.com/programma/

Nieuwe penningmeester

Met meerderheid van stemmen volgt Hans Schamlé per 26 september 2013 Guus Beumer als penningmeester op. Beumer blijft als betrokken bestuurslid verbonden aan De Zaak Nu. Schamlé is…

Met meerderheid van stemmen volgt Hans Schamlé per 26 september 2013 Guus Beumer als penningmeester op. Beumer blijft als betrokken bestuurslid verbonden aan De Zaak Nu.
Schamlé is sinds 2009 financieel directeur van de Stichting If I Can\'t Dance I Don\'t Want To Be Part Of Your Revolution.

De Appel arts centre wint Amsterdam prijs voor de kunst 2013!

De Zaak Nu feliciteert De Appel arts centre, en Ann Demeester in het bijzonder, voor het winnen van de AFK Amsterdamprijs voor de kunst 2013.  \"De Appel arts centre is een instituut dat zich…

De Zaak Nu feliciteert De Appel arts centre, en Ann Demeester in het bijzonder, voor het winnen van de AFK Amsterdamprijs voor de kunst 2013. 

\"De Appel arts centre is een instituut dat zich toelegt op het ervaren en het reflecteren van actuele beeldende kunst. Het wil bovendien jonge en onbekende jonge kunstenaars tonen en onder de aandacht brengen van een breed publiek. Ann Demeester is als directeur van het centrum zeer zichtbaar en heeft de Appel met haar onvermoeibare inzet en inhoudelijke keuzes stevig op de Amsterdamse kaart gezet. De Appel verdient deze prijs vanwege de continu moedige, kwalitatief sterke en trendsettende exposities. Cutting edge is bij Ann Demeester in goede handen. Zij is bovendien sterk aanwezig in het nationale en internationale debat over beeldende kunst en is niet bang daarover bij Pauw & Witteman met toen nog staatssecretaris Zijlstra in discussie te gaan. De opening van het nieuwe –permanente – gebouw van de Appel aan de Prins Hendrikkade heeft de positie van de Appel verder onderstreept en vormde de aanleiding om in eigen huis eveneens goed ondernemerschap te tonen.\" Zie ook verder het uitgebreide juryrapport

Kom in actie tegen de ZZP plannen van het kabinet!

De Zaak Nu ondersteunt het initiatief van de belangenorganisaties in de Kunstensector Platform BK, Kunsten \'92, en FNV KIEM. Deze hebben vandaag de website www.blijfjijzzper.nl gelanceerd.…

De Zaak Nu ondersteunt het initiatief van de belangenorganisaties in de Kunstensector Platform BK, Kunsten \'92, en FNV KIEM. Deze hebben vandaag de website www.blijfjijzzper.nl gelanceerd.


Als je wilt voorkomen dat de bezuinigingen worden doorgevoerd, help dan met het verzamelen van gegevens over de situatie van zzp-ers in de sector.
Doe mee aan de mini-enquête waarvan de resultaten zullen worden aangeboden aan de Tweede Kamer en teken de petitie tegen het verdwijnen van de zelfstandigenaftrek!

ALV De Zaak Nu vrijdag 28 juni 2013

De Algemene Leden Vergadering van De Zaak Nu vindt plaats op vrijdag 28 juni om 16:00 uur  bij SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte, Ruysdaelkade 2, Amsterdam. Aansluitend opent De…

De Algemene Leden Vergadering van De Zaak Nu vindt plaats op vrijdag 28 juni om 16:00 uur bij SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte, Ruysdaelkade 2, Amsterdam.

Aansluitend opent De Appel arts centre om 18:00 uur de tentoonstelling Artificial Amsterdam 

http://deappel.nl/exhibitions/e/827/m/

Nominaties AICA Oorkonde 2013

De Zaak Nu feliciteert de genomineerden voor de AICA Oorkonde 2013 : Casco, Office for Art, Design and Theory, De Hallen Haarlem, If I Can\'t Dance I Don\'t Want To Be Part of Your Revolution…

De Zaak Nu feliciteert de genomineerden voor de AICA Oorkonde 2013: Casco, Office for Art, Design and Theory, De Hallen Haarlem, If I Can\'t Dance I Don\'t Want To Be Part of Your Revolution en de Rijksakademie.

Tijdens de AICA jaarvergadering op 22 mei maakte de jury, bestaande uit Maxine Kopsa, Maria Rus Bojan en Steven ten Thije, de nominaties voor de AICA Oorkonde 2013 voor instellingen bekend (Zie complete nominatietekst).

AICA leden zullen hun stem uitbrengen op de nominatie van hun voorkeur. De laureaat wordt dit najaar bekend gemaakt.

Gesprek Platform BK / De Zaak Nu met Birgit Donker, Mondriaan Fonds

Op 18 december 2012 hielden Platform BK/DZN een gesprek met Birgit Donker (sinds 1 juni 2012 directeur van het nieuwe Mondriaan Fonds) Het uitgebreide verslag is te vinden op de website van…

Op 18 december 2012 hielden Platform BK/DZN een gesprek met Birgit Donker (sinds 1 juni 2012 directeur van het nieuwe Mondriaan Fonds) Het uitgebreide verslag is te vinden op de website van Platform BK: http://www.platformbk.nl/2012/12/gesprek-met-birgit-donker/

Voor verdere informatie m.b.t. bijdragen: http://www.mondriaanfonds.nl/Aanvragen

ALV 3 december 18:00 uur

Op 3 december a.s . vanaf 18:00 uur vindt de derde ALV van De Zaak Nu bij IMPAKT, Lauwerecht 10, Utrecht plaats. Die dag vindt tevens het OCW congres Cultuur in Beeld van 10:00 - 17:00 uur in…

Op 3 december a.s. vanaf 18:00 uur vindt de derde ALV van De Zaak Nu bij IMPAKT, Lauwerecht 10, Utrecht plaats.

Die dag vindt tevens het OCW congres Cultuur in Beeld van 10:00 - 17:00 uur in Maarssen plaats (zie ook http://www.cultuurinbeeld2012.nl/)

Dit jaar staat in het teken van ‘het nieuwe evenwicht’: de contouren van het cultuurbeleid van de toekomst worden helder, de sector toont veerkracht en creativiteit. Om u, als culturele instelling, als brancheorganisatie, gemeente of provincie, fonds of expert, een inspirerende en relevante dag te kunnen bieden, hebben wij de sector zelf gevraagd om ideeën in te sturen voor sessies. Wij hebben een groot aantal zeer goede inzendingen ontvangen, welke nu vewerkt worden en welke u grotendeels in het programma terug zult zien.

Aansluitend vindt de ALV van De Zaak Nu bij IMPAKT, Utrecht, plaats.

De vergadering is besloten en enkel toegankelijk voor leden van De Zaak Nu.

De Zaak Nu en Platform BK in gesprek met Birgit Donker, Mondriaan Fonds

Op 1 december a.s. van 14:15 - 15:00 gaan De Zaak Nu en het Platform BK tijdens de Kunstvlaai in gesprek met Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds over o.a. het veranderende…

Op 1 december a.s. van 14:15 - 15:00 gaan De Zaak Nu en het Platform BK tijdens de Kunstvlaai in gesprek met Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds over o.a. het veranderende subsidiestelsel, de gevolgen voor presentatie-instellingen en kunstenaars.

De Kunstvlaai INexactly THIS vindt plaats van 23 november t/m 2 december in het voormalige Sint Nicolaas Lyceum, Prinses Irenestraat 21, 1077 WT Amsterdam. Zie voor een routebeschrijving:www.kunstvlaai.nl

Bijdrage Mondriaan Fonds aan Presentatie-Instellingen

Naar aanleiding van de bekendmaking van de bijdrage van het Mondriaan Fonds aan 17 Presentatie-Instellingen, inventariseert De Zaak Nu momenteel welke gevolgen dit besluit, in samenhang met de nieuwe…

Naar aanleiding van de bekendmaking van de bijdrage van het Mondriaan Fonds aan 17 Presentatie-Instellingen, inventariseert De Zaak Nu momenteel welke gevolgen dit besluit, in samenhang met de nieuwe BIS, heeft voor het landschap van presentatie-instellingen. De resultaten hiervan worden dit jaar nog bekend gemaakt.

Het Mondriaan Fonds draagt € 3.640.446 bij aan beeldende kunstprogramma’s voor 2013 en 2014 van 17 presentatie-instellingen. De bijdragen variëren van € 60.000 tot € 200.000 op jaarbasis.

39 van de 48 ingediende aanvragen van presentatie-instellingen werden beoordeeld en zij vroegen voor in totaal voor ruim € 6,1 miljoen aan.

De programma\'s met de meeste meerwaarde voor het kunstklimaat in Nederland en de Nederlandse Cariben werden gehonoreerd. Wegens het grote aantal aanvragen en het beschikbare budget heeft het Mondriaan Fonds scherpe keuzes gemaakt op basis van de kwaliteit van de plannen. Instellingen opgenomen in de Basisinfrastructuur die rechtstreeks worden gefinancierd door het Rijk konden niet aanvragen. Het betrof de laatste ronde voordat het Mondriaan Fonds in 2013 zijn nieuwe beleid invoert. Vanaf 2013 zal er minder geld beschikbaar zijn.
De instellingen die een bijdrage krijgen zijn: De Player (Rotterdam en verschillende locaties), Extrapool (Nijmegen), Fotodok (Utrecht), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (verschillende (inter)nationale locaties), Impakt (Utrecht), Instituto Buena Bista (Willemstad), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Kunstvereniging Diepenheim (Diepenheim), Lost & Found (Amsterdam en verschillende locaties), Showroom MAMA (Rotterdam), Nest (Den Haag), Paradox (Edam), SMART / NASA (Amsterdam), Stroom (Den Haag), Vleeshal (Middelburg),West (Den Haag) en Worm (Rotterdam).

Onderzoek naar de presentatie-instellingen beschikbaar!

Download hier het onderzoek dat De Zaak Nu liet uitvoeren door DSP-groep onder haar leden. Het onderzoek belicht de rol en het functioneren van de Nederlandse presentatie-instellingen.

Download hier het onderzoek dat De Zaak Nu liet uitvoeren door DSP-groep onder haar leden. Het onderzoek belicht de rol en het functioneren van de Nederlandse presentatie-instellingen.

Download Onderzoek De

Persbericht: presentatie-instellingen bereikten in 2011 2,9 miljoen mensen!

De Zaak Nu heeft de afgelopen maanden de rol en het belang van presentatie-instellingen voor actuele kunst in kaart laten brengen op basis van harde cijfers en interviews met stakeholders van binnen…

De Zaak Nu heeft de afgelopen maanden de rol en het belang van presentatie-instellingen voor actuele kunst in kaart laten brengen op basis van harde cijfers en interviews met stakeholders van binnen en buiten de sector. Presentatie-instellingen zijn niet gericht op verzamelen of verkopen van kunst, maar concentreren zich voornamelijk op de productie en presentatie ervan. Middels een grootscheeps onderzoek, uitgevoerd door DSP-groep, is de sector zowel kwantitatief als kwalitatief onderzocht en van een eerste evaluatie voorzien. Dit vanuit de ambitie om voorbij de waan van de dag concreet inzicht te bieden in het functioneren en het belang van deze instellingen voor beeldende kunst. 

 

Een aantal kernbevindingen uit het onderzoek:

-   Het totaal aantal activiteiten van presentatie-instellingen is in 2011 ruim 13.000. Presentatie-instellingen vertegenwoordigen overduidelijk een actief en dynamisch segment van de sector!

-   Daarnaast organiseerden presentatie-instellingen maar liefst 2700 educatieve activiteiten in 2011.

-   Er is in 2011 6700 keer de pers gehaald, waarvan ook nog eens een substantieel deel internationale pers.

-   De presentatie-instellingen bereikten in 2011 een overweldigende 2,9 miljoen mensen met hun activiteiten!

 

Zoals de Raad voor Cultuur vandaag schrijft in haar adviezen over de Basisinfrastructuur 2013-2016, kunnen “Nederlandse presentatie-instellingen zich ruim meten met zusterinstellingen in het buitenland. Dat is, gelet op de geringe menskracht en middelen, bijzonder te noemen.” (p. 337).

 

De dynamiek, energie en output van de sector is op basis van het onderzoek ronduit indrukwekkend. DSP-groep formuleert het als volgt: ‘De presentatie instellingen zijn op de buitenwereld gericht, constateren wij, en gaan actief verbindingen aan. Dat komt tot uitdrukking in de publieksbenadering en ook in de manier waarop zij hun internationale en lokale oriëntatie met elkaar verbinden. Niet het beeld van een in zichzelf gekeerde wereld, wel het beeld van een specialistische wereld.’ 

 

Op basis van deze uitkomsten is het te betreuren dat ‘het maatschappelijk belang van kunst en cultuur eenzijdig in financiële termen wordt benoemd’ door de overheid, stelt DSP-groep. De zware bezuinigingen die deze instellingen zowel op landelijk als provinciaal en gemeentelijk niveau treffen, doen geen recht aan het maatschappelijk belang van de presentatie-instellingen en aan hun betekenis binnen de ketenopbouw van de beeldende kunst sector. Presentatie-instellingen zijn dé laboratoria van onze kunstsector, de plek waar geëxperimenteerd en geïnnoveerd wordt. Juist die onderzoekende en laboratorium-achtige functie, het verbinden van kunst met maatschappelijke ontwikkelingen, en het uitgebreide internationale netwerk van presentatie-instellingen vormen onmisbare kwaliteiten voor de Nederlandse kunstwereld.

 

Het is des te meer te betreuren dat in het advies van de Raad voor Cultuur vervolgens waardevolle presentatieinstellingen zoals Kunstvereniging Diepenheim, MAMA, NP3, Onomatopee, De Paviljoens, De Vleeshal, West, W139 en vele anderen buiten de boot vallen. Sommige van deze instellingen worden immers louter op basis van kwantitatieve gegevens geelimineerd.

 

Wij roepen politici en beleidsmakers op om in het licht van de komende kabinetsformatie, en mede op basis van dit verhelderende onderzoek, het prominente belang van presentatie-instellingen binnen het totale bestel als de plek voor innovatie opnieuw tegen het licht te houden. Presentatie-instellingen staan immers voor een vernieuwende kunstpraktijk van vandaag en produceren het erfgoed van morgen. 

 

 

 

Het onderzoek wordt op korte termijn gepubliceerd.

 

Bezoek Joop Daalmeijer aan presentatie-instellingen

Op 26 en 27 januari leidt De Zaak Nu Joop Daalmeijer, de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur, rond langs verschillende Nederlandse presentatie-instellingen. We willen hiermee de diversiteit…

Op 26 en 27 januari leidt De Zaak Nu Joop Daalmeijer, de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur, rond langs verschillende Nederlandse presentatie-instellingen. We willen hiermee de diversiteit van ons veld tonen en een beeld geven van de vele werkvormen die bestaan bij presentatie-instellingen. Er worden individuele bezoeken afgelegd en per stad die we aandoen is er ook een bijeenkomst geregeld zodat andere instellingen uit de buurt hierbij kunnen aanhaken. We zullen in 2 dagen vijf steden aandoen, 12 instellingen bezoeken en 30 collega instellingen ontmoeten.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Maaike Lauwaert.

 

 

Ledenvergadering op 17 november

Op 17 november vindt van 16u tot 18u de tweede algemene ledenvergadering plaats van De Zaak Nu. De ALV vindt plaats bij Stroom Den Haag en wordt afgesloten met een borrel. De vergadering is besloten…

Op 17 november vindt van 16u tot 18u de tweede algemene ledenvergadering plaats van De Zaak Nu. De ALV vindt plaats bij Stroom Den Haag en wordt afgesloten met een borrel. De vergadering is besloten en enkel toegankelijk voor leden van De Zaak Nu. Aanmelden kan via mlauwaert@dezaaknu.nl.

Reacties vanuit de internationale kunstwereld op de bezuinigingsplannen van Halbe Zijlstra

Op 18 juni 2011 werd via de internationale e-agenda voor beeldende kunst, e-flux, een brief en oproep verzonden aan de internationale cultuursector om hun ongenoegen met de beleidsplannen van…

Op 18 juni 2011 werd via de internationale e-agenda voor beeldende kunst, e-flux, een brief en oproep verzonden aan de internationale cultuursector om hun ongenoegen met de beleidsplannen van Zijlstra te delen en onze brief te ondertekenen. (De brief is hier te lezen, het persbericht naar aanleiding van de internationale respons op de brief vindt u onderaan dit bericht).

Er kwamen meer dan 2000 verontwaardigde reacties uit de hele wereld binnen. De complete lijst kan onderaan dit bericht gedownload worden in pdf formaat. De eerste honderd reacties plaatsen we ook vast hier.

1: Adrian Searle, chief art critic, The Guardian; visiting professor, Royal College of Art, London

I am astonished by this precipitous move, particularly in the field of art education. Of course some cuts are inevitable, but this blanket approach effectively throws away decades of investment and the hard-gained international reputations of a number of Europe's most important educational institutions. The proposals lack foresight, sublety and - sadly - any dignity whatsoever. I see that the advice I have given in the past has fallen on completely deaf ears.

2: Chris Dercon, director, Tate Modern, London

3: Roos Gortzak, director, Kunsthalle Basel

4: Paul Domela, program director, Liverpool Biennial

De doelgerichte afbraak van het Nederlands kunst- en cultuurstelsel wordt in Engeland als onbegrijpelijk ervaren. De fijnmazige infrastructuur heeft een generatie uitzonderlijke kunstenaars voortgebracht. Met haar open en internationale oriëntatie is Nederland tot een toonaangevend schakelpunt geworden voor ontwikkelingen in kunst en maatschappij. In plaats hiervan de vruchten te plukken hakt men de boomgaard om. Dat is niet verstandig.

5: Daniel Birnbaum, director, Moderna Museet, Stockholm, SV

6: Dr Roger Cook, Visiting Fellow, Institute of Germanic & Romance Studies School of Advanced Study, University of London, London, UK

In the field of contemporary arts institutions the Netherlands has led the field in the European Union. Such drastic measures would have devastating consequences for advanced research in art and culture in Europe.

7: Lars Bang Larsen, artist / professor, University of Copenhagen, Copenhagen

8: Rod Dickinson, senior lecturer Digital Media / Artist, University Of West England

Don't make the same mistakes that our UK coalition government is making!

9: Anton Vidokle, artist, e-flux, New York, US

10: Lawrence Weiner, artist

11: Krzysztof Wodiczko, Professor of Art Design and the Public Domain, Harvard University, USA

If implemented, the proposed Dutch government policy will damage culture and the arts in The Netherlands, weaken cultural development in Europe, negatively effect state of the arts in the world and it will be be condemned by European and international opinion.. Dutch contribution to international culture has been extremely significant.It is too precious for the world to loos.

12: Dr Vivian Sky Rehberg, art historian and critic, Parsons Paris School of Art + Design, Paris, France

13: Barnabas Bencsik, director Ludwig Museum-Museum of Contemporary Art, Budapest, HU

14: Rein Wolfs, artistic director, Kunsthalle Fridericianum, Kassel

Europe is crying about the Dutch budget cuts in culture. The Dutch artscene might loose its international quality completely. Dutch art will loose its potential for growth. Young artists will not be part of the international artworld anymore. Holland is getting old and we should try and prevent this from happening. Holland, please rethink these budget cuts, both quantitively and qualitatively!

15: Christine De Smedt, dance company Les Ballets C de la B, Ghent

16: Prof. Robert O'Brien, Design Factory international university Zhu hai, Beijing

What is it that you want to do Become like China! Where the only consideration is definition and money. Your country has gone way beyond that awful irony so why go back? I am spending time as an artist and in education to try to help young people to have a little confidence in them selves, so would you like me to come in the future to Holland?

17: Prof. Christian Huebler, member of art group Knowbotic Research, University of Arts, Zurich

18: Gavin Wade, director, Eastside Projects, Birmingham, UK

The scale of these cuts to culture in the Netherlands appears to be willfully destructive and ill considered. The impact will be deep and devastating and affects far more than any individual cultural practitioners or institutions but the spirit and will for progress. This is a backwards step. Do not pretend otherwise. The Dutch government needs to wipe its eyes and look again. Listen to your knowledgable and experienced cultural leaders and rethink.

19: Van Assche Christine, Chief Curator, Centre Pompidou, Paris

20: Carlos Basualdo, Keith L. and Katherine Sachs, curator of Contemporary Art, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, USA

21: Ann Goldstein, director, Stedelijk Museum, Amsterdam

22: Robert L. Pincus, art critic and author, Museum of Contemporary Art San Diego, USA

23: Professor Chantal Mouffe, director, Centre for the study of democracy, University of Westminster, London

24: Gerardo Mosquera, independent curator

25: Dr. Yilmaz Dziewior, director, Kunsthaus Bregenz, Bregenz, Austria

If these cuts will happen, the Netherlands will loose their leading role in the field of contemporary art!

26: Saskia Bos, dean, The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New York, USA

Raad voor Cutuur gave sound advice and should be listened to

27: Helena Reckitt, Senior Lecturer in Curating, Goldsmiths College, London University, London, UK

The Netherlands has stood out as a beacon of artistic innovation and excellence. These cuts will be devastating for your national culture and has profound international ramifications. Stop the cuts!

28: Fiona Tan, artist who has represented The Netherlands at the Venice Biennale in 2009

29: Stephan Dillemuth, artist / professor, Akademie der Bildenden Künste, München

This is the beginning of a cultural warfare!

30: Denys Zacharopoulos, artistic director, Macedonian Museum of Contemporary Arts, Thessaloniki, Greece

Tragic!!!! It is tragic for The Netherlands, for the arts and for the international community... It is the end of a last hope for a humanist society, The Netherlands has given the brilliant example over the post war period internationally. Now it will become obvious again to remember that the word 'apartheid 'is a Dutch word. It is a shame for the Dutch Government to act in a way which reduces the cultural and artistic life of the country and damages the reality of European identity. Culture is the European word for Political and Social responsibility and cohesion... It is definitely a way to attack European cohesion and future leaving history and future to the only rules of a wild market. It is a shame!

31: Iwona Blazwick, director, Whitechapel Gallery, London

32: Kati Kivinen, curator, Museum of Contemporary Art KIASMA, Helsinki, FI

33: Vanessa Joan Müller, director, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, DE

34: Anthony Reynolds, Anthony Reynolds Gallery, London, UK

35: Carol Greene, Greene Naftali Gallery, New York

Netherlands contribution to the artistic culture of the world has been invaluable for people of every class, race and age. To withdraw funding in support of the arts at this time is disrespectful to all the great artwork that was born there for all art is further elevated by the artists of our time.

36: Charles Esche, director Van Abbemuseum, Eindhoven, The Netherlands

37: Tom Morton, curator, The Hayward Gallery - Southbank Centre, London

38: Mark Sladen, director, Kunsthal Charlottenborg

39: Vasif Kortun, writer / teacher / curator / director, SALT, Istanbul

40: Laura McLean-Ferris, writer and editor, ArtReview, The Independent, London

41: Valerie Smith, Leiterin Bereich Bildene Kunst, Film, Neue Medien, Haus der Kulturen der Welt, Berlin

42: Katja Schroeder, director, Westfälischer Kunstverein, Münster​

43: ute meta bauer, curator, associate director and head of the MIT program in art, culture and technology, Cambridge Mass, USA

44: Daniel Buren, artist, Paris

45: Claire Doherty, director, Situations at the University of the West of England

46: Dom Hastings, coordinator, Glasgow International Festival of Visual Art, Glasgow

47: Carolyn Christov-Bakargiev, director, dOCUMENTA (13), Kassel

48: Dr. Ulrike Groos, director Kunstmuseum Stuttgart

49: Stefanie Böttcher, artistic director, Künstlerhaus Bremen, Bremen

50: Solveig Ovstebo, director, Bergen Kunsthall, Norway

51: Chus Martinez, head of department, documenta (13), Kassel

Total condemn. it is not only injustice what transforms engages into enrages, but hypocrisy. an emercency is at hand when the established political institutions and power turns agains culture, and it must be a way to commonly move from dissent into resistance.

52: Philippe Pirotte, director Kunsthalle Bern

53: Hou Hanru, director of exhibitions and public program, chair of exhibition and museum studies, San Francisco Art Institute

54: Professor Mieke Bal, independent artist and cultural scientist, University of Amsterdam, Amsterdam

1) Since economics is the only language the government understands: this cutting of support will increase the number of people dependent on unemployment allowances. What is being saved? Nothing 2) A country without culture, cultural experiment, and freedom from economic constraints, is doomed to die. My condolences.

55: Mirjam Varadinis, curator, Kunsthaus Zurich, Zürich

The announced budget cuts are completely exagerated and irresponsible as they will lead to the end of Netherlands' strong international reputation in the fields of art. To close down such important post-academic institutions like the Ateliers, Rijksakademie and Jan van Eyck is like cutting the blood and oxygene of a vital body. All these institutions are of vital importance to the artistic scene - both in the Netherlands and abroad. I hope there will be a way to stop this insane decision!

56: Marianne Lanavère, director, La Galerie Contemporary art centre, Noisy-le-Sec, F

57: Beatrix Ruf, director, Kunsthalle Zurich, Zürich

58: Prof. Dr. Dieter Lesage, philosopher, Erasmus University College Brussels, Vrije Universiteit Brussel

59: Prof. Dr. Johan Swinnen, hoogleraar / stichtend directeur, HISK, Antwerp, B

I hereby express my opposition to this extermination of the future heritage.

60: Marta Kuzma, Director, OCA, Oslo, Norway and member of the curatorial team of documenta 13

61: Dr. Veit Görner, direktor, Kestnergesellschaft, Hannover, Deutschland

Dear Sirs, cultur is our futur not only our past.

62: Tino Haenen, general & artistic director, Muziekgebouw aan 't IJ, Amsterdam, NL

63: Alexander Strengers, voorzitter Kunstcommissie DNB, Amsterdam, NL

64: Stine Hebert, director, Baltic Art Center

65: Maurice Carlin, artist, Islington Mill, Manchester, UK

66: Mihnea Mircan, director, Extra City Kunsthal, Antwerpen

67: Pierre Courtin, director, Contemporary Art Center Duplex, Sarajevo, Bosna-Hercegovina

68: Brandon LaBelle, artist, writer, professor, Bergen National Academy of the Arts

69: Martha Rosler, artist, DAAD Berlin fellow, professor emerita Rutgers University, US

I have often worked with Dutch art and architecture institutions, including Witte de With, the Berlage Institute, Stedelijk Amsterdam, Netherlands Photo Institute, the Architecture Institute, Stedelijk s'Hertogenbosch, Manifesta, SKOR, BAK, Hermes, Casco, Jan Van Eyck Academie, the Rijksakademie, SKOR, and Mute, and cannot understand a policy that would cut funding to any of these diverse, valuable, and highly visible and influential institutions.

70: Preston Thayer, PhD, Director, University Art Gallery New Mexico State University, Las Cruces, USA

The Netherlands' contemporary art scene has been a shining light of thoughtful investigation and ambitious cultural production on the international stage. Only last week, I was enthralled by The Netherlands pavilion at the International Art Exhibition - La Biennale di Venezia in Venice, Italy. From many standpoints -- including I should imagine international tourism -- supporting contemporary art in The Netherlands should not be dismissed lightly.

71: René Zechlin, director, Kunstverein Hannover, Hannover

72: Annelise E. Ream, Keith Haring Foundation

73: Emily Pethick, director, The Showroom, London

74: Dirk van Weelden, author / editor of De Gids, Amsterdam

75: Tirdad Zolghadr, Center for Curatorial Studies Bard College, New York

76: Tobias Ostrander, Director Museo Experimental El Eco, Mexico City, Mexico

77: Marlene Dumas, artist, Amsterdam

How tragic and dangerous a government that is proud that it neither understands the arts, nor the dynamics of culture.,e.g. it claims to admire internationalism in the arts, while rejecting multiculturalism at home.

78: Henry Meyrik Hughes, honorary President, International Association of Art Critics (AICA), Paris

Institutions and the fragile ecology in which they must thrive have to be built up over a period of years. It is much easier to destroy than to replace them. I urge all those concerned to think hard, and think again about the devastating impact of what is proposed. The system of arts funding enjoyed in The Netherlands since the last War has proved exemplary, for its practical embodiment of democratic ideals. The scale of cuts proposed will cause disproporionate damage to the country's standing in the world.

79: Carlos Amorales, visual artist

80: Beaud Marie Claude, directrice Nouveau Musee National de Monaco

81: Marjetica Potrc, artist

82: Yaffa Goldfinger, director Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, Israel

83: Paul Clay, designer and visual artist

I rely on the thinking and vision coming out of The Netherlands for much of my understanding of where Global culture is trending. This vision which the Netherlands has generated is one of the crown jewels of its many historical cultural achievements and a linch pin in its National status in the World today. It seems very odd that the government is unaware of how much the Netherlands is looked up to because of this vital achievement, and what losing it will mean.

84: V.R. de Gruijter, artist

85: Fiona Annis, artist

86: Bart Keijzer, artist, Kunstenaarsvereniging Diep Water

87: Alexandra van Smoorenburg, alternative conflict resolution, De Vrijplaatscoach

To settle a culture takes decades, to tear it down: one sad reign

88: Masha Matijevic, artist

89: Ben Kinsley, artist and educator, Carnegie Mellon University

90: Hyo Kwon, South Korea

91: Kevin E. Consey, executive vice president, Harriet and Esteban Vicente Foundation, New York

I was a recipient of a Mondriaan Foundation International Fellowship in 2002. It enabled me to spend a few weeks visiting and learning about Dutch visual arts institutions. This cut in funding, for idealogical purposes more than economic reasons, is beyond comprehension. Why a government would desire to destroy a part of a countries culture known internationally for its leadership and quality is beyond belief.

92: Susanne, PhD student, University of North Carolina, US

93: Marijn van Hoorn, conservator, Teylers Museum

94: Kimberley Mackenzie, New Museum

95: Floor Meijers, artist

96: Nina Canell, artist

97: Anthony R. Chadwick, professor of French (retired), Memorial University of Newfoundland, St. John's, NL, Canada

The heritage you are attacking belongs to the world; you are the custodians of that heritage, which is not simply what has been created in the past, but what is now being created and will be created by the artists born in your country.

98: Vincent Verhoef, artist

99: Valeria Paz, independent curator and researcher, University of Essex, United Kingdom

100: Emilie Lauriola, music & art journalist, Wow Magazine - France

Download Reacties internationale kunstwereld

Persbericht: Internationale kunstwereld reageert geschokt op plannen Zijlstra

Vooraanstaande museumdirecteuren, curatoren, critici en andere professionals uit de internationale beeldende kunstwereld hebben hun verontwaardiging en afgrijzen geuit over de bezuinigingsplannen van…

Vooraanstaande museumdirecteuren, curatoren, critici en andere professionals uit de internationale beeldende kunstwereld hebben hun verontwaardiging en afgrijzen geuit over de bezuinigingsplannen van staatssecretaris van OCW Halbe Zijlstra. Vertegenwoordigers van topinstituten als Tate Modern, Centre Pompidou en Kiasma Helsinki, van Documenta, van MIT en Goldsmiths, van de Britse kwaliteitskrant The Guardian, directies van kunstinstellingen als Hayward Gallery, Haus der Kulturen der Welt en Liverpool Biennial, diverse gerenommeerde buitenlandse galeries en vele prominente kunstenaars als Daniel Buren, Jochen Gerz of Lawrence Weiner onderschrijven een door de Nederlandse beeldende kunstsector opgestelde brandbrief. Zij pleiten voor herbezinning -of voorspellen een toekomst waarin Nederland, dat tot voor kort als gidsland werd beschouwd, zich internationaal isoleert.

Meer dan 2000 kunstprofessionals uit de hele wereld onderschreven de brief die internationaal werd verspreid door De Zaak Nu, de landelijke belangenvereniging van presentatie-instellingen voor beeldende kunst. Velen voegden daar een persoonlijk commentaar aan toe. Zij zijn van mening dat “met uitzondering van een handvol ‘top instituten’ dat wordt gespaard, het hele veld van internationaal en toekomstgerichte artistiek experiment, innovatie, educatie en ontwikkeling, waarmee Nederland zich al tientallen jaren onderscheidt en die het een leidende internationale positie heeft gebracht, in één klap wordt vernietigd”. Men spreekt zijn afschuw uit over de disproportionele bezuinigingen op individuele subsidies voor kunstenaars, presentatie-instellingen en het Mondriaan Fonds, over het beëindigen van de overheidssteun aan SKOR, NiMK, Manifesta en kunsttijdschriften en, vooral, het stopzetten van de financiering van hooggeprofileerde post-academische opleidingen Rijksakademie, De Ateliers en Jan van Eyck academie. Deze maatregelen hebben rampzalige gevolgen voor de internationale reputatie van de Nederlandse beeldende kunst.

Men heeft er begrip voor dat er bezuinigd moet worden, maar vraagt de regering om zich te bezinnen op de mate en het tempo daarvan. Daarbij wijst men regelmatig op het feit dat de unieke ‘Dutch approach’ -met aandacht voor experiment en ontwikkeling- Nederland in een mondiale voorbeeldpositie heeft gebracht.

Henry Meyrik Hughes, voorzitter van de internationale organisatie van kunstcritici (AICA), laat vanuit Parijs weten dat het Nederlandse systeem van kunstsubsidiëring op een voorbeeldige manier de belichaming van democratische idealen vormde. Hij is van mening dat de voorgestelde bezuinigingen onherstelbare schade zullen toebrengen aan het imago van Nederland.

Dat de bijl wordt gezet in een van de ‘strongholds’, namelijk talentontwikkeling, vindt men onbegrijpelijk. Mirjam Varadinis, curator van Kunsthaus Zürich, schrijft: To close down such important post-academic institutions like the Ateliers, Rijksakademie and Jan van Eyck Academy is like cutting the blood and oxygen of a vital body. All these institutions are of vital importance to the artistic scene - both in the Netherlands and abroad.

De brief is ondermeer ondertekend door uiteenlopende personen als: Christine van Assche (Centre Pompidou, Parijs), Daniel Birnbaum (Moderna Museet, Stockholm), Iwona Blazwick (Whitechapel Gallery, Londen), Carolyn Christov-Bakargiev (Documenta, Kassel), Chris Dercon (Tate Modern, Londen), Veit Görner (Kestnergesellschaft, Hannover), Hou Hanru (San Francisco Art Institute), Dieter Lesage (Vrije Universiteit Brussel), Chantal Mouffe (University of Westminster, Londen), Philippe Pirotte (Kunsthalle Bern), Adrian Searle (Guardian, Londen).

En door een keur aan internationale topkunstenaars als: Carlos Amorales (MX), Daniel Buren (F), Janet Cardiff (GB), Marlene Dumas (NL), Doug Fishbone GB), Aurélien Froment (F), Jochen Gerz (DE), Liam Gillick (GB), Deimantas Narkevicius (LIT), Dan Perjovschi ROE), Martha Rosler (VS), Hito Steyerl (DE), Lawrence Weiner (VS).

Dutch coup d'état in art and culture

Last week in a memorandum titled "More than Quality," the State Secretary for Culture, acting on behalf of the Dutch government (a minority government of liberals and Christian Democrats, whose hold…

Last week in a memorandum titled "More than Quality," the State Secretary for Culture, acting on behalf of the Dutch government (a minority government of liberals and Christian Democrats, whose hold on power relies on the support of Geert Wilders's anti-Islam Freedom Party (PVV)) announced his new "vision" for the field of culture, which represents nothing less than a violent and sweeping political manoeuvre aimed at the very notion of culture and art, its role in society, and its place within the democratic sphere. With the exception of but a handful of "top international institutions" that will be spared, the entire field of internationally focused and future-oriented artistic experimentation, innovation, education, and development, which has distinguished the Netherlands and given it a leading international position in the field for many decades, is to be demolished practically overnight. Instead of preserving the values of experimentation, risk, and vision, the memorandum leaves us with rhetoric about "strengthening the responsibility and resilience of citizens" and letting "the market" take its "natural" course.


To be clear: Dutch professionals in the field of art and culture are aware of the fact that some cuts in funding are necessary given today's economic situation and that a recalibration of support may be called for. Furthermore the cuts in arts funding might seem of lesser importance in light of what is happening, with the same brutality, in the fields of healthcare, social reform, education, the media and scientific research, among others. However it is in solidarity with all these realms that we raise our voices in disagreement about the sweeping, overreaching, and devastating broad cuts proposed.

Speaking from the position of our field, we find it essential to point out that what we are facing is in fact an end of an internationally valued cultural climate, which we dare say is unparalleled anywhere in the world. In and outside of the Netherlands, the art world has benefited from the existence of a cultural system of generosity towards the artistic and cultural imagination of the future, which today finds itself under threat of extinction. We must articulate our disagreement with these developments, and our resistance to them together, in order to prevent the following from happening: 

In the fields of art and culture, the budget will shrink by 200 million Euros; for visual art it means going from 53,3 to 31 million on an annual basis, taking immediate effect in 2013. Amongst other things, this will lead to:
• A 50 % cut in the budget for stipends and working grants for artists;
• A 50% cut in the budget of the Mondriaan Foundation, the body e.g. responsible for supporting international projects; 
• A dramatic reduction of the number of contemporary visual arts institutions receiving state support (which currently include Witte de With, De Appel, BAK, Marres, etc.) from 11 to 6; 
• A total withdrawal of all support for art magazines; 
• The end of government subsidies for functions now fulfilled by the Manifesta Foundation, SKOR | Foundation for Art and Public Domain, and the NiMK – Netherlands Media Art Institute;
• The end of all public financing of the post-academic education for artists offered in places such as the Ateliers, Rijksakademie voor beeldende kunsten, European Ceramic Work Centre, and the Jan van Eyck Academie.

Given this dramatic situation of the annihilation of government support for broad sectors of the internationally-recognized Dutch contemporary art field, we hope that you—our international colleagues—will respond fiercely and immediately to this extermination of our future heritage by signing this letter and returning it to us. We will hand over all letters to State Secretary Halbe Zijlstra.

Ann Demeester, Guus Beumer, Maria Hlavajova, Arno van Roosmalen, representing De Zaak Nu, various institutions and individuals in the contemporary visual arts all of whom are concerned about the future of the whole cultural field in the Netherlands. For more info see www.dezaaknu.nl and www.schadekaart.nl

 

Dear Mr. Zijlstra

Dear Mr. Zijlstra, Honoured members of the Lower House,   The memorandum announced by the Secretary of State today does not signal a new beginning, as he indicated earlier, but simply…

Dear Mr. Zijlstra,

Honoured members of the Lower House,

 

The memorandum announced by the Secretary of State today does not signal a new beginning, as he indicated earlier, but simply the end of an internationally valued cultural climate, unparalleled anywhere in the world.

 

For Thorbecke – the spiritual father of the Secretary of State Zijlstra, or at least of his party – the policy was the result of a long-term vision. He saw the political manager as the designer of the age, who interprets historical lines and develops a vision for the future on that basis. Compared with his predecessor, the measures proposed by the Secretary of State pale into insignificance. They choose short-term results which do not take into account historically acquired benefits and social developments.

 

One prominent Dutch collector called the Secretary of State’s memorandum a new “iconoclasm”. This comparison is striking and appropriate. The field of the “visual arts” is crippled in and by this memorandum, with fatal consequences for the public.

 

We live in a culture of images. Knowledge and information mainly circulate in the form of images. Art, and the visual arts in particular, are the perfect field for teaching us to deal with things we do not yet know and providing us with unexpected visions and horizons. The visual arts relate in a self-conscious and critical way to the ubiquitous image. Therefore it is incomprehensible for a government which wants to prepare its citizens for a promising future to decide to remove the part of the social system which guides the public in this respect. The extremely hard approach adopted in relation to the sector of the visual arts (a reduction from 53.5 million to 31 million) is not supported in this memorandum by either logical or factual arguments.

 

Amongst other things, the Secretary of State has decided:

·       to halve the budget of the Mondriaan fund;

·       to drastically reduce the number of presentation institutions in the BIS from 11 to 6. The institutions which are no longer in the BIS cannot go to the Mondriaan fund either, and therefore have no chance of survival;

·       to no longer provide any subsidy for art magazines;

·       to put a complete stop to the government subsidy for functions which are now carried out by biennial Manifesta, SKOR | Foundation for Art and Public Domain, the sectoral institute Premsela, Virtual Platform, the Netherlands Media Art Institute;

·       to put a stop to financing post-academic education for artists in the Ateliers, Rijksakademie voor beeldende kunsten (Royal Academy for Visual Arts), European Ceramic Work Centre and the Jan van Eyck Academie;

·       to only support the continued development of 50 visual artists who have proved themselves as top talents in the next four years;

·       to halve the individual basic stipends and working grants for artists, and to COMPLETELY stop the present subsidies which serve to provide an income.

 

The direct and immediate effects of these measures for the PUBLIC which wants to see and experience contemporary art are catastrophic:

·       The makers, producers and artists form the basis of the cultural infrastructure. After all, with no artists, there is no art. No subsidies or insufficient subsidies for artists to focus professionally and full time on creating work means that there will be no innovative work.

·       No post-academic education means there will be no growth of new artists who excel and can represent the Netherlands abroad. Removing this function will immediately lead to a reduction in the provision of Dutch presentation institutions, so that the Netherlands will lose its competitive position. This will result in the total impoverishment of the art market in the Netherlands and to a weaker position of the Dutch galleries on the international art market.

·       A minimal number of presentation institutions means that the new art will not find its way to the public and will remain locked up in studios and warehouses. The Dutch and international public in the Netherlands will not be able to see any innovative art.

·       Removing an institution such as SKOR means that the presence of art in public spaces – democratic and by definition “anti-elitist”, because it is accessible to everyone free of charge – will decline.

·       Closing an institution such as NIMk means that a valuable, partly digital heritage – video art and film art and media art – will become fragmented and will no longer be accessible to the public.

 

The innovative part of the field of the visual arts, which also determines the international image of the creative Netherlands, cannot survive without a financial injection from the state.

 

The current cultural system which was definitively torpedoed today has produced artists and curators who are currently making an international furore and are, amongst other things, a focal point in the current biennale in Venice – the world championships of the visual arts.

 

For example, the work of Navid Nuur has pride of place on the front cover of the official catalogue of the Venice Biennale. Like Amalia Pica, who lives in the Netherlands, he is taking part in the central exhibition Illuminations. Their colleagues, Praneet Soi, Yael Bartana, Wendelien van Oldenborgh, Han Hoogerbrugge, Aernout Mik, Libia Castro, Olafur Olafsson, Edwin Driessens and Maria Verstappen, play a major role in the pavilions of India, Poland, Denmark, Roma, Iceland and Dropstuff respectively. The Dutchman Guido van der Werve can be seen at the same time in the context of the Future Generation exhibition, where the Ukrainian Victor Pynchuck is showing the way to the talent of the future. It is not only Dutch artists who are a glittering presence in Venice this year; their fellow curators are also prominently present. No fewer than five curators working in the Netherlands are furnishing pavilions this year. The Marres director, Guus Beumer, is responsible for the Dutch pavilion, the BAK director Maria Hlavajova is doing the Roma Pavilion, the freelancer Maria Rus Bojan is doing the Romanian pavilion, the SKOR director, Fulya Erdemci, is doing the Turkish pavilion and the Appel tutor, Henk Slager is doing the Georgian Pavilion.

 

The achievement of these artists and curators were made possible due to the existence of a cultural system which has cherished experimentation, innovation, the development of talents and an international focus up to now, and made it possible (financially). They were able to develop their work and their practice due to investments by the state of the Netherlands. These investments are now bearing fruit and showing results in an “export product” of which the Netherlands can be proud. This system is recognized and celebrated all over the world because of its efficiency and future-oriented approach.

 

The Secretary of State’s memorandum shows that the cabinet is thinking only of what is producing immediate results today, and not about what can generate “value for the future”. We all know that there is not only a today, but also a tomorrow. We would like to see that in tomorrow’s Netherlands there will be still be a great deal of contemporary art and historical heritage which can be seen frequently. We hope that the Lower House shares this desire and will oppose a policy that looks only at today.

 

The boards of directors, managements and representatives of:

De Zaak Nu – on behalf of the presentation institutions

SKOR | Foundation for Art and Public Domain

Fonds BKVB

NGA – Dutch Gallery Association

Manifesta, the European Biennial of Contemporary Art

NIMk – Netherlands Media Art Institute

The post-academic institutions – de Ateliers, Rijksakademie and the Jan van Eyck Academie

The collector Martijn Sanders and the patrons Maurice van Vaalen and Rob Defares

The artists’ action group, ‘Schuilen in het Rijks’

FNV Kiem, trade union

De Federatie van Kunstenaarsverenigingen (Federation of Artist Organizations)

Geachte heer Zijlstra

Geachte heer Zijlstra, Geachte leden van de Tweede Kamer,   De notitie die de Staatssecretaris vandaag heeft bekend gemaakt, betekent geen nieuw begin, zoals deze eerder heeft gesteld,…

Geachte heer Zijlstra,

Geachte leden van de Tweede Kamer,

 

De notitie die de Staatssecretaris vandaag heeft bekend gemaakt, betekent geen nieuw begin, zoals deze eerder heeft gesteld, maar simpelweg het einde van een internationaal gewaardeerd cultuurklimaat dat zijn weerga niet kent elders in de wereld.

 

Voor Thorbecke, de geestelijk vader van staatssecretaris Zijlstra, althans van zijn partij, was de politiek het gevolg van een lange termijn visie. Hij zag de politiek bestuurder als vormgever van de tijd, die historische lijnen interpreteert en van daaruit een visie ontwikkelt voor de toekomst. De maatregelen die de Staatssecretaris voorstelt verbleken in het licht van zijn voorganger tot resultaatbejag op de korte termijn, dat zich geen enkele rekenschap geeft van historische verworvenheden en maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Een prominente Nederlandse verzamelaar noemde de notitie van de Staatssecretaris een nieuwe ‘beeldenstorm’. Die vergelijking is treffend en adequaat: het veld ‘beeldende kunst’ wordt in en door deze notitie verminkt met fatale gevolgen voor het publiek.

 

We leven in een beeldcultuur. Kennis en informatie circuleert grotendeels in de vorm van beeld. Kunst, en beeldende kunst in het bijzonder, is bij uitstek het domein dat ons leert om te gaan met dat wat we nog niet kennen, dat ons onverwachte visies en vergezichten biedt. Beeldende kunst maakt een zelfbewuste en kritische omgang met het alomtegenwoordige beeld mogelijk. Het is daarom onbegrijpelijk dat een overheid die haar burgers wil voorbereiden op een veelbelovende toekomst, besluit om dat deel van het maatschappelijk bestel onderuit te halen, dat het publiek hierin begeleidt. De keiharde aanpak van de sector beeldende kunst (van 53,5 miljoen naar 31 miljoen) wordt in deze notitie niet onderbouwd met logische noch feitelijke argumenten.

 

De Staatsecretaris heeft onder meer besloten om:

·       het budget van het Mondriaanfonds te halveren.

·       het aantal presentatie-instellingen in de BIS drastisch te reduceren van 11 naar 6. De instellingen die niet meer in de BIS zitten kunnen daarenboven NIET terecht bij het Mondriaanfonds en hebben daardoor geen overlevingskans.

·       kunsttijdschriften geen subsidie meer te verstrekken.

·       de overheidssteun aan de functies die nu worden ingevuld door biënnale Manifesta, SKOR |  Stichting Kunst en Openbare Ruimte, het sectorinstituut Premsela, Virtueel Platform, het Nederlands Instituut voor Mediakunst volledig stop te zetten.

·       de financiering van de postacademische kunstenaarsopleidingen de Ateliers, Rijksakademie van beeldende kunsten, Europees Keramisch Werkcentrum en de Jan van Eyck Academie stop te zetten.

·       de komende vier jaar enkel de verdere ontwikkeling van 50 beeldend kunstenaars die zich hebben bewezen als toptalent te ondersteunen

·       de individuele basisstipendia en werkbeurzen aan kunstenaars te halveren. De huidige subsidies met het karakter van een inkomstenvoorziening VOLLEDIG stop te zetten.

 

De directe en onmiddellijke gevolgen van deze maatregelen voor het PUBLIEK dat kunst van nu wil zien en meemaken, zijn catastrofaal:

·       Makers, producenten en kunstenaars zijn de basis van de culturele infrastructuur. Zonder kunstenaars is er immers geen kunst. Geen of onvoldoende steun aan kunstenaars om zich professioneel en full-time te richten op het maken van werk, betekent dat er geen innovatief werk te zien is.

·       Geen postacademische opleidingen betekent geen aanwas van nieuwe kunstenaars die excelleren en Nederland in het buitenland kunnen vertegenwoordigen. Het opheffen van deze functie leidt direct tot een verschraling van het aanbod in Nederlandse presentatie-instellingen waardoor Nederland haar concurrentie positie verliest. Het leidt tot een totale verarming van de kunstmarkt in Nederland en tot een verzwakking van de Nederlandse galeries op de internationale kunstmarkt.

·       Een minimaal aantal presentatie instellingen betekent dat de nieuwe kunst haar weg naar het publiek niet vindt en opgesloten blijft in ateliers en depots. Het Nederlands en internationale publiek in Nederland kan geen vernieuwende kunst meer zien.  

·       Het opheffen van een instelling als SKOR betekent dat de aanwezigheid van kunst in de openbare ruimte – democratisch en bij uitstek ‘anti-elitair’, want voor iedereen gratis toegankelijk – afneemt.

·       Het opheffen van een instelling als NIMk betekent dat een waardevol deel digitaal erfgoed – videokunst en filmkunst en mediakunst–versnipperd raakt en niet meer toegankelijk is voor het publiek

 

Het innovatieve gedeelte van het beeldende kunstenveld, dat tevens het internationale aanzien van creatief Nederland bepaalt, kan niet zonder een financiële injectie van staatswege bestaan.

 

Het huidige culturele stelsel dat vandaag definitief werd getorpedeerd heeft kunstenaars en curatoren voortgebracht die momenteel internationaal furore maken en die ondermeer tijdens de huidig Biënnale van Venetië – de wereldkampioenschappen van de beeldende kunst – in het brandpunt van de belangstelling staan.

 

Zo prijkt het werk van Navid Nuur op de voorkant van de officiële catalogus van de Biënnale van Venetië. Hij neemt net als de in Nederland woonachtige Amalia Pica, deel aan de centrale tentoonstelling ‘Illuminations’. Hun collega’s Praneet Soi, Yael Bartana, Wendelien van Oldenborgh en Han Hoogerbrugge, Aernout Mik, Libia Castro en Olafur Olafsson en Edwin Driessens en Maria Verstappen spelen een hoofdrol in de paviljoens van respectievelijk India, Polen, Denemarken, Roma, IJsland en Dropstuff. Nederlander Guido van der Werve is tegelijkertijd te zien in het kader van de tentoonstelling Future Generation, waarmee de Oekraïense Victor Pynchuck het talent van de toekomst signaleert. Niet alleen Nederlandse makers schitteren in Venetië dit jaar, hun collega-curatoren zijn eveneens prominent aanwezig. Maar liefst vijf in Nederland werkzame curatoren richten dit jaar een paviljoen in : Marres-directeur Guus Beumer neemt het Nederlandse paviljoen voor zijn rekening, BAK-directeur Maria Hlavajova het Roma paviljoen, freelancer Maria Rus Bojan het Roemeense, SKOR-directeur Fulya Erdemci het Turkse en de Appel-tutor Henk Slager het Georgische.

 

De prestaties van deze kunstenaars en curatoren zijn mogelijk gemaakt door het bestaan van een cultureel stelsel dat experiment, vernieuwing, talentontwikkeling en een internationale focus tot nu toe koesterde en (financieel) mogelijk maakte. Zij hebben hun werk en praktijk kunnen ontwikkelen dankzij investeringen van de Nederlandse staat. Investeringen die zij nu verzilveren en laten resulteren in een ‘exportproduct’ waar Nederland trots op kan zijn. Dit stelsel wordt wereldwijd erkend en geroemd omwille van zijn efficiëntie en toekomstgerichtheid.

 

De notitie van de Staatssecretaris geeft aan dat het kabinet alleen denkt aan wat vandaag onmiddellijk resultaat oplevert en niet wat ‘waarde voor de toekomst’ genereert. We weten het allemaal: er is niet alleen een vandaag, er is ook een morgen. Wij willen graag dat in dat Nederland van morgen nog vaak en veel kunst van nu en erfgoed van gisteren te zien is. We hopen dat de Tweede Kamer dit verlangen met ons deelt en ingaat tegen een beleid dat alleen in het teken staat van vandaag.

 

De besturen, directies en vertegenwoordigers van:

De Zaak Nu – namens de presentatie-instellingen

SKOR |  Stichting Kunst en Openbare Ruimte

Fonds BKVB

NGA – Nederlandse Galerie Associatie

Manifesta, de Europese biënnale voor beeldende kunst

NIMk – Nederlands Instituut voor Mediakunst

De postacademische instellingen – de Ateliers, Rijksakademie en Jan van Eyck Academie

Verzamelaar Martijn Sanders, mecenassen Maurice van Vaalen, en Rob Defares

Actiegroep kunstenaars ‘Schuilen in het Rijks’

FNV Kiem

De Federatie van Kunstenaarsverenigingen

 

Eerste ledenvergadering succes!

De eerste ledenvergadering op 15 mei was een succes met zo\'n 60 aanwezigen vanuit het hele land. Arno van Roosmalen, voorzitter van het bestuur, noemde het een historisch moment dat zoveel…

De eerste ledenvergadering op 15 mei was een succes met zo\'n 60 aanwezigen vanuit het hele land. Arno van Roosmalen, voorzitter van het bestuur, noemde het een historisch moment dat zoveel presentatie-instellingen voor het eerst samen zaten om het belang en de toekomst van onze sector te bespreken.  

Reactie advies Raad voor Cultuur

Geachte heer Zijlstra, Geachte leden van de Raad voor Cultuur, Zoals u weet is De Zaak Nu de landelijke belangenvereniging voor presentatie-instellingen. Deze vormen het ‘MKB’ van…

Geachte heer Zijlstra,

Geachte leden van de Raad voor Cultuur,

Zoals u weet is De Zaak Nu de landelijke belangenvereniging voor presentatie-instellingen. Deze vormen het ‘MKB’ van de sector beeldende kunst, waar presentatie en productie van hedendaagse kunst centraal staat. Het gaat om een pluriform veld tussen het museale, het commerciële en het onderwijsveld.

De Zaak Nu heeft het advies van de Raad met grote belangstelling gelezen. Ondanks het feit dat zij begrip heeft voor het feit dat de Raad voor een bijzonder moeilijke opdracht stond, is zij geschokt door het feit dat de sector beeldende kunst met een extreem ‘bezuinigingspercentage’ van 30 procent wordt geconfronteerd. Het waardeoordeel dat hieraan ten grondslag moet liggen, en het hiermee gesuggereerde ondergeschikte belang van beeldende kunst in vergelijking met andere disciplines vinden wij echter niet terug in de bijgevoegde sectoranalyse.

In haar advies en sectoranalyse geeft de Raad namelijk aan dat de beeldende kunst een sector in beweging is en met name de ‘dynamiek en internationale betekenis van de Nederlandse beeldende kunst voor een belangrijk deel te danken zijn aan de Nederlandse presentatie-instellingen. Het zijn wegbereiders in velerlei opzichten...zonder deze toekomstgerichte programma’s zou de beeldende kunst veranderen in stilstaande water.’ (sectoranalyse p. 48).

Elders schrijft de Raad: “de nieuwe infrastructuur (…) moet de ontwikkeling van kunst en ontwerp kunnen stimuleren” (samenvatting advies, p. 20). Zij geeft verder aan dat presentatie-instellingen cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling in de beeldende kunst aangezien zij garant staan voor vernieuwing en experiment en dat deze vorm van innovatie behoefte heeft aan financiële continuïteit.

We kunnen niet anders concluderen dan dat er een grove discrepantie is geslopen in dit advies: enerzijds wijst de Raad erop dat de vitaliteit van de sector beeldende kunst ligt bij makers en presentatie-instellingen, anderzijds wentelt zij de bezuinigingen grotendeels af op dit middenveld van de sector.

Ten opzichte van de BIS wordt geopteerd voor zowat een halvering van het aantal, van 11 naar 6. Dit verplicht dezen “op een flexibele manier financiële ondersteuning aan te vragen bij het nieuwe Mondriaanfonds”. De druk op het sterk verkleinde budget van dit fonds zal onevenredig hoog worden, aangezien behalve de vijf geschrapte instellingen, tientallen andere organisaties en wellicht ook musea (immers, hun tentoonstellingsbudget vermindert met 75%) er aanspraak op zullen gaan maken.

Los van het feit dat deze instellingen hun gewaardeerde internationale werking niet kunnen volhouden zonder een gewaarborgde financiële continuïteit, is dit een kaalslag voor de regio. Een zorgvuldig opgebouwd publiek zal verstoken blijven van hedendaagse kunst en innovatie. Jonge, vaak pas afgestudeerde kunstenaars vinden geen plek meer waar ze inhoudelijke en productionele begeleiding krijgen en nieuw werk kunnen ontwikkelen en presenteren. De doorstroming naar galeries, verzamelaars en musea stokt. De presentatie-instellingen zelf zullen aan programmering en aan professionaliteit moeten inboeten.

Hoezo, van belang voor de ontwikkeling en vernieuwing? Hoezo, verantwoordelijk voor de dynamiek en internationale betekenis van de Nederlandse beeldende kunst?

Presentatie-instellingen vormen de essentiële schakel tussen kunstvakonderwijs (dat vooralsnog buiten beschouwing blijft) en gevestigde instituties als musea en galeries. Het aantasten van die verantwoordelijke positie zal een negatief uitstralingseffect naar beide zijden in de keten hebben.

Presentatie-instellingen vormen de directe verbinding tussen hedendaagse kunstenaars en het publiek in de regio en Randstad. Ze vormen vaak de enige plekken waar kunst van nu (‘het erfgoed van morgen’) getoond wordt. Presentatie-instellingen zijn flexibel en, veel beter dan andere instituties, in staat en gemotiveerd om in te spelen op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, kwesties en problemen. Zij zijn mede verantwoordelijk voor maatschappelijke vernieuwing en daarmee een onmisbare schakel tussen kunstsector en samenleving. Ondanks hun zeer beperkte personele omvang en het vaak ontbreken van een volwaardige afdeling educatie, zien deze instellingen hun rol als bemiddelaar tussen kunstenaar en publiek als een essentiële functie.

We vragen de staatssecretaris om in zijn Hoofdlijnennotitie meer ruimte te bieden aan de instellingen in het middenveld, dan de Raad adviseert. Het zijn immers de motoren voor artistieke en creatieve talentontwikkeling, die er voor zorgen dat kunst die nieuw is – en nog niet terecht kan in de musea – een publiek bereikt en niet opgesloten blijft in ateliers of repetitiezalen.

We vragen de staatssecretaris tevens om in zijn Hoofdlijnennotitie een matchingsregeling te (her)overwegen. Dit vormt een belangrijke randvoorwaarde voor ‘meer ondernemerschap’ binnen de sector beeldende kunst. Het is een onontbeerlijk incentive voor het verder verhogen van de eigen inkomsten – niet alleen vanuit het perspectief van de ‘ontvangende’ instellingen, maar ook uit het perspectief van de schenkers, gevers en mecenassen. We vragen de staatssecretaris om aan het publiek van de bloeiende sector beeldende kunst te denken in de grote steden, maar zeker ook in de regio, en te zorgen voor een pluriforme en flexibele basisstructuur van publieksgerichte innovatiecentra, de presentatie-instellingen.

Moet beeldende kunst achter de gesloten deuren van ateliers blijven en niet langer zijn weg vinden naar een publiek? Moet de maatschappelijke potentie van beeldende kunst onaangesproken blijven? Moeten de toptalenten die wij opleiden in de kiem gesmoord worden? Dat kunt u toch niet willen; dat staat haaks op uw gedachtegoed.

 

Hoogachtend,

 

Arno van Roosmalen, voorzitter,

namens De Zaak Nu 

 

Eerste ledenvergadering op 15 mei bij Stroom Den Haag

Beste leden, Op zondag 15 mei vindt de eerste ledenvergadering plaats bij Stroom Den Haag, van 12 tot 14u (lunch inbegrepen). Vanaf 15u zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd bij de…

Beste leden,

Op zondag 15 mei vindt de eerste ledenvergadering plaats bij Stroom Den Haag, van 12 tot 14u (lunch inbegrepen). Vanaf 15u zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd bij de afsluiting van de tentoonstelling There, I Fixed It en de lancering van de Nederlandse vestiging van de Time/Bank.

Aanmelden via Maaike Lauwaert.

Hoorzitting cultuur, Den Haag op 11 februari 2011

Op 11 februari vindt de openbare hoorzitting cultuur plaats in de Tweede Kamer. Via zo’n hoorzitting kan de Kamercommissie zich laten informeren door vertegenwoordigers van organisaties,…

Op 11 februari vindt de openbare hoorzitting cultuur plaats in de Tweede Kamer. Via zo’n hoorzitting kan de Kamercommissie zich laten informeren door vertegenwoordigers van organisaties, deskundigen en andere personen over een bepaald onderwerp. De Zaak Nu zal ook aan tafel zitten en de belangen van de presentatie-instellingen tijdens de hoorzitting behartigen. Meer informatie over de hoorzitting staat hier.

 

Reactie uitgangspunten cultuurbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Geachte heer Zijlstra, Het veld ‘beeldende kunst’ is breed, dynamisch en divers: het varieert van musea en commerciële galeries tot kunstenaarsinitiatieven en…

 

Geachte heer Zijlstra,

Het veld ‘beeldende kunst’ is breed, dynamisch en divers: het varieert van musea en commerciële galeries tot kunstenaarsinitiatieven en presentatie-instellingen, van postacademische instellingen en kenniscentra tot biënnales. Een aantal van deze instellingen is opgenomen in de Basisinfrastructuur. Presentatie-instellingen zijn, anders dan musea of galeries, tot nu toe niet georganiseerd geweest. Daar is nu verandering in gebracht. Sinds kort bestaat de Nederlandse belangenvereniging voor presentatie-instellingen, opererend onder de naam “De Zaak NU”. De eerste maand van haar bestaan telt De Zaak NU al meer dan vijftig leden: presentatie-instellingen uit het hele land, van Beetsterzwaag tot Heerlen, hebben zich aangesloten.

In deze brief vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

Uniek karakter in het culturele bestel
Presentatie-instellingen, of ze nu groot of klein zijn, richten zich op het tonen, onderzoeken en realiseren van hedendaagse beeldende kunst: kunst van hier en van elders, ‘heet van de naald’ en ‘vers van de pers’. Presentatie-instellingen hebben geen collectie, maar maken de productie van nieuwe kunstwerken mogelijk, stimuleren de noodzakelijke reflectie op actuele ontwikkelingen en bemiddelen tussen kunst en publiek. Het zijn de instituten die bij uitstek de basis vormen voor innovatie, economische ontwikkeling, maatschappelijke vernieuwing en bewustzijn.

Musea en archieven confronteren ons met cultuurvormen en meesterwerken uit het verleden die ons blijvend inspireren. Presentatie-instellingen focussen op de kunst van vandaag die een voorschot neemt op de toekomst, waarin en waarmee wordt nagedacht over wat anders en nieuw is, over wat kan komen. Presentatie-instellingen zijn voor de sector beeldende kunst wat de afdelingen Research en Development zijn in elk gezond bedrijf.

De Zaak NU maakt zich grote zorgen over de manier waarop U in Uw uitgangspunten voor het cultuurbeleid lijkt om te willen gaan met kunstvormen die nieuw zijn, experimenteel, complex en daardoor niet altijd makkelijk te duiden noch te ‘bemiddelen’. Cultuur omvat amateurkunst en musicals, cabaret en commerciële film maar ook moeilijker te begrijpen en soms complexe kunstvormen als hedendaags klassieke muziek en actuele beeldende kunst. Deze kunnen alleen bestaan door een combinatie van private en publieke ondersteuning. Niet alles wat goed is, is immers meteen herkenbaar. Niet alles wat interessant is, is noodzakelijkerwijze entertainend of ontspannend. Die ‘complexe’ kunstvormen – waarvoor een klein publiek bestaat dat wij gestaag en met bescheiden middelen proberen uit te breiden – zijn immers niet alleen ‘het erfgoed van morgen’ maar vooral de krachtbronnen die de stagnatie van een samenleving kunnen voorkomen en katalysatoren voor een voortdurende vernieuwing en ontwikkeling van een innoverende en dynamische samenleving.

Geografische kernpunten
In Uw uitgangspunten geeft U aan dat de focus zal liggen op “hoogwaardige geografische kernpunten”. De Zaak NU vraagt zich af wat dit zal betekenen voor het veld van presentatie-instellingen. Dit veld is immers geografisch zeer verspreid. Wat gebeurt er met instellingen die net buiten een gemeente vallen? Deze geografische spreiding is van groot belang en zorgt voor een zeer gediversifieerd en landelijk goed gespreid publieksbereik.

Publieksbereik
De afgelopen weken bereikten ons tegenstrijdige signalen: U wilt dat instellingen zich met hun educatieve programma’s richten op kinderen en jongeren (en dus niet op volwassen en senioren?). Er werd echter ook aangekondigd dat de Cultuurkaart hoogstwaarschijnlijk wordt opgeheven. U geeft in uw uitgangspuntennotitie aan dat U wilt dat de instellingen meer privaat geld werven. Kort daarvoor is echter de Matchingsregeling geschrapt die in het leven is geroepen om dit te stimuleren. De Zaak NU hoopt dat deze contraproductieve tegenstellingen bij de verdere ontwikkeling van toekomstig beleid zullen worden weggewerkt. Tevens hoopt De Zaak NU dat de verworvenheden uit het verleden – het genuanceerde cultuurbeleid waar Nederland zich internationaal op voor kan laten staan niet zal worden teruggebracht tot een reeks generieke stelregels en criteria.

De directeuren van de Nederlandse cultuurfondsen formuleren in het NRC van 9 december helder dat Uw brief en de uitgangspunten die daarin worden geformuleerd, deels op oude ideeën omtrent het cultuurstelsel berusten. Zo is het al jaren gebruikelijk dat subsidie gepaard gaat met eigen bijdragen en worden publieksbenadering en -bereik altijd meegewogen in de beoordeling van projecten en programma’s. De verankering van presentatie-instellingen in de samenleving en de relaties met het publiek die daaraan ten grondslag liggen (via cultuureducatie, maar ook via publicaties, debatten, rondleidingen enzovoort), zijn voor alle culturele instellingen een constant punt van aandacht.

Wij zijn ons als De Zaak NU – met alle collega’s uit andere sectoren – bewust van de noodzaak van bezuinigingen. Deze zullen moeten worden doorgevoerd, gebaseerd op een visie op de culturele infrastructuur van ons land. Wij hebben subsidies altijd beschouwd als investeringen van de overheid in de sector. Die investeringen moet als instelling worden verdiend en zijn nooit vanzelfsprekend. De resultaten en het rendement van die investeringen zijn echter niet altijd cijfermatig vast te leggen. Ze uiten zich vooral in wat de Britten ‘public benefits’ noemen. Wij bepleiten dat deze ‘public benefits’ centraal zullen blijven staan in het Nederlandse beleid.

U geeft aan dat U gelooft dat cultuur er is voor iedereen. Dat is een stelling die wij onderschrijven. De Zaak NU vreest echter dat de maatregelen die U voor ogen hebt er in de nabije toekomst echter toe zullen leiden dat cultuur er alleen is voor ‘iedereen’ die het zelf kan betalen. Dat soort ongelijkwaardigheid lijkt ons niet wenselijk.

We hopen dan ook dat U en andere betrokkenen zich sterk zullen maken voor het bijsturen van het aangekondigde beleid en De Zaak NU gaat hierover graag met U en de Raad voor Cultuur in dialoog.

Hoogachtend,
Het bestuur van De Zaak NU en haar leden

Lees de uitgangspunten van Zijlstra hier.

 

Persbericht De Zaak NU

  Persbericht, 11 oktober 2010 Nederland gaat als kennis- en innovatieland verloren DE KUNST VAN VANDAAG IS HET ERFGOED VAN MORGEN De langetermijngevolgen en de economische effecten van…

 

Persbericht, 11 oktober 2010

Nederland gaat als kennis- en innovatieland verloren
DE KUNST VAN VANDAAG IS HET ERFGOED VAN MORGEN

De langetermijngevolgen en de economische effecten van de voorgenomen bezuinigingen op kunst en cultuur zijn zo ingrijpend, dat een viertal presentatie-instellingen voor beeldende kunst het initiatief hebben genomen tot een gezamenlijk platform, De Zaak NU.

De Zaak NU zal opkomen voor de belangen van presentatie-instellingen en kunstenaarsinitiatieven, die tot nu toe nog niet georganiseerd zijn. De Zaak NU wil  namens deze instellingen gesprekspartner zijn voor de overheid en het bedrijfsleven, om vanuit kennis en inhoud mee te denken over de toekomst van de beeldende kunst en het kunstbeleid in Nederland . De Zaak NU zal ook aansluiting zoeken bij andere belangenbehartigers in de cultuursector.

Nederland wordt internationaal geroemd vanwege een gedifferentieerde infrastructuur voor de presentatie van beeldende kunst. Juist deze organisaties en instellingen maken de productie van nieuwe kunstwerken mogelijk en  bieden de noodzakelijke reflectie  op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Bovenal functioneren zij als bemiddelaar tussen de kunst en het publiek. Zij vormen de basis voor innovatie, economische ontwikkeling en vooral  maatschappelijke vernieuwing en bewustzijn.

Het nieuwe regeerakkoord presenteert harde bezuinigingen op kunst en cultuur. Binnen de onevenredige bezuinigingen van meer dan 20% op de cultuursector wordt met name de kunstproductie hard aangepakt. Tegelijkertijd wordt het belang van de erfgoedsector onderkend en veilig gesteld. Dat betekent voor de kunsten een bezuiniging van ruim 50%, een halvering van het budget voor de productie en presentatie van hedendaagse kunst. De plannen kunnen een desastreuze uitwerking hebben op de internationale positie van Nederland. Als deze plannen worden gerealiseerd zal Nederland de ambitie zich te profileren als kennis- en innovatieland niet kunnen waarmaken en komt de vitaliteit van de Nederlandse cultuur internationaal sterk onder druk te staan.

Initiatiefnemers van De Zaak NU zijn Guus Beumer (Marres, Maastricht), Katja Diallo (Noordkaap, Dordrecht), Maria Hlavajova (BAK, Utrecht) en Arno van Roosmalen (Stroom Den Haag).

 

Beste Leden, Wat hadden we intens gehoopt op positief nieuws m.b.t.  #WeerVeiligSamenUit!  vanaf 1 april, maar we moeten helaas nog iets langer wachten. Alle…

Beste Leden,

Wat hadden we intens gehoopt op positief nieuws m.b.t. #WeerVeiligSamenUit! vanaf 1 april, maar we moeten helaas nog iets langer wachten.

Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 30 maart a.s.
Vanaf 31 maart staat een aantal versoepelingen gepland. Die kunnen alleen doorgaan als het aantal bezette intensive care-bedden stabiel blijft en het reproductiegetal rond de 1 blijft. Op 23 maart a.s. wordt hierover een besluit genomen. We hopen dat er dan meer zicht is op versoepeling van maatregelen voor doorstroomlocaties!

 

Nieuws van de TaskForce: onderzoek naar schrijnende gevallen die buiten de TVL-boot vallen

EZK doet op dit moment onderzoek naar schrijnende gevallen die buiten de TVL-boot vallen vanwege een probleem met de referentiesystematiek (kunnen starters zijn of bedrijven die inmiddels een andere juridische entiteit hebben vanwege fusie e.d.). Het gaat dus niet om andere knelpunten van de TVL (eigen opgang/SBI e.d.).  

Ondernemingen die buiten TVL vallen 
Brancheorganisaties en Rijksoverheid ontvangen verschillende meldingen van ondernemers die buiten de TVL vallen. In veel gevallen komt dit door een gebrek aan referentieomzet en/of door een verschil tussen de geregistreerde inschrijvingsdatum in het KVK en de daadwerkelijke start van de activiteiten.

Val je buiten de TVL omdat:

Je in de referentieperiode van een specifieke TVL-periode geen omzet had 

De start van uw activiteiten op een ander moment was dan jouw inschrijvingsdatum in het handelsregister?  

Andere reden, namelijk…

Meld je dan uiterlijk dinsdag 9 maart voor 18u via astrid@dezaaknu.nl

Geef hierbij aan: 

Naam van je onderneming 

Waarom je buiten de TVL valt (zie de bovenstaande twee oorzaken) 

Wat van dat feit de onderliggende oorzaak is (bijvoorbeeld door vergunningstrajecten, verbouwing, ziekte of anderszins) 

In welke TVL-periode je buiten de TVL viel 

Of je aanspraak maakt op andere steun- of kredietmaatregelen 

Wat voor eerlijke oplossing zou er voor je mogelijk zijn, die in jouw ogen makkelijk controleerbaar en uitvoerbaar is? 

Geef je toestemming om de naam van jouw onderneming te mogen gebruiken voor een cijfermatige onderbouwing en analyse van de genoemde problematiek? De naam van jouw onderneming wordt niet in de rapportage gebruikt en zal ook niet worden gebruikt worden voor andere doeleinden.   

Volgende Versoepeling Gaat Door

Beste Leden, Jullie zullen het goede nieuws inmiddels al hebben gehoord: de aangekondigde versoepelingen,  Stap 2  in het openingsplan, gaan definitief in…

Beste Leden,

Jullie zullen het goede nieuws inmiddels al hebben gehoord: de aangekondigde versoepelingen, Stap 2 in het openingsplan, gaan definitief in op woensdag 19 mei a.s.

Dit betekent dat de doorstroomlocaties buiten, zoals de openluchtmusea en openluchtmonumenten vanaf woensdag a.s. open mogen voor publiek, mét toepassing van het bestaande protocol. Zie deze link voor verdere informatie over Stap 2  m.b.t. Kunst & Cultuur.

Verder lijkt het erop dat Stap 3 in het openingsplan wellicht al over drie weken gezet kan worden, te weten vanaf 9 juni a.s.  
In Stap 3 mogen de doorstroomlocaties binnen, zoals musea en presentatie-instellingen, de deuren weer openen en het publiek weer verwelkomen. In Stap 3 gelden de betreffende protocollen voor musea en presentatie-instellingen en zijn testbewijzen niet nodig!
Indien het aantal besmettingen sneller afneemt, kan Stap 3 zelfs eerder worden gezet, maar dit is sterk afhankelijk van het aantal IC en Ziekenhuisopnames van mensen met corona. Zodra wij hier meer over horen zullen we dit uiteraard met jullie delen.

Kortom: goede vooruitzichten!

 

 

 

Woorden