Over De Zaak Nu:

De Zaak Nu is de belangenvereniging voor Nederlandse presentatie- en postacademische-instellingen voor beeldende kunst. De vereniging vertegenwoordigt alle organisaties en instellingen die zich primair richten op de presentatie, ontwikkelingproductie en onderzoek van(uit) de hedendaagse beeldende kunst.

Deze instellingen zijn onmisbaar in een gezond, levendig en divers ecosysteem van de beeldende kunst. De grote en kleine, nieuwe en gevestigde presentatie- en postacademische-instellingen vormen samen een cruciale functie in dit ecosysteem als het gaat om: talentontwikkeling, het aangaan van experimenten, het ontwikkelen van (alternatieve) netwerken, het doen van onderzoek, de productie van nieuw werk en het verankeren van beeldende kunst in de  eigen omgeving. Dit deel van de beeldende kunstsector is uniek omdat zij zich in zijn activiteiten actief verhoudt tot vragen die spelen binnen deze lokale context en tegelijkertijd een belangrijke speler is binnen het internationale veld. De presentatie-instellingen functioneren als de R&D van de beeldende kunstsector, en geven al decennialang nieuw talent en mid-career kunstenaars een podium.

De Zaak Nu telt momenteel 90 leden, verspreid over het hele land. De Zaak Nu behartigt hun belangen in de landelijke politiek en, waar nodig, regionale en lokale politiek, maatschappelijke partijen en sectoren. Om invloed te kunnen uitoefenen op de besluitvorming houdt De Zaak Nu vinger aan de pols van politieke en beleidsmatige ontwikkelingen en treedt door middel van vertegenwoordiging, lobby en actie naar buiten. De leden bepalen de onderwerpen en de agenda van de vereniging.

De Zaak Nu werd in 2010 opgericht op initiatief van Guus Beumer (voormalig directeur Het Nieuwe Instituut, Rotterdam), Katja Diallo (Noordkaap, Dordrecht), Maria Hlavajova (BAK, Utrecht) en Arno van Roosmalen (voormalig directeur Stroom Den Haag). 

De Zaak Nu ontleent haar naam, De Zaak Nu, aan het toonaangevende kunstenaarsinitiatief De Zaak, dat in 1979 in Groningen werd opgericht.

Leden van De Zaak Nu

Presentatie-instellingen zijn met de postacademische instellingen essentieel voor de ontwikkeling van kunstenaars en bemiddelaars. Presentatie-instellingen hebben internationale netwerken, programmeren gedurfd en experimenteel, doen onderzoek en spelen snel in op actuele, mondiale, stedelijke en regionale kwesties, ze stellen vragen en tonen nieuwe denkrichtingen. Hun Research & Development-functie stelt hen in staat verschillende generaties kunstenaars een podium te bieden voor de ontwikkeling van nieuw werk, begeleiden hen daarin en werken samen met coproducenten om het werk in binnen- en buitenland te presenteren.

Word lid!

De vereniging vertegenwoordigt alle zogenaamde presentatie- en Postacademische-instellingen voor beeldende kunst in Nederland, dat wil zeggen die organisaties en instellingen voor wie de presentatie en productie van hedendaagse kunst prioriteit is (en niet collectievorming of verkoop, bijv.).  

Je kunt je aanmelden als lid of als belangstellende via info@dezaaknu.nl

Voor de vaststelling van de contributie wordt uitgegaan van de draagkracht van de instelling en wordt uitgegaan van de volgende indeling:

Categorie 1, jaaromzet tot €250.000: €100 contributie per jaar.
Categorie 2, jaaromzet tussen €250.000 en €500.000: €250 contributie per jaar.
Categorie 3, jaaromzet tussen €500.000 en €750.000: €500 contributie per jaar.
Categorie 4, jaaromzet meer dan €750.000: €1.000 contributie per jaar

Lees meer Lees minder

Contact

Postbus 51070
1007 EB Amsterdam
info@dezaaknu.nl

Bestuur

Het huidige bestuur van De Zaak Nu bestaat uit: Youri Appelo, penningmeester (P-OST Arnhem-Nijmegen), Nathalie Hartjes, Alexandra Landré(Stroom Den Haag), Josien Pieterse, (Framer Framed, Amsterdam), Angelique Spaninks, voorzitter (MU, Hybrid Art House, Eindhoven).


Astrid Schumacher, Directiesecretaris

Verantwoording

Redactie website: Astrid Schumacher
Ontwerp: Atelier Carvalho Bernau, Den Haag/Porto (PT)
Productie: Systemantics, Willich (DE)
Hosting: Antagonist, Enschede